{_META_DESCRIPTION}{_META_KEYWORDS} {_LINKS} {_SCRIPTS} {_TITLE0} | MIESTNY ÚRAD KOŠICE - STARÉ MESTO
{_DATE1} {_WEATHER2}
{_LOGIN_PROFILE_LINK3} | {_LOGOUT_REGISTRATION_LINK4}
{_TOPLEVELEMENU6} {_GLOBALMENU7}
{tpl_articles_list_generic8}
{_BREADCRUMBS9} {_TITLE10} {_SECTIONMENU11}
Textový editor

č. dverí : 116 - 1. posch.

MgA. Dominika Kleisová

kultura@kosice-city.sk

055/6827 136

-    príprava a organizačné zabezpečenie kultúrnych podujatí,
-    zabezpečovanie činností na podporu rozvoja športu,
-    prevádzkovanie denného centra.
_______________________________________________________________________________________________