{_META_DESCRIPTION}{_META_KEYWORDS} {_LINKS} {_SCRIPTS} {_TITLE0} | MIESTNY ÚRAD KOŠICE - STARÉ MESTO
{_DATE1} {_WEATHER2}
{_LOGIN_PROFILE_LINK3} | {_LOGOUT_REGISTRATION_LINK4}
{_TOPLEVELEMENU6} {_GLOBALMENU7} {sys_append_block_3_0_0_0}
{sys_append_block_4_0_0_0}
{_BREADCRUMBS8} {_TITLE9}
Miestny úrad - Košice - Staré Mesto

MIESTNY ÚRAD KOŠICE-STARÉ MESTO

Hviezdoslavova 7
040 01 Košice - Staré Mesto
055/ 62 22 026

starosta@kosice-city.sk
sekretariat@kosice-city.sk

 

Zástupca starostu:            MVDr. Ján Bílek, PhD.         t.č.: 68 27 196                    e-mail: zastupca@kosice-city.sk

Miestny kontrolór:             Ing. Jana Krásniková            t.č.: 68 27 158                   e-mail: kontrolor@kosice-city.sk

Právne odd.:                       JUDr. Bibiána Sabolová        t.č.: 68 27 108                   e-mail: majetok@kosice-city.sk

Sťažnosti občanov:          Ladislav Šárocký                     t.č.: 68 27 124                   e-mail: spravne@kosice-city.sk

Ekonomické odd.:             Ing. Viola Gaspárová              t.č.: 68 27 122                   e-mail: financne@kosice-city.sk

Sociálne odd.:                   Jana Fáberová                         t.č.: 68 27 156                   e-mail: socialne@kosice-city.sk

Matričný úrad:                   Mária Csorba                            t.č.: 68 27 110                   e-mail: matrika@kosice-city.sk

Ohlasovňa:                        Zuzana Jaromišová                 t.č.: 68 27 147                  e-mail: ohlasovna@kosice-city.sk

Prenájom priestorov:     Peter Lengyel                             t.č.: 68 27 114                  e-mail: prevadzka@kosice-city.sk

Dlhodobý prenájom:       Janette Beňušová                     t.č.: 68 27 170                   e-mail: majetok1@kosice-city.sk

Ref. kultúry:                     Mgr. Milena Gašajová                t.č.: 68 27 120                   e-mail: kultura@kosice-city.sk

Staromestské listy:       Ing. Zuzana Rešková                t.č.: 68 27 175                   e-mail: redakcia@kosice-city.sk

Št. fond rozvoja býv.:     Ing. Emil Chytráček                    t.č.: 68 27 132                   e-mail.: sfrb@kosice-city.sk


e-mailové kontakty aj vo formáte: meno.priezvisko@kosice-city.sk

{sys_append_block_1_0_0_0}