{_META_DESCRIPTION}{_META_KEYWORDS} {_LINKS} {_SCRIPTS} {_TITLE0} | MIESTNY ÚRAD KOŠICE - STARÉ MESTO
{_DATE1} {_WEATHER2}
{_LOGIN_PROFILE_LINK3} | {_LOGOUT_REGISTRATION_LINK4}
{_TOPLEVELEMENU6} {_GLOBALMENU7} {sys_append_block_3_0_0_0}
{tpl_articles_list_generic8}{sys_append_block_4_0_0_0}
{_BREADCRUMBS9} {_TITLE10}

Ing. Rastislav Trnka

Telefón:  055/ 68 27 196
E-mail:     zastupca @ kosice-city.sk
 

  • zástupca starostu
  • Redakčná rada Staromestských listov - predseda
  • Komisia finančná, výstavby a verejného poriadku - člen
  • Komisia zdravotná, sociálna, kultúry, školstva a športu - člen
{sys_append_block_1_0_0_0}
{sys_append_block_2_0_0_0}