{_META_DESCRIPTION}{_META_KEYWORDS} {_LINKS} {_SCRIPTS} {_TITLE0} | MIESTNY ÚRAD KOŠICE - STARÉ MESTO
{_DATE1} {_WEATHER2}
{_LOGIN_PROFILE_LINK3} | {_LOGOUT_REGISTRATION_LINK4}
{_TOPLEVELEMENU6} {_GLOBALMENU7}
{tpl_articles_list_generic8}
{_BREADCRUMBS9} {_TITLE10} {_SECTIONMENU11}
Textový editor

Ocenenia Miestneho zastupiteľstva MČ Staré Mesto

Textový editor
 
Mons. Milan Chautur, CSsR

za aktívnu pastorizačnú činnosť s mládežou, rozvoj vzdelania v zaostalejších oblastiach regiónu, prípravu odborných a populárnych seminárov o manželskej a rodinnej problematike a propagáciu kultúry regiónu
 

Textový editor

 

Ing. Jaroslav Holý

za výnimočné postavenie v svetovom veteránskom plaveckom športe, v ktorom bol ocenený titulom Majster Európy a Slovenskou plaveckou federáciou ocenený ako najlepší veterán Slovenskej republiky a takisto za zásluhy na architektonickom stvárnení mesta Košice

Textový editor
 
MUDr. Július Kmec CSc.

za aktívnu medicínsku činnosť , významné vedecké práce a prednášky na slovenskej aj medzinárodnej úrovni, za ľudskosť a ochotu pomáhať

Textový editor
 
Nadácia Providencia

za pomoc sociálne slabším, obzvlášť bezdomovcom, deťom nezamestnaných rodičov, študujúcim, za organizovanie táborov pre postihnuté deti, stretnutí skautov a kresťanských rodín a za činnosť, ktorou prpagovali košickú sv. Alžbetu

Textový editor

   

Textový editor

Ocenenia starostu MČ Staré Mesto

Textový editor

 

Ing. Alexej Lazúr

za celoživotné pôsobenie v učiteľskom povolaní, svedomitú prácu pre staromestských seniorov vo funkcii predsedu Klubu dôchodcov MČ Košice-Staré Mesto

Textový editor

 

Klára Golodseyová

za maliarske umenie, ktorým sa zaslúžila o zviditeľnenie našej mestskej časti doma i za hranicami Slovenska

Textový editor

 

Anna Petrová

za spoľahlivosť, zodpovednosť, remeselnú zručnosť, odbornú zdatnosť, 30-ročnú vernosť firme. Za to, že patrí medzi pracovníčky, na ktoré je možné sa vždy spoľahnúť a je oporu kolektívu.

Textový editor
 
Spoločnosť sociálnych sestier z Košíc

za dlhoročnú činnosť v sociálnej oblasti zameranej na rodiny, rómsku komunitu a národnostné spolunažívanie, za obetavú starostlivosť o starých a nevládnych ľudí, hlavne v Geriatrickom centre sv. Lukáša (prevzala sestra predstavená Martina Magulová v mene všetkých spolusestier)