Index of /resources/File

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[  ]0001.pdf2012-05-16 07:30 18K 
[  ]0001_otvorenie.pdf2011-03-22 08:19 18K 
[  ]0002.pdf2012-05-16 07:30 18K 
[  ]0002_otvorenie.pdf2011-03-22 08:19 18K 
[  ]0003.pdf2012-05-16 07:30 19K 
[  ]0003_otvorenie.pdf2011-03-22 08:19 18K 
[  ]0004.pdf2012-05-16 07:30 19K 
[  ]0004_otvorenie.pdf2011-03-22 08:19 18K 
[  ]0005.pdf2012-05-16 07:30 19K 
[  ]0005_otvorenie.pdf2011-03-22 08:19 18K 
[  ]0006.pdf2012-05-16 07:30 19K 
[  ]0006_volba_navrhovej_komisie.pdf2011-03-22 08:19 18K 
[  ]0007.pdf2012-05-16 07:30 19K 
[  ]0007_informacia_o_cinnosti_starostu.pdf2011-03-22 08:19 19K 
[  ]0008.pdf2012-03-14 13:31 20K 
[  ]0008_sprava_o_plneni_uzneseni.pdf2011-03-22 08:19 19K 
[  ]0009.pdf2012-03-14 13:31 19K 
[  ]0009_sprava_o_kontrolnej_cinnosti.pdf2011-03-22 08:19 19K 
[  ]0010.pdf2012-03-14 13:31 18K 
[  ]0010_sprava_o_kontrolnej_cinnosti.pdf2011-03-22 08:19 19K 
[  ]0011.pdf2012-03-14 13:31 19K 
[  ]0011_navrh_planu_kontrolnej_cinnosti.pdf2011-03-22 08:19 19K 
[  ]0012.pdf2012-03-14 13:31 19K 
[  ]0012_rocna_sprava_o_kontrolnej_cinnosti.pdf2011-03-22 08:19 19K 
[  ]0013.pdf2012-03-14 13:31 19K 
[  ]0013_navrh_doplnku_c_1_vzn.pdf2011-03-22 08:19 20K 
[  ]0014.pdf2012-03-14 13:31 19K 
[  ]0014_navrh_vzn_mc_ke_sm.pdf2011-03-22 08:19 19K 
[  ]0015.pdf2012-03-14 13:31 19K 
[  ]0015_navrh_doplnku_c_4_statutu_denneho_centra.pdf2011-03-22 08:19 19K 
[  ]0016.pdf2012-03-14 13:31 19K 
[  ]0016_navrh_statutu_financnej_komisie.pdf2011-03-22 08:19 19K 
[  ]0017.pdf2012-03-14 13:31 18K 
[  ]0017_navrh_zasad_poskytovania_pomoci_obcanom.pdf2011-03-22 08:19 19K 
[  ]0018.pdf2012-03-14 13:31 18K 
[  ]0018_rocna_sprava_o_doslych_a_riesenych_staznostiach.pdf2011-03-22 08:19 19K 
[  ]0019.pdf2012-03-14 13:31 19K 
[  ]0019_informativna_sprava_o_jednorazovych_davkach.pdf2011-03-22 08:19 18K 
[  ]0020.pdf2012-03-14 13:31 19K 
[  ]0020_k_navrhu_projektu_iv_rocnika.pdf2011-03-22 08:19 19K 
[  ]0021.pdf2012-03-14 13:31 19K 
[  ]0021_k_vyhodnoteniu_projektu_xv_rocnika.pdf2011-03-22 08:19 19K 
[  ]0022.pdf2012-03-14 13:31 19K 
[  ]0022_k_vyhodnoteniu_projektu_iv_rocnika.pdf2011-03-22 08:19 19K 
[  ]0023.pdf2012-03-14 13:31 19K 
[  ]0023_k_vyhodnoteniu_projektu_4_rocnika.pdf2011-03-22 08:19 19K 
[  ]0024.pdf2012-03-14 13:31 19K 
[  ]0024_k_vyhodnoteniu_projektu_ii_rocnika.pdf2011-03-22 08:19 19K 
[  ]0025.pdf2012-03-14 13:31 19K 
[  ]0025_k_vyhodnoteniu_projektu_ii_rocnika.pdf2011-03-22 08:19 19K 
[  ]0026.pdf2012-03-14 13:31 19K 
[  ]0026_k_vyhodnoteniu_projektu_6_rocnika.pdf2011-03-22 08:19 19K 
[  ]0027.pdf2012-03-14 13:31 18K 
[  ]0027_k_vyhodnoteniu_projektu_iii_rocnika.pdf2011-03-22 08:19 19K 
[  ]0028.pdf2011-09-27 11:23 18K 
[  ]0028_vyhodnotenie_projektu_preventivne_kurzy.pdf2011-03-22 08:19 19K 
[  ]0029.pdf2011-09-27 11:23 19K 
[  ]0029_ziadosti_o_zmenu_vztahov_k_nehnutelnostiam.pdf2011-03-22 08:19 18K 
[  ]0030.pdf2011-09-27 11:23 19K 
[  ]0030_ziadosti_o_zmenu_vztahov_k_nehnutelnostiam.pdf2011-03-22 08:19 18K 
[  ]0031.pdf2011-09-27 11:23 18K 
[  ]0031_navrh_na_doplnenie_komisie_miz.pdf2011-03-22 08:19 18K 
[  ]0032.pdf2011-06-28 07:51 19K 
[  ]0032_kompetencie_miestnej_rady_miz.pdf2011-03-22 08:19 18K 
[  ]0033_delegovanie_poslancov_miz.pdf2011-03-22 08:19 19K 
[  ]01_navrh_uznesenia.pdf2011-06-08 08:00 91K 
[  ]02_obsah.pdf2011-06-08 08:00 80K 
[  ]03_hodnotiaca_sprava_2010.pdf2011-06-09 11:29 1.6M 
[  ]04_plnenie_rozpoctu_2010.pdf2011-06-08 08:00 288K 
[  ]05_tabulky_2010.pdf2011-06-08 08:00 145K 
[  ]06_stav_majetku.pdf2011-06-08 08:00 109K 
[  ]07_stav_majetku.pdf2011-06-13 08:23 125K 
[  ]08_ms_hrnciarska.pdf2011-06-08 08:00 133K 
[  ]0896plagat_thiossanea3.pdf2009-03-19 11:10 406K 
[  ]09_ms_park_angelinum.pdf2011-06-08 08:00 128K 
[IMG]1.jpg2015-08-10 09:03 172K 
[  ]1_6_dotaznik_spokojnosti_zakaznika.rtf2010-11-08 10:49 500K 
[  ]1_6_dotaznik_spokojnosti_zakaznikau.doc2009-03-02 09:46 148K 
[  ]1_2009.doc2010-11-05 12:40 48K 
[  ]1_2009.rtf2010-11-05 12:42 41K 
[  ]1_ha_10.pdf2015-09-16 12:47 674K 
[  ]1_ha_10_dod.pdf2015-09-16 12:47 673K 
[  ]1_navrh_starostu_mgr_gregu_zaradit_do_programu_rokovania_ako_bod_15a_navrh_na_zaujatie_stanoviska_mc_ke_sm_k_odpredaju_pozemkov_firme_mcdonald_s.pdf2010-08-30 14:38 18K 
[  ]1_strana_web.pdf2008-09-30 13:44 239K 
[  ]1_turnus.pdf2008-08-06 02:03 52K 
[IMG]2.jpg2015-08-10 09:03 164K 
[  ]2_navrh_starostu_mgr_gregu_zaradit_do_programu_rokovania_ako_bod_15b.pdf2010-08-30 14:38 18K 
[  ]2_pdfsam_program_staromestske_c_inohranie_2014.pdf2014-11-21 11:37 34K 
[  ]2_staromestske_cinohranie_2013_propozicie_a_prihlaska.pdf2013-10-07 08:38 117K 
[  ]2_strana_web.pdf2008-09-30 13:44 543K 
[  ]2_turnus.pdf2008-08-06 02:03 51K 
[IMG]3.jpg2015-08-10 09:03 155K 
[  ]3_navrh_starostu_mgr_gregu_zaradit_do_programu_rokovania_ako_bod_15c.pdf2010-08-30 14:38 18K 
[  ]3_pdfsam_program_staromestske_c_inohranie_2014.pdf2014-11-21 11:37 33K 
[IMG]3x3_a5_letak.jpg2010-06-24 13:37 421K 
[IMG]4.jpg2015-08-10 09:03 157K 
[  ]4_navrh_ing_leca_vypustit_z_programu_rokovania_bod_c_11.pdf2010-08-30 14:38 18K 
[IMG]5.jpg2015-08-10 09:03 144K 
[  ]5_schvalenie_programu_ako_celku_s_odsuhlasenym_doplnenim.pdf2010-08-30 14:38 18K 
[IMG]6.jpg2015-08-10 09:03 158K 
[  ]6_prehodnotenie_pripomienok_k_parkovaciemu_systemu_v_meste_kosice.pdf2010-07-02 09:37 19K 
[  ]6_volba_navrhovej_komisie.pdf2010-08-30 14:38 18K 
[IMG]7.jpg2015-08-10 09:03 162K 
[  ]7_informacia_o_cinnosti_starostu_mc_ke_sm_od_predchadzajuceho_riadneho_zasadnutia_mz_mc_ke_sm.pdf2010-08-30 14:38 19K 
[  ]7_sprava_o_plneni_uzneseni_z_26_riadneho_mz_mc_ke_sm.pdf2010-07-02 09:37 19K 
[IMG]8.jpg2015-08-10 09:03 150K 
[  ]8_sprava_o_kontrolnej_cinnosti_miestnej_kontrolorky_od_konania_predchadzajuceho_riadneho_rokovania_mz_mc_ke_sm_a_navrh_planu_na_ii_polrok_2010.pdf2010-07-02 09:37 20K 
[  ]8_sprava_o_plneni_uzneseni_z_27_riadneho_mz_mc_ke_sm.pdf2010-08-30 14:38 18K 
[  ]9_prehlad_o_cerpani_rozpoctu_mvl_k_31_03_2010.pdf2010-07-02 09:37 18K 
[  ]9_sprava_o_kontrolnej_cinnosti_miestnej_kontrolorky_od_konania_predchadzajuceho_riadneho_rokovania_mz_mc_ke_sm.pdf2010-08-30 14:38 19K 
[  ]10_informativna_sprava_o_plneni_programoveho_rozpoctu_mc_ke_sm_k_31_03_21010.pdf2010-07-02 09:37 19K 
[  ]10_ms_tatranska_23.pdf2011-06-08 08:00 86K 
[  ]10_prehlad_o_cinnosti_a_cerpani_rozpoctu_mvl_za_i_polrok_2010.pdf2010-08-30 14:38 18K 
[  ]11_muzeum_v_lofflera.pdf2011-06-08 08:00 511K 
[  ]11_navrh_na_upravu_rozpoctu_mc_ke_sm_na_rok_2010.pdf2010-07-02 09:37 18K 
[  ]11_sprava_o_plneni_programoveho_rozpoctu_mc_ke_sm.pdf2010-08-30 14:38 18K 
[  ]12_navrh_na_urcenie_volebnych_obvodov_a_poctu_poslancov_mz_mc_ke_sm_pre_volby_do_organov_samospravy_obci_v_roku_2010.pdf2010-08-30 14:38 19K 
[  ]12_navrh_na_zmenu_uznesenia.pdf2010-07-02 09:37 19K 
[  ]13_navrh_rozsahu_vykonu_funkcie_starostu_mc_ke_sm_na_cele_funkcne_obdobie_po_volbach_do_organov_samospravy_obci_ktore_sa_budu_konat_d_a_27_11_2010.pdf2010-08-30 14:38 19K 
[  ]13_program_hospodarskeho_a_socialneho_rozvoja_mc_ke_sm_na_obdobie_rokov_2009_2013.pdf2010-07-02 09:37 19K 
[  ]14_doplnok_c_1_organizacneho_poriadku_miestneho_uradu_mc_ke_sm.pdf2010-08-30 14:38 19K 
[  ]14_navrhy_organizacneho_poriadku_miestneho_uradu_mc_ke_sm.pdf2010-07-02 09:37 18K 
[  ]15_navrh_rokovacieho_poriadku_miestneho_zastupitelstva_mc_ke_sm.pdf2010-07-02 09:37 18K 
[  ]15_zasady_odme_ovania_volenych_organov_a_menovanych_clenov_komisii_mz_mc_ke_sm_starostu_zast_starostu_a_miestneho_kontrolora_mc_ke_sm.pdf2010-08-30 14:38 19K 
[  ]16_navrh_na_zrusenie_uznesenia_a_odpredaj_garazi_z_mkp.pdf2010-07-02 09:37 19K 
[  ]16_spravy_o_vychovno_vzdelavacej_cinnosti_ms_v_zriadovat_p_sobnosti_mc_ke_sm_za_skolsky_rok_2009_2010.pdf2010-08-30 14:38 19K 
[  ]17_navrh_projektu_iv_rocnika_celomestskej_spevackej_sutaze_spev_bez_hranic.pdf2010-08-30 14:38 19K 
[  ]17_prenajom_objektu_kmetova_34_v_kosiciach.pdf2010-07-02 09:37 18K 
[  ]18_navrh_projektu_vyuzitie_sport_zariadeni_a_priestorov_zs_pocas_letnych_prazdnin_2010.pdf2010-07-02 09:37 19K 
[  ]18_navrh_projektu_xv_rocnika_celomestskej_recitacnej_sutaze_slovo_bez_hranic.pdf2010-08-30 14:38 19K 
[  ]19_navrh_na_zaujatie_stanoviska_mc_ke_sm_k_odpredaju_pozemkov_firme_mcdonald_s.pdf2010-08-30 14:38 18K 
[  ]19_vyhodnotenie_projektu_8_rocnika_plaveckych_pretekov_zs_mc_ke_sm_jednotl_a_zmies_stafiet_o_pohar_mc_ke_sm.pdf2010-07-02 09:37 19K 
[  ]20_navrh_na_schvalenie_zmluvy_o_poskytnuti_dotacie_pre_obec_nizna_mysla.pdf2010-08-30 14:38 19K 
[  ]20_vyhodnotenie_3_rocnika_celomestskej_tanecnej_sutaze_tanec_bez_hranic.pdf2010-07-02 09:37 19K 
[  ]21_navrh_na_upravu_cennika_vstupneho_v_mestskej_krytej_plavarni.pdf2010-08-30 14:38 18K 
[  ]21_ziadosti_o_zmenu_vztahov_k_nehnutelnostiam.pdf2010-07-02 09:37 19K 
[  ]22_navrh_projektu_beh_o_pohar_starostu_mc_ke_sm.pdf2010-08-30 14:38 19K 
[  ]22_navrhy_na_poskytnutie_dotacii_z_rozpoctu_mc_ke_sm.pdf2010-07-02 09:37 19K 
[  ]22a_navrhy_na_poskytnutie_dotacii_z_rozpoctu_mc_ke_sm.pdf2010-07-02 09:37 19K 
[  ]22b_navrhy_na_poskytnutie_dotacii_z_rozpoctu_mc_ke_sm.pdf2010-07-02 09:37 19K 
[  ]22c_navrhy_na_poskytnutie_dotacii_z_rozpoctu_mc_ke_sm.pdf2010-07-02 09:37 19K 
[  ]23_navrh_na_odpredaj_prefabrikovanych_garazi_z_arealu_mkp.pdf2010-08-30 14:38 19K 
[  ]23_plan_poslaneckych_dni_na_ii_polrok_2010.pdf2010-07-02 09:37 18K 
[  ]24_sprava_komisie_na_ochranu_verej_zaujmu_pri_vykone_funkcii_ver_funkc_mz_mc_ke_sm.pdf2010-07-02 09:37 19K 
[  ]24_stanovisko_k_ziadosti_spol_neomad_s_r_o_o_suhlas_k_zmene_uzemneho_planu_hosp_sidel_aglomeracie_ke_v_lokalite_bellova_alvinczyho.pdf2010-08-30 14:38 19K 
[  ]25_r_zne.pdf2010-07-02 09:37 18K 
[  ]25_ziadosti_o_zmenu_vztahov_k_nehnutelnostiam.pdf2010-08-30 14:38 18K 
[  ]26_navrhy_na_poskytnutie_dotacii_z_rozpoctu_mc_ke_sm.pdf2010-08-30 14:38 19K 
[  ]27_navrhy_na_poskytnutie_dotacii_z_rozpoctu_mc_ke_sm.pdf2010-08-30 14:38 18K 
[  ]33_staromestske_cinohranie_2013.pdf2013-10-07 08:38 119K 
[  ]34_riadna_mr_uznesenia_september_2014.pdf2014-09-09 14:17 247K 
[  ]1501_28_09_11.rtf2011-09-09 08:15 24M 
[  ]2008_07_08.pdf2008-10-14 23:24 1.1M 
[  ]2008_09.pdf2008-10-14 23:24 866K 
[  ]2008_10.pdf2008-10-29 14:02 781K 
[  ]2008_11.pdf2009-03-16 12:39 2.2M 
[  ]2008_12_spolu.pdf2009-03-16 12:47 4.8M 
[  ]2009_01.pdf2009-03-11 11:54 1.3M 
[  ]2009_02.pdf2009-03-16 12:17 2.3M 
[  ]2009_03.pdf2009-03-30 15:02 1.7M 
[  ]2009_04.pdf2009-05-13 08:14 1.7M 
[  ]2009_05.pdf2009-08-25 16:15 2.4M 
[  ]2009_06.pdf2009-07-01 13:53 1.6M 
[  ]2009_07_08.pdf2009-08-25 15:52 1.8M 
[  ]2009_07_08_seniorske.pdf2009-08-25 15:52 1.6M 
[  ]2009_09.pdf2009-10-09 09:33 2.1M 
[  ]2009_10.pdf2009-11-18 08:06 1.5M 
[  ]2010_01.pdf2010-02-02 11:30 1.6M 
[  ]2010_02.pdf2010-03-01 11:39 1.6M 
[  ]2010_03.pdf2010-04-06 08:46 2.0M 
[  ]2010_04.pdf2010-05-26 15:05 1.9M 
[  ]2010_05.pdf2010-06-07 09:45 2.0M 
[  ]2010_06.pdf2010-09-30 11:00 2.0M 
[  ]2010_07_08.pdf2010-09-30 11:02 1.9M 
[  ]2010_09.pdf2010-11-16 09:24 2.0M 
[  ]2010_10.pdf2010-11-16 09:25 1.9M 
[  ]2010_11.pdf2010-12-23 10:01 2.0M 
[  ]2010_12.pdf2011-02-03 13:51 2.2M 
[  ]2011_01.pdf2011-02-09 14:01 2.7M 
[  ]2011_02.pdf2011-04-21 13:22 1.7M 
[  ]2011_03.pdf2011-04-21 13:22 2.5M 
[  ]2011_04.pdf2011-06-02 09:09 1.8M 
[  ]2011_05.pdf2011-06-28 14:28 2.1M 
[  ]2011_06.pdf2011-07-07 10:55 1.8M 
[  ]2011_08.pdf2011-11-07 09:35 1.6M 
[  ]2011_09.pdf2011-12-07 16:07 1.7M 
[  ]2011_10.pdf2012-01-10 16:17 1.8M 
[  ]2012_03.pdf2012-04-13 11:46 2.5M 
[  ]2012_maj_jun.pdf2013-10-16 15:57 4.0M 
[  ]2013_03.pdf2013-07-29 09:48 6.8M 
[  ]2013_0304.pdf2013-04-22 11:40 2.8M 
[  ]12000.pdf2008-09-11 16:29 93K 
[  ]12001.pdf2008-09-11 16:28 66K 
[  ]12006.pdf2008-09-11 16:19 86K 
[  ]12007.pdf2008-09-11 16:09 73K 
[  ]22006.pdf2008-09-19 11:03 72K 
[  ]42002.pdf2008-09-11 16:27 80K 
[  ]a3_darovanie_krvi.pdf2015-05-05 13:50 120K 
[  ]akcia_most.doc2009-09-16 13:22 128K 
[  ]aktivne_starnutie_brozura.pdf2013-05-07 13:28 2.0M 
[  ]aktivne_starnutie_letak.pdf2013-05-07 13:28 2.6M 
[  ]aktualne_nedoplatky_2012.pdf2013-01-08 11:29 67K 
[  ]aktualne_nedoplatky_2013.pdf2013-02-11 09:41 59K 
[  ]aktualne_nedoplatky_k_30_11_2012.pdf2012-12-12 14:33 65K 
[  ]aktualne_nedoplatky_k_31_10_2012.pdf2012-11-08 10:51 63K 
[  ]anketa_ihrisko.doc2008-09-22 13:53 20K 
[  ]art_akademy.pdf2014-07-15 14:57 478K 
[IMG]avia_s_kapelou_na_turne.jpg2009-03-27 11:28 2.3M 
[  ]avon_pochod_pos_105x148_0510_n.pdf2010-06-17 15:09 2.1M 
[  ]avon_pochod_print_210x148_a5_0510.pdf2010-06-17 15:09 1.4M 
[  ]backup_of_bubbly2.pdf2013-07-30 14:58 4.1M 
[  ]beh2.doc2009-09-28 14:55 23K 
[  ]beh2_oktobra.ppt2008-10-01 13:57 1.9M 
[  ]beh_web.doc2009-09-28 14:55 1.9M 
[  ]bod_5_sprava_o_plneni_uzneseni_z_9_riadneho_miestneho_zastupitelstva_september_2012.rtf2012-09-06 10:27 63K 
[  ]bod_6_prava_miestnej_kontrolorky_o_kontrolnej_cinnosti_od_predchadzajuceho_riadneho_zasadnutia_mz_september_2012.rtf2012-09-06 10:27 86K 
[  ]bod_7_sprava_o_plneni_programoveho_rozpoctu_mc_ke_sm_k_30_06_2012.pdf2012-09-06 10:27 1.4M 
[  ]bod_8_navrh_na_zmenu_programoveho_rozpoctu_mc_ke_sm_na_rok_2012_september_2012.pdf2012-09-06 10:27 1.2M 
[  ]bod_9_navrh_na_upravu_cennika_vstupneho_a_cennika_prenajmu_bazenov_v_mkp_september_2012.pdf2012-09-06 10:27 268K 
[  ]bod_10_analyza_sucasneho_stavu_mkp_a_ciele_na_roky_2012_2013_september_2012.pdf2012-09-06 10:27 336K 
[  ]bod_11_navrh_vzn_mc_ke_sm_c_2_2012_o_pravidlach_casu_predaja_v_obchode_a_casu_prevadzky_sluzieb_september_2012.rtf2012-09-06 10:27 96K 
[  ]bod_12_navrh_doplnku_c_4_vzn_mc_ke_sm_c_1_2008_o_urceni_vysky_prispevku_september_2012.pdf2012-09-06 10:27 56K 
[  ]bod_13_projekt_transparentna_mestska_cast_ke_sm_september_2012.rtf2012-09-06 10:27 203K 
[  ]bod_14_navrh_na_udelenie_verejnych_oceneni_mc_ke_sm_september_2012.pdf2012-09-06 10:27 128K 
[  ]bod_15_spravy_o_vychovno_vzdelavacej_cinnosti_ms_v_zriadovatelskej_posobnosti_mc_ke_sm_september_2012.pdf2012-09-06 10:27 2.8M 
[  ]bod_16_ziadosti_o_zmenu_vztahov_k_nehnutelnostiam_september_2012.rtf2012-09-06 10:27 62K 
[  ]bod_17_navrh_projektu_xvii_rocnika_slovo_bez_hranic_september_2012.rtf2012-09-06 10:27 35K 
[  ]bod_18_navrh_projektu_vi_rocnika_celomestskej_spevackej_sutaze_spev_bez_hranic_rtf_september_2012.rtf2012-09-06 10:27 33K 
[  ]bod_19_vyhodnotenie_projektu_v_rocnika_tanec_bez_hranic_2012_september_2012.rtf2012-09-06 10:27 31K 
[  ]bod_20_navrh_projektu_preventivny_kurz_pre_deti_ms_s_nabehom_na_alergicke_a_recidivujuce_choroby_dychacich_organov_september_2012.rtf2012-09-06 10:27 17K 
