{_META_DESCRIPTION}{_META_KEYWORDS} {_LINKS} {_SCRIPTS} {_TITLE0} | MIESTNY ÚRAD KOŠICE - STARÉ MESTO
{_DATE1} {_WEATHER2}
{_LOGIN_PROFILE_LINK3} | {_LOGOUT_REGISTRATION_LINK4}
{_TOPLEVELEMENU6} {_GLOBALMENU7}
{tpl_articles_list_generic8}
{_BREADCRUMBS9} {_TITLE10} {_SECTIONMENU11}
Textový editor

Kultúrne podujatia plánované pre seniorov na rok 2011

2011                   PRAVIDELNÉ  CVIČENIA, TANCA A RELAXU PRE SENIOROV
 

Miesto:               Sála v suteréne miestneho úradu na Hviezdoslavovej č. 7

Termín:              každú stredu  od 9:30 hod. - 11:30 hod.

2011                  SPOLOČENSKÉ TANCE PRE SENIOROV                                                                                                                                                                                                                                                         

Miesto:             Radničná sála miestneho úradu

Termín:            každý utorok od 9:45 hod. do 11:15 hod.

2011                 RELAXAČNÉ CVIČENIA PRE SENIOROV

Miesto:            Sála v suteréne miestneho úradu na Hviezdoslavovej č. 7

Termín:           každý pondelok od 14:30 hod. - 15:30 hod.

Február 2011                           Fašiangová zábava  s kultúrnym programom
Miesto:                                       Radničná sála

Marec 2011                              MDŽ
Miesto:                                       Radničná sála

3. 3. 2011 o 15:00 hod.          Senior bál
Miesto:                                       Ges club

11.5. 2011  o 14:00 hod.         Zábava ku dňu matiek

Miesto:                                      Denné centrum

17. 5. 2011 o 12:00 hod.       Guláš na Bankove

23. 6. 2011 o 16:00 hod.        Svätojánska noc

Miesto:                                      Denné centrum

Júl, August,September      Zájazdy na Vinné  jazero, Vrbov, Kissvarda , Krpáčovo-týždenný zájazd dva turnusy

Október 2011                      Kultúrne programy k príležitosti úcty k starším
Miesto:                                   Radničná sála

November 2011                   Katarínska zábava
Miesto:                                   Radničná sála

December 2011                  Mikulášska zábava
Miesto:                                   Jumbo centrum

 

Akcie na mesiac december 2011:

  
6. 12. 2011 o 14:00 hod.                                   Mikulášska zábava pre členov DC

13. 12.  2011 o 14:00 hod.                               Na Luciu – čajové posedenie pre členov DC

13. 12. 2011 o 17:00 hod.                                 Divadelné predstavenie hry  Svedomie, Divadlo Milénium, Radničná sála
 

16. 12. 2011 od 16:00 hod. – 18:00 hod.       Staromestské Vianoce na Hlavnej ulici, pri Immaculate

19. 12. 2011 o 14:00 hod.                                 Vianočné posedenie pre členov DC

21. 12. 2011 od 17:00 hod. – 18:30 hod.       Staromestské Vianoce na Kuzmányho sídlisku, pri OC Tip-Top 

                     

Prebiehajú kurzy pre seniorov:

* Rehabilitačné cvičenia pre seniorov každý pondelok 14:30 hod., suterén miestneho úradu v zrkadlovej sále

* Orientálnych tancov pre seniorky každú stredu vždy od 10:00 hod., výučba prebieha v suteréne miestneho úradu v zrkadlovej sále
 

* Spoločenských tancov pre seniorov každý utorok o 10:00 hod.,  výučba prebieha v radničnej sále miestneho úradu

* Rekondičné - rehabilitačné centrum - pondelok, utorok a štvrtok od 9:00 hod. do 12:00 hod., suterén miestneho úradu

Informácie o ďalších podujatiach a viac informácií  získate každý deň v Dennom centre.

 


 
  
 

 

K stiahnutiu

  • Klub dôchodcov