{_META_DESCRIPTION}{_META_KEYWORDS} {_LINKS} {_SCRIPTS} {_TITLE0} | MIESTNY ÚRAD KOŠICE - STARÉ MESTO
{_DATE1} {_WEATHER2}
{_LOGIN_PROFILE_LINK3} | {_LOGOUT_REGISTRATION_LINK4}
{_TOPLEVELEMENU6} {_GLOBALMENU7}
{tpl_articles_list_generic8}
{_BREADCRUMBS9} {_TITLE10} {_SECTIONMENU11}
Textový editor

Profil verejného obstarávateľa

Mestská časť Košice-Staré Mesto je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

K stiahnutiu

Textový editor

Prehľad o Verejnom obstarávaní

Suhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € bez DPH v zmysle § 102 Zák. 25/2006 Z.z. v platnom znení

K stiahnutiu

Textový editor

AKTUÁLNE VEREJNÉ SÚŤAŽE

Textový editor

Dodávka a montáž oplotenia výbehu pre psov v parku na Sennom trhu

K stiahnutiu

Textový editor

Verejná súťžaž - Ekonomicko-právny audit vybraných zmlúv uzatvorených MČ Košice – Staré Mesto a MKP v období rokov 2006-marec 2014 pre MKP

K stiahnutiu

{tpl_html_code17}
Textový editor

Súvisiace odkazy

Prílohy
{tpl_attachments19}
Textový editor

Obnova športového areálu na ul. Laca Novomeského

Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

"Otváranie častí ponúk „Ostatné" na predmet zákazky sa uskutoční dňa 12.09.2013."

Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

"Otváranie častí ponúk „Kritéria" na predmet zákazky sa uskutoční dňa 14.11.2013."

Správa podľa § 21:

K stiahnutiu

Textový editor

Výzva na dodávku stavebných prác

K stiahnutiu

Textový editor

Vykonávanie upratovacích a čistiacich prác pre mestskú časť Košice-Staré Mesto v roku 2014

Zadávanie zákazky prieskumom trhu podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinného od 1.7.2013

Vykonávanie upratovacích a čistiacich prác pre mestskú časť Košice-Staré Mesto v roku 2014

Výzva na predloženie ponú zo dňa: 12.11.2013

Vyhodnotenie ponúk: 20.11.2013

Zadanie zákazky - zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 25.11.2013 zverejnená dňa 29.11.2013 účinná od 1.12.2013

Textový editor

Zabezpečenie prevádzky počítačovej siete pre mestskú časť Košice-Staré Mesto v roku 2014

Zadávanie zákazky prieskumom trhu podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinného od 1.7.2013

Zabezpečenie prevádzky počítačovej siete pre mestskú časť Košice-Staré Mesto v roku 2014

Výzva na predloženie ponúk zo dňa: 10.1.2014

Vyhodnotenie ponúk: 27.1.2014

Zadanie zákazky - zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 28.1.2014 zverejnená dňa 29.1.2014 účinná od 1.2.2014