[  ]bod_21_navrh_projektu_kurz_prvej_zdravotnej_pomoci_pre_ziakov_7_a_8_rocnika_zs_september_2012.rtf2012-09-06 10:27 35K 
[  ]bod_22_navrh_projektu_10_plavecke_preteky_zs_mc_ke_sm_september_2012.pdf2012-09-06 10:27 96K 
[  ]bod_23_navrh_projektu_6_rocnika_oprasme_korcule_september_2012.pdf2012-09-06 10:27 60K 
[  ]bod_24_vyhodnotenie_projektu_sportova_olympiada_deti_predskolskeho_veku_september_2012.pdf2012-09-06 10:27 49K 
[  ]bod_25_navrh_na_volbu_clena_neposlanca_komisie_kultury_miz_mc_ke_sm_september_2012.rtf2012-09-06 10:27 12K 
[  ]bod_c_4_a_prerokovanie_upozornenia_prokuratora_17_06_2015.pdf2015-06-10 15:12 191K 
[  ]bod_c_4_b_informacia_o_cinnosti_starostu_mc_ke_sm_17_06_2015.pdf2015-06-10 15:12 106K 
[  ]bod_c_4_celkova_analyza_a_vysledky_zadavania_zakazky_na_poskytnutie_sluzby_pravny_a_ekonomicky_audit_mkp.pdf2014-11-03 13:35 64K 
[  ]bod_c_4_informacia_o_cinnosti_starostu_mc_ke_sm_jun_2014.pdf2014-06-03 10:33 83K 
[  ]bod_c_4_informacia_o_cinnosti_starostu_september_2014.pdf2014-09-09 14:19 119K 
[  ]bod_c_4_informacia_o_vysledku_stanovenia_predpokladanej_hodnoty_zakazky_pravny_a_ekonomicky_audit_mkp_jun_2014.pdf2014-06-23 11:44 76K 
[  ]bod_c_4_navrh_na_menovanie_komisie_z_radov_poslancov_miestneho_zastupitelstva_verejna_obchodna_sutaz_prenajom_parkoviska_na_hradbovej_ulici.pdf2015-04-15 12:37 50K 
[  ]bod_c_4_navrh_na_volbu_prisediacich_pre_okresny_sud_i_september_2013.rtf2013-09-02 14:15 51K 
[  ]bod_c_4_navrh_na_zmenu_programoveho_rozpoctu_mc_ke_sm_na_rok_2013_jul_2013.pdf2013-07-09 13:18 145K 
[  ]bod_c_4_odovzdanie_oceneni_mc_ke_sm_dovodova_sprava_december_2013.pdf2013-12-02 10:27 27K 
[  ]bod_c_4_pravny_a_ekonomicky_audit_mestskej_krytej_plavarne_januar_2015.pdf2015-01-21 13:06 179K 
[  ]bod_c_4_prerokovanie_protestu_prokuratora_a_navrh_na_zrusenie_vzn_mc_ke_sm_c_1_2014.pdf2014-10-09 12:22 485K 
[  ]bod_c_4_prerokovanie_upozornenia_prokuratora_proti_uzneseniam_miestneho_zastupitelstva_11_3_2015.pdf2015-03-04 11:41 168K 
[  ]bod_c_4_sprava_o_plneni_programoveho_rozpoctu_mc_ke_sm_k_30_09_2013.pdf2013-12-12 14:52 1.4M 
[  ]bod_c_4_volba_prisediacich_pre_okresny_sud_kosice_i_marec_2014.pdf2014-03-17 14:06 42K 
[  ]bod_c_4_ziadosti_o_zmenu_vztahov_k_nehnutelnostiam_17_9_2015.pdf2015-09-10 11:19 404K 
[  ]bod_c_5_informacia_o_cinnosti_od_predchadzajuceho_miz_december_2013.pdf2013-12-02 10:27 102K 
[  ]bod_c_5_informacia_o_cinnosti_starostu_mc_ke_sm_jun_2013.pdf2013-06-03 12:41 183K 
[  ]bod_c_5_informacia_o_cinnosti_starostu_od_predchadzajuceho_rokovania_miz_17_9_2015.pdf2015-09-10 11:19 158K 
[  ]bod_c_5_informacia_o_cinnosti_starostu_od_predchadzajuceho_zasadnutia_miz_september_2013.pdf2013-09-02 14:15 71K 
[  ]bod_c_5_informacia_o_plneni_uloh_vyplyvajucich_z_uzneseni_miz_jun_2014.pdf2014-06-02 13:57 74K 
[  ]bod_c_5_informacia_o_plneni_uloh_vyplyvajucich_z_uzneseni_miz_september_2014.pdf2014-09-09 14:19 70K 
[  ]bod_c_5_informacia_o_plneni_uloh_vyplyvajucich_z_uzneseni_od_predchadzajuceho_miz_17_06_2015.pdf2015-06-10 15:12 27K 
[  ]bod_c_5_navrh_na_zmenu_programoveho_rozpoctu_mc_ke_sm_30_6_2014.pdf2014-06-23 11:44 49K 
[  ]bod_c_5_navrh_na_zmenu_programoveho_rozpoctu_mc_ke_sm_na_rok_2013_december_2013.pdf2013-12-12 14:52 1.2M 
[  ]bod_c_5_organizacia_statickej_dopravy_v_meste_kosice.rtf2013-01-25 09:58 70K 
[  ]bod_c_5_organizacia_statickej_dopravy_v_meste_kosice_13_12_2012.pdf2012-12-06 13:15 2.8M 
[IMG]bod_c_5_priloha_13_12_2012.jpg2012-12-06 13:15 619K 
[  ]bod_c_5_rokovaci_poriadok_miestneho_zastupitelstva_mc_ke_sm_januar_2015.pdf2015-01-21 13:06 366K 
[  ]bod_c_5_sprava_o_plneni_uzneseni_z_11_riadneho_a_12_mimoriadneho_miz_18_03_2013.pdf2013-03-11 12:19 223K 
[  ]bod_c_6_a_sprava_o_kontrolnej_cinnosti_hlavneho_kontrolora_jun_2014.pdf2014-06-02 13:57 52K 
[  ]bod_c_6_b_navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_hlavneho_kontrolora_na_ii_polrok_2014.pdf2014-06-02 13:57 42K 
[  ]bod_c_6_informacia_o_cinnosti_starostu_mc_ke_sm_marec_2014.pdf2014-03-17 14:06 70K 
[  ]bod_c_6_informacia_o_cinnosti_starostu_od_predchadzajuceho_riadneho_miestneho_zastupitelstva_11_3_2015.pdf2015-03-04 11:41 145K 
[  ]bod_c_6_informacia_o_plneni_uloh_vyplyvajucich_z_uzneseni_miestneho_zastupitelstva_mc_ke_sm_jun_2013.rtf2013-06-03 12:41 59K 
[  ]bod_c_6_informacia_o_plneni_uloh_vyplyvajucich_z_uzneseni_od_predchadzajuceho_v_riadneho_miz_mc_ke_17_9_2015_sm.pdf2015-09-10 11:19 57K 
[  ]bod_c_6_informacia_o_plneni_uloh_vyplyvajucich_z_uzneseni_prijatych_na_14_riadnom_miz_september_2013.rtf2013-09-02 14:15 43K 
[  ]bod_c_6_informativna_sprava_o_cinnosti_komisie_na_ochranu_verejneho_zaujmu_17_06_2015.pdf2015-06-10 15:12 175K 
[  ]bod_c_6_navrh_na_urcenie_rozsahu_vykonu_funkcie_starostu_jun_2014.pdf2014-06-23 11:44 21K 
[  ]bod_c_6_navrh_programoveho_rozpoctu_mc_ke_sm_na_roky_2014_2016_december_2013.pdf2013-12-12 14:56 268K 
[  ]bod_c_6_plnenie_uloh_vyplyvajucich_z_uzneseni_16_riadneho_miz_december_2013.rtf2013-12-02 10:27 16K 
[  ]bod_c_6_sprava_o_kontrolnej_cinnosti_hlavneho_kontrolora_september_2014.pdf2014-09-09 14:19 242K 
[  ]bod_c_6_sprava_o_plneni_uzneseni_z_10_riadneho_zasadnutia_miestneho_zasadnutia_13_12_2012.rtf2012-12-06 13:15 68K 
[  ]bod_c_6_statut_komisii_miestneho_zastupitelstva_mc_ke_sm_januar_2015.pdf2015-01-21 13:06 190K 
[  ]bod_c_6a_sprava_o_kontrolnej_cinnosti_miestnej_kontrolorky_od_predchadzajuceho_miz_18_03_2013.pdf2013-03-11 12:19 231K 
[  ]bod_c_6b_rocna_sprava_o_kontrolnej_cinnosti_miestnej_kontrolorky_za_rok_2012_18_03_2013.pdf2013-03-11 12:19 788K 
[  ]bod_c_7_a_sprava_o_kontrolnej_cinnosti_hlavneho_kontrolora_od_predchadzajuceho_riadneho_miz_17_06_2015.pdf2015-06-10 15:12 566K 
[  ]bod_c_7_b_navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_hlavneho_kontrolora_na_ii_polrok_2015_17_6_2015.pdf2015-06-10 15:12 41K 
[  ]bod_c_7_b_sprava_z_kontroly_zmluv_ktore_mali_byt_predmetom_pravneho_auditu_17_06_2015.pdf2015-06-11 10:53 1.0M 
[  ]bod_c_7_c_navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_hlavneho_kontrolora_na_ii_polrok_2015_17_6_2015.pdf2015-06-10 15:14 41K 
[  ]bod_c_7_informacia_o_plneni_uzneseni_marec_2014.pdf2014-03-17 14:06 292K 
[  ]bod_c_7_navrh_na_zrusenie_uznesenia_miz_c_143_2_b_z_13_9_2012_18_03_2013.pdf2013-03-11 12:19 31K 
[  ]bod_c_7_navrh_vzn_mc_ke_sm_c_2_2013_o_dodrziavani_poriadku_a_citoty_na_uzemi_mc_ke_sm_december_2013.pdf2013-12-12 14:52 573K 
[  ]bod_c_7_odme_ovaci_poriadok_poslancov_miz_mc_ke_sm_januar_2015.pdf2015-01-21 13:06 89K 
[  ]bod_c_7_personalna_zmena_v_miestnej_rade_jun_2014.pdf2014-06-23 11:44 28K 
[  ]bod_c_7_sprava_o_kontrolnej_cinnosti_kontrolorky_a_navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_na_i_polrok_2014.pdf2013-12-02 10:27 363K 
[  ]bod_c_7_sprava_o_kontrolnej_cinnosti_miestnej_kontrolorky_a_navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_na_i_polrok_2013.pdf2012-12-06 13:15 661K 
[  ]bod_c_7_sprava_o_kontrolnej_cinnosti_miestnej_kontrolorky_september_2013.rtf2013-09-02 14:15 70K 
[  ]bod_c_7_sprava_o_plneni_programoveho_rozpoctu_k_30_6_2014.pdf2014-09-09 14:19 1.3M 
[  ]bod_c_7_zaverecny_ucet_mc_ke_sm_stanovisko_hlavneho_kontrolora_jun_2014.pdf2014-06-02 13:57 331K 
[  ]bod_c_7_zaverecny_ucet_mc_ke_sm_za_rok_2013_druha_cast.pdf2014-06-02 13:57 1.8M 
[  ]bod_c_7_zaverecny_ucet_mc_ke_sm_za_rok_2013_prva_cast.pdf2014-06-02 13:57 928K 
[  ]bod_c_7_zaverecny_ucet_mc_ke_sm_za_rok_2013_tretia_cast.pdf2014-06-02 13:57 1.0M 
[  ]bod_c_7a_informacia_o_plneni_uloh_z_uzneseni_predchadzajuceho_23_riadneho_miestneho_zastupitelstva_11_3_2015.pdf2015-03-04 11:41 40K 
[  ]bod_c_7a_sprava_o_kontrolnej_cinnosti_hlavneho_kontrolora_mc_ke_sm_od_predchadzajuceho_riadneho_zasadnutia_miz_mc_ke_sm_17_9_2015.pdf2015-09-10 11:19 1.0M 
[  ]bod_c_7a_sprava_o_kontrolnej_cinnosti_miestnej_kontrolorky_jun_2013.pdf2013-06-03 12:41 1.0M 
[  ]bod_c_7b_navrh_na_doplnenie_planu_kontrolnej_cinnosti_hlavneho_kontrolora_mc_ke_sm_na_ii_polrok_2015.pdf2015-09-10 11:19 26K 
[  ]bod_c_7b_navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_na_ii_polrok_2013.pdf2013-06-03 12:41 38K 
[  ]bod_c_7b_prehlad_plnenia_uzneseni_miestneho_zastupitelstva_s_terminom_plnenia_staly_11_3_2015.pdf2015-03-04 11:41 268K 
[  ]bod_c_8_informativna_sprava_o_plneni_programoveho_rozpoctu_mc_ke_sm_k_31_3_2014.pdf2014-06-02 13:57 1.0M 
[  ]bod_c_8_navrh_na_vyhlasenie_volby_kontrolora_mc_ke_sm_december_2013.rtf2013-12-02 10:27 72K 
[  ]bod_c_8_navrh_na_vyplatenie_odmeny_pre_kontrolorku_mc_ke_sm_za_rok_2013.pdf2013-12-12 14:52 51K 
[  ]bod_c_8_navrh_na_zmenu_programoveho_rozpoctu_september_2014.pdf2014-09-09 14:19 164K 
[  ]bod_c_8_navrh_programoveho_rozpoctu_mc_ke_sm_na_roky_2013_2015_18_03_2013.pdf2013-03-11 12:19 3.9M 
[  ]bod_c_8_sprava_o_kontrolnej_cinnosti_a_rocna_sprava_kontrolorky_mc_marec_2014.pdf2014-03-17 14:06 502K 
[  ]bod_c_8_sprava_o_plneni_programoveho_rozpoctu_mc_ke_sm_k_30_06_2013.pdf2013-09-02 14:15 1.4M 
[  ]bod_c_8_sprava_o_plneni_programoveho_rozpoctu_mc_ke_sm_k_30_6_2015_17_9_2015.pdf2015-09-10 11:19 1.0M 
[  ]bod_c_8_sprava_o_plneni_programoveho_rozpoctu_mc_ke_sm_k_30_9_2012.pdf2012-12-06 13:15 1.6M 
[  ]bod_c_8_zaverecny_ucet_mc_ke_sm_za_rok_2012.pdf2013-06-03 12:41 3.8M 
[  ]bod_c_8_zaverecny_ucet_mc_ke_sm_za_rok_2014_druha_cast.pdf2015-06-10 15:12 1.9M 
[  ]bod_c_8_zaverecny_ucet_mc_ke_sm_za_rok_2014_prva_cast.pdf2015-06-10 15:12 1.3M 
[  ]bod_c_8_zaverecny_ucet_mc_ke_sm_za_rok_2014_tretia_cast.pdf2015-06-10 15:12 627K 
[  ]bod_c_8a_sprava_o_kontrolnej_cinnosti_hlavneho_kontrola_mc_ke_sm_od_predchadzajuceho_riadneho_rokovania_miz_11_3_2015.pdf2015-03-04 13:14 218K 
[  ]bod_c_8b_rocna_sprava_o_kontrolnej_cinnosti_hlavneho_kontrolora_za_rok_2014.pdf2015-03-04 13:14 681K 
[  ]bod_c_9_informacia_o_chode_prevazky_a_prehlad_o_financovani_mkp_september_2014.pdf2014-09-09 14:19 711K 
[  ]bod_c_9_informativna_sprava_o_plneni_programoveho_rozpoctu_mc_ke_sm_k_31_03_2013.pdf2013-06-03 12:41 1.0M 
[  ]bod_c_9_navrh_na_menovanie_riaditela_rozpoctovej_organizacie_mkp_18_03_2013.pdf2013-03-11 12:19 58K 
[  ]bod_c_9_navrh_na_prerokovanie_platu_starostu_17_06_2015.pdf2015-06-10 15:12 77K 
[  ]bod_c_9_navrh_na_zmenu_programoveho_rozpoctu_mc_ke_sm_na_rok_2012_13_12_2012.pdf2012-12-06 13:15 58K 
[  ]bod_c_9_navrh_na_zmenu_programoveho_rozpoctu_mc_ke_sm_na_rok_2013_september_2013.pdf2013-09-02 14:15 151K 
[  ]bod_c_9_navrh_na_zmenu_programoveho_rozpoctu_mc_ke_sm_na_rok_2014_jun_2014.pdf2014-06-02 13:57 147K 
[  ]bod_c_9_navrh_na_zmenu_programoveho_rozpoctu_mc_ke_sm_na_rok_2014_marec_2014.pdf2014-03-17 14:06 237K 
[  ]bod_c_9_navrh_na_zmenu_programoveho_rozpoctu_mc_ke_sm_na_rok_2015_17_9_2015.pdf2015-09-10 11:19 54K 
[  ]bod_c_9_sprava_o_plneni_programoveho_rozpoctu_mc_ke_sm_k_30_09_2013.pdf2013-12-02 10:27 1.4M 
[  ]bod_c_9_sprava_o_pouziti_financnych_prostriedkov_vyclenenych_na_opravu_ihriska_park_angelinum_december_2013.pdf2013-12-12 14:52 113K 
[  ]bod_c_9a_navrh_programoveho_rozpoctu_mc_ke_sm_na_roky_2015_2017_11_3_2015.pdf2015-03-04 11:41 1.5M 
[  ]bod_c_9b_informacia_o_zmenach_rozpoctu_roku_2014_vykonanych_starostom_od_riadneho_miestneho_zastupitelstva_11_3_2015.pdf2015-03-04 11:41 69K 
[  ]bod_c_10_doplnok_c_5_k_statutu_denneho_centra_mc_ke_sm_18_03_2013.rtf2013-03-11 12:19 43K 
[  ]bod_c_10_informacia_o_zamere_preinvestovania_financnych_prostriedkov_na_obnovu_mkp_jun_2013.rtf2013-06-03 12:41 57K 
[  ]bod_c_10_navrh_na_odpis_pohladavok.rtf2012-12-06 13:15 39K 
[  ]bod_c_10_navrh_na_opravu_uznesenia_miz_c_277_zo_d_a_24_03_2014.pdf2014-06-02 13:57 30K 
[  ]bod_c_10_navrh_na_urcenie_poslanca_opravneho_vykonavat_sobasne_obrady.pdf2013-12-12 14:52 18K 
[  ]bod_c_10_navrh_na_zmenu_programoveho_rozpoctu_ms_ke_sm_december_2013.pdf2013-12-02 10:27 1.2M 
[  ]bod_c_10_navrh_na_zrusenie_vzn_mc_ke_sm_september_2013.rtf2013-09-02 14:15 48K 
[  ]bod_c_10_navrh_vzn_c_4_2014.pdf2014-09-09 14:19 88K 
[  ]bod_c_10_navrh_vzn_mc_ke_sm_c_2015_o_symboloch_mc_ke_sm.pdf2015-09-10 11:19 175K 
[  ]bod_c_10_navrh_vzn_mc_ke_sm_o_dodrziavani_poriadku_a_cistoty_na_uzemi_mc_ke_sm_marec_2014.rtf2014-03-17 14:06 125K 
[  ]bod_c_10_navrh_vzn_mc_ke_sm_o_poskytovani_ucelovej_dotacie_z_rozpoctu_mc_ke_sm_17_06_2015.pdf2015-06-10 15:12 172K 
[  ]bod_c_10_navrh_vzn_mc_ke_sm_o_urceni_vysky_prispevku_na_ciastocnu_uhradu_vydavkov_pre_obcanov_postihnutych_nadorovych_ochoreni.pdf2015-07-02 13:20 95K 
[  ]bod_c_10_rokovaci_poriadok_miestneho_zastupitelstva_11_3_2015.pdf2015-03-04 11:41 417K 
[  ]bod_c_11_informacia_o_chode_prevadzka_a_preinvestovani_fin_prostriedkov_na_obnovu_mkp_jun_2014.pdf2014-06-02 13:57 233K 
[  ]bod_c_11_informacia_o_plneni_zameru_preinvestovania_fp_na_obnovu_mkp_december_2013.pdf2013-12-02 10:27 1.2M 
[  ]bod_c_11_navrh_na_upravu_platu_starostu_mc_ke_sm_jun_2013.rtf2013-06-03 12:41 34K 
[  ]bod_c_11_navrh_rokovacieho_poriadku_miestneho_zastupitelstva_mc_ke_sm_17_06_2015.pdf2015-06-10 15:12 448K 
[  ]bod_c_11_navrh_statutu_komisie_kultury_18_03_2013.rtf2013-03-11 12:19 106K 
[  ]bod_c_11_navrh_vzn_c_5_2014.pdf2014-09-09 14:19 193K 
[  ]bod_c_11_navrh_vzn_mc_ke_sm_c_2015_o_poskytovani_elektronickych_sluzieb_mc_ke_sm.pdf2015-09-10 11:19 93K 
[  ]bod_c_11_navrh_vzn_mc_ke_sm_o_urceni_miest_na_umiest_ovanie_plagatov_alebo_inych_nosicov_informacii_v_ramci_volebnej_kampane.pdf2015-07-02 13:00 88K 
[  ]bod_c_11_navrh_vzn_mc_ke_sm_umiest_ovanie_plagatov_volebna_kampa_marec_2014.pdf2014-03-17 14:06 81K 
[  ]bod_c_11_navrh_zasad_hospodarenia_s_majetkom_mc_ke_sm_september_2013.rtf2013-09-02 14:15 201K 
[  ]bod_c_11_odborny_posudok_k_stavebno_technickemu_a_statickemu_stavu_budovy_mkp_13_12_2012.pdf2012-12-06 13:15 241K 
[  ]bod_c_11_statut_komisii_miestneho_zastupitelstva_11_3_2015.pdf2015-03-04 11:41 438K 
[  ]bod_c_12_navrh_doplnku_c_2_k_zasadam_odme_ovania_poslancov_jun_2013.rtf2013-06-03 12:41 53K 
[  ]bod_c_12_navrh_doplnku_c_2_rokovacieho_poriadku_miestneho_zastupitelstva_mc_ke_sm_september_2013.rtf2013-09-02 14:15 39K 
[  ]bod_c_12_navrh_na_odovzdanie_sportoveho_arealu_pri_zs_namestie_l_novomeskeho_17_06_2015.pdf2015-06-10 15:12 84K 
[  ]bod_c_12_navrh_na_udelenie_verejnych_oceneni_september_2014.pdf2014-09-09 14:19 405K 
[  ]bod_c_12_navrh_na_upravu_platu_starostu_mc_ke_sm_jun_2014.pdf2014-06-02 13:57 63K 
[  ]bod_c_12_navrh_na_zrusenie_vzn_mc_ke_sm_c_1_2015_o_oznacovani_stavieb_cislami.pdf2015-09-10 11:19 41K 
[  ]bod_c_12_navrh_na_zrusenie_vzn_mc_ke_sm_c_4_2014_o_urceni_vysky_prispevku_pre_obcanov_postihnutych_nadorovym_ochorenim_11_3_2015.pdf2015-03-04 11:41 53K 
[  ]bod_c_12_navrh_vzn_c_1_2013_o_oznacovani_stavieb_cislami_december_2013.rtf2013-12-02 10:28 101K 
