{_META_DESCRIPTION}{_META_KEYWORDS} {_LINKS} {_SCRIPTS} {_TITLE0} | MIESTNY ÚRAD KOŠICE - STARÉ MESTO
{_DATE1} {_WEATHER2}
{_LOGIN_PROFILE_LINK3} | {_LOGOUT_REGISTRATION_LINK4}
{_TOPLEVELEMENU6} {_GLOBALMENU7}
{tpl_articles_list_generic8}
{_BREADCRUMBS9} {_TITLE10} {_SECTIONMENU11}
Textový editor
Miestny úrad - Košice - Staré Mesto

 MIESTNY ÚRAD KOŠICE-STARÉ MESTO

Hviezdoslavova 7
040 01 Košice - Staré Mesto
055/ 62 22 026

starosta@kosice-city.sk

 

Textový editor

 

.Č.dv.ÚTVARklapkapriama linkamobile-mail
. Meno    
. Predvoľba 6827 + klapka    
.109Mgr. Ľubomír Grega - starosta1956222026 starosta@kosice-city.sk
lubomir.grega@kosice-city.sk
.106Ing. Rastislav Trnka - zástupca starostu1966827196 
rastislav.trnka@kosice-city.sk zastupca@kosice-city.sk
.111Mgr. Karol Till - prednosta MÚ19562220260905201905karol.till@kosice-city.sk
prednosta@kosice-city.sk
 HLAVNÝ KONTROLÓR    
 105JUDr. Roman Pillár1086827108 roman.pillar@kosice-city.sk
kontrolor@kosice-city.sk
     
.REFERÁT KANCELÁRIE STAROSTU     
.110Mgr. Alžbeta Dancáková -asistentka starostu1956222026 starosta@kosice-city.sk
alzbeta.dancakova@kosice-city.sk
.110Mgr. Katarína Birková1216827121 katarina.birkova@kosice-city.sk
redakcia@kosice-city.sk
 116 1366827136 kultura@kosice-city.sk     
.110fax 6224287  
.REFERÁT ORGANIZAČNY     
.107Mária Vidová - vedúca1786827178 maria.vidova@kosice-city.sk
organizacne@kosice-city.sk
.107Andrea Hudáková - sekretariát prednostu1966827196 andrea.hudakova@kosice-city.sk
.ODDELENIE PRÁVNE A PERSONÁLNE     
.105

JUDr. Boris Bilčak

 

1086827108 miroslav.burianek@kosice-city.sk
.103Ladislav Šarocký1246827124 ladislav.sarocky@kosice-city.sk
spravne@kosice-city.sk
staznosti@kosice-city.sk
.101Ing. Adriana Goralová1136827113 adriana.goralova@kosice-city.sk
pam@kosice-city.sk
.38Terézia Danková - kancelária prvého kontaktu1306827130 terezia.dankova@kosice-city.sk
podatelna@kosice-city.sk
.36Zuzana Jaromišová1476827147 zuzana.jaromisova@kosice-city.sk
ohlasovna@kosice-city.sk
.36Ing. Petronela Virostkova1506827150 petronela.virostkova@kosice-city.sk
ohlasovna@kosice-city.sk
.17Erika Erdélyiová - pokladňa1356827135 erika.erdelyiova@kosice-city.sk
 104Ing. Monika Czetöová1496827149 monika.czetoova@kosice-city.sk     
 ODDELENIE HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY     
 114Ing. Tomáš Szabó - vedúci1146827114 tomas.szabo@kosice-city.sk     
 114Miroslav Ogurčák1146827114 miroslav.ogurcak@kosice-city.sk     
 114Roman Hlivák1146827114 roman.hlivak@kosice-city.sk     
 GARZoltán Lipták1666827166       
  Vrátnica1556827155       
.REFERÁT ROZPOČTU A ÚČTOVNÍCTVA     
.115Ing. Viola Gáspárová - vedúca1226827122 viola.gasparova@kosice-city.sk
financne@kosice-city.sk
.115Helena Bednárová1226827122 helena.bednarova@kosice-city.sk
financne@kosice-city.sk
.REFERÁT SOCIÁLNYCH SLUŽIEB     
.37MVDr. Mgr. Viera Fabryová1566827156 viera.fabryova@kosice-city.sk
socialne@kosice-city.sk
.MATRIČNÝ ÚRAD     
.15Mgr. Mária Boldrini - vedúca1106827110 matrika@kosice-city.sk
maria.boldrini@kosice-city.sk
.34Monika Otiepková1736827173 monika.otiepkova@kosice-city.sk
.33Kamila Knúrovská1056827105 kamila.knurovska@kosice-city.sk
.29Janette Beňušová1726827172 janette.benusova@kosice-city.sk
.REFERÁT AGENDY ROZVOJA BÝVANIA     
.122Ing. Emil Chytráček13268271320917215215emil.chytracek@kosice-city.sk
sfrb@kosice-city.sk
.REFERÁT SPRÁVY TRHU     
.26Peter Safko16468271640918919009peter.safko@kosice-city.sk
trh@kosice-city.sk
 INFORMATIK     
 119bMicroCAD SYSTEMS s.r.o.1336827133 spravca@kosice-city.sk
informatika@kosice-city.sk
     
.OSTATNÉ ORGANIZÁCIE PATRIACE POD MČ a STAVEBNÝ ÚRAD     
. Mestská krytá plaváreň – Ing. Vladimír Hlivák - riaditeľ 62223160917388406plavarenkosice@gmail.com
. Múzeum Vojtecha Löfflera - Mgr. Milena Gašajová - riaditeľ 6223073 lofflermuzeum@post.sk
. Denné centrum, Hviezdoslavova 7 3032853 dennecentrumke@gmail.com
. Stavebný úrad - Ing. Kramárová - vedúca2056827205  
. Sobášna sieň1026827102  
.2Poslanecká miestnosť1576827157  
.      
.      
.Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ KE SM     
. Materská škola Park Angelinum 7    
. Dana Harvanová - riaditeľka 633 67 38 skola.park@centrum.sk
. Školská jedáleň 633 67 38  
. Materská škola Jarná 4    
. Dagmar Dvorská - riaditeľka 622 34 880905943437dagmardvorska@centrum.sk
. Školská jedáleň 623 27 23  
. Materská škola Hrnčiarska 1    
. Eva Farkašová - riaditeľka 622 00 58 ms-hrnciarska@stonline.sk
. Školská jedáleň 622 30 80  
. Materská škola - Óvoda, Zádielska 4    
. Mgr. Lucia Leskovská - riaditeľka 0903996274 ms-zadielska@netkosice.sk
. Školská jedáleň 0948364677  
. Materská škola Tatranská 23    
. Mgr. Iveta Hnidiaková - riaditeľka 625 61 23 ms-tatranska@stonline.sk
. Školská jedáleň 625 61 22  
. Materská škola Rumanova 4    
. Eva Pačaiová - riaditeľka 622 02 84 msrumanova@centrum.sk
. Školská jedáleň 622 02 03