{_META_DESCRIPTION}{_META_KEYWORDS} {_LINKS} {_SCRIPTS} {_TITLE0} | MIESTNY ÚRAD KOŠICE - STARÉ MESTO
{_DATE1} {_WEATHER2}
{_LOGIN_PROFILE_LINK3} | {_LOGOUT_REGISTRATION_LINK4}
{_TOPLEVELEMENU6} {_GLOBALMENU7}
{tpl_articles_list_generic8}
{_BREADCRUMBS9} {_TITLE10} {_SECTIONMENU11}
Textový editor

MicroCAD SYSTEMS spol. s r.o.

Tel.: 055/ 6827 133

E-mail: spravca @ kosice-city.sk informatika @ kosice-city.sk

Č. dverí: 119b / 1. poschodie

 

- zabezpečenie bezporuchovej prevádzky celej počítačovej siete, inštalovanej počítačovej techniky a periférií,
- poskytovanie metodickej pomoci a podpory užívateľom výpočtovej techniky na miestnom úrade,
- návrh koncepčného riešenia aplikácie výpočtovej techniky na miestnom úrade, nákup potrebných technických a programových produktov
- získavanie aktuálnych informácií o ponuke technického a programového vybavenia vhodného pre potreby úradu,
- zabezpečenie archivovania technickej a programovej dokumentácie, registrácia licenčných softwarových produktov,
- zálohovanie systémových a užívateľských súborov prevádzkovaných na serveroch,
- vypracovanie odborných stanovísk k technickému a programovému vybaveniu v prípade nefunkčnosti alebo morálnej zastaranosti,
- návrh a zabezpečenie školenia pre zamestnancov úradu pre softwarové produkty používané v organizácii,
- zabezpečenie a výkon kontrolnej činnosti, opravy, servisu a funkčných skúšok zariadení výpočtovej techniky.