[  ]bod_c_12_navrh_vzn_mc_ke_sm_o_urceni_vysky_prispevku_skolske_zariadenia_marec_2014.rtf2014-03-17 14:06 63K 
[  ]bod_c_12_navrhovane_moznosti_uspornych_opatreni_vo_vydavkovej_oblasti_mkp_13_12_2012.pdf2012-12-06 13:15 426K 
[  ]bod_c_12_rocna_sprava_o_doslych_a_riesenych_staznostiach_dorucenych_mc_za_rok_2012_18_03_2013.pdf2013-03-11 12:19 70K 
[  ]bod_c_13_druha_cast.pdf2014-09-09 14:27 1.0M 
[  ]bod_c_13_navrh_doplnku_c_2_k_zasadam_odme_ovania_poslancov_september_2013.rtf2013-09-02 14:15 37K 
[  ]bod_c_13_navrh_na_upravu_cennika_vstupneho_v_mkp_13_12_2012.pdf2012-12-06 13:15 361K 
[  ]bod_c_13_navrh_na_urcenie_volebnych_obvodov_a_poctu_poslancov_miz_jun_2014.pdf2014-06-02 13:57 526K 
[  ]bod_c_13_navrh_na_zmenu_uznesenia_miz_mc_ke_sm_c_33_bod_1_z_11_3_2015.pdf2015-06-10 15:12 56K 
[  ]bod_c_13_navrh_statutu_denneho_centra_seniorov_mc_ke_sm_17_9_2015.pdf2015-09-10 11:19 338K 
[  ]bod_c_13_navrh_statutu_komisii_miestneho_zastupitelstva_mc_ke_sm_jun_2013.rtf2013-06-03 12:41 84K 
[  ]bod_c_13_navrh_zasad_hospodarenia_s_majetkom_mc_ke_sm_december_2013.rtf2013-12-02 10:28 203K 
[  ]bod_c_13_rocna_sprava_o_doslych_a_riesenych_staznostiach_dorucenych_mc_v_roku_2014_11_3_2015.pdf2015-03-04 11:41 57K 
[  ]bod_c_13_spravy_o_vychovno_vzdelavacej_cinnosti_ms_1_cast_september_2014.pdf2014-09-09 14:24 1.9M 
[  ]bod_c_13_ziadost_odbornej_nazvoslovnej_komisie_k_premenovaniu_ulice_a_verej_priestranstva_marec_2014.pdf2014-03-17 14:06 87K 
[  ]bod_c_13_ziadosti_o_zmenu_vztahov_k_nehnutelnostiam_18_03_2013.pdf2013-03-11 12:19 117K 
[  ]bod_c_14_a_navrh_etickeho_kodexu_voleneho_predstavitela_samospravy_mc_ke_sm_jun_2013.doc2013-06-03 12:41 44K 
[  ]bod_c_14_b_navrh_etickeho_kodexu_voleneho_predstavitela_mc_ke_sm_jun_2013.rtf2013-06-03 12:41 46K 
[  ]bod_c_14_navrh_dodatku_c_3_k_zriadovacej_listine_prispevkovej_organizacie_mvl_jun_2014.pdf2014-06-02 13:57 52K 
[  ]bod_c_14_navrh_doplnku_c_4_k_vnutornemu_predpisu_o_odme_ovani_sobasiacich_a_ucinkujucich_september_2013.rtf2013-09-02 14:15 42K 
[  ]bod_c_14_navrh_na_zriadenie_rozpoctovej_organizacie_mestska_kryta_plavare_13_12_2012.rtf2012-12-06 13:15 73K 
[  ]bod_c_14_navrh_na_zrusenie_uznesenia_miz_c_217_k_volbe_prisediacich_december_2013.rtf2013-12-02 10:27 21K 
[  ]bod_c_14_rocna_sprava_o_staznostiach_za_rok_2013_marec_2014.pdf2014-03-17 14:06 69K 
[  ]bod_c_14_smernica_o_staznostiach_a_peticiach_dorucenych_mc_ke_sm_17_9_2015.pdf2015-09-10 11:19 251K 
[  ]bod_c_14_sprava_o_stave_vyvoji_a_vymahani_pohladavok_mc_ke_sm_17_06_2015.pdf2015-06-10 15:12 191K 
[  ]bod_c_14_vyhlasenie_verejnej_obchodnej_sutaze_na_prenajom_parkoviska_na_hradbovej_ulici_11_3_2015.pdf2015-03-04 11:41 155K 
[  ]bod_c_14_vyhodnotenie_projektu_slovo_bez_hranic_2012_18_03_2013.pdf2013-03-11 12:19 104K 
[  ]bod_c_14_ziadosti_o_zmenu_vztahov_k_nehnutelnostiam_september_2014.pdf2014-09-09 14:19 135K 
[  ]bod_c_15_informativna_sprava_o_jednorazovych_davkach_poskytnutych_v_roku_2014.pdf2015-06-10 15:12 68K 
[  ]bod_c_15_navrh_na_udelenie_verejnych_oceneni_mc_ke_sm_17_9_2015.pdf2015-09-10 11:19 220K 
[  ]bod_c_15_navrh_na_zrusenie_vzn_mc_ke_sm_c_6_1995_o_reklamnych_tabuliach.rtf2012-12-06 13:15 26K 
[  ]bod_c_15_navrh_projektu_preventivny_kurz_pre_deti_zs_vojenska_13_kosice_september_2014.pdf2014-09-09 14:19 65K 
[  ]bod_c_15_navrh_statutu_komisie_kultury_miz_mc_ke_sm_september_2013.pdf2013-09-02 14:15 219K 
[  ]bod_c_15_odpisanie_pohladavky_voci_dlznikovi_i_p_s_kosice_11_3_2015.pdf2015-03-04 11:41 30K 
[  ]bod_c_15_sprava_komisie_na_ochranu_verejneho_zaujmu_2013.rtf2013-06-03 12:41 32K 
[  ]bod_c_15_vyhodnotenie_projektu_preventivny_kurz_pre_deti_ms_s_nabeho_na_alergicke_a_recidivujuce_choroby_dychacich_organov_18_03_2013.pdf2013-03-11 12:19 65K 
[  ]bod_c_15_ziadosti_o_zmenu_vztahov_k_nehnutelnostiam_december_2013.pdf2013-12-02 10:28 132K 
[  ]bod_c_15_ziadosti_o_zmenu_vztahov_k_nehnutelnostiam_marec_2014.pdf2014-03-17 14:06 209K 
[  ]bod_c_16_1_cast_spravy_o_vychovno_vzdelavacej_cinnosti_materskych_skol_za_skolsky_rok_2014_2015.pdf2015-09-10 11:19 1.5M 
[  ]bod_c_16_2_cast_spravy_o_vychovno_vzdelavacej_cinnosti_materskych_skol_za_skolsky_rok_2014_2015.pdf2015-09-10 11:19 1.6M 
[  ]bod_c_16_navrh_etickeho_kodexu_voleneho_predstavitela_samospravy_mc_ke_sm_13_12_2012.rtf2012-12-06 13:15 80K 
[  ]bod_c_16_navrh_na_odovzdanie_sportoveho_arealu_na_ul_l_novomeskeho_pri_zs_novomeskeho_2_ke_11_3_2015.pdf2015-03-04 11:41 88K 
[  ]bod_c_16_navrh_projektu_kurz_prvej_zdravotnej_pomoci_september_2014.pdf2014-09-09 14:19 75K 
[  ]bod_c_16_navrh_statutu_staromestskych_listov_mc_ke_sm_september_2013.rtf2013-09-02 14:15 61K 
[  ]bod_c_16_sprava_o_stave_vyvoji_a_vyhamani_pohladavok_mc_ke_sm_k_30_04_2014.pdf2014-06-02 13:57 145K 
[  ]bod_c_16_sprava_o_stave_vyvoji_a_vymahani_pohladavok_jun_2013.pdf2013-06-03 12:41 105K 
[  ]bod_c_16_vyhodnotenie_projektu_kurz_prvej_zdravotnej_pomoci_pre_ziakov_7_a_8_rocnika_zs_marec_2014.pdf2014-03-17 14:06 59K 
[  ]bod_c_16_vyhodnotenie_projektu_kurz_prvej_zdravotnej_pomoci_pre_ziakov_zs_18_03_2013.pdf2013-03-11 12:19 58K 
[  ]bod_c_16_vyhodnotenie_staromestskeho_kulturneho_leta_2013.pdf2013-12-02 10:28 56K 
[  ]bod_c_16_ziadosti_o_zmenu_vztahov_k_nehnutelnostiam_17_06_2015.pdf2015-06-10 15:12 192K 
[  ]bod_c_17_informativna_sprava_o_jednorazovych_davkach_poskytnutych_v_roku_2012_jun_2013.pdf2013-06-03 12:41 43K 
[  ]bod_c_17_informativna_sprava_o_jednorazovych_davkach_v_hmotnej_nudzi_poskytnutych_v_roku_2013.pdf2014-06-02 13:57 54K 
[  ]bod_c_17_navrh_na_udelenie_verejnych_oceneni_mc_ke_sm_september_2013.pdf2013-09-02 14:15 132K 
[  ]bod_c_17_navrh_na_zmenu_uznesenia_miestneho_zastupitelstva_mc_ke_sm_c_33_2_zo_d_a_11_3_2015.pdf2015-09-10 11:19 34K 
[  ]bod_c_17_navrh_projektu_8_rocnika_beh_o_pohar_starostu_memorial_milana_kovaca_17_06_2015.pdf2015-06-10 15:12 137K 
[  ]bod_c_17_navrh_projektu_spev_bez_hranic_september_2014.pdf2014-09-09 14:19 97K 
[  ]bod_c_17_uzatvorenie_najomnej_zmluvy_o_prenajme_np_s_obcianskym_zdruzenim_divadlo_momoland_11_3_2015.pdf2015-03-04 11:41 34K 
[  ]bod_c_17_vyhodnotenie_projektu_7_rocnika_spev_bez_hranic_december_2013.pdf2013-12-02 10:28 77K 
[  ]bod_c_17_vyhodnotenie_projektu_plavecke_preteky_zs_18_03_2013.pdf2013-03-11 12:19 57K 
[  ]bod_c_17_vyhodnotenie_projektu_preventivny_kurz_pre_deti_zs_vojenska_13_marec_2014.pdf2014-03-17 14:06 74K 
[  ]bod_c_17_ziadost_o_stanovisko_k_zmene_uzemneho_planu_zony_za_hornadom_13_12_2012.pdf2012-12-06 13:15 5.7M 
[  ]bod_c_18_a_ziadosti_o_zmenu_vztahov_k_nehnutelnostiam_jun_2014.pdf2014-06-02 13:57 369K 
[  ]bod_c_18_b_zmena_sposobu_prenajmu_pozemkov_na_vystavbu_garazovych_domov_obchodnou_verejnou_sutazou_jun_2014.pdf2014-06-02 13:57 54K 
[  ]bod_c_18_informativna_sprava_o_zmluve_o_najme_pozemku_na_vystavbu_garazoveho_domu_zimna_jilemnickeho.pdf2015-09-10 11:19 78K 
[  ]bod_c_18_navrh_projektu_7_rocnika_oprasme_korcule_december_2013.pdf2013-12-02 10:28 70K 
[  ]bod_c_18_navrh_projektu_13_rocnika_plavecke_preteky_zs_mc_ke_sm_17_06_2015.pdf2015-06-10 15:12 97K 
[  ]bod_c_18_navrh_projektu_slovo_bez_hranic_september_2014.pdf2014-09-09 14:19 109K 
[  ]bod_c_18_navrh_projektu_tanec_nema_hranice_marec_2014.pdf2014-03-17 14:06 128K 
[  ]bod_c_18_spravy_o_vychovno_vzdelavacej_cinnosti_ms_september_2013.pdf2013-09-02 14:15 2.7M 
[  ]bod_c_18_uzatvorenie_najomnej_zmluvy_o_prenajme_np_s_obcianskym_zdruzenim_slovenske_misijne_hnutie_11_3_2015.pdf2015-03-04 11:41 33K 
[  ]bod_c_18_vyhodnotenie_projektu_oprasme_korcule_18_03_2013.pdf2013-03-11 12:19 49K 
[  ]bod_c_18_ziadosti_o_zmenu_vztahov_k_nehnutelnostiam_13_12_2012.pdf2012-12-06 13:15 186K 
[  ]bod_c_18_ziadosti_o_zmenu_vztahov_k_nehnutelnostiam_17_6_2015.pdf2015-06-10 15:12 197K 
[  ]bod_c_18_ziadosti_o_zmenu_vztahov_k_nehnutelnostiam_jun_2013.rtf2013-06-03 12:41 152K 
[  ]bod_c_19_informativna_sprava_o_dorucenej_peticii_obyvatelov_bytovych_domov_csl_armady_c_14_a_16_za_zachovanie_a_dodrziavanie_nocneho_kludu_na_kuzmanyho_sidlisku.pdf2015-09-10 11:19 236K 
[  ]bod_c_19_navrh_na_zrusenie_uzneseni_miz_mc_ke_sm_september_2013.rtf2013-09-02 14:15 375K 
[  ]bod_c_19_navrh_projektu_vi_rocnika_beh_o_pohar_starostu_mc_ke_sm_jun_2013.pdf2013-06-03 12:41 124K 
[  ]bod_c_19_navrh_projektu_vii_rocnika_beh_o_pohar_starostu_mc_ke_sm_memorial_milana_kovaca_jun_2014.pdf2014-06-02 13:57 132K 
[  ]bod_c_19_vyhodnotenie_projektu_8_rocnika_oprasme_korcule_17_06_2015.pdf2015-06-10 15:12 50K 
[  ]bod_c_19_vyhodnotenie_projektu_slovo_bez_hranic_2013_marec_2014.pdf2014-03-17 14:06 105K 
[  ]bod_c_19_vyhodnotenie_projektu_tanec_nema_hranice_september_2014.pdf2014-09-09 14:19 55K 
[  ]bod_c_19_vyhodnotenie_projektu_vi_rocnika_beh_o_pohar_starostu_mc_ke_sm_december_2013.pdf2013-12-02 10:28 104K 
[  ]bod_c_19_vyhodnotenie_staromestskeho_kulturneho_leta_2012_13_12_2012.rtf2012-12-06 13:15 66K 
[  ]bod_c_19_ziadosti_o_zmenu_vztahov_k_nehnutelnostiam_11_3_2015.pdf2015-03-04 11:41 109K 
[  ]bod_c_20_navrh_projektu_1_rocnika_sportovy_vikend_staromestanov_jun_2013.pdf2013-06-03 12:41 121K 
[  ]bod_c_20_navrh_projektu_8_rocnika_tanecnej_sutaze_tanec_nema_hranice_11_3_2015.pdf2015-03-04 11:41 111K 
[  ]bod_c_20_navrh_projektu_9_rocnika_kurz_prvej_zdravotnej_pomoci_pre_ziakov_7_a_8_rocnika_zakladnych_skol.pdf2015-09-10 11:19 81K 
[  ]bod_c_20_navrh_projektu_sportovy_vikend_staromestanov_marec_2014.pdf2014-03-17 14:06 119K 
[  ]bod_c_20_navrh_projektu_staromestsky_turnaj_v_basketbale_september_2014.pdf2014-09-09 14:19 106K 
[  ]bod_c_20_plan_poslaneckych_dni_na_i_polrok_2014.pdf2013-12-02 10:27 129K 
[  ]bod_c_20_vyhodnotenie_projektu_oprasme_korcule_jun_2014.pdf2014-06-02 13:57 50K 
[  ]bod_c_20_vyhodnotenie_projektu_vi_rocnika_celomestskej_spevackej_sutaze_spev_bez_hranic_13_12_2012.rtf2012-12-06 13:15 56K 
[  ]bod_c_20_ziadosti_o_zmenu_vztahov_k_nehnutelnostiam_september_2013.rtf2013-09-02 14:15 55K 
[  ]bod_c_21_navrh_projektu_plavecke_preteky_zs_september_2014.pdf2014-09-09 14:19 97K 
[  ]bod_c_21_navrh_projektu_preventivny_kurz_pre_deti_zs_vojenska_13_kosice_s_nabehom_na_alergicke_a_rec_choroby_dychacich_organov_17_9_2015.pdf2015-09-10 11:19 70K 
[  ]bod_c_21_navrh_projektu_sportova_olympiada_deti_predskolskeho_veku_jun_2013.pdf2013-06-03 12:41 75K 
[  ]bod_c_21_navrh_projektu_sportova_olympiada_deti_predskolskeho_veku_marec_2014.pdf2014-03-17 14:06 77K 
[  ]bod_c_21_personalne_zmeny_v_komisiach_miz_mc_ke_sm_september_2013.pdf2013-09-02 14:15 55K 
[  ]bod_c_21_plan_poslaneckych_dni_na_ii_polrok_2014.pdf2014-06-02 13:57 138K 
[  ]bod_c_21_vyhodnotenie_projektu_19_rocnika_recitacnej_sutaze_slovo_bez_hranic_11_3_2015.pdf2015-03-04 11:41 92K 
[  ]bod_c_21_vyhodnotenie_v_rocnika_beh_o_pohar_starostu_mc_ke_sm_13_12_2012.pdf2012-12-06 13:15 74K 
[  ]bod_c_22_navrh_doplnku_c_1_projektu_6_rocnika_oprasme_korcule_13_12_2012.pdf2012-12-06 13:15 63K 
[  ]bod_c_22_navrh_projektu_9_rocnika_celomestskej_spevackej_sutaze_spev_bez_hranic_2015.pdf2015-09-10 11:19 111K 
[  ]bod_c_22_navrh_projektu_oprasme_korcule_september_2014.pdf2014-09-09 14:19 71K 
[  ]bod_c_22_plan_poslaneckych_dni_na_ii_polrok_2013.rtf2013-06-03 12:41 67K 
[  ]bod_c_22_projekt_preventivny_kurz_pre_deti_zs_vojenska_september_2013.pdf2013-09-02 14:15 64K 
[  ]bod_c_22_vyhodnotenie_projektu_8_rocnika_spevackej_sutaze_spev_bez_hranic_11_3_2015.pdf2015-03-04 11:41 65K 
[  ]bod_c_22_vyhodnotenie_projektu_plavecke_preteky_zs_marec_2014.pdf2014-03-17 14:06 63K 
[  ]bod_c_23_navrh_projektu_20_rocnika_celomestskej_recitacnej_sutaze_slovo_bez_hranic_2015.pdf2015-09-10 11:19 120K 
[  ]bod_c_23_plan_poslaneckych_dni_na_i_polrok_2013.rtf2012-12-06 13:15 66K 
[  ]bod_c_23_projekt_kurz_prvej_zdravotnej_pomoci_pre_ziakov_zs_september_2013.pdf2013-09-02 14:15 74K 
[  ]bod_c_23_vyhodnotenie_projektu_preventivny_kurz_pre_deti_zs_vojenska_13_ke_11_3_2015.pdf2015-03-04 11:41 76K 
[  ]bod_c_23_vyhodnotenie_projektu_sportova_olympiada_september_2014.pdf2014-09-09 14:19 56K 
[  ]bod_c_23_vyhodnotenie_projektu_staromestsky_turnaj_v_basketbale_marec_2014.pdf2014-03-17 14:06 60K 
[  ]bod_c_24_navrh_na_delegovanie_poslanca_do_rad_skol_marec_2014.pdf2014-03-17 14:06 31K 
[  ]bod_c_24_navrh_projektu_spev_bez_hranic_september_2013.pdf2013-09-02 14:15 95K 
[  ]bod_c_24_vyhodnotenie_projektu_8_rocnika_celomestskej_sutaze_tanec_nema_hranice_2015.pdf2015-09-10 11:19 61K 
[  ]bod_c_24_vyhodnotenie_projektu_8_rocnika_kurz_prvej_zdravotnej_pomoci_11_3_2015.pdf2015-03-04 11:41 62K 
[  ]bod_c_25_navrh_projektu_slovo_bez_hranic_september_2013.pdf2013-09-02 14:15 106K 
[  ]bod_c_25_navrh_projektu_sportova_olympiada_deti_predskolskeho_veku_11_3_2015.pdf2015-03-04 11:41 79K 
[  ]bod_c_25_navrh_projektu_vi_rocnika_staromestsky_turnaj_v_basketbale_17_9_2015.pdf2015-09-10 11:19 109K 
[  ]bod_c_25_rozne_september_2014.pdf2014-09-09 14:19 720K 
[  ]bod_c_26_navrh_projektu_oprasme_korcule_verejneho_korculovania_pre_obcanov_stareho_mesta_a_prazdninujucu_mladez_17_9_2015.pdf2015-09-10 11:19 70K 
[  ]bod_c_26_vyhodnotenie_projektu_12_rocnika_plavecke_preteky_zs_mc_ke_sm_11_3_2015.pdf2015-03-04 11:41 73K 
[  ]bod_c_26_vyhodnotenie_projektu_tanec_nema_hranice_september_2013.pdf2013-09-02 14:15 84K 
[  ]bod_c_27_projekt_plavecke_preteky_zs_mc_ke_sm_september_2013.pdf2013-09-02 14:15 94K 
[  ]bod_c_27_vyhodnotenie_projektu_sportova_olympiada_deti_predskolskeho_veku_z_ms_mc_ke_sm_17_9_2015.pdf2015-09-10 11:19 60K 
[  ]bod_c_27_vyhodnotenie_projektu_v_rocnika_staromestsky_turnaj_v_basketbale_11_3_2015.pdf2015-03-04 11:41 56K 
[  ]bod_c_28_projekt_staromestsky_turnaj_v_basketbale_september_2013.pdf2013-09-02 14:15 102K 
[  ]bod_c_28_vyhodnotenie_projektu_7_rocnika_beh_o_pohar_starostu_mc_ke_sm_memorial_milana_kovaca_11_3_2015.pdf2015-03-04 11:41 79K 
[  ]bod_c_29_navrh_na_doplnenie_clenov_rad_skol_a_skolskych_zariadeni_z_radov_poslancov_miz_11_3_2015.pdf2015-03-04 11:41 167K 
[  ]bod_c_29_vyhodnotenie_projektu_sportova_olympiada_deti_predskolskeho_veku_september_2013.pdf2013-09-02 14:15 57K 
[  ]brazil_ke_plagata3.pdf2013-10-18 09:00 3.9M 
[  ]buletin_skl.doc2010-06-28 10:43 168K 
[  ]bulh_klub.pdf2010-03-23 10:53 2.0M 
[  ]bulh_klub_pozvanka.pdf2010-03-23 10:55 1.8M 
[  ]bulharsky_koncert.pdf2008-10-01 16:19 546K 
[  ]bulletin_nahlad_1.pdf2012-10-16 15:03 3.5M 
[  ]bulletin_skl2011.pdf2011-06-13 10:03 125K 
[  ]c_17_2012_spravne_poplatky_za_osvedcovanie_podpisov_a_listin.pdf2013-03-08 08:35 41K 
[  ]c_25_2013_spravne_poplatky_za_osvedcovanie_podpisov_a_listin.pdf2013-11-07 07:22 39K 
[  ]c_33_2014_prevadzkovy_poriadok_denneho_centra_seniorov.pdf2015-01-28 08:54 233K 
[  ]caj.pdf2015-03-17 08:56 1.4M 
[  ]caj_alba_surovina.pdf2015-10-07 10:08 1.4M 
