{_META_DESCRIPTION}{_META_KEYWORDS} {_LINKS} {_SCRIPTS} {_TITLE0} | MIESTNY ÚRAD KOŠICE - STARÉ MESTO
{_DATE1} {_WEATHER2}
{_LOGIN_PROFILE_LINK3} | {_LOGOUT_REGISTRATION_LINK4}
{_TOPLEVELEMENU6} {_GLOBALMENU7} {sys_append_block_3_0_0_0}
{tpl_articles_list_generic8}{sys_append_block_4_0_0_0}
{_BREADCRUMBS9} {_TITLE10} {_SECTIONMENU11}

 Mgr. Mária Boldrini vedúca oddelenia     

Tel.: 055/ 6827 110 

E-mail: matrika @ kosice-city.sk
     maria.boldrini @ kosice-city.sk  

Č. dverí:   15 / prízemie    

 

- výpisy rodných, sobášnych a úmrtných listov - matričné udalosti od roku 1913 - 1980 za celé Košice (okrem Šace)

- po roku 1980 - matričné udalosti v okrese Košice I - pôrodnica Moyzesova

- od roku 1939 matričné knihy pre Kavečany a Ťahanovce
- určenie otcovstva k počatému nenarodenému dieťaťu
- opravy dokladov
- osvedčovanie matričnej udalosti pre účely sociálneho a dôchodkového zabezpečenia
- obhliadka miesta uzavretia manželstva mimo úradne určenej miestnosti

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamila Knúrovská

č. dverí: 33/ príz.
tel. č. 055/ 6827 105
e-mail: kamila.knurovska @ kosice-city.sk

 

- rodná matrika (zapretie otcovstva, určenie otcovstva, osvojenie)
- späťvzatie priezviska po rozvode manželstva
- všetky druhy zmien mena, priezviska (doplnenie druhého, tretieho mena, zmena tvaru mena aj priezviska do slovenského pravopisu, zápis zmeny mena a priezviska na základe rozhodnutí, oprava rodných čísel ...)

________________________________________________________________________________

Janette Beňušová

č. dverí: 29 / príz.
tel. č.: 055/ 6827 172
e-mail: janette.benusova @ kosice-city.sk

- úmrtná matrika
- vyhlásenie za mŕtvého - zápis narodenia, sobáša a úmrtia občana SR v cudzine - Osobitná matrika
- rozvody.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Monika Otiepková

č. dverí: 34 / príz.
tel. č.: 055/ 6827 173
e-mail: monika.otiepkova @ kosice-city.sk

- sobášna matrika - podávanie žiadostí na civilné a cirkevné sobáše,
- vydanie potvrdenia k uzavretiu manželstva v cudzine.

K stiahnutiu

{sys_append_block_1_0_0_0}