{_META_DESCRIPTION}{_META_KEYWORDS} {_LINKS} {_SCRIPTS} {_TITLE0} | MIESTNY ÚRAD KOŠICE - STARÉ MESTO
{_DATE1} {_WEATHER2}
{_LOGIN_PROFILE_LINK3} | {_LOGOUT_REGISTRATION_LINK4}
{_TOPLEVELEMENU6} {_GLOBALMENU7} {sys_append_block_3_0_0_0}
{tpl_articles_list_generic8}{sys_append_block_4_0_0_0}
{_BREADCRUMBS9} {_TITLE10} {_SECTIONMENU11}

Ocenenia Miestneho zastupiteľstva MČ Staré Mesto

 
Anna Hrehová

za prínos pri výchove mladých hudobníkov

 
Ladislav Mato

za prácu s postihnutými deťmi a športové aktivity

 
Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.

za prínos v oblasti medicíny

 
Divadlo Thália Szinház

za prínos v oblasti kultúry
 

Ocenenia starostu MČ Staré Mesto

 
Mgr. Ján Kožuško

za rozvoj duchovného života a snahu o zachovanie kultúrnych hodnôt

 
Roman Poláčik

za úspešnú dlhoročnú reprezentáciu vo vodnom póle

 
plk. v.v. Josef Limberk

za aktívnu činnosť  v Klube Vojenských dôchodcov

 
Cirkevná materská škola bl. Imeldy

za kvalitnú a obetavú prácu pri výchove najmladšej generácie

 

{sys_append_block_1_0_0_0}