[  ]caj_plagat.pdf2015-03-18 12:29 1.4M 
[  ]caj_repriza.pdf2015-04-15 15:13 1.4M 
[IMG]caj_repriza_ok.jpg2015-04-15 15:23 184K 
[  ]caj_repriza_ok.pdf2015-04-15 15:23 1.4M 
[  ]casovy_harmonogram.pdf2015-05-21 13:13 58K 
[  ]casovy_plan_riadnych_zasadnuti_miestneho_zastupitelstva_na_ii_polrok_2015.pdf2015-06-11 09:16 23K 
[  ]casovy_plan_rokovani_miestneho_zastupitelstva_na_ii_polrok_2015.pdf2015-08-17 12:47 224K 
[  ]casovy_plan_rokovani_mr_a_miz_na_i_polrok_2013_zmena_terminov.pdf2013-02-12 12:09 21K 
[  ]casovy_plan_rokovani_mr_a_mz.doc2011-12-05 08:44 28K 
[  ]casovy_plan_rokovani_mr_a_mz.rtf2010-12-30 10:29 25K 
[  ]casovy_plan_rokovani_mr_a_mz_ii.rtf2010-11-05 13:15 20K 
[  ]casovy_plan_zasadnuti_miestneho_zastupitelstva_na_i_polrok_2015.pdf2014-12-16 11:33 21K 
[  ]casovy_plan_zasadnuti_miestneho_zastupitelstva_na_ii_polrok_2015.pdf2015-07-02 13:38 23K 
[  ]casovy_plan_zasadnuti_miestnej_rady_a_miestneho_zastupitelstva_na_i_polrok_2012.pdf2012-12-07 10:05 24K 
[  ]casovy_plan_zasadnuti_mr_a_miz_na_i_polrok_2014.pdf2013-12-18 12:36 20K 
[  ]casovy_plan_zasadnuti_mr_a_miz_na_ii_polrok_2013.pdf2013-06-07 07:52 21K 
[  ]casovy_plan_zasadnuti_mr_a_miz_na_ii_polrok_2014.pdf2014-06-10 12:53 23K 
[  ]celyprogramkuzmanka.doc2010-07-01 15:22 390K 
[  ]cennik_1.pdf2012-01-10 16:19 1.0M 
[  ]cennik_inzercie.pdf2009-02-11 12:31 627K 
[  ]cennik_mkp_uprava_2011.rtf2011-05-18 08:37 41K 
[  ]cennik_verejnost_2009_1.pdf2009-07-22 09:38 85K 
[  ]cennikvstupnehomkp.pdf2008-07-14 00:43 79K 
[  ]cerpanie_nizkoobjemovych_dotacii.pdf2010-12-08 10:34 68K 
[  ]cerpanie_nizkoobjemovych_dotacii_z_rozpoctu_mc_kosice_stare_mesto.doc2010-08-31 10:19 40K 
[  ]cerpanie_nizkoobjemovych_dotacii_z_rozpoctu_mc_kosice_stare_mesto_1.rtf2010-11-05 12:06 40K 
[  ]certifikat01.pdf2008-08-06 20:49 206K 
[  ]certifikat02.pdf2008-08-06 20:49 1.9M 
[  ]certifikat03.pdf2008-08-06 20:49 2.4M 
[  ]certifikat04.pdf2008-08-06 20:49 2.2M 
[  ]certifikat05.pdf2008-08-06 20:49 2.4M 
[  ]certifikat06.pdf2008-08-06 20:49 1.8M 
[  ]cestne_vyhlasenie_univerzal.rtf2012-02-17 09:46 4.4M 
[  ]cestovny_poriadok.pdf2015-04-15 16:58 41K 
[  ]chodnik_hvozdikov_park_jilemnickeho.pdf2014-07-24 11:48 79K 
[  ]chodnik_l_novomeskeho.pdf2011-08-25 14:15 3.8M 
[  ]chudak_manzel_plagat.pdf2013-01-28 08:24 3.9M 
[  ]chudak_manzel_plagat13032013.pdf2013-03-04 09:31 3.9M 
[  ]clenovia_komisii_miestneho_zastupitelstva_mc_ke_sm.rtf2014-12-11 14:21 50K 
[  ]clenovia_komisii_miestneho_zastupitelstva_mc_ke_sm_december_2013.rtf2013-12-20 09:42 58K 
[  ]co_potrebujete_na_matrike_po_zmene_zakona.doc2009-03-02 11:56 108K 
[  ]co_potrebujete_na_matrike_po_zmene_zakona.rtf2012-10-15 09:15 137K 
[  ]dadatok_c_1_k_nz_c_3154483maj.pdf2011-02-22 12:23 475K 
[  ]delegovanie_poslancov_miz_do_rad_sk_l.rtf2011-03-10 14:54 19K 
[  ]den_deti.doc2013-05-28 10:36 50K 
[  ]den_otv_dveri.pdf2013-01-07 15:03 145K 
[  ]depozitny_ucet.pdf2015-04-01 13:18 226K 
[  ]deratizacia_oktober_2015.pdf2015-10-08 14:08 171K 
[  ]detske_ihrisko_l_novomeskeho.pdf2015-09-04 11:02 1.5M 
[  ]detske_ihrisko_park_angelinum.pdf2015-09-04 11:04 1.4M 
[  ]diskusny_prispevok_poslankyne_galajdovej_k_bodu_c_6.pdf2011-04-19 13:16 1.3M 
[  ]divadielko_2012.pdf2012-09-17 15:38 66K 
[  ]divadlo_neon_program_januar_13.pdf2013-01-10 08:18 62K 
[  ]divadlo_v_kufri.pdf2011-08-24 14:49 582K 
[  ]dlhodoby_najom_majetku_mc_ke_sm.pdf2012-04-25 12:24 1.1M 
[  ]dni_spanielskej_kultury.pdf2012-09-24 10:25 87K 
[  ]dni_spanielskej_kultury_6.rtf2011-10-04 08:50 15K 
[IMG]dnifrankul.jpg2010-03-23 10:46 400K 
[  ]dochadzka_poslancov_mz.doc2010-03-01 10:37 69K 
[  ]dochadzkaposlancov.doc2010-09-08 09:57 70K 
[  ]dod_2013_plagat.pdf2013-04-23 07:57 752K 
[  ]dod_2014.pdf2014-04-28 08:56 286K 
[  ]dod_list.doc2012-04-04 15:24 87K 
[  ]dod_list.pdf2012-05-04 09:00 170K 
[  ]dod_plagat.pdf2010-05-11 10:49 726K 
[  ]dod_plagat_2015.pdf2015-04-13 08:35 479K 
[  ]dodatok_1_k_zmluve_c_3154469.pdf2011-11-16 15:32 706K 
[  ]dodatok_1_k_zmluve_o_dielo_kogeneracna_jednotka.pdf2011-12-22 08:48 923K 
[  ]dodatok_2_k_nz_c_3154273.pdf2011-12-20 13:55 855K 
[  ]dodatok_3_k_naj_zmluve_3154046.pdf2011-12-30 08:45 295K 
[  ]dodatok_3_k_zmluve_c_2011_01_06.pdf2012-01-04 08:31 1.0M 
[  ]dodatok_6_k_najomnej_zmluve_3153994.pdf2011-12-30 08:43 333K 
[  ]dodatok_c_1_2010_k_zmluve_o_dodavke_plynu.pdf2011-04-07 10:48 3.3M 
[  ]dodatok_c_1_k_najomnej_zmluve_c_3154493_maj.pdf2011-10-10 13:56 497K 
[  ]dodatok_c_1_k_nz_3154504_rabaka.pdf2012-03-29 09:42 610K 
[  ]dodatok_c_1_k_nz_c_3154009.pdf2012-04-11 09:03 512K 
[  ]dodatok_c_1_k_nz_c_3154110.pdf2011-02-21 08:17 909K 
[  ]dodatok_c_1_k_nz_c_3154272.pdf2011-03-22 15:52 934K 
[  ]dodatok_c_1_k_nz_c_3154374.pdf2011-03-16 10:04 1.0M 
[  ]dodatok_c_1_k_nz_c_3154389_rabaka.pdf2012-03-29 09:38 607K 
[  ]dodatok_c_1_k_nz_c_3154391_rabaka.pdf2012-03-29 09:41 599K 
[  ]dodatok_c_1_k_nz_c_3154408_kleopatra.pdf2012-03-29 10:01 443K 
[  ]dodatok_c_1_k_nz_c_3154411_imk.pdf2012-03-29 10:00 515K 
[  ]dodatok_c_1_k_nz_c_3154453_go_media.pdf2012-03-29 09:46 554K 
[  ]dodatok_c_1_k_nz_c_3154482_anmadent.pdf2012-03-29 10:04 493K 
[  ]dodatok_c_1_k_nz_c_3154483maj.pdf2011-02-23 10:52 475K 
[  ]dodatok_c_1_k_nz_c_3154497_aristo.pdf2012-03-29 10:19 537K 
[  ]dodatok_c_1_k_nz_c_3154499_educa.pdf2012-03-29 10:21 563K 
[  ]dodatok_c_1_k_nz_c_3154508.pdf2012-04-12 11:16 466K 
[  ]dodatok_c_1_k_nz_c_3154509_confirmo.pdf2012-03-29 10:18 578K 
[  ]dodatok_c_1_k_nz_c_3154511_ing_fatula.pdf2012-03-29 10:25 819K 
[  ]dodatok_c_1_k_nz_c_31541346.pdf2012-04-18 10:15 557K 
[  ]dodatok_c_1_k_zmluve_c_827053_014_1_2009.pdf2011-04-13 13:14 1.3M 
[  ]dodatok_c_1_k_zmluve_o_najme_c_8_2012_cirkev_essensko_krestanska.pdf2012-06-18 10:17 24K 
[  ]dodatok_c_1_k_zmluve_o_najme_np_c_3154506_maj.pdf2012-06-15 11:30 27K 
[  ]dodatok_c_1_k_zmluve_o_poskytnuti_sluzby_c_10_2012.pdf2012-04-26 08:10 604K 
[  ]dodatok_c_1_k_zmluve_o_prenajme_plaveckeho_bazenu_s_ch_hornets.pdf2011-02-01 07:53 905K 
[  ]dodatok_c_1_k_zmluve_o_prenajme_plaveckeho_bazenu_s_kps_akademik.pdf2011-02-01 07:53 275K 
[  ]dodatok_c_1_k_zod_zo_d_a_6_10_2011.pdf2011-11-03 10:20 1.2M 
[  ]dodatok_c_2_k_najomnej_zmluve_c_3154383.pdf2011-04-13 16:33 482K 
[  ]dodatok_c_2_k_nz_c_3154039_ing_vasilisin.pdf2012-03-29 09:53 797K 
[  ]dodatok_c_2_k_nz_c_3154067_kapa_dab.pdf2012-03-29 09:49 475K 
[  ]dodatok_c_2_k_nz_c_3154073_nubium.pdf2012-03-29 09:52 538K 
[  ]dodatok_c_2_k_nz_c_3154110.pdf2012-04-02 11:33 563K 
[  ]dodatok_c_2_k_nz_c_3154113.pdf2012-04-02 11:34 609K 
[  ]dodatok_c_2_k_nz_c_3154117_kavomaty.pdf2012-03-29 09:57 537K 
[  ]dodatok_c_2_k_nz_c_3154118.pdf2012-04-12 11:14 541K 
[  ]dodatok_c_2_k_nz_c_3154137_rabaka.pdf2012-03-29 09:36 598K 
[  ]dodatok_c_2_k_nz_c_3154138_progress_promotion.pdf2012-03-29 10:23 562K 
[  ]dodatok_c_2_k_nz_c_3154139_ispa.pdf2012-03-29 09:56 510K 
[  ]dodatok_c_2_k_nz_c_3154206.pdf2011-09-05 10:41 1.3M 
[  ]dodatok_c_2_k_nz_c_3154246_rabaka.pdf2012-03-29 09:39 621K 
[  ]dodatok_c_2_k_nz_c_3154337_judo.pdf2012-03-29 10:05 534K 
[  ]dodatok_c_2_k_nz_c_3154352.pdf2012-04-12 11:17 601K 
[  ]dodatok_c_2_k_nz_c_3154357_ing_tuchy_ova.pdf2012-03-29 10:03 872K 
[  ]dodatok_c_2_k_nz_c_3154368.pdf2012-04-11 09:04 476K 
[  ]dodatok_c_2_k_nz_c_3154409.pdf2012-02-28 15:47 1.1M 
[  ]dodatok_c_2_k_nz_c_3154447_rengl_slovensko_s_r_o.pdf2012-05-03 12:54 571K 
[  ]dodatok_c_2_k_nz_c_3154454_home_and_style.pdf2012-03-29 09:55 562K 
[  ]dodatok_c_2_k_nz_c_3154467_vavrincikova.pdf2012-03-29 10:14 1.0M 
[  ]dodatok_c_2_k_nz_c_3154477_rengl_slovensko_s_r_o.pdf2012-05-03 12:39 557K 
[  ]dodatok_c_2_k_nz_c_3154489_stonozka.pdf2012-03-29 10:08 541K 
[  ]dodatok_c_2_k_nz_c_3154507.pdf2012-04-18 10:17 555K 
[  ]dodatok_c_2_k_nz_c_3154509.pdf2012-04-03 07:41 648K 
[  ]dodatok_c_2_k_zmluve_c_3154498_maj.pdf2011-06-01 14:45 1.2M 
[  ]dodatok_c_2_k_zmluve_o_prenajme_plaveckeho_bazenu_s_sk_ch_hornets.pdf2011-02-01 07:53 934K 
[  ]dodatok_c_3_k_nz_c_3153932_kapa_press_s_r_o.pdf2012-05-11 11:51 1.7M 
[  ]dodatok_c_3_k_nz_c_3154206.pdf2012-05-21 10:22 185K 
[  ]dodatok_c_3_k_nz_c_3154313.pdf2011-03-21 15:39 2.1M 
[  ]dodatok_c_3_k_nz_c_3154374_go_media.pdf2012-03-29 09:45 548K 
[  ]dodatok_c_3_k_nz_c_3154380.pdf2011-03-28 08:11 714K 
[  ]dodatok_c_3_k_nz_c_3154381_energo_ct.pdf2012-03-29 10:22 602K 
[  ]dodatok_c_3_k_nz_c_3154407_manesit.pdf2012-03-29 10:15 669K 
[  ]dodatok_c_3_k_nz_c_3154997_kapa_dab.pdf2012-03-29 09:50 539K 
[  ]dodatok_c_3_k_nz_c_31541229.pdf2012-04-18 10:18 596K 
[  ]dodatok_c_3_k_nz_podnikatelske_centrum_popradska_kosice.pdf2011-02-14 10:47 1.0M 
[  ]dodatok_c_3_k_zmluve_o_dielo_c_141_2008_hour_spol_s_r_o_zilina.pdf2012-05-24 15:36 2.8M 
[  ]dodatok_c_4_k_nz_c_3154002_ispa.pdf2012-03-29 09:54 577K 
[  ]dodatok_c_4_k_nz_c_3154264.pdf2012-01-18 09:10 602K 
[  ]dodatok_c_4_k_nz_c_3154313_agentura_ges_s_r_o_ke.pdf2012-05-16 10:39 6.6M 
[  ]dodatok_c_4_k_nz_c_3154359_improve_group.pdf2012-03-29 10:13 528K 
[  ]dodatok_c_4_k_nz_podnikatelske_centrum_popradska_kosice.pdf2011-02-14 10:48 1.0M 
[  ]dodatok_c_4_k_zmluve_c_3154380.pdf2012-01-25 15:33 727K 
[  ]dodatok_c_5_k_nz_3154240.pdf2011-12-21 16:00 802K 
[  ]dodatok_c_5_k_nz_c_3154034.pdf2012-04-11 09:01 502K 
[  ]dodatok_c_5_k_nz_c_3154380_stonozka.pdf2012-03-29 10:06 536K 
[  ]dodatok_c_5_nz_c_3154267.pdf2012-01-18 09:12 684K 
[  ]dodatok_c_6_k_nz_c_3153970.pdf2012-04-02 11:32 834K 
[  ]dodatok_c_6_k_nz_c_3154053_janette_korosi.pdf2012-03-29 09:48 604K 
[  ]dodatok_c_6_k_nz_c_3154239_maj.pdf2011-12-22 10:21 839K 
[  ]dodatok_c_6_k_nz_c_3154349_confirmo.pdf2012-03-29 10:17 605K 
[  ]dodatok_c_6_k_zmluve_o_poskytnuti_dodavok_pramenitej_vody_mineralne_vody.pdf2012-05-31 14:31 2.9M 
[  ]dodatok_c_10_k_nz_c_3153981_alexandra_ondrasovicova_flipper.pdf2012-03-29 09:44 604K 
[  ]dodatok_c_10_k_nz_c_3153983_vamp.pdf2012-03-29 09:59 534K 
[  ]dodatok_c_11_k_nz_c_3153983.pdf2012-03-27 11:17 662K 
[  ]dodatok_datalan_korvin.pdf2012-04-12 08:46 1.5M 
[  ]dodatok_elektro.pdf2012-04-10 07:48 1.7M 
[  ]dodatok_k_dohode_o_vvp_biznis_partner.pdf2012-01-10 13:02 1.2M 
[  ]dodatok_k_nz_c_3154233maj.pdf2011-02-21 08:17 1.9M 
[  ]dodatok_k_zmluve_c_36.pdf2014-07-15 09:31 69K 
[  ]doddatok_c_1_k_zmluve_c_3154477.pdf2011-07-20 09:46 1.2M 
[IMG]dog_fashion_show_sk_kosice.jpg2012-11-23 09:13 7.8M 
[  ]dog_fashion_show_sk_kosice.pdf2012-11-23 09:13 1.3M 
[  ]dohoda_o_splatkach_j_j_cassovia_s_r_o_kosice.pdf2012-07-16 10:59 490K 
[  ]dohoda_o_splatkach_mv_media.pdf2012-07-11 15:04 379K 
[  ]dohoda_o_splatkach_tv_region.pdf2012-07-11 15:05 388K 
[  ]dohoda_o_splatkach_work_team_s_r_o.pdf2012-02-23 11:20 821K 
[  ]dohoda_o_zapocitavani_vzajomnych_pohladavok_confirmo.pdf2012-05-02 14:52 902K 
[  ]dohoda_o_zruceni_zmluvy_c_3154455.pdf2011-04-06 14:15 591K 
[  ]dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c_3154298_maj.pdf2011-02-28 08:26 395K 
[  ]dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c_3154349.pdf2012-05-02 14:49 542K 
[  ]dohoda_o_zruseni_nz.pdf2011-03-11 10:07 811K 
[  ]dohoda_o_zruseni_nz_c_3154316.pdf2011-08-10 13:06 823K 
[  ]dohoda_o_zruseni_nz_c_3154370.pdf2012-03-06 13:48 522K 
[  ]dohoda_o_zruseni_nz_c_3154469.pdf2012-04-11 08:16 710K 
[  ]dohoda_o_zruseni_zmluvy.pdf2011-02-03 09:47 421K 
[  ]dohoda_o_zruseni_zmluvy_c_3154435.pdf2011-03-23 11:06 530K 
[  ]dohoda_o_zruseni_zmluvy_o_najme_nebyt_priestorov_c_3154363.pdf2011-02-24 12:37 804K 
[  ]dohoda_o_zruseni_zmluvy_o_najme_np_c_3154071.pdf2012-03-02 08:37 566K 
[  ]dohoda_o_zruseni_zmluvy_o_najme_np_c_3154244.pdf2012-03-02 08:38 499K 
[  ]dohoda_o_zruseni_zmluvy_o_najme_np_c_3154429.pdf2011-02-24 14:09 561K 
[  ]dohoda_o_zruseni_zmluvy_o_najme_np_c_3154497_aristo_s_r_o.pdf2012-05-02 14:51 555K 
[  ]dohoda_o_zruseni_zmluvy_o_najme_np_c_3154509_confirmo_s_r_o.pdf2012-05-04 10:39 496K 
[  ]donutil.pdf2009-12-22 11:27 332K 
[  ]donutilplagat.pdf2009-12-23 14:47 1.0M 
[  ]doplneny_program_april_2015.pdf2015-04-08 15:31 553K 
[  ]doplnok_c_1_k_nz_c_3154368_maj.pdf2011-03-11 10:06 699K 
[  ]doplnok_c_1_k_vzn_c_1_2007_prilezitostne_trhy.rtf2012-03-13 12:06 29K 
[  ]doplnok_c_1_k_vzn_mc_ke_sm_c_1_2007_trhovy_poriadok_pre_prilezitostne_trhy.pdf2015-05-19 11:30 97K 
[  ]doplnok_c_1_vzn_1_2008.rtf2011-03-18 10:56 14K 
[  ]doplnok_c_2_vzn_mc_ke_sm_c_1_2008.pdf2011-09-28 09:44 794K 
[  ]doplnok_c_3_k_vzn_mc_ke_sm_c_1_2008_urcenie_vysky_prispevku_15_6_2012.pdf2012-06-15 11:32 49K 
[  ]doplnok_c_4_k_statutu_denneho_centra.rtf2012-03-06 13:37 25K 
[  ]doplnok_c_4_k_vzn_mc_ke_sm_c_1_2008_urcenie_vysky_prispevku.pdf2012-09-14 10:26 35K 
[  ]doplnok_c_5_vzn_mc_ke_sm_c_1_2006.pdf2011-05-26 14:50 737K 
[  ]doplnok_vzn_dotacie.pdf2008-09-03 12:01 51K 
[  ]dotacia_vzor_tlacivo.rtf2010-09-28 10:59 26K 
[  ]dotacie_obkec.doc2008-07-17 22:42 28K 
[  ]dotacie_tlacivo.doc2009-02-11 10:25 32K 
[  ]dotacie_tlacivo.rtf2010-11-05 12:24 26K 
[  ]dotaciec.doc2010-11-05 12:09 25K 
[  ]dotaciec.rtf2010-11-05 12:09 13K 
[  ]dotaznik_phsr.doc2009-07-09 14:11 29K 
[  ]dotaznik_poruch_pamati.pdf2013-02-28 09:55 89K 
[  ]dpvskp_a4_2013novy.pdf2013-04-02 08:36 407K 
[IMG]dsc_0864.jpg2013-05-23 15:33 4.0M 
[IMG]dsc_6089.jpg2015-08-10 09:03 135K 
[  ]dtd_10.pdf2012-10-17 14:17 213K 
[  ]elektro_rumanova.pdf2011-09-05 13:59 973K 
[  ]elektro_zadielska.pdf2011-09-05 14:03 968K 
[  ]eticky_kodex_voleneho_predstavitela_mc_ke_sm.pdf2014-08-13 09:08 82K 
[  ]evidencia_psov.pdf2013-04-08 14:01 121K 
[  ]fa_2011_000242.pdf2011-08-18 14:37 712K 
[  ]fa_2011_000248.pdf2011-08-18 14:39 1.0M 
[  ]fa_2011_000249.pdf2011-08-18 14:43 1.0M 
[  ]fa_2011_000252.pdf2011-08-18 14:47 1.2M 
[  ]fa_2011_000258.pdf2011-08-18 14:49 1.2M 
[  ]fa_2011_000285.pdf2011-08-18 14:51 811K 
[  ]fa_2011_000299.pdf2011-08-18 14:54 1.1M 
[  ]fa_2011_000302.pdf2011-08-18 14:56 1.1M 
[  ]fa_2011_000369.pdf2011-08-18 15:06 1.1M 
[  ]fa_2011_000383.pdf2011-08-18 15:07 1.1M 
[  ]fa_2011_000740.pdf2011-12-22 14:30 1.3M 
[  ]fa_2011_000750.pdf2012-01-04 08:47 715K 
[  ]fa_2011_000751.pdf2012-01-04 08:49 771K 
[  ]fa_2011_000766.pdf2012-01-04 08:51 873K 
[  ]fa_2011_00318.pdf2011-08-18 14:58 1.2M 
[  ]fa_2011_00319.pdf2011-08-18 15:00 1.1M 
[  ]fa_2011_00331.pdf2011-08-18 15:02 740K 
[  ]fa_2011_00340.pdf2011-08-18 15:04 798K 
[  ]fa_2011_337.pdf2011-08-18 15:03 1.1M 
[  ]fakrura_2011_0027.pdf2011-01-24 12:48 129K 
[  ]fakrura_2011_0028.pdf2011-01-24 12:48 190K 
[  ]faktura_2010_0957.pdf2011-01-19 16:50 767K 
[  ]faktura_2010_0984.pdf2011-01-19 16:50 1.0M 
[  ]faktura_2010_0990.pdf2011-01-19 16:50 1.0M 
[  ]faktura_2010_1003.pdf2011-01-19 16:50 1.1M 
