{_META_DESCRIPTION}{_META_KEYWORDS} {_LINKS} {_SCRIPTS} {_TITLE0} | MIESTNY ÚRAD KOŠICE - STARÉ MESTO
{_DATE1} {_WEATHER2}
{_LOGIN_PROFILE_LINK3} | {_LOGOUT_REGISTRATION_LINK4}
{_TOPLEVELEMENU6} {_GLOBALMENU7}
{tpl_articles_list_generic8}
{_BREADCRUMBS9} {_TITLE10} {_SECTIONMENU11}
Textový editor

Ocenenia Miestneho zastupiteľstva MČ Staré Mesto

Textový editor

Mgr. Leontin Dohovič
za dlhoročnú umeleckú činnosť a za zachovávanie tradícii Rusínov -Ukrajincov

Textový editor

Magdaléna Kapcárová
za výrazné úspechy v plávaní dosiahnuté v seniorskom veku

 

Textový editor

PhDr. Róbert Pollák
za aktívnu prácu v oblasti múzejníctva a spoluprácu s MČ Košice-Staré Mesto
 

Textový editor

Klub absolventov maďarskej priemyslovky
za presadzovanie myšlienok humanizmu a tolerancie
 

Cenu prevzal Ernest Buday

Textový editor

Ocenenia starostu MČ Staré Mesto

Textový editor

Arcibiskup-metropolita Mons. Bernard Bober
za jeho prínos v oblasti rozvoja duchovného života spoločnosti
 

foto: www.rimkat.sk

Textový editor

Mgr. art. Igor Timko   
za úspešnú reprezentáciu a propagáciu mestskej časti Košice-Staré Mesto doma i v zahraničí
 

Textový editor

Ing. Petr Schwarz
za obohatenie koloritu centra Košíc exkluzívnou predajňou parfumérie
 

Textový editor

Výbor samosprávy obyvateľov Strediska sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici
za starostlivosť a obetavú prácu v prospech obyvateľov strediska

 

Cenu prevzala Margita Kalinová