{_META_DESCRIPTION}{_META_KEYWORDS} {_LINKS} {_SCRIPTS} {_TITLE0} | MIESTNY ÚRAD KOŠICE - STARÉ MESTO
{_DATE1} {_WEATHER2}
{_LOGIN_PROFILE_LINK3} | {_LOGOUT_REGISTRATION_LINK4}
{_TOPLEVELEMENU6} {_GLOBALMENU7} {sys_append_block_3_0_0_0}
{tpl_articles_list_generic8}{sys_append_block_4_0_0_0}
{_BREADCRUMBS9} {_TITLE10} {_SECTIONMENU11}

Takmer polovica obyvateľov má dosiahnuté stredoškolské vzdelanie a to hlavne stredbé odborné s maturitou a úplné stredné všeobecné vzdelanie. Vysokoškolsky vzdelaní obyvatelia nadobudli prevažne magisterské, inžinierske a doktorské vzdelanie univerzitného a technického zamerania. 
 

Štruktúra obyvateľov podľa dosiahnutého vzdelania  

Najvyšší ukončený stupeň vzdelaniaMužiŽenySpolu% z obyv.
Základné vzdelanie8821864274612,38
Stredné vzdelanie449658631035946,72
Vysokoškolské vzdelanie25442111465521
Ostatní bez udania školského vzdelania61861012285,54
Ostatní bez školského vzdelania1119300,13
Deti do 16 rokov16511502315314,22
Spolu obyvatelia102021196922171100
{sys_append_block_1_0_0_0}