[  ]faktura_2010_1004.pdf2011-01-19 16:50 1.3M 
[  ]faktura_2010_1007.pdf2011-01-19 16:50 1.0M 
[  ]faktura_2010_1008.pdf2011-01-19 16:50 910K 
[  ]faktura_2010_1009.pdf2011-01-19 16:50 1.1M 
[  ]faktura_2010_1010.pdf2011-01-19 16:50 1.1M 
[  ]faktura_2010_1011.pdf2011-01-19 16:50 1.5M 
[  ]faktura_2010_1012.pdf2011-01-19 16:50 1.0M 
[  ]faktura_2010_1013.pdf2011-01-19 16:50 889K 
[  ]faktura_2010_1014.pdf2011-01-19 16:50 836K 
[  ]faktura_2010_1015.pdf2011-01-19 16:50 1.0M 
[  ]faktura_2010_1016.pdf2011-01-19 16:50 1.0M 
[  ]faktura_2010_1017.pdf2011-01-19 16:50 889K 
[  ]faktura_2010_1018.pdf2011-01-19 16:50 1.1M 
[  ]faktura_2010_1019.pdf2011-01-19 16:50 903K 
[  ]faktura_2010_1020.pdf2011-01-19 16:50 1.1M 
[  ]faktura_2010_1021.pdf2011-01-19 16:50 796K 
[  ]faktura_2010_1022.pdf2011-01-19 16:50 860K 
[  ]faktura_2010_1023.pdf2011-01-19 16:50 863K 
[  ]faktura_2010_1024.pdf2011-01-19 16:50 1.1M 
[  ]faktura_2010_1025.pdf2011-01-19 16:50 1.0M 
[  ]faktura_2010_1026.pdf2011-01-19 16:50 852K 
[  ]faktura_2010_1027.pdf2011-01-19 16:50 917K 
[  ]faktura_2010_1030.pdf2011-01-19 16:50 898K 
[  ]faktura_2010_1031.pdf2011-01-19 16:50 1.2M 
[  ]faktura_2010_1032.pdf2011-01-19 16:50 1.2M 
[  ]faktura_2010_1033.pdf2011-01-19 16:50 1.1M 
[  ]faktura_2010_1034.pdf2011-01-19 16:50 1.1M 
[  ]faktura_2010_1035.pdf2011-01-19 16:50 1.0M 
[  ]faktura_2010_1036.pdf2011-01-19 16:50 1.1M 
[  ]faktura_2011_0001.pdf2011-01-20 12:59 1.0M 
[  ]faktura_2011_0002.pdf2011-01-20 12:59 1.1M 
[  ]faktura_2011_0003.pdf2011-01-20 12:59 1.1M 
[  ]faktura_2011_0004.pdf2011-01-20 12:59 643K 
[  ]faktura_2011_0005.pdf2011-01-20 12:59 865K 
[  ]faktura_2011_0006.pdf2011-01-20 12:59 752K 
[  ]faktura_2011_0007.pdf2011-01-20 12:59 942K 
[  ]faktura_2011_0008.pdf2011-01-20 12:59 1.0M 
[  ]faktura_2011_0009.pdf2011-01-20 12:59 921K 
[  ]faktura_2011_0010.pdf2011-01-20 12:59 1.0M 
[  ]faktura_2011_0011.pdf2011-01-20 12:59 1.1M 
[  ]faktura_2011_0012.pdf2011-01-20 12:59 665K 
[  ]faktura_2011_0013.pdf2011-01-20 14:43 1.1M 
[  ]faktura_2011_0014.pdf2011-01-20 12:59 969K 
[  ]faktura_2011_0015.pdf2011-01-20 12:59 895K 
[  ]faktura_2011_0016.pdf2011-01-20 12:59 926K 
[  ]faktura_2011_0017.pdf2011-01-20 12:59 1.4M 
[  ]faktura_2011_0018.pdf2011-01-20 12:59 942K 
[  ]faktura_2011_0019.pdf2011-01-20 13:00 1.0M 
[  ]faktura_2011_0020.pdf2011-01-20 13:00 1.2M 
[  ]faktura_2011_0021.pdf2011-01-20 13:00 1.0M 
[  ]faktura_2011_0022.pdf2011-01-20 13:00 1.2M 
[  ]faktura_2011_0023.pdf2011-01-20 13:00 1.0M 
[  ]faktura_2011_0024.pdf2011-01-20 13:00 1.1M 
[  ]faktura_2011_0025.pdf2011-01-20 12:59 1.1M 
[  ]faktura_2011_0026.pdf2011-01-24 12:48 199K 
[  ]faktura_2011_0029.pdf2011-01-25 11:59 333K 
[  ]faktura_2011_0030.pdf2011-01-28 10:58 213K 
[  ]faktura_2011_0031.pdf2011-02-01 14:49 1.0M 
[  ]faktura_2011_0032.pdf2011-02-01 14:49 1.1M 
[  ]faktura_2011_0034.pdf2011-02-02 14:10 610K 
[  ]faktura_2011_0035.pdf2011-02-02 14:10 733K 
[  ]faktura_2011_0036.pdf2011-02-02 14:10 790K 
[  ]faktura_2011_0037.pdf2011-02-02 14:10 762K 
[  ]faktura_2011_0038.pdf2011-02-03 13:15 934K 
[  ]faktura_2011_0039.pdf2011-02-03 13:15 813K 
[  ]faktura_2011_0041.pdf2011-02-09 09:17 807K 
[  ]faktura_2011_0042.pdf2011-02-09 09:17 898K 
[  ]faktura_2011_0043.pdf2011-02-09 09:17 1.0M 
[  ]faktura_2011_0044.pdf2011-02-09 09:17 1.0M 
[  ]faktura_2011_0045.pdf2011-02-09 09:17 1.0M 
[  ]faktura_2011_0046.pdf2011-02-09 09:17 1.3M 
[  ]faktura_2011_0047.pdf2011-02-09 09:17 767K 
[  ]faktura_2011_0053.pdf2011-02-09 09:17 623K 
[  ]faktura_2011_0054.pdf2011-02-09 07:46 1.0M 
[  ]faktura_2011_0055.pdf2011-02-09 07:46 1.1M 
[  ]faktura_2011_0056.pdf2011-02-09 07:46 1.3M 
[  ]faktura_2011_0057.pdf2011-02-09 14:10 205K 
[  ]faktura_2011_0058.pdf2011-02-09 14:10 154K 
[  ]faktura_2011_0059.pdf2011-02-09 14:10 203K 
[  ]faktura_2011_0060.pdf2011-02-09 14:10 340K 
[  ]faktura_2011_0061.pdf2011-02-16 07:53 145K 
[  ]faktura_2011_0062.pdf2011-02-16 07:53 298K 
[  ]faktura_2011_0063.pdf2011-02-16 07:53 187K 
[  ]faktura_2011_0064.pdf2011-02-16 07:53 208K 
[  ]faktura_2011_0065.pdf2011-02-16 07:53 156K 
[  ]faktura_2011_0066.pdf2011-02-16 07:53 172K 
[  ]faktura_2011_0067.pdf2011-02-16 07:53 134K 
[  ]faktura_2011_0068.pdf2011-02-16 07:53 133K 
[  ]faktura_2011_0069.pdf2011-02-16 07:53 163K 
[  ]faktura_2011_0070.pdf2011-02-16 07:53 150K 
[  ]faktura_2011_0071.pdf2011-02-16 07:53 339K 
[  ]faktura_2011_0072.pdf2011-02-16 07:53 197K 
[  ]faktura_2011_0073.pdf2011-02-16 07:53 448K 
[  ]faktura_2011_0074.pdf2011-02-16 11:55 294K 
[  ]faktura_2011_0075.pdf2011-02-16 11:55 369K 
[  ]faktura_2011_0076.pdf2011-02-16 11:55 368K 
[  ]faktura_2011_0077.pdf2011-02-16 11:55 256K 
[  ]faktura_2011_0078.pdf2011-02-17 10:43 200K 
[  ]faktura_2011_0079.pdf2011-02-23 10:50 183K 
[  ]faktura_2011_0080.pdf2011-02-23 10:50 200K 
[  ]faktura_2011_0081.pdf2011-02-23 10:50 103K 
[  ]faktura_2011_0082.pdf2011-02-23 10:50 265K 
[  ]faktura_2011_0083.pdf2011-02-23 10:50 248K 
[  ]faktura_2011_0084.pdf2011-02-23 10:50 288K 
[  ]faktura_2011_0085.pdf2011-02-23 13:44 213K 
[  ]faktura_2011_0086.pdf2011-02-23 13:44 300K 
[  ]faktura_2011_0087.pdf2011-02-23 13:44 138K 
[  ]faktura_2011_0088.pdf2011-02-23 13:44 287K 
[  ]faktura_2011_0089.pdf2011-03-02 08:52 165K 
[  ]faktura_2011_0090.pdf2011-03-02 08:52 273K 
[  ]faktura_2011_0091.pdf2011-03-02 08:52 143K 
[  ]faktura_2011_0092.pdf2011-03-02 08:52 244K 
[  ]faktura_2011_0093.pdf2011-03-02 08:52 518K 
[  ]faktura_2011_0094.pdf2011-03-02 08:52 209K 
[  ]faktura_2011_0095.pdf2011-03-02 08:52 125K 
[  ]faktura_2011_0096.pdf2011-03-02 12:08 204K 
[  ]faktura_2011_0097.pdf2011-03-02 12:08 237K 
[  ]faktura_2011_0098.pdf2011-03-02 12:08 167K 
[  ]faktura_2011_0099.pdf2011-03-02 12:08 356K 
[  ]faktura_2011_0100.pdf2011-03-03 14:26 135K 
[  ]faktura_2011_0101.pdf2011-03-09 08:00 264K 
[  ]faktura_2011_0102.pdf2011-03-09 08:00 175K 
[  ]faktura_2011_0103.pdf2011-03-09 08:00 173K 
[  ]faktura_2011_0104.pdf2011-03-09 08:00 290K 
[  ]faktura_2011_0105.pdf2011-03-09 08:00 240K 
[  ]faktura_2011_0106.pdf2011-03-09 08:00 267K 
[  ]faktura_2011_0107.pdf2011-03-09 08:00 326K 
[  ]faktura_2011_0108.pdf2011-03-09 08:00 250K 
[  ]faktura_2011_0109.pdf2011-03-09 08:00 230K 
[  ]faktura_2011_0110.pdf2011-03-09 08:00 290K 
[  ]faktura_2011_0111.pdf2011-03-09 08:00 289K 
[  ]faktura_2011_0112.pdf2011-03-09 08:00 145K 
[  ]faktura_2011_0113.pdf2011-03-09 16:05 178K 
[  ]faktura_2011_0114.pdf2011-03-09 16:05 311K 
[  ]faktura_2011_0115.pdf2011-03-09 16:05 303K 
[  ]faktura_2011_0116.pdf2011-03-09 16:05 187K 
[  ]faktura_2011_0117.pdf2011-03-09 16:34 171K 
[  ]faktura_2011_0118.pdf2011-03-09 16:34 148K 
[  ]faktura_2011_0119.pdf2011-03-09 16:34 211K 
[  ]faktura_2011_0120.pdf2011-03-09 16:34 110K 
[  ]faktura_2011_0121.pdf2011-03-09 16:34 139K 
[  ]faktura_2011_0122.pdf2011-03-16 08:40 205K 
[  ]faktura_2011_0123.pdf2011-03-16 08:40 127K 
[  ]faktura_2011_0124.pdf2011-03-16 08:40 165K 
[  ]faktura_2011_0125.pdf2011-03-16 08:40 165K 
[  ]faktura_2011_0126.pdf2011-03-16 08:40 159K 
[  ]faktura_2011_0127.pdf2011-03-16 08:40 273K 
[  ]faktura_2011_0128.pdf2011-03-16 08:40 200K 
[  ]faktura_2011_0129.pdf2011-03-16 08:40 214K 
[  ]faktura_2011_0130.pdf2011-03-16 08:40 106K 
[  ]faktura_2011_0131.pdf2011-03-16 08:40 232K 
[  ]faktura_2011_0132.pdf2011-03-16 08:40 153K 
[  ]faktura_2011_0133pdf.pdf2011-03-16 08:40 186K 
[  ]faktura_2011_0134.pdf2011-03-16 16:39 337K 
[  ]faktura_2011_0135.pdf2011-03-16 16:39 293K 
[  ]faktura_2011_0136.pdf2011-03-16 16:39 327K 
[  ]faktura_2011_0137.pdf2011-03-16 16:39 258K 
[  ]faktura_2011_0138.pdf2011-03-16 16:39 306K 
[  ]faktura_2011_0139.pdf2011-03-16 16:39 144K 
[  ]faktura_2011_0140.pdf2011-03-23 11:02 195K 
[  ]faktura_2011_0141.pdf2011-03-23 11:02 277K 
[  ]faktura_2011_0142.pdf2011-03-23 11:02 285K 
[  ]faktura_2011_0143.pdf2011-03-23 11:02 112K 
[  ]faktura_2011_0144.pdf2011-03-30 13:19 366K 
[  ]faktura_2011_0145.pdf2011-03-30 13:19 468K 
[  ]faktura_2011_0146.pdf2011-03-30 13:19 191K 
[  ]faktura_2011_0147.pdf2011-03-30 13:19 127K 
[  ]faktura_2011_0148.pdf2011-03-30 13:19 193K 
[  ]faktura_2011_0149.pdf2011-03-30 13:19 335K 
[  ]faktura_2011_0150.pdf2011-04-06 10:26 183K 
[  ]faktura_2011_0151.pdf2011-04-06 10:26 267K 
[  ]faktura_2011_0152.pdf2011-04-06 10:26 211K 
[  ]faktura_2011_0153.pdf2011-04-06 10:26 223K 
[  ]faktura_2011_0154.pdf2011-04-06 10:26 210K 
[  ]faktura_2011_0155.pdf2011-04-06 10:26 230K 
[  ]faktura_2011_0156.pdf2011-04-06 10:26 960K 
[  ]faktura_2011_0157.pdf2011-04-06 10:26 839K 
[  ]faktura_2011_0158.pdf2011-04-06 10:26 1.4M 
[  ]faktura_2011_0159.pdf2011-04-06 10:26 4.3M 
[  ]faktura_2011_0160.pdf2011-04-06 10:26 1.0M 
[  ]faktura_2011_0161.pdf2011-04-06 10:26 1.3M 
[  ]faktura_2011_0162.pdf2011-04-06 14:18 676K 
[  ]faktura_2011_0163.pdf2011-04-06 14:18 1.4M 
[  ]faktura_2011_0164.pdf2011-04-06 14:18 674K 
[  ]faktura_2011_0165.pdf2011-04-06 14:18 1.0M 
[  ]faktura_2011_0166.pdf2011-04-06 14:18 1.0M 
[  ]faktura_2011_0167.pdf2011-04-06 14:18 1.0M 
[  ]faktura_2011_0168.pdf2011-04-13 16:34 122K 
[  ]faktura_2011_0169.pdf2011-04-13 16:34 308K 
[  ]faktura_2011_0170.pdf2011-04-13 16:34 190K 
[  ]faktura_2011_0171.pdf2011-04-13 16:34 203K 
[  ]faktura_2011_0172.pdf2011-04-13 16:34 135K 
[  ]faktura_2011_0173.pdf2011-04-13 16:34 215K 
[  ]faktura_2011_0174.pdf2011-04-13 16:34 94K 
[  ]faktura_2011_0175.pdf2011-04-13 16:34 237K 
[  ]faktura_2011_0176.pdf2011-04-13 16:34 167K 
[  ]faktura_2011_0177.pdf2011-04-13 16:34 294K 
[  ]faktura_2011_0178.pdf2011-04-13 16:34 215K 
[  ]faktura_2011_0179.pdf2011-04-13 16:34 250K 
[  ]faktura_2011_0180.pdf2011-04-13 16:34 120K 
[  ]faktura_2011_0181.pdf2011-04-13 16:34 216K 
[  ]faktura_2011_0182.pdf2011-04-13 16:34 159K 
[  ]faktura_2011_0183.pdf2011-04-13 16:34 171K 
[  ]faktura_2011_0184.pdf2011-04-13 16:34 161K 
[  ]faktura_2011_0185.pdf2011-04-13 16:34 263K 
[  ]faktura_2011_0186.pdf2011-04-13 16:34 317K 
[  ]faktura_2011_0187.pdf2011-04-13 16:34 193K 
[  ]faktura_2011_0188.pdf2011-04-13 16:34 147K 
[  ]faktura_2011_0189.pdf2011-04-13 16:34 234K 
[  ]faktura_2011_0190.pdf2011-04-13 16:34 277K 
[  ]faktura_2011_0191.pdf2011-04-13 16:34 466K 
[  ]faktura_2011_0192.pdf2011-04-20 14:30 294K 
[  ]faktura_2011_0193.pdf2011-04-20 14:30 358K 
[  ]faktura_2011_0194.pdf2011-04-20 14:30 185K 
[  ]faktura_2011_0195.pdf2011-04-20 14:30 304K 
[  ]faktura_2011_0196.pdf2011-04-20 14:30 338K 
[  ]faktura_2011_0197.pdf2011-04-20 14:30 115K 
[  ]faktura_2011_0198.pdf2011-04-20 14:30 193K 
[  ]faktura_2011_0199.pdf2011-04-20 14:30 199K 
[  ]faktura_2011_0200.pdf2011-04-20 14:30 333K 
[  ]faktura_2011_0201.pdf2011-04-20 14:30 197K 
[  ]faktura_2011_0202.pdf2011-04-20 14:30 251K 
[  ]faktura_2011_0203.pdf2011-04-20 14:30 98K 
[  ]faktura_2011_0204.pdf2011-04-20 14:30 336K 
[  ]faktura_2011_0205.pdf2011-04-27 14:05 93K 
[  ]faktura_2011_0206.pdf2011-04-27 14:05 138K 
[  ]faktura_2011_0207.pdf2011-04-27 14:05 231K 
[  ]faktura_2011_0208.pdf2011-04-27 14:05 238K 
[  ]faktura_2011_0209.pdf2011-04-27 14:05 270K 
[  ]faktura_2011_0210.pdf2011-04-28 08:48 308K 
[  ]faktura_2011_0211.pdf2011-04-28 13:52 300K 
[  ]faktura_2011_0212.pdf2011-04-28 13:52 215K 
[  ]faktura_2011_0213.pdf2011-04-28 13:52 335K 
[  ]faktura_2011_0214.pdf2011-04-28 13:52 168K 
[  ]faktura_2011_0215.pdf2011-05-04 10:05 348K 
[  ]faktura_2011_0216.pdf2011-05-04 10:05 186K 
[  ]faktura_2011_0217.pdf2011-05-04 10:05 102K 
[  ]faktura_2011_0218.pdf2011-05-04 10:05 233K 
[  ]faktura_2011_0238.pdf2011-05-11 13:51 326K 
[  ]faktura_2011_0300.pdf2011-06-14 07:56 270K 
[  ]faktura_2011_0322.pdf2011-06-24 07:37 207K 
[  ]faktura_2011_0342.pdf2011-07-06 13:49 258K 
[  ]faktura_2011_0358.pdf2011-07-12 08:54 148K 
[  ]faktura_2011_0364.pdf2011-07-13 09:35 281K 
[  ]faktura_2011_0374.pdf2011-07-18 13:06 312K 
[  ]faktura_2011_0395.pdf2011-08-31 09:29 214K 
[  ]faktura_2011_0401.pdf2011-08-31 09:31 300K 
[  ]faktura_2011_0405.pdf2011-08-31 09:33 566K 
[  ]faktura_2011_0415.pdf2011-08-31 09:34 300K 
[  ]faktura_2011_0421.pdf2011-08-31 09:37 540K 
[  ]faktura_2011_0428.pdf2011-08-31 09:37 251K 
[  ]faktura_2011_0432.pdf2011-10-21 11:19 254K 
[  ]faktura_2011_0439.pdf2011-08-31 09:39 482K 
[  ]faktura_2011_0452.pdf2011-10-21 11:22 206K 
[  ]faktura_2011_0457.pdf2011-09-14 10:27 229K 
[  ]faktura_2011_0471.pdf2011-09-13 09:36 222K 
[  ]faktura_2011_0472.pdf2011-09-13 09:37 167K 
[  ]faktura_2011_0477.pdf2011-09-13 09:38 273K 
[  ]faktura_2011_0478.pdf2011-09-13 09:39 515K 
[  ]faktura_2011_0487.pdf2011-09-21 11:58 468K 
[  ]faktura_2011_0490.pdf2011-09-21 12:04 472K 
[  ]faktura_2011_0492.pdf2011-09-21 12:20 541K 
[  ]faktura_2011_0521.pdf2011-10-05 13:36 225K 
[  ]faktura_2011_0537.pdf2011-10-10 08:52 214K 
[  ]faktura_2011_0541.pdf2011-10-10 08:54 290K 
[  ]faktura_2011_0555.pdf2011-10-12 11:22 587K 
[  ]faktura_2011_0556.pdf2011-10-12 11:32 299K 
[  ]faktura_2011_0557.pdf2011-10-14 08:27 271K 
[  ]faktura_2011_0567.pdf2011-10-19 08:19 427K 
[  ]faktura_2011_0569.pdf2011-10-19 08:25 492K 
[  ]faktura_2011_0583.pdf2011-10-26 14:14 142K 
[  ]faktura_2011_0590.pdf2011-10-26 14:17 333K 
[  ]faktura_2011_0593.pdf2011-11-02 10:07 518K 
[  ]faktura_2011_0606.pdf2011-11-22 10:24 230K 
[  ]faktura_2011_0636.pdf2011-11-11 08:54 229K 
[  ]faktura_2011_0645.pdf2011-11-22 10:27 576K 
[  ]faktura_2011_0664.pdf2011-11-22 13:09 307K 
[  ]faktura_2011_0665.pdf2011-11-22 13:10 304K 
[  ]faktura_2011_0679.pdf2011-11-30 10:42 224K 
[  ]faktura_2011_0680.pdf2011-11-30 10:53 212K 
[  ]faktura_2011_0684.pdf2011-12-05 08:18 203K 
[  ]faktura_2011_0688.pdf2011-12-06 11:33 397K 
[  ]faktura_2011_0703.pdf2011-12-07 14:49 250K 
[  ]faktura_2011_0708.pdf2011-12-09 08:47 301K 
[  ]faktura_2011_0715.pdf2011-12-12 13:36 595K 
[  ]faktura_2011_0716.pdf2011-12-12 13:38 204K 
[  ]faktura_2011_0719.pdf2011-12-16 11:39 173K 
[  ]faktura_2011_0720.pdf2011-12-16 11:41 219K 
[  ]faktura_2011_0730.pdf2011-12-19 14:56 453K 
[  ]faktura_2011_0731.pdf2011-12-19 14:57 467K 
[  ]faktura_2011_0733.pdf2011-12-19 14:59 285K 
[  ]faktura_2011_0769.pdf2012-01-10 07:41 225K 
[  ]faktura_2011_0772.pdf2012-01-10 12:43 232K 
[  ]faktura_2011_0773.pdf2012-01-10 12:46 122K 
[  ]faktura_2011_0778.pdf2012-01-12 09:15 395K 
[  ]faktura_2012_0001.pdf2012-01-10 08:07 127K 
[  ]faktura_2012_0002.pdf2012-01-10 08:11 339K 
[  ]faktura_2012_0003.pdf2012-01-10 08:29 270K 
[  ]faktura_2012_0004.pdf2012-01-10 08:32 134K 
[  ]faktura_2012_0005.pdf2012-01-10 08:35 156K 
[  ]faktura_2012_0008.pdf2012-01-18 09:23 264K 
[  ]faktura_2012_0009.pdf2012-01-12 09:17 221K 
