{_META_DESCRIPTION}{_META_KEYWORDS} {_LINKS} {_SCRIPTS} {_TITLE0} | MIESTNY ÚRAD KOŠICE - STARÉ MESTO
{_DATE1} {_WEATHER2}
{_LOGIN_PROFILE_LINK3} | {_LOGOUT_REGISTRATION_LINK4}
{_TOPLEVELEMENU6} {_GLOBALMENU7}
Obrázkový banner
{tpl_banner_picture_generic8}
{tpl_articles_list_generic9}
{_BREADCRUMBS10} {_TITLE11} {_SECTIONMENU12}
Textový editor
kancelária prvého kontaktu

Kancelária prvého kontaktu
prízemie, č. dverí: 1
 

Telefón: 055/ 68 27 130
email: info@kosice-city.sk
  podatelna@kosice-city.sk

 

Textový editor

V kancelárii prvého kontaktu vybavíte:


 • prijatie osobných podaní a žiadostí od občanov,
 • poskytnutie potrebných tlačív a formulárov,
 • overenie listín v slovenskom a českom jazyku,
 • overenie podpisov.
Textový editor

Úradné hodiny kancelárie prvého kontaktu:

Pondelok 7:30 – 16:00
Utorok 7:30 – 16:00
Streda 7:30 – 17:00
Štvrtok 7:30 – 16:00
Piatok 7:30 – 12:00

 

Textový editor

Na kanceláriu prvého kontaktu nadväzujú aj tieto pracoviská na prízemí miestneho úradu, ktoré pracujú podľa stránkových hodín úradu:

 

 • evidencia obyvateľstva, č. dverí 36
 • referát sociálnych služieb, č. dverí 37
 • pokladňa, č. dverí 17
 • Matričný úrad MČ Košice-Staré Mesto:
  • sobášna matrika, č. dverí 34
  • výpisy z matrík, č. dverí 15
  • úmrtná matrika, č. dverí 29
    
Textový editor

Úradné hodiny ostatných pracovísk miestneho úradu:

Pondelok 7:30 – 12:00 13:00-15:30
Utorok 7:30 – 12:00 -
Streda 8:00 – 12:00 13:00-17:00
Štvrtok - -
Piatok 8:00 – 12:00 -