{_META_DESCRIPTION}{_META_KEYWORDS} {_LINKS} {_SCRIPTS} {_TITLE0} | MIESTNY ÚRAD KOŠICE - STARÉ MESTO
{_DATE1} {_WEATHER2}
{_LOGIN_PROFILE_LINK3} | {_LOGOUT_REGISTRATION_LINK4}
{_TOPLEVELEMENU6} {_GLOBALMENU7} {sys_append_block_3_0_0_0}
{tpl_articles_list_generic8}{sys_append_block_4_0_0_0}
{_BREADCRUMBS9} {_TITLE10} {_SECTIONMENU11}

Charakter rastlín a bohatstvo jej druhov zodpovedá prírodným podmienkam a antropickým aktivitám na území. Výrazným faktorom vplývajúcim na charakter vegetácie v mestskej časti je kontinentálny charakter podnebia.

Vyskytujú sa tu tieto druhy chránených drevín – Náhovetvec dvojdomý, Platan javorolistý, Platan východný, Orechovec japonský, Sofora japonská. Všetko sú to 80 až 100 ročné stromy.

Priamo na území MČ sa vyskytujú živočíchy, ktoré sa aktívne (vyhľadávaním mestského prostredia) alebo pasívne (expanziou mesta) dostali do vnútra mestského systému. Nepriaznivý vplyv na kvalitu životného prostredia majú holuby. Ďalším druhom, ktorý znepríjemňuje život občanov sú hlodavce, vyskytujúce sa predovšetkým na miestach kontajnerov a v pivničných priestoroch domov.

Z iných významných živočíšnych druhov sa tu vyskytujú v hojnom počte netopiere.

{sys_append_block_1_0_0_0}