[  ]faktura_2012_0010.pdf2012-01-12 14:49 217K 
[  ]faktura_2012_0011.pdf2012-01-12 14:51 176K 
[  ]faktura_2012_0012.pdf2012-01-16 13:45 257K 
[  ]faktura_2012_0013.pdf2012-01-17 14:09 291K 
[  ]faktura_2012_0014.pdf2012-01-17 14:13 226K 
[  ]faktura_2012_0015.pdf2012-01-19 12:44 331K 
[  ]faktura_2012_0016.pdf2012-01-19 12:53 163K 
[  ]faktura_2012_0017.pdf2012-01-19 12:57 298K 
[  ]faktura_2012_0018.pdf2012-01-19 12:59 394K 
[  ]faktura_2012_0019.pdf2012-01-19 13:02 168K 
[  ]faktura_2012_0020.pdf2012-01-19 13:05 280K 
[  ]faktura_2012_0021.pdf2012-01-19 13:11 213K 
[  ]faktura_2012_0022.pdf2012-01-23 08:36 133K 
[  ]faktura_2012_0023.pdf2012-01-23 08:39 125K 
[  ]faktura_2012_0024.pdf2012-01-23 14:44 170K 
[  ]faktura_2012_0025.pdf2012-01-23 14:49 306K 
[  ]faktura_2012_0026.pdf2012-01-25 10:07 253K 
[  ]faktura_2012_0027.pdf2012-01-25 10:10 243K 
[  ]faktura_2012_0028.pdf2012-01-25 10:20 177K 
[  ]faktura_2012_0029.pdf2012-01-25 12:37 239K 
[  ]faktura_2012_0030.pdf2012-01-25 12:58 356K 
[  ]faktura_2012_0031.pdf2012-01-27 11:16 169K 
[  ]faktura_2012_0032.pdf2012-01-31 15:03 207K 
[  ]faktura_2012_0033.pdf2012-02-01 15:12 136K 
[  ]faktura_2012_0034.pdf2012-02-01 15:25 203K 
[  ]faktura_2012_0035.pdf2012-02-03 08:58 326K 
[  ]faktura_2012_0036.pdf2012-02-03 09:02 314K 
[  ]faktura_2012_0037.pdf2012-02-03 09:04 239K 
[  ]faktura_2012_0038.pdf2012-02-06 12:07 207K 
[  ]faktura_2012_0039.pdf2012-02-03 11:29 449K 
[  ]faktura_2012_0040.pdf2012-02-03 11:32 174K 
[  ]faktura_2012_0041.pdf2012-02-03 11:38 154K 
[  ]faktura_2012_0042.pdf2012-02-03 11:44 122K 
[  ]faktura_2012_0043.pdf2012-02-03 11:45 158K 
[  ]faktura_2012_0044.pdf2012-02-06 12:10 175K 
[  ]faktura_2012_0045.pdf2012-02-06 12:13 181K 
[  ]faktura_2012_0046.pdf2012-02-14 15:21 172K 
[  ]faktura_2012_0047.pdf2012-02-14 15:26 135K 
[  ]faktura_2012_0048.pdf2012-02-14 15:30 273K 
[  ]faktura_2012_0049.pdf2012-02-14 15:33 179K 
[  ]faktura_2012_0050.pdf2012-02-15 09:47 257K 
[  ]faktura_2012_0051.pdf2012-02-14 15:34 169K 
[  ]faktura_2012_0052.pdf2012-02-14 15:36 184K 
[  ]faktura_2012_0053.pdf2012-02-14 15:38 257K 
[  ]faktura_2012_0054.pdf2012-02-14 15:40 272K 
[  ]faktura_2012_0055.pdf2012-02-14 15:42 280K 
[  ]faktura_2012_0056.pdf2012-02-14 15:44 274K 
[  ]faktura_2012_0057.pdf2012-02-15 15:05 138K 
[  ]faktura_2012_0058.pdf2012-02-14 15:46 172K 
[  ]faktura_2012_0059.pdf2012-02-15 07:48 121K 
[  ]faktura_2012_0060.pdf2012-02-15 07:52 139K 
[  ]faktura_2012_0061.pdf2012-02-15 07:56 201K 
[  ]faktura_2012_0062.pdf2012-02-15 10:59 117K 
[  ]faktura_2012_0063.pdf2012-02-15 08:08 231K 
[  ]faktura_2012_0064.pdf2012-02-15 08:11 188K 
[  ]faktura_2012_0065.pdf2012-02-15 08:14 245K 
[  ]faktura_2012_0066.pdf2012-02-20 09:33 137K 
[  ]faktura_2012_0067.pdf2012-02-20 09:35 192K 
[  ]faktura_2012_0068.pdf2012-02-21 10:24 71K 
[  ]faktura_2012_0069.pdf2012-02-21 10:26 302K 
[  ]faktura_2012_0070.pdf2012-02-21 14:23 206K 
[  ]faktura_2012_0071.pdf2012-02-21 14:28 156K 
[  ]faktura_2012_0072.pdf2012-02-23 14:11 148K 
[  ]faktura_2012_0073.pdf2012-02-23 14:16 270K 
[  ]faktura_2012_0074.pdf2012-02-24 09:05 196K 
[  ]faktura_2012_0075.pdf2012-02-24 09:18 265K 
[  ]faktura_2012_0076.pdf2012-02-24 09:21 220K 
[  ]faktura_2012_0077.pdf2012-02-24 10:50 264K 
[  ]faktura_2012_0078.pdf2012-02-28 10:28 189K 
[  ]faktura_2012_0079.pdf2012-02-28 10:31 242K 
[  ]faktura_2012_0080.pdf2012-02-28 15:26 203K 
[  ]faktura_2012_0081.pdf2012-02-28 15:30 257K 
[  ]faktura_2012_0082.pdf2012-03-02 09:41 123K 
[  ]faktura_2012_0083.pdf2012-03-02 12:05 216K 
[  ]faktura_2012_0084.pdf2012-03-02 12:07 341K 
[  ]faktura_2012_0085.pdf2012-03-02 12:09 221K 
[  ]faktura_2012_0086.pdf2012-03-02 12:44 205K 
[  ]faktura_2012_0087.pdf2012-03-05 15:30 319K 
[  ]faktura_2012_0088.pdf2012-03-06 13:51 246K 
[  ]faktura_2012_0089.pdf2012-03-06 13:52 224K 
[  ]faktura_2012_0090.pdf2012-03-06 13:54 266K 
[  ]faktura_2012_0091.pdf2012-03-07 12:27 188K 
[  ]faktura_2012_0092.pdf2012-03-07 12:29 207K 
[  ]faktura_2012_0093.pdf2012-03-07 12:31 159K 
[  ]faktura_2012_0094.pdf2012-03-07 12:32 191K 
[  ]faktura_2012_0095.pdf2012-03-07 12:33 271K 
[  ]faktura_2012_0096.pdf2012-03-12 14:15 200K 
[  ]faktura_2012_0097.pdf2012-03-12 14:10 123K 
[  ]faktura_2012_0098.pdf2012-03-12 14:11 121K 
[  ]faktura_2012_0099.pdf2012-03-13 11:50 146K 
[  ]faktura_2012_0100.pdf2012-03-13 11:53 231K 
[  ]faktura_2012_0101.pdf2012-03-13 12:00 260K 
[  ]faktura_2012_0102.pdf2012-03-13 14:46 139K 
[  ]faktura_2012_0103.pdf2012-03-13 15:07 128K 
[  ]faktura_2012_0104.pdf2012-03-13 15:09 191K 
[  ]faktura_2012_0105.pdf2012-03-13 15:13 192K 
[  ]faktura_2012_0106.pdf2012-03-15 10:08 221K 
[  ]faktura_2012_0107.pdf2012-03-15 10:12 136K 
[  ]faktura_2012_0108.pdf2012-03-15 10:15 355K 
[  ]faktura_2012_0109.pdf2012-03-15 10:20 313K 
[  ]faktura_2012_0110.pdf2012-03-15 15:46 257K 
[  ]faktura_2012_0111.pdf2012-03-15 15:48 293K 
[  ]faktura_2012_0112.pdf2012-03-15 15:50 288K 
[  ]faktura_2012_0113.pdf2012-03-15 15:52 141K 
[  ]faktura_2012_0114.pdf2012-03-15 15:53 1.5M 
[  ]faktura_2012_0115.pdf2012-03-20 13:28 209K 
[  ]faktura_2012_0116.pdf2012-03-20 13:37 140K 
[  ]faktura_2012_0117.pdf2012-03-20 13:42 228K 
[  ]faktura_2012_0118.pdf2012-03-20 14:35 214K 
[  ]faktura_2012_0119.pdf2012-03-20 14:39 277K 
[  ]faktura_2012_0120.pdf2012-03-20 14:43 291K 
[  ]faktura_2012_0121.pdf2012-03-20 14:46 191K 
[  ]faktura_2012_0122.pdf2012-03-20 14:57 171K 
[  ]faktura_2012_0123.pdf2012-03-20 15:00 111K 
[  ]faktura_2012_0124.pdf2012-03-26 09:04 283K 
[  ]faktura_2012_0125.pdf2012-03-26 15:11 281K 
[  ]faktura_2012_0126.pdf2012-03-26 15:15 207K 
[  ]faktura_2012_0127.pdf2012-03-26 15:17 213K 
[  ]faktura_2012_0128.pdf2012-03-29 13:03 231K 
[  ]faktura_2012_0129.pdf2012-03-30 10:17 285K 
[  ]faktura_2012_0130.pdf2012-04-02 14:33 249K 
[  ]faktura_2012_0131.pdf2012-04-02 14:35 256K 
[  ]faktura_2012_0132.pdf2012-04-03 07:43 277K 
[  ]faktura_2012_0133.pdf2012-04-03 07:47 224K 
[  ]faktura_2012_0134.pdf2012-04-03 07:47 248K 
[  ]faktura_2012_0135.pdf2012-04-03 07:50 210K 
[  ]faktura_2012_0136.pdf2012-04-03 07:52 206K 
[  ]faktura_2012_0137.pdf2012-04-03 07:56 438K 
[  ]faktura_2012_0138.pdf2012-04-03 07:57 431K 
[  ]faktura_2012_0139.pdf2012-04-03 07:58 390K 
[  ]faktura_2012_0140.pdf2012-04-03 13:07 227K 
[  ]faktura_2012_0141.pdf2012-04-03 13:09 405K 
[  ]faktura_2012_0142.pdf2012-04-03 13:11 171K 
[  ]faktura_2012_0143.pdf2012-04-03 13:13 318K 
[  ]faktura_2012_0144.pdf2012-04-03 13:14 183K 
[  ]faktura_2012_0145.pdf2012-04-03 13:34 112K 
[  ]faktura_2012_0146.pdf2012-04-10 07:53 183K 
[  ]faktura_2012_0147.pdf2012-04-10 07:55 153K 
[  ]faktura_2012_0148.pdf2012-04-10 07:59 383K 
[  ]faktura_2012_0149.pdf2012-04-10 08:02 175K 
[  ]faktura_2012_0150.pdf2012-04-11 13:40 185K 
[  ]faktura_2012_0151.pdf2012-04-11 13:42 180K 
[  ]faktura_2012_0152.pdf2012-04-12 13:08 150K 
[  ]faktura_2012_0153.pdf2012-04-12 13:12 133K 
[  ]faktura_2012_0154.pdf2012-04-12 13:22 154K 
[  ]faktura_2012_0155.pdf2012-04-12 13:29 315K 
[  ]faktura_2012_0156.pdf2012-04-13 11:35 133K 
[  ]faktura_2012_0157.pdf2012-04-13 11:37 123K 
[  ]faktura_2012_0158.pdf2012-04-18 08:58 183K 
[  ]faktura_2012_0159.pdf2012-04-18 09:02 220K 
[  ]faktura_2012_0160.pdf2012-04-18 09:07 214K 
[  ]faktura_2012_0161.pdf2012-04-18 09:10 143K 
[  ]faktura_2012_0162.pdf2012-04-18 09:12 133K 
[  ]faktura_2012_0163.pdf2012-04-18 09:32 193K 
[  ]faktura_2012_0164.pdf2012-04-18 09:35 110K 
[  ]faktura_2012_0165.pdf2012-04-20 09:54 139K 
[  ]faktura_2012_0166.pdf2012-04-19 12:19 314K 
[  ]faktura_2012_0167.pdf2012-04-20 11:30 152K 
[  ]faktura_2012_0168.pdf2012-04-23 11:27 307K 
[  ]faktura_2012_0169.pdf2012-04-23 11:30 441K 
[  ]faktura_2012_0170.pdf2012-04-23 11:33 389K 
[  ]faktura_2012_0171.pdf2012-04-30 13:02 316K 
[  ]faktura_2012_0172.pdf2012-04-30 13:03 219K 
[  ]faktura_2012_0173.pdf2012-04-30 13:06 218K 
[  ]faktura_2012_0174.pdf2012-04-30 13:07 267K 
[  ]faktura_2012_0175.pdf2012-04-30 13:09 269K 
[  ]faktura_2012_0176.pdf2012-04-30 13:10 203K 
[  ]faktura_2012_0177.pdf2012-04-30 13:13 220K 
[  ]faktura_2012_0178.pdf2012-04-30 13:15 210K 
[  ]faktura_2012_0179.pdf2012-04-30 13:18 259K 
[  ]faktura_2012_0180.pdf2012-04-30 13:19 227K 
[  ]faktura_2012_0181.pdf2012-04-30 13:21 182K 
[  ]faktura_2012_0182.pdf2012-05-02 15:15 180K 
[  ]faktura_2012_0183.pdf2012-05-02 15:17 159K 
[  ]faktura_2012_0184.pdf2012-05-04 09:09 247K 
[  ]faktura_2012_0185.pdf2012-05-04 09:11 174K 
[  ]faktura_2012_0186.pdf2012-05-04 09:14 141K 
[  ]faktura_2012_0187.pdf2012-05-04 09:24 294K 
[  ]faktura_2012_0188.pdf2012-05-04 09:25 211K 
[  ]faktura_2012_0189.pdf2012-05-04 09:31 239K 
[  ]faktura_2012_0190.pdf2012-05-04 09:32 186K 
[  ]faktura_2012_0191.pdf2012-05-04 09:35 218K 
[  ]faktura_2012_0192.pdf2012-05-04 09:39 179K 
[  ]faktura_2012_0194.pdf2012-05-04 10:53 347K 
[  ]faktura_2012_0195.pdf2012-05-04 10:55 166K 
[  ]faktura_2012_0196.pdf2012-05-04 10:59 143K 
[  ]faktura_2012_0197.pdf2012-05-10 13:00 180K 
[  ]faktura_2012_0198.pdf2012-05-10 13:03 265K 
[  ]faktura_2012_0199.pdf2012-05-10 13:10 173K 
[  ]faktura_2012_0200.pdf2012-05-10 13:16 150K 
[  ]faktura_2012_0201.pdf2012-05-10 13:20 295K 
[  ]faktura_2012_0202.pdf2012-05-10 13:22 332K 
[  ]faktura_2012_0203.pdf2012-05-10 13:26 287K 
[  ]faktura_2012_0204.pdf2012-05-11 11:48 141K 
[  ]faktura_2012_0205.pdf2012-05-11 11:49 99K 
[  ]faktura_2012_0206.pdf2012-05-11 11:53 169K 
[  ]faktura_2012_0207.pdf2012-05-14 11:54 130K 
[  ]faktura_2012_0208.pdf2012-05-14 11:55 139K 
[  ]faktura_2012_0209.pdf2012-05-14 15:17 92K 
[  ]faktura_2012_0210.pdf2012-05-16 08:21 515K 
[  ]faktura_2012_0211.pdf2012-05-16 08:38 261K 
[  ]faktura_2012_0212.pdf2012-05-16 08:40 143K 
[  ]faktura_2012_0213.pdf2012-05-16 08:42 126K 
[  ]faktura_2012_0214.pdf2012-05-16 15:03 190K 
[  ]faktura_2012_0215.pdf2012-05-17 14:57 283K 
[  ]faktura_2012_0216.pdf2012-05-17 15:02 238K 
[  ]faktura_2012_0217.pdf2012-05-17 15:09 150K 
[  ]faktura_2012_0218.pdf2012-05-21 09:11 195K 
[  ]faktura_2012_0219.pdf2012-05-21 14:22 321K 
[  ]faktura_2012_0220.pdf2012-05-23 16:04 288K 
[  ]faktura_2012_0221.pdf2012-05-24 11:44 282K 
[  ]faktura_2012_0222.pdf2012-05-24 11:46 157K 
[  ]faktura_2012_0223.pdf2012-05-28 09:33 264K 
[  ]faktura_2012_0224.pdf2012-05-28 09:34 219K 
[  ]faktura_2012_0225.pdf2012-05-28 09:36 264K 
[  ]faktura_2012_0226.pdf2012-05-28 09:38 739K 
[  ]faktura_2012_0227.pdf2012-05-30 11:06 197K 
[  ]faktura_2012_0228.pdf2012-05-30 11:07 182K 
[  ]faktura_2012_0229.pdf2012-05-30 13:57 277K 
[  ]faktura_2012_0230.pdf2012-05-30 14:00 284K 
[  ]faktura_2012_0231.pdf2012-06-04 13:46 230K 
[  ]faktura_2012_0232.pdf2012-06-04 13:48 128K 
[  ]faktura_2012_0233.pdf2012-06-04 13:49 169K 
[  ]faktura_2012_0234.pdf2012-06-04 13:56 179K 
[  ]faktura_2012_0235.pdf2012-06-04 13:59 103K 
[  ]faktura_2012_0236.pdf2012-06-04 14:02 250K 
[  ]faktura_2012_0237.pdf2012-06-04 14:06 203K 
[  ]faktura_2012_0238.pdf2012-06-04 14:21 198K 
[  ]faktura_2012_0239.pdf2012-06-04 14:36 269K 
[  ]faktura_2012_0240.pdf2012-06-04 14:38 307K 
[  ]faktura_2012_0241.pdf2012-06-04 14:40 152K 
[  ]faktura_2012_0242.pdf2012-06-06 10:56 125K 
[  ]faktura_2012_0243.pdf2012-06-06 10:59 380K 
[  ]faktura_2012_0244.pdf2012-06-06 11:08 223K 
[  ]faktura_2012_0245.pdf2012-06-06 11:32 185K 
[  ]faktura_2012_0246.pdf2012-06-06 11:36 73K 
[  ]faktura_2012_0247.pdf2012-06-06 11:41 141K 
[  ]faktura_2012_0248.pdf2012-06-11 13:13 164K 
[  ]faktura_2012_0249.pdf2012-06-11 13:18 243K 
[  ]faktura_2012_0250.pdf2012-06-11 13:20 228K 
[  ]faktura_2012_0251.pdf2012-06-11 13:22 274K 
[  ]faktura_2012_0252.pdf2012-06-11 13:24 198K 
[  ]faktura_2012_0253.pdf2012-06-11 13:26 297K 
[  ]faktura_2012_0254.pdf2012-06-11 13:31 243K 
[  ]faktura_2012_0255.pdf2012-06-11 13:33 223K 
[  ]faktura_2012_0256.pdf2012-06-11 13:35 320K 
[  ]faktura_2012_0257.pdf2012-06-11 13:36 311K 
[  ]faktura_2012_0258.pdf2012-06-12 14:26 310K 
[  ]faktura_2012_0259.pdf2012-06-12 14:29 230K 
[  ]faktura_2012_0260.pdf2012-06-12 14:34 437K 
[  ]faktura_2012_0261.pdf2012-06-12 14:37 112K 
[  ]faktura_2012_0262.pdf2012-06-12 14:39 223K 
[  ]faktura_2012_0263.pdf2012-06-15 10:34 107K 
[  ]faktura_2012_0264.pdf2012-06-15 10:39 268K 
[  ]faktura_2012_0265.pdf2012-06-15 10:52 204K 
[  ]faktura_2012_0266.pdf2012-06-15 11:04 172K 
[  ]faktura_2012_0267.pdf2012-06-15 11:07 283K 
[  ]faktura_2012_0268.pdf2012-06-15 11:10 172K 
[  ]faktura_2012_0269.pdf2012-06-19 08:32 103K 
[  ]faktura_2012_0270.pdf2012-06-19 08:35 407K 
[  ]faktura_2012_0271.pdf2012-06-19 08:38 272K 
[  ]faktura_2012_0272.pdf2012-06-19 08:40 198K 
[  ]faktura_2012_0273.pdf2012-06-19 08:42 319K 
[  ]faktura_2012_0274.pdf2012-06-22 11:45 305K 
[  ]faktura_2012_0275.pdf2012-06-21 11:38 184K 
[  ]faktura_2012_0276.pdf2012-06-21 11:40 104K 
[  ]faktura_2012_0277.pdf2012-06-22 09:21 337K 
[  ]faktura_2012_0279.pdf2012-06-22 11:48 284K 
[  ]faktura_2012_0280.pdf2012-07-03 09:51 151K 
[  ]faktura_2012_0281.pdf2012-07-03 09:59 165K 
[  ]faktura_2012_0282.pdf2012-07-03 10:00 166K 
[  ]faktura_2012_0283.pdf2012-07-03 10:02 546K 
[  ]faktura_2012_0284.pdf2012-07-03 10:04 165K 
[  ]faktura_2012_0285.pdf2012-07-03 10:06 149K 
[  ]faktura_2012_0286.pdf2012-07-03 10:07 265K 
[  ]faktura_2012_0287.pdf2012-07-03 10:09 320K 
[  ]faktura_2012_0288.pdf2012-07-03 10:11 232K 
[  ]faktura_2012_0289.pdf2012-07-03 10:17 206K 
[  ]faktura_2012_0290.pdf2012-07-03 10:20 212K 
[  ]faktura_2012_0291.pdf2012-07-03 10:23 171K 
[  ]faktura_2012_0292.pdf2012-07-03 10:25 113K 
[  ]faktura_2012_0293.pdf2012-07-03 14:24 146K 
[  ]faktura_2012_0294.pdf2012-07-03 15:11 326K 
[  ]faktura_2012_0295.pdf2012-07-03 15:17 205K 
[  ]faktura_2012_0296.pdf2012-07-03 15:23 179K 
[  ]faktura_2012_0297.pdf2012-07-03 15:25 163K 
[  ]faktura_2012_0298.pdf2012-07-04 15:19 202K 
[  ]faktura_2012_0299.pdf2012-07-04 15:20 263K 
[  ]faktura_2012_0300.pdf2012-07-04 15:22 344K 
[  ]faktura_2012_0301.pdf2012-07-16 11:52 104K 
[  ]faktura_2012_0302.pdf2012-07-16 11:55 256K 
[  ]faktura_2012_0303.pdf2012-07-16 11:58 327K 
[  ]faktura_2012_0304.pdf2012-07-16 11:59 187K 
[  ]faktura_2012_0305.pdf2012-07-16 12:01 299K 
[  ]faktura_2012_0306.pdf2012-07-16 12:10 243K 
[  ]faktura_2012_0307.pdf2012-07-16 12:19 289K 
[  ]faktura_2012_0308.pdf2012-07-16 12:23 141K 
[  ]faktura_2012_0309.pdf2012-07-16 12:25 172K 
[  ]faktura_2012_0310.pdf2012-07-16 12:27 250K 
[  ]faktura_2012_0311.pdf2012-07-16 12:29 217K 
[  ]faktura_2012_0312.pdf2012-07-16 12:31 215K 
[  ]faktura_2012_0313.pdf2012-07-16 12:32 175K 
[  ]faktura_2012_0314.pdf2012-07-16 12:34 581K 
[  ]faktura_2012_0315.pdf2012-07-16 12:38 314K 
[  ]faktura_2012_0316.pdf2012-07-16 12:42 206K 
[  ]faktura_2012_0317.pdf2012-07-16 12:44 269K 
[  ]faktura_2012_0318.pdf2012-07-16 12:46 216K 
[  ]faktura_mkp_066.pdf2011-03-09 08:00 365K 
[  ]faktura_mkp_067.pdf2011-03-09 08:00 837K 
[  ]faktura_mkp_068.pdf2011-03-09 08:00 413K 
[  ]faktura_mkp_069.pdf2011-03-09 08:00 421K 
[  ]faktura_mkp_201_086.pdf2011-03-31 07:53 279K 
[  ]faktura_mkp_201_087.pdf2011-03-31 07:53 802K 
[  ]faktura_mkp_2011_088.pdf2011-03-31 07:53 667K 
[  ]faktura_mkp_2011_089.pdf2011-03-31 07:53 618K 
[  ]faktura_mkp_2011_091.pdf2011-04-06 10:26 794K 
[  ]faktura_mkp_2011_092.pdf2011-04-06 10:26 688K 
[  ]faktura_mkp_2011_093.pdf2011-04-06 10:26 298K 
[  ]faktura_mkp_2011_094.pdf2011-04-06 10:26 569K 
[  ]faktura_mkp_2011_106.pdf2011-04-20 14:30 354K 
[  ]faktura_mkp_2011_107.pdf2011-04-20 14:30 117K 
[  ]faktura_mkp_2011_114.pdf2011-04-28 08:48 393K 
[  ]faktura_mkp_2011_115.pdf2011-04-28 08:48 448K 
[  ]faktura_mkp_2011_116.pdf2011-04-28 08:48 957K 
[  ]file0001.pdf2012-01-10 07:30 755K 
[  ]file0002.pdf2011-04-12 11:34 1.0M 
[  ]file0003.pdf2011-04-12 11:34 1.0M 
[  ]file0004.pdf2011-04-12 11:34 870K 
[  ]file0005.pdf2011-04-12 11:34 887K 
[  ]financna_analyza_projektu_vystavba_kogeneracnej_jednotky_na_mkp.pdf2011-09-16 08:40 849K 
[  ]florianska_ulica.pdf2014-07-30 09:50 679K 
[  ]forest_gamp.pdf2014-10-24 07:59 61K 
[  ]formular_osvedcenie_podpisu.rtf2012-02-17 09:41 4.4M 
[  ]formular_splnomocnenie.rtf2012-02-17 09:44 4.4M 
[IMG]foto_prenajom_web.jpg2012-06-15 08:45 111K 
[  ]ha_nabor4.pdf2012-09-17 15:48 1.6M 
[  ]ha_nabor5.pdf2012-09-17 15:48 1.6M 
[  ]hanicka_nabor_2015.pdf2015-08-31 12:50 613K 
[  ]harmonogram.doc2009-03-20 11:29 70K 
[  ]harmonogram.pdf2014-11-10 09:34 52K 
[  ]harmonogram_mmk_sz_02_2014.pdf2014-01-29 14:17 60K 
[  ]harmonogram_mmk_sz_05_2015.pdf2015-04-28 09:09 232K 
[  ]harmonogram_mmk_sz_09_2013.pdf2013-08-22 15:34 57K 
[  ]harmonogram_sbh_2012.pdf2012-10-19 11:58 77K 
[  ]harmonogram_slovo_bez_hranic_2013.pdf2013-11-06 12:33 77K 
[  ]harmonogram_spev_2013.pdf2013-10-16 16:04 90K 
[  ]harmonogram_spev_2013_final.pdf2013-10-17 09:46 90K 
[  ]harmonogram_spev_2014.pdf2014-10-16 11:37 88K 
[  ]harmonogram_sutaze_slovo_bez_hranic_2012.pdf2012-11-21 12:33 52K 
[  ]harmonogram_tbh_2012.pdf2012-05-15 15:07 66K 
[  ]harmonogram_tko_mmk_09_2013.pdf2013-08-22 15:34 59K 
[  ]harmonogram_tnh_2013.pdf2013-05-15 16:33 82K 
[  ]harmonogram_tnh_2014.pdf2014-05-13 14:23 43K 
[  ]harmonogramtanecbezhranic2011.pdf2011-03-29 15:25 65K 
[  ]havarijna_prekopavka_na_hlavnej.pdf2013-02-07 14:47 59K 
[  ]hiphop_plag_t.pdf2011-10-26 13:29 474K 
[  ]hiphop_plagat.pdf2011-10-27 10:04 504K 
[  ]historicke_razcestniky_3_2013.pdf2013-11-19 12:26 175K 
[  ]hlasenie_trvaleho_pobytu.pdf2014-12-04 08:57 106K 
[  ]hlasovaci_preukaz_informacie_na_web.pdf2015-01-15 08:12 72K 
[  ]hlasovania_4_riadne_miz_23_6_2011.pdf2012-06-26 15:41 629K 
[  ]hlasovania_14_riadne_miz_jun_2013.pdf2013-06-12 13:45 662K 
[  ]hlasovania_ii_mimoriadne_miz_28_01_2015.pdf2015-02-03 15:47 192K 
[  ]hlasovania_iii_riadne_miz_11_03_2015.pdf2015-03-17 12:59 853K 
[  ]hlasovania_v_riadne_miz_17_06_2015.pdf2015-06-23 09:51 696K 
[  ]hlasovanie_2_riadne_miz_17_3_2011.pdf2012-06-26 15:38 654K 
[  ]hlasovanie_3_mimoriadne_miz_25_5_2011.pdf2012-06-26 15:39 275K 
[  ]hlasovanie_5_riadne_miz_22_9_2011.pdf2012-06-26 15:43 610K 
[  ]hlasovanie_6_riadne_miz_15_12_2011.pdf2012-06-26 15:44 492K 
[  ]hlasovanie_7_riadne_miz_12_3_2012.pdf2012-06-26 15:45 527K 
[  ]hlasovanie_8_mimoriadne_miz_14_5_2012.pdf2012-06-26 15:46 138K 
[  ]hlasovanie_9_riadne_miz_mc_ke_sm_14_06_2012.pdf2012-06-21 13:41 766K 
[  ]hlasovanie_10_riadne_miz_13_9_2012.pdf2012-09-18 10:52 636K 
[  ]hlasovanie_11_riadne_miz_december_2012.pdf2012-12-18 13:04 665K 
[  ]hlasovanie_12_mimoriadne_miz_4_2_2013.pdf2013-02-06 10:31 261K 
[  ]hlasovanie_13_riadne_miz_18_3_2013.pdf2013-03-21 10:21 565K 
[  ]hlasovanie_15_mimoriadne_miz_jul_2013.pdf2013-07-17 09:45 39K 
[  ]hlasovanie_16_riadne_miz_september_2013.pdf2013-09-11 09:30 792K 
[  ]hlasovanie_17_mz.pdf2009-03-02 13:18 128K 
[  ]hlasovanie_17_riadne_miz_december_2013.pdf2013-12-10 14:05 785K 
[  ]hlasovanie_18_mimoriadne_miz_december_2013.pdf2014-01-08 09:11 237K 
[  ]hlasovanie_19_riadne_miz_marec_2014.pdf2014-03-27 09:50 944K 
[  ]hlasovanie_20_mimoriadne_miz_maj_2014.pdf2014-05-14 13:45 57K 
[  ]hlasovanie_21_riadne_miz_jun_2014.pdf2014-06-18 09:10 575K 
[  ]hlasovanie_22_mimoriadne_miz_jun_2014.pdf2014-07-03 07:41 128K 
[  ]hlasovanie_23_riadne_miz_september_2014.pdf2014-09-18 09:00 685K 
[  ]hlasovanie_24_mimoriadne_miz_oktober_2014.pdf2014-10-24 09:46 214K 
[  ]hlasovanie_25_mimoriadne_miz_november_2014.pdf2014-11-18 14:05 140K 
[  ]hlasovanie_iv_mimoriadne_miz_22_04_2015.pdf2015-04-23 11:50 153K 
[  ]hlasovanie_vi_riadne_miz_17_09_2015.pdf2015-09-22 08:45 969K 
[IMG]hradbova.jpg2012-08-03 10:19 3.0M 
[  ]hradbova.pdf2012-01-25 16:39 565K 
[  ]hurban_plagat.pdf2013-07-30 08:10 167K 
[  ]hygienicka_odstavka.pdf2014-01-23 08:21 150K 
[  ]i_polrok_2011.rtf2010-12-22 08:43 64K 
[  ]i_turnus_letny_tabor_program.pdf2011-06-17 08:59 32K 
[  ]i_turnusprogramtabor.pdf2010-07-01 14:43 31K 
[  ]ii_pol_2010.doc2010-06-28 09:10 54K 
[  ]ii_pol_2010.rtf2010-11-05 13:14 61K 
[  ]ii_turnus_letny_tabor_program.pdf2011-06-17 08:59 32K 
[  ]ii_turnusprogramtabor.pdf2010-07-01 14:43 31K 
[  ]image.pdf2011-12-14 07:51 2.0M 
[  ]image1.pdf2011-10-21 11:11 3.0M 
[  ]image_1.pdf2014-05-21 11:13 554K 
[  ]image_2.pdf2014-05-21 11:13 566K 
[  ]image_3.pdf2014-05-21 11:13 585K 
[  ]image_4.pdf2014-05-21 11:13 595K 
[  ]image_5.pdf2014-05-21 11:13 553K 
[  ]image_6.pdf2014-05-21 11:13 594K 
[  ]image_7.pdf2014-05-21 11:13 593K 
[  ]image_8.pdf2014-05-21 11:13 579K 
[  ]info_rodicia.pdf2008-08-06 02:03 59K 
[  ]info_volby_ep2014.pdf2014-04-03 15:06 1.1M 
[  ]inforamcie_pre_rodicov.pdf2011-04-28 08:45 61K 
[  ]informacia_k_volbam.pdf2012-01-10 11:12 290K 
[  ]informacia_k_zmenam_v_cislovani_stavieb.pdf2015-08-12 12:19 104K 
[  ]informacia_o_case_a_mieste_konania_volieb.pdf2014-07-23 11:47 51K 
[  ]informacia_o_nakladani_s_bio_odpadom.pdf2013-07-17 16:17 130K 
[  ]informacia_o_projekte_mckestm.pdf2012-05-10 13:27 65K 
[  ]informacia_o_zmenach_rozpoctu.pdf2011-09-16 08:39 94K 
[  ]informacia_pre_obcanov.pdf2014-01-29 14:17 38K 
[  ]informacie_beach_2013.pdf2013-04-23 08:12 104K 
[  ]informacie_o_kurzoch.pdf2010-09-08 16:50 41K 
[  ]informacie_pre_rodicov.doc2009-07-02 14:29 33K 
[  ]informacie_pre_rodicov.pdf2012-05-30 16:30 61K 
[  ]informativna_sprava_o_jednorazovych_davkach_v_hmotnej_nudzi_poskytnutych_v_roku_2010.rtf2011-03-10 14:54 18K 
[  ]inzercia.pdf2008-10-15 09:50 579K 
[  ]iso.pdf2012-06-25 12:44 2.1M 
[  ]iso_sk.pdf2009-05-29 10:06 856K 
[  ]jakoby_mvbl_2013_pozvanka_biografia.pdf2013-07-30 14:52 69K 
[  ]jarne_korculovanie_plagat.pdf2014-02-24 10:05 36K 
[  ]jednorazova_davka_v_hmotnej_nudzi_cestne_vyhlasenie.rtf2012-01-27 03:41 4.4M 
[  ]kalkulacia_ceny.pdf2014-06-10 18:05 737K 
[  ]kamerovy_system_lofflerova_2.pdf2014-11-12 07:51 291K 
[  ]kandidati.rtf2012-02-04 10:41 9.0K 
[  ]kandidati_volby_2012.pdf2012-01-31 14:16 55K 
[  ]karneval.doc2010-02-08 10:19 173K 
[  ]kassa_invite_print.pdf2013-01-16 15:17 1.5M 
[  ]kde_sa_voda_sypala_a_piesok_sa_lial_prihlaska.pdf2013-04-22 15:40 57K 
[  ]kkl2008_program.pdf2008-07-13 14:42 57K 
[  ]kmetova.pdf2009-02-23 15:45 240K 
[  ]kocurvcizmach_26_7.pdf2011-06-30 11:09 408K 
[  ]koleda_2013_plagat.pdf2013-12-16 08:44 313K 
[  ]komentar_k_30_6_2011.pdf2011-09-16 08:39 179K 
[  ]komentar_k_informativnej_sprave_o_plneni_programoveho_rozpoctu_mc_ke_sm_k_31_3_2011.pdf2011-06-16 15:29 64K 
[  ]komentar_k_navrhu_na_zmenu_programoveho_rozpoctu.pdf2011-12-09 07:44 173K 
[  ]komentar_k_plneniu_rozpoctu_k_30_9_2011.pdf2011-12-09 07:44 203K 
[  ]komisia_financna.pdf2009-11-25 08:41 69K 
[  ]komisia_kultury.pdf2009-11-23 13:54 74K 
[  ]komisia_kultury_cerpanie_2010.pdf2010-12-08 10:34 69K 
[  ]komisia_kultury_pri_mz_mc_kosice_2010.doc2010-05-05 14:14 26K 
[  ]komisia_kultury_pri_mz_mc_kosice_stare_mesto_2010.doc2010-08-31 10:19 35K 
[  ]komisia_kultury_pri_mz_mc_kosice_stare_mesto_2010.rtf2010-11-05 12:06 28K 
[  ]komisia_skolstva_mladeze_a_sportu.pdf2009-11-23 13:54 121K 
[  ]komisia_skolstva_mladeze_a_sportu_cerpanie_2010.pdf2010-12-08 10:34 73K 
[  ]komisia_skolstva_mladeze_a_sportu_pri_mz_mc_kosice_stare_mesto_2010.doc2010-08-31 10:19 39K 
[  ]komisia_skolstva_mladeze_a_sportu_pri_mz_mc_kosice_stare_mesto_2010_1.rtf2010-11-05 12:06 29K 
[  ]komisia_socialna_a_zdravotna.pdf2009-11-23 13:54 69K 
[  ]komisia_socialna_a_zdravotna_cerpanie_2010.pdf2010-12-08 10:34 72K 
[  ]komisia_socialna_a_zdravotna_pri_mz_mc_kosice_stare_mesto_2010.doc2010-08-31 10:19 30K 
[  ]komisia_socialna_a_zdravotna_pri_mz_mc_kosice_stare_mesto_2010.rtf2010-11-05 12:06 17K 
[  ]komisia_vystavby_a_verejneho_poriadku.pdf2009-11-23 13:54 74K 
[  ]komisia_vystavby_a_verejneho_poriadku_cerpanie_2010.pdf2010-12-08 10:34 68K 
[  ]komisia_vystavby_a_vp_pri_mz_mc_kosice_stare_mesto_2010.doc2010-08-31 10:19 36K 
[  ]komisia_vystavby_a_vp_pri_mz_mc_kosice_stare_mesto_2010_3.rtf2010-11-05 12:06 31K 
[  ]komisie_miestneho_zastupitelstva.pdf2009-11-23 14:14 28K 
[  ]komisie_miestneho_zastupitelstva_mc_ke_sm_22_5_2012.rtf2012-05-22 10:15 19K 
[  ]komisie_miestneho_zastupitelstva_mc_kosice_stare_mesto.rtf2012-03-28 08:43 32K 
[  ]komisie_miestneho_zastupitelstva_mestskej_casti_kosice_stare_mesto_1.rtf2011-09-26 08:45 36K 
[IMG]koncert.jpg2010-01-12 08:13 377K 
[  ]kontajnery.pdf2008-07-17 00:39 58K 
[  ]kontakt.pdf2010-11-02 15:15 49K 
[  ]kontrola_plnenia_uzneseni_z_2_riadneho_a_3_mimoriadneho_miz_mc_ke_sm.rtf2011-06-16 15:29 35K 
[  ]kontroly08_navrh.pdf2008-08-06 20:52 66K 
[  ]kontroly_polrok_2009.pdf2008-12-03 19:19 61K 
[  ]kopia_stav_pohladavok_072013.pdf2013-08-07 08:13 74K 
[  ]korlea_dodatok1q.pdf2012-03-20 13:48 899K 
[  ]korlea_invest_zmluva2012.pdf2012-03-20 13:53 5.2M 
[  ]ksv_plagat_a2.pdf2011-09-19 12:08 1.2M 
[  ]kupna_zmluva_c_2154502_maj.pdf2011-06-09 10:14 1.5M 
[  ]kupna_zmluva_c_3154513_maj.pdf2011-12-12 10:30 1.3M 
[  ]kupna_zmluva_c_3154514_maj.pdf2011-12-12 10:19 1.2M 
[  ]kurzy_telocvicne_2015.pdf2015-02-02 13:56 64K 
[  ]kuzmanka2011.pdf2011-08-12 09:51 625K 
[  ]kuzmanka2011_plagat.pdf2011-08-08 12:45 625K 
[  ]letak_alzheimerova_choroba.pdf2013-02-28 09:55 83K 
[  ]letak_kampan_most_2013.pdf2013-09-25 16:31 177K 
[  ]letak_kjogen_a5.pdf2013-02-20 11:08 868K 
[  ]letak_pcd_kosice_najnovsi.pdf2014-02-07 11:01 250K 
[  ]letak_pcd_kosice_najnovsi_1.pdf2014-02-18 14:16 251K 
[  ]letak_seniori.doc2009-02-16 11:01 30K 
[  ]letny_tabor.doc2009-07-02 14:29 121K 
[  ]letny_tabor_2010.pdf2010-06-16 16:26 106K 
[  ]letny_tabor_informacie_pre_rodicov.pdf2011-06-15 13:22 61K 
[  ]letnytaborinfoprerodicov.pdf2011-06-02 12:37 61K 
[  ]leto_v_kniznici.pdf2013-06-26 12:53 325K 
[  ]letobruzurka.doc2009-06-25 10:40 85K 
[  ]list_tbh_2012.doc2012-04-04 15:34 86K 
[  ]list_tbh_2012.pdf2012-05-04 08:59 154K 
[  ]maliari_700x1000_mm.pdf2014-08-18 09:24 682K 
[IMG]maliny.jpg2010-09-21 14:22 183K 
[  ]materska_skola_park_angelinum_7.rtf2011-10-06 16:05 28K 
[  ]maugli.pdf2014-04-03 12:22 171K 
[  ]mc_tatranska.pdf2013-10-24 13:38 382K 
[  ]mcdonalds_plan_predmetu_najmu_schema.pdf2012-05-15 08:34 5.1M 
[  ]mdd_09.doc2009-05-21 11:08 929K 
[  ]mimoriadne_mz_pozvanka.rtf2011-05-18 07:56 23K 
[  ]mimoriadnemz.doc2009-11-13 09:55 26K 
[  ]mimoriadnemz23.rtf2010-11-05 12:57 21K 
[  ]mkp_fa_2011_000231.pdf2011-09-07 14:52 417K 
[  ]mkp_fa_2011_0241.pdf2011-09-14 14:48 917K 
[  ]mkp_fa_2011_108.pdf2011-04-20 14:30 781K 
[  ]mkp_fa_2011_109.pdf2011-04-20 14:30 660K 
[  ]mkp_fa_2011_110.pdf2011-04-20 14:30 419K 
[  ]mkp_fa_2011_111.pdf2011-04-20 14:30 451K 
[  ]mkp_fa_2011_112.pdf2011-04-20 14:30 128K 
[  ]mkp_fa_2011_117.pdf2011-05-04 10:05 160K 
[  ]mkp_fa_2011_130.pdf2011-05-24 08:04 128K 
[  ]mkp_fa_2011_141.pdf2011-06-01 14:35 228K 
[  ]mkp_fa_2011_142.pdf2011-06-03 10:11 144K 
[  ]mkp_fa_2011_143.pdf2011-06-03 10:13 167K 
[  ]mkp_fa_2011_144.pdf2011-06-03 10:15 139K 
[  ]mkp_fa_2011_176.pdf2011-07-06 13:45 142K 
[  ]mkp_fa_2011_177.pdf2011-07-06 13:47 456K 
[  ]mkp_fa_2011_185.pdf2011-07-12 11:02 400K 
[  ]mkp_fa_2011_190.pdf2011-07-18 13:02 125K 
[  ]mkp_fa_2011_192.pdf2011-07-18 13:05 147K 
[  ]mkp_fa_2011_194.pdf2011-07-19 14:22 134K 
[  ]mkp_fa_2011_204.pdf2011-08-08 07:37 439K 
[  ]mkp_fa_2011_206.pdf2011-08-08 07:38 403K 
[  ]mkp_fa_2011_207.pdf2011-08-08 07:39 503K 
[  ]mkp_fa_2011_218.pdf2011-08-26 07:35 120K 
[  ]mkp_fa_2011_220.pdf2011-08-26 07:39 562K 
[  ]mkp_fa_2011_228.pdf2011-08-31 09:15 161K 
[  ]mkp_fa_2011_236.pdf2011-12-21 16:07 166K 
[  ]mkp_fa_2011_267.pdf2011-10-12 11:36 172K 
[  ]mkp_fa_2011_272.pdf2011-08-26 07:42 124K 
[  ]mkp_fa_2011_275.pdf2011-10-19 08:17 1.8M 
[  ]mkp_fa_2011_282.pdf2011-11-08 09:32 150K 
[  ]mkp_fa_2011_288.pdf2011-11-08 09:34 102K 
[  ]mkp_fa_2011_314.pdf2011-12-07 10:16 151K 
[  ]mkp_fa_2011_321.pdf2011-12-12 13:29 173K 
[  ]mkp_fa_2011_322.pdf2011-12-14 07:44 127K 
[  ]mkp_fa_2011_325.pdf2011-12-19 07:18 438K 
[  ]mkp_fa_2011_344.pdf2012-01-02 08:33 126K 
[  ]mkp_fa_2011_345.pdf2012-01-02 08:36 133K 
[  ]mkp_fa_2011_346.pdf2012-01-02 08:38 114K 
[  ]mkp_fa_2011_348.pdf2012-01-02 08:39 114K 
[  ]mkp_fa_2011_349.pdf2012-01-02 08:41 122K 
[  ]mkp_fa_2011_356.pdf2012-01-02 14:17 754K 
[  ]mkp_fa_2012_001.pdf2012-01-04 08:59 150K 
[  ]mkp_fa_2012_002.pdf2012-01-04 09:21 102K 
[  ]mkp_fa_2012_003.pdf2012-01-04 09:43 129K 
[  ]mkp_fa_2012_004.pdf2012-01-11 15:56 132K 
[  ]mkp_fa_2012_005.pdf2012-01-11 16:00 140K 
[  ]mkp_fa_2012_006.pdf2012-01-11 16:04 171K 
[  ]mkp_fa_2012_007.pdf2012-01-11 16:07 107K 
[  ]mkp_fa_2012_008.pdf2012-01-11 16:08 110K 
[  ]mkp_fa_2012_009.pdf2012-01-11 16:11 131K 
[  ]mkp_fa_2012_010.pdf2012-01-11 16:16 128K 
[  ]mkp_fa_2012_011.pdf2012-01-16 12:47 159K 
[  ]mkp_fa_2012_012.pdf2012-01-11 16:19 129K 
[  ]mkp_fa_2012_013.pdf2012-01-16 12:50 127K 
[  ]mkp_fa_2012_014.pdf2012-01-17 11:38 436K 
[  ]mkp_fa_2012_015.pdf2012-01-17 11:41 476K 
[  ]mkp_fa_2012_016.pdf2012-01-17 11:46 428K 
[  ]mkp_fa_2012_017.pdf2012-01-17 14:06 435K 
[  ]mkp_fa_2012_018.pdf2012-01-23 08:41 136K 
[  ]mkp_fa_2012_019.pdf2012-01-23 08:49 127K 
[  ]mkp_fa_2012_020.pdf2012-01-23 08:52 122K 
[  ]mkp_fa_2012_021.pdf2012-01-23 08:54 126K 
[  ]mkp_fa_2012_024.pdf2012-02-02 10:50 311K 
