{_META_DESCRIPTION}{_META_KEYWORDS} {_LINKS} {_SCRIPTS} {_TITLE0} | MIESTNY ÚRAD KOŠICE - STARÉ MESTO
{_DATE1} {_WEATHER2}
{_LOGIN_PROFILE_LINK3} | {_LOGOUT_REGISTRATION_LINK4}
{_TOPLEVELEMENU6} {_GLOBALMENU7} {sys_append_block_3_0_0_0}
{tpl_articles_list_generic8}{sys_append_block_4_0_0_0}
{_BREADCRUMBS9} {_TITLE10} {_SECTIONMENU11}

MVDr. Ján Bílek, PhD.

Rok narodenia: 1976
Obvod: 2
Funkčné obdobie: 3. funkčné poslanecké obdobie
Funkcia: Komisia zdravotná, sociálna, kultúry, školstva a športu - člen
  Redakčná rada Staromestských listov - člen
   

Mgr. art. Ľubica Blaškovičová

Rok narodenia: 1955
Obvod: 1
Funkčné obdobie: 7. funkčné poslanecké obdobie
Funkcia: Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - predsedníčka
   
  

JUDr. Ing. Otto Brixi

Rok narodenia: 1985
Obvod: 3
Funkčné obdobie: 3. funkčné poslanecké obdobie
Funkcia: Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - člen
   
   

Michal Djordjevič

 Rok narodenia: 1983
 Obvod: 3.
 Funkčné obdobie: 1. funkčné poslanecké obdobie
 Funkcia: Komisia zdravotná, sociálna, kultúry, školstva a športu - člen
    

Ing. Zoltán Hanesz

 

 Rok narodenia: 1967
 Obvod: 2
 Funkčné obdobie: 1. funkčné poslanecké obdobie
 Funkcia: Komisia finančná, výstavby a verejného poriadku - člen
   Redakčná rada Staromestských listov - člen

Ing. Eva Hulmečíková

Rok narodenia: 1959
Obvod: 1
Funkčné obdobie: 7. funkčné poslanecké obdobie
Funkcia: Komisia finančná, výstavby a verejného poriadku - členka
  Komisia zdravotná, sociálna, kultúry, školstva a športu - členka
   

Ing. Štefan Lasky

Rok narodenia: 1966
Obvod: 1
Funkčné obdobie: 2. funkčné poslanecké obdobie
Funkcia:  Komisia finančná, výstavby a verejného poriadku - člen

MUDr. Norbert Lukán, PhD.

Rok narodenia: 1960
Obvod: 3
Funkčné obdobie: 6. funkčné poslanecké obdobie
Funkcia: Komisia finančná, výstavby a verejného poriadku - člen
  

Komisia zdravotná, sociálna, kultúry, školstva a športu - člen

Redakčná rada Staromestských listov - člen

Ing. Igor Petrovčík

Rok narodenia: 1974
Obvod: 3
Funkčné obdobie: 1. funkčné poslanecké obdobie
Funkcia: Komisia zdravotná, sociálna, kultúry, školstva a športu - predseda
  Komisia finančná, výstavby a verejného poriadku - člen 
  Redakčná rada Staromestských listov - člen

Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.

Rok narodenia: 1947
Obvod: 3
Funkčné obdobie: 3. funkčné poslanecké obdobie
Funkcia: Komisia zdravotná, sociálna, kultúry, školstva a športu - člen
  

MUDr. Róbert Roland

Rok narodenia: 1947
Obvod: 2
Funkčné obdobie: 1. funkčné poslanecké obdobie
Funkcia: Komisia zdravotná, sociálna, kultúry, školstva a športu - člen
   
   

Ing. Ján Süli

Rok narodenia: 1947
Obvod: 2
Funkčné obdobie: 1. funkčné poslanecké obdobie
Funkcia: Komisia finančná, výstavby a verejného poriadku - predseda
  Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - člen
  

Ing. Rastislav Trnka

Rok narodenia: 1984
Obvod: 1
Funkčné obdobie: 2. funkčné poslanecké obdobie
Funkcia: Komisia finančná, výstavby a verejného poriadku - člen
  

Komisia zdravotná, sociálna, kultúry, školstva a športu - člen

Redakčná rada Staromestských listov - predseda

{sys_append_block_1_0_0_0}