{_META_DESCRIPTION}{_META_KEYWORDS} {_LINKS} {_SCRIPTS} {_TITLE0} | MIESTNY ÚRAD KOŠICE - STARÉ MESTO
{_DATE1} {_WEATHER2}
{_LOGIN_PROFILE_LINK3} | {_LOGOUT_REGISTRATION_LINK4}
{_TOPLEVELEMENU6} {_GLOBALMENU7}
{tpl_articles_list_generic8}
{_BREADCRUMBS9} {_TITLE10} {_SECTIONMENU11}
Textový editor

MVDr. Mgr. Viera Fabryová

Tel.: 055/ 6827 156
E-mail: socialne @ kosice-city.sk
viera.fabryova @ kosice-city.sk
Č. dverí: 37 / prízemie

 

- zabezpečenie činností na úseku sociálnej činnosti,
- príprava rozhodnutí o poskytnutí jednorazových dávok v hmotnej núdzi,
- výkon administratívnych prác medzi MČ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto.