{_META_DESCRIPTION}{_META_KEYWORDS} {_LINKS} {_SCRIPTS} {_TITLE0} | MIESTNY ÚRAD KOŠICE - STARÉ MESTO
{_DATE1} {_WEATHER2}
{_LOGIN_PROFILE_LINK3} | {_LOGOUT_REGISTRATION_LINK4}
{_TOPLEVELEMENU6} {_GLOBALMENU7} {sys_append_block_3_0_0_0}
{tpl_articles_list_generic8}{sys_append_block_4_0_0_0}
{_BREADCRUMBS9} {_TITLE10}

Mgr. Karol Till


Tel: 055/ 62 220 26

prednosta@kosice-city.sk

  • je zamestnancom mestskej časti, ktorý zodpovedá za činnosť starostovi mestskej časti
  • na dobu neurčitú ho menuje a odvoláva starosta mestskej časti
  • zúčastňuje sa zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady
{sys_append_block_1_0_0_0}
{tpl_banner_picture_generic12}{sys_append_block_2_0_0_0}