{_META_DESCRIPTION}{_META_KEYWORDS} {_LINKS} {_SCRIPTS} {_TITLE0} | MIESTNY ÚRAD KOŠICE - STARÉ MESTO
{_DATE1} {_WEATHER2}
{_LOGIN_PROFILE_LINK3} | {_LOGOUT_REGISTRATION_LINK4}
{_TOPLEVELEMENU6} {_GLOBALMENU7} {sys_append_block_3_0_0_0}
{tpl_articles_list_generic8}{sys_append_block_4_0_0_0}
{_BREADCRUMBS9} {_TITLE10} {_SECTIONMENU11}

 

 Bc. Jana Fáberová


poverená vedením
    
 Tel.: 055/ 6827 156
 E-mail: socialne @ kosice-city.sk
    jana.faberova @ kosice-city.sk
  Č. dverí:  37 / prízemie

 

 

 

-    zabezpečenie činností na úseku sociálnej činnosti,
-    príprava rozhodnutí o poskytnutí jednorazových dávok v hmotnej núdzi,
-    výkon administratívnych prác medzi MČ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto.

{sys_append_block_1_0_0_0}