{_META_DESCRIPTION}{_META_KEYWORDS} {_LINKS} {_SCRIPTS} {_TITLE0} | MIESTNY ÚRAD KOŠICE - STARÉ MESTO
{_DATE1} {_WEATHER2}
{_LOGIN_PROFILE_LINK3} | {_LOGOUT_REGISTRATION_LINK4}
{_TOPLEVELEMENU6} {_GLOBALMENU7}
{tpl_articles_list_generic8}
{_BREADCRUMBS9} {_TITLE10} {_SECTIONMENU11}
Textový editor

Hviezdoslavova 7, Košice

Kontakty  Denného centra: tlf. č. 055/3032 853
Výbor Samosprávy                        

- zodpovedá za kultúrno- spoločenské a záujmové podujatia a celkovú činnosť v centre
- spolupracuje s jednotlivými oddeleniami miestneho úradu
- zabezpečuje prevádzku centra
- spolu so samosprávou centra zostavuje plány činností centra
- vedie administratívne práce
- zodpovedá za finančné vyúčtovanie nákupov a iných nákladov centra

Denné centrum pravidelne navštevuje vyše 400 členov, prevažne občanov Starého Mesta. Jeho členovia sa stretávajú na spoločných podujatiach, výletoch a rôznych ďalších akciách, ktoré pre nich miestny úrad organizuje. Prvoradou úlohou Denného centra je poskytnúť staromestským seniorom dostatok možností na príjemné a užitočné strávenie jesene života.  

Činnosť Denného centra upravuje štatút, schválený poslancami Starého Mesta. Denné centrum riadi výbor samosprávy, ktorý je volený členmi centra na dvojročné funkčné obdobie.
Výbor Denného centra  je zložený z týchto členov:

Ing. Vladimír Ďuriš -predseda
Ladislav Gondoly
Mária Kűchelová
Eva Turzáková
Margita Andresová

Revízna komisia v zložení :
 

Členský poplatok pre Staromešťanov:   3,00,-EUR na rok
Členský poplatok pre členov z iných mestských častí: 6,-EUR na rok

________________________________________________________________________________________________

 

Kurzy a cvičenia:
Miesto: zrkadlová sála MÚ

- každý pondelok od 14.30-15.30 - rehabilitačné cvičenie
- každý utorok od 10.00-11.30 - kurz spoločenských tancov
- každá streda od 9.30-11.30 - kurz orientálnych tancov
- každý piatok od 10.00-11.00 - Zumba cvičenie

Divadlo Milénium nacvičuje v Radničnej sále každý utorok a štvrtok
od 15.30 hod.

Informácie o ďalších podujatiach a viac informácií  získate každý deň v Dennom centre.

Textový editor