{_META_DESCRIPTION}{_META_KEYWORDS} {_LINKS} {_SCRIPTS} {_TITLE0} | MIESTNY ÚRAD KOŠICE - STARÉ MESTO
{_DATE1} {_WEATHER2}
{_LOGIN_PROFILE_LINK3} | {_LOGOUT_REGISTRATION_LINK4}
{_TOPLEVELEMENU6} {_GLOBALMENU7}
{tpl_articles_list_generic8}
{_BREADCRUMBS9} {_TITLE10} {_SECTIONMENU11}
Textový editor

K 29. 02. 2004 žilo v mestskej časti Košice - Staré Mesto 22 091 obyvateľov (čo predstavuje 9, 38 % z celkového počtu obyvateľov mesta Košice a 2, 87 % z celkového počtu obyvateľov Košického samosprávneho kraja), z toho bolo 10 202 žien, 11 889 mužov, 5 184 občanov starších ako 60 rokov (z toho 919 občanov nad 80 rokov) a 2 896 detí do veku 15 rokov. Celková rozloha mestskej časti Košice - Staré Mesto je 4, 338 km˛. Priemerná hustota osídlenia územia predstavuje 5 092, 4 obyvateľov na km˛. Demografické správanie sa obyvateľstva v mestskej časti Košice - Staré Mesto zodpovedá typickému vývoju v mestách Slovenskej republiky. Od roku 1996 je k dispozícii prehľad o demografickom vývoji v mestskej časti Košice - Staré Mesto. Počet obyvateľov postupne klesá a prirodzený úbytok zaznamenáva nárast. V rokoch 2000 a 2001 prirodzený úbytok stagnoval a v roku 2002 bol zaznamenaný mierny pokles prirodzeného úbytku. Pokles počtu žien prevyšuje úbytok mužov a počet obyvateľov v dôchodkovom veku je vyšší. Mierny pokles nastal u detí do veku 15 rokov. potešiteľným faktom je, že sa mierne zvyšuje počet narodených detí. Migrácia obyvateľstva má klesajúci trend.