[  ]mkp_fa_2012_026.pdf2012-01-30 11:33 160K 
[  ]mkp_fa_2012_027.pdf2012-01-30 11:35 131K 
[  ]mkp_fa_2012_028.pdf2012-02-01 08:06 150K 
[  ]mkp_fa_2012_029.pdf2012-02-01 08:10 137K 
[  ]mkp_fa_2012_030.pdf2012-02-01 08:13 131K 
[  ]mkp_fa_2012_031.pdf2012-02-06 08:31 154K 
[  ]mkp_fa_2012_032.pdf2012-02-06 08:34 100K 
[  ]mkp_fa_2012_033.pdf2012-02-06 08:37 128K 
[  ]mkp_fa_2012_034.pdf2012-02-09 08:33 217K 
[  ]mkp_fa_2012_035.pdf2012-02-09 08:37 112K 
[  ]mkp_fa_2012_036.pdf2012-02-09 15:04 139K 
[  ]mkp_fa_2012_037.pdf2012-02-09 15:06 113K 
[  ]mkp_fa_2012_038.pdf2012-02-09 15:09 149K 
[  ]mkp_fa_2012_039.pdf2012-02-14 08:34 65K 
[  ]mkp_fa_2012_040.pdf2012-02-14 08:43 48K 
[  ]mkp_fa_2012_041.pdf2012-02-14 08:46 38K 
[  ]mkp_fa_2012_042.pdf2012-02-14 13:26 135K 
[  ]mkp_fa_2012_043.pdf2012-02-20 09:06 136K 
[  ]mkp_fa_2012_044.pdf2012-02-20 09:08 389K 
[  ]mkp_fa_2012_045.pdf2012-02-20 09:10 131K 
[  ]mkp_fa_2012_046.pdf2012-02-20 09:23 189K 
[  ]mkp_fa_2012_047.pdf2012-02-27 15:21 119K 
[  ]mkp_fa_2012_048.pdf2012-02-27 15:25 144K 
[  ]mkp_fa_2012_049.pdf2012-02-27 15:27 134K 
[  ]mkp_fa_2012_050.pdf2012-02-27 15:29 99K 
[  ]mkp_fa_2012_051.pdf2012-03-02 09:12 369K 
[  ]mkp_fa_2012_052.pdf2012-03-02 09:14 352K 
[  ]mkp_fa_2012_053.pdf2012-03-05 10:23 110K 
[  ]mkp_fa_2012_056.pdf2012-03-08 10:16 310K 
[  ]mkp_fa_2012_057.pdf2012-03-08 10:19 253K 
[  ]mkp_fa_2012_058.pdf2012-03-08 10:20 242K 
[  ]mkp_fa_2012_059.pdf2012-03-12 13:44 353K 
[  ]mkp_fa_2012_060.pdf2012-03-12 13:52 226K 
[  ]mkp_fa_2012_061.pdf2012-03-12 14:02 111K 
[  ]mkp_fa_2012_062.pdf2012-03-13 11:32 626K 
[  ]mkp_fa_2012_063.pdf2012-03-13 11:36 397K 
[  ]mkp_fa_2012_064.pdf2012-03-13 11:37 333K 
[  ]mkp_fa_2012_065.pdf2012-03-13 11:41 478K 
[  ]mkp_fa_2012_066.pdf2012-03-13 11:46 297K 
[  ]mkp_fa_2012_067.pdf2012-03-14 13:45 310K 
[  ]mkp_fa_2012_068.pdf2012-03-14 15:14 1.4M 
[  ]mkp_fa_2012_069.pdf2012-03-15 16:03 648K 
[  ]mkp_fa_2012_070.pdf2012-03-15 16:04 551K 
[  ]mkp_fa_2012_071.pdf2012-03-20 13:05 337K 
[  ]mkp_fa_2012_072.pdf2012-03-20 13:12 913K 
[  ]mkp_fa_2012_073.pdf2012-03-23 08:14 667K 
[  ]mkp_fa_2012_074.pdf2012-03-23 08:17 514K 
[  ]mkp_fa_2012_075.pdf2012-03-23 08:20 111K 
[  ]mkp_fa_2012_076.pdf2012-03-28 15:36 700K 
[  ]mkp_fa_2012_077.pdf2012-03-28 15:42 495K 
[  ]mkp_fa_2012_078.pdf2012-03-28 15:44 625K 
[  ]mkp_fa_2012_079.pdf2012-03-28 15:47 705K 
[  ]mkp_fa_2012_080.pdf2012-03-29 10:28 339K 
[  ]mkp_fa_2012_081.pdf2012-03-29 11:47 276K 
[  ]mkp_fa_2012_082.pdf2012-04-02 08:06 569K 
[  ]mkp_fa_2012_083.pdf2012-04-02 08:11 361K 
[  ]mkp_fa_2012_084.pdf2012-04-02 08:13 325K 
[  ]mkp_fa_2012_085.pdf2012-04-10 10:18 195K 
[  ]mkp_fa_2012_086.pdf2012-04-10 10:20 103K 
[  ]mkp_fa_2012_087.pdf2012-04-10 10:24 717K 
[  ]mkp_fa_2012_088.pdf2012-04-10 14:42 563K 
[  ]mkp_fa_2012_089.pdf2012-04-10 14:43 127K 
[  ]mkp_fa_2012_090.pdf2012-04-10 14:45 138K 
[  ]mkp_fa_2012_091.pdf2012-04-11 13:51 328K 
[  ]mkp_fa_2012_092.pdf2012-04-11 13:54 923K 
[  ]mkp_fa_2012_093.pdf2012-04-11 13:56 367K 
[  ]mkp_fa_2012_094.pdf2012-04-12 15:22 593K 
[  ]mkp_fa_2012_095.pdf2012-04-13 08:07 609K 
[  ]mkp_fa_2012_097.pdf2012-04-18 08:05 133K 
[  ]mkp_fa_2012_099.pdf2012-04-18 08:16 494K 
[  ]mkp_fa_2012_100.pdf2012-04-18 08:18 338K 
[  ]mkp_fa_2012_101.pdf2012-04-18 08:22 529K 
[  ]mkp_fa_2012_102.pdf2012-04-18 08:26 1.1M 
[  ]mkp_fa_2012_103.pdf2012-04-18 14:50 413K 
[  ]mkp_fa_2012_104.pdf2012-04-18 14:55 134K 
[  ]mkp_fa_2012_105.pdf2012-04-23 11:35 726K 
[  ]mkp_fa_2012_106.pdf2012-04-23 12:57 720K 
[  ]mkp_fa_2012_107.pdf2012-05-02 09:11 606K 
[  ]mkp_fa_2012_108.pdf2012-05-02 09:13 1.0M 
[  ]mkp_fa_2012_109.pdf2012-05-02 09:16 732K 
[  ]mkp_fa_2012_110.pdf2012-05-02 09:19 1.0M 
[  ]mkp_fa_2012_111.pdf2012-05-02 09:21 382K 
[  ]mkp_fa_2012_112.pdf2012-05-10 12:39 331K 
[  ]mkp_fa_2012_113.pdf2012-05-10 12:42 566K 
[  ]mkp_fa_2012_114.pdf2012-05-10 12:44 416K 
[  ]mkp_fa_2012_115.pdf2012-05-10 12:46 325K 
[  ]mkp_fa_2012_116.pdf2012-05-10 12:52 369K 
[  ]mkp_fa_2012_117.pdf2012-05-10 12:55 840K 
[  ]mkp_fa_2012_118.pdf2012-05-10 12:56 395K 
[  ]mkp_fa_2012_119.pdf2012-05-14 11:50 917K 
[  ]mkp_fa_2012_120.pdf2012-05-11 11:32 133K 
[  ]mkp_fa_2012_121.pdf2012-05-14 11:52 1.0M 
[  ]mkp_fa_2012_122.pdf2012-05-15 08:38 378K 
[  ]mkp_fa_2012_123.pdf2012-05-16 08:11 741K 
[  ]mkp_fa_2012_124.pdf2012-05-16 09:18 1.6M 
[  ]mkp_fa_2012_125.pdf2012-05-16 14:58 1.8M 
[  ]mkp_fa_2012_126.pdf2012-05-17 12:56 1.0M 
[  ]mkp_fa_2012_127.pdf2012-05-17 13:00 620K 
[  ]mkp_fa_2012_128.pdf2012-05-17 13:06 1.4M 
[  ]mkp_fa_2012_129.pdf2012-05-21 09:04 138K 
[  ]mkp_fa_2012_130.pdf2012-05-21 13:53 588K 
[  ]mkp_fa_2012_131.pdf2012-05-21 14:09 2.6M 
[  ]mkp_fa_2012_132.pdf2012-05-21 14:12 622K 
[  ]mkp_fa_2012_133.pdf2012-05-21 14:15 385K 
[  ]mkp_fa_2012_135.pdf2012-05-21 14:17 146K 
[  ]mkp_fa_2012_136.pdf2012-05-22 11:04 881K 
[  ]mkp_fa_2012_137.pdf2012-05-24 11:00 368K 
[  ]mkp_fa_2012_138.pdf2012-05-24 13:14 364K 
[  ]mkp_fa_2012_139.pdf2012-05-28 09:28 129K 
[  ]mkp_fa_2012_140.pdf2012-05-28 09:30 132K 
[  ]mkp_fa_2012_141.pdf2012-05-29 07:41 320K 
[  ]mkp_fa_2012_142.pdf2012-05-30 11:04 159K 
[  ]mkp_fa_2012_143.pdf2012-06-04 13:25 113K 
[  ]mkp_fa_2012_144.pdf2012-06-04 13:27 147K 
[  ]mkp_fa_2012_145.pdf2012-06-05 10:11 576K 
[  ]mkp_fa_2012_146.pdf2012-06-05 10:15 682K 
[  ]mkp_fa_2012_147.pdf2012-06-05 10:19 603K 
[  ]mkp_fa_2012_148.pdf2012-06-08 11:11 370K 
[  ]mkp_fa_2012_149.pdf2012-06-08 11:12 554K 
[  ]mkp_fa_2012_150.pdf2012-06-08 11:14 905K 
[  ]mkp_fa_2012_151.pdf2012-06-08 11:15 381K 
[  ]mkp_fa_2012_152.pdf2012-06-11 12:50 324K 
[  ]mkp_fa_2012_153.pdf2012-06-08 11:18 445K 
[  ]mkp_fa_2012_154.pdf2012-06-11 13:09 573K 
[  ]mkp_fa_2012_155.pdf2012-06-11 13:11 137K 
[  ]mkp_fa_2012_156.pdf2012-06-11 15:19 143K 
[  ]mkp_fa_2012_157.pdf2012-06-13 09:56 373K 
[  ]mkp_fa_2012_158.pdf2012-06-13 10:00 1.1M 
[  ]mkp_fa_2012_159.pdf2012-06-13 10:04 515K 
[  ]mkp_fa_2012_160.pdf2012-06-15 10:16 653K 
[  ]mkp_fa_2012_161.pdf2012-06-15 10:20 491K 
[  ]mkp_fa_2012_162.pdf2012-06-19 08:08 2.2M 
[  ]mkp_fa_2012_163.pdf2012-06-19 08:14 387K 
[  ]mkp_fa_2012_164.pdf2012-06-19 08:19 1.2M 
[  ]mkp_fa_2012_165.pdf2012-06-19 08:21 1.3M 
[  ]mkp_fa_2012_166.pdf2012-06-21 11:35 365K 
[  ]mkp_fa_2012_167.pdf2012-06-21 13:35 930K 
[  ]mkp_fa_2012_168.pdf2012-06-21 13:37 947K 
[  ]mkp_fa_2012_169.pdf2012-06-21 13:40 817K 
[  ]mkp_fa_2012_170.pdf2012-07-03 09:24 1.5M 
[  ]mkp_fa_2012_171.pdf2012-07-03 09:26 140K 
[  ]mkp_fa_2012_172.pdf2012-07-03 09:33 161K 
[  ]mkp_fa_2012_173.pdf2012-07-03 09:35 370K 
[  ]mkp_fa_2012_174.pdf2012-07-03 09:38 869K 
[  ]mkp_fa_2012_175.pdf2012-07-04 15:10 461K 
[  ]mkp_fa_2012_176.pdf2012-07-16 11:32 1.8M 
[  ]mkp_fa_2012_177.pdf2012-07-16 11:38 718K 
[  ]mkp_fa_2012_178.pdf2012-07-16 11:43 765K 
[  ]mkp_fa_2012_179.pdf2012-07-16 11:45 890K 
[  ]mkp_fa_2012_180.pdf2012-07-16 11:47 948K 
[  ]mkp_fa_2012_184.pdf2012-07-16 12:49 764K 
[  ]mkp_fa_2012_185.pdf2012-07-16 12:51 1.1M 
[  ]mkp_fa_2012_186.pdf2012-07-16 12:54 1.1M 
[  ]mkp_faktura_2011_001.pdf2011-01-19 13:11 680K 
[  ]mkp_faktura_2011_002.pdf2011-01-19 13:11 382K 
[  ]mkp_faktura_2011_003.pdf2011-01-19 13:11 369K 
[  ]mkp_faktura_2011_004.pdf2011-01-19 13:11 527K 
[  ]mkp_faktura_2011_005.pdf2011-01-19 13:11 429K 
[  ]mkp_faktura_2011_006.pdf2011-01-19 13:11 498K 
[  ]mkp_faktura_2011_0065.pdf2011-03-09 08:00 463K 
[  ]mkp_faktura_2011_007.pdf2011-01-19 13:11 492K 
[  ]mkp_faktura_2011_0076.pdf2011-03-16 10:18 1.0M 
[  ]mkp_faktura_2011_0077.pdf2011-03-16 10:18 417K 
[  ]mkp_faktura_2011_0078.pdf2011-03-16 10:18 448K 
[  ]mkp_faktura_2011_0079.pdf2011-03-16 10:18 1.2M 
[  ]mkp_faktura_2011_008.pdf2011-01-19 13:11 682K 
[  ]mkp_faktura_2011_0080.pdf2011-03-16 10:18 660K 
[  ]mkp_faktura_2011_009.pdf2011-01-19 13:11 524K 
[  ]mkp_faktura_2011_010.pdf2011-01-19 13:11 700K 
[  ]mkp_faktura_2011_011.pdf2011-01-19 13:11 444K 
[  ]mkp_faktura_2011_012.pdf2011-01-19 13:11 374K 
[  ]mkp_faktura_2011_013.pdf2011-01-19 13:11 594K 
[  ]mkp_faktura_2011_014.pdf2011-01-19 13:11 476K 
[  ]mkp_faktura_2011_015.pdf2011-01-19 13:11 514K 
[  ]mkp_faktura_2011_016.pdf2011-01-19 13:11 642K 
[  ]mkp_faktura_2011_017.pdf2011-01-19 13:11 704K 
[  ]mkp_faktura_2011_018.pdf2011-01-19 13:11 1.3M 
[  ]mkp_faktura_2011_019.pdf2011-01-19 13:11 838K 
[  ]mkp_faktura_2011_020.pdf2011-01-19 13:11 644K 
[  ]mkp_faktura_2011_021.pdf2011-01-19 13:11 476K 
[  ]mkp_faktura_2011_022.pdf2011-01-19 13:11 484K 
[  ]mkp_faktura_2011_023.pdf2011-01-19 13:11 566K 
[  ]mkp_faktura_2011_024.pdf2011-01-19 13:11 685K 
[  ]mkp_faktura_2011_025.pdf2011-01-24 08:19 85K 
[  ]mkp_faktura_2011_026.pdf2011-01-24 08:19 86K 
[  ]mkp_faktura_2011_028.pdf2011-01-24 08:19 86K 
[  ]mkp_faktura_2011_029.pdf2011-01-25 07:28 714K 
[  ]mkp_faktura_2011_030.pdf2011-01-25 07:28 456K 
[  ]mkp_faktura_2011_031.pdf2011-01-28 09:25 482K 
[  ]mkp_faktura_2011_032.pdf2011-02-04 09:42 116K 
[  ]mkp_faktura_2011_033.pdf2011-02-09 09:05 551K 
[  ]mkp_faktura_2011_034.pdf2011-02-04 09:42 119K 
[  ]mkp_faktura_2011_035.pdf2011-02-04 09:42 119K 
[  ]mkp_faktura_2011_036.pdf2011-02-04 09:42 314K 
[  ]mkp_faktura_2011_038.pdf2011-02-10 13:43 460K 
[  ]mkp_faktura_2011_039.pdf2011-02-10 13:43 566K 
[  ]mkp_faktura_2011_040.pdf2011-02-16 07:53 432K 
[  ]mkp_faktura_2011_041.pdf2011-02-16 07:53 403K 
[  ]mkp_faktura_2011_042.pdf2011-02-16 07:53 337K 
[  ]mkp_faktura_2011_043.pdf2011-02-16 07:53 361K 
[  ]mkp_faktura_2011_044.pdf2011-02-16 07:53 603K 
[  ]mkp_faktura_2011_045.pdf2011-02-16 15:07 884K 
[  ]mkp_faktura_2011_051.pdf2011-02-23 13:19 672K 
[  ]mkp_faktura_2011_054.pdf2011-02-23 13:19 409K 
[  ]mkp_faktura_2011_055.pdf2011-03-02 08:52 345K 
[  ]mkp_faktura_2011_056.pdf2011-02-23 13:19 428K 
[  ]mkp_faktura_2011_058.pdf2011-03-02 08:52 347K 
[  ]mkp_faktura_2011_059.pdf2011-03-02 08:52 373K 
[  ]mkp_faktura_2011_060.pdf2011-03-02 08:52 515K 
[  ]mkp_faktura_2011_061.pdf2011-03-02 08:52 746K 
[  ]mkp_faktura_2011_062.pdf2011-03-02 08:52 1.3M 
[  ]mkp_faktura_2011_063.pdf2011-03-02 15:17 356K 
[  ]mkp_faktura_2011_064.pdf2011-03-02 15:17 296K 
[  ]mkp_faktura_2011_070.pdf2011-03-16 08:40 697K 
[  ]mkp_faktura_2011_071.pdf2011-03-16 08:40 534K 
[  ]mkp_faktura_2011_072.pdf2011-03-16 08:40 613K 
[  ]mkp_faktura_2011_073.pdf2011-03-16 08:40 688K 
[  ]mkp_faktura_2011_074.pdf2011-03-16 08:40 595K 
[  ]mkp_faktura_2011_075.pdf2011-03-16 08:40 391K 
[  ]mkp_faktura_2011_082.pdf2011-03-23 11:02 495K 
[  ]mkp_faktura_2011_083.pdf2011-03-23 11:02 490K 
[  ]mkp_faktura_2011_084.pdf2011-03-23 11:02 476K 
[  ]mkp_faktura_2011_085.pdf2011-03-31 07:53 643K 
[  ]mkp_faktura_2011_095.pdf2011-04-13 16:34 405K 
[  ]mkp_faktura_2011_096.pdf2011-04-13 16:34 406K 
[  ]mkp_faktura_2011_097.pdf2011-04-13 16:34 575K 
[  ]mkp_faktura_2011_098.pdf2011-04-13 16:34 594K 
[  ]mkp_faktura_2011_099.pdf2011-04-13 16:34 417K 
[  ]mkp_faktura_2011_100.pdf2011-04-13 16:34 334K 
[  ]mkp_faktura_2011_101.pdf2011-04-14 08:03 346K 
[  ]mkp_faktura_2011_102.pdf2011-04-14 08:03 600K 
[  ]mkp_faktura_2011_103.pdf2011-04-14 08:03 702K 
[  ]mkp_faktura_2011_104.pdf2011-04-14 08:03 489K 
[  ]mkp_faktura_2011_105.pdf2011-04-20 14:30 399K 
[  ]mkp_faktura_2011_155.pdf2011-06-15 16:11 331K 
[  ]mkp_faktura_2011_158.pdf2011-06-15 16:13 476K 
[  ]mkp_faktura_2011_161.pdf2011-06-15 16:15 690K 
[  ]mkp_faktura_2011_162.pdf2011-06-15 16:16 319K 
[  ]mkp_faktura_2011_290.pdf2011-11-15 07:46 1.1M 
[  ]mkp_faktura_2011_305.pdf2011-12-01 07:57 555K 
[  ]mkp_ob_2011_0019.pdf2011-03-16 10:20 362K 
[  ]mkp_ob_2011_0020.pdf2011-03-16 08:42 334K 
[  ]mkp_ob_2011_0021.pdf2011-03-16 14:22 373K 
[  ]mkp_ob_2011_0022.pdf2011-03-16 10:20 434K 
[  ]mkp_ob_2011_0023.pdf2011-03-23 11:03 259K 
[  ]mkp_ob_2011_024.pdf2011-04-18 09:17 383K 
[  ]mkp_ob_2011_025.pdf2011-04-18 09:17 390K 
[  ]mkp_ob_2011_026.pdf2011-04-14 08:02 453K 
[  ]mkp_ob_2011_027.pdf2011-05-04 10:05 125K 
[  ]mkp_ob_2011_044.pdf2011-07-12 11:01 279K 
[  ]mkp_ob_2011_053.pdf2011-07-06 13:36 118K 
[  ]mkp_ob_2011_055.pdf2011-08-26 07:44 123K 
[  ]mkp_ob_2011_059.pdf2011-08-08 07:41 360K 
[  ]mkp_ob_2011_064.pdf2011-08-08 07:43 375K 
[  ]mkp_ob_2011_067.pdf2011-08-18 09:27 343K 
[  ]mkp_ob_2011_071.pdf2011-08-31 09:20 119K 
[  ]mkp_ob_2011_082.pdf2011-10-14 08:28 586K 
[  ]mkp_ob_2011_085.pdf2011-12-07 09:54 142K 
[  ]mkp_ob_2011_094.pdf2011-12-01 07:54 502K 
[  ]mkp_ob_2011_103.pdf2011-12-19 07:15 386K 
[  ]mkp_ob_2011_107.pdf2012-01-02 08:23 117K 
[  ]mkp_ob_2011_108.pdf2012-01-02 08:25 115K 
[  ]mkp_ob_2011_110.pdf2012-01-02 08:28 110K 
[  ]mkp_ob_2011_113.pdf2012-01-02 08:30 280K 
[  ]mkp_ob_2011_115.pdf2012-01-02 14:14 115K 
[  ]mkp_ob_2011_116.pdf2012-01-02 08:32 113K 
[  ]mkp_ob_2012_001.pdf2012-01-04 10:26 118K 
[  ]mkp_ob_2012_004.pdf2012-02-01 08:14 122K 
[  ]mkp_ob_2012_005.pdf2012-02-14 08:21 29K 
[  ]mkp_ob_2012_006.pdf2012-02-27 15:16 125K 
[  ]mkp_ob_2012_010.pdf2012-03-12 14:04 120K 
[  ]mkp_ob_2012_011.pdf2012-03-02 09:10 301K 
[  ]mkp_ob_2012_012.pdf2012-04-18 08:44 128K 
[  ]mkp_ob_2012_015.pdf2012-03-12 14:05 429K 
[  ]mkp_ob_2012_016.pdf2012-04-10 14:40 111K 
[  ]mkp_ob_2012_022.pdf2012-04-02 08:04 290K 
[  ]mkp_ob_2012_023.pdf2012-03-29 11:49 275K 
[  ]mkp_ob_2012_024.pdf2012-04-10 10:17 134K 
[  ]mkp_ob_2012_029.pdf2012-05-10 12:36 283K 
[  ]mkp_ob_2012_031.pdf2012-04-18 08:51 1.2M 
[  ]mkp_ob_2012_032.pdf2012-04-18 08:55 531K 
[  ]mkp_ob_2012_035.pdf2012-06-06 10:36 129K 
[  ]mkp_ob_2012_038.pdf2012-05-28 09:10 123K 
[  ]mkp_ob_2012_042.pdf2012-05-21 13:48 127K 
[  ]mkp_ob_2012_043.pdf2012-06-08 11:09 315K 
[  ]mkp_ob_2012_045.pdf2012-05-28 09:24 120K 
[  ]mkp_ob_2012_046.pdf2012-05-29 07:40 264K 
[  ]mkp_ob_2012_047.pdf2012-05-30 11:03 121K 
[  ]mkp_ob_2012_048.pdf2012-06-11 12:49 314K 
[  ]mkp_ob_2012_049.pdf2012-06-08 11:07 283K 
[  ]mkp_ob_2012_050.pdf2012-06-06 10:38 121K 
[  ]mkp_ob_2012_051.pdf2012-06-06 10:48 110K 
[  ]mkp_ob_2012_052.pdf2012-06-15 10:13 244K 
[  ]mkp_ob_2012_056.pdf2012-06-21 11:30 272K 
[  ]mkp_ob_2012_057.pdf2012-06-21 11:32 257K 
[  ]mkp_ob_2012_061.pdf2012-07-03 09:20 122K 
[  ]mkp_objednavka_2011_011.pdf2011-02-16 15:05 420K 
[  ]mkp_objednavka_2011_015.pdf2011-03-02 08:54 353K 
[  ]mkp_objednavka_2011_016.pdf2011-03-02 08:54 344K 
[  ]mkp_objednavka_2011_017.pdf2011-03-02 08:54 448K 
[  ]mkp_objednavka_2011_019.pdf2011-03-02 15:17 353K 
[  ]mkp_oznam.pdf2011-07-11 15:08 138K 
[  ]mkp_zmluva_001.pdf2011-02-23 13:19 1.4M 
[  ]mkp_zmluva_002.pdf2011-03-01 08:28 1.2M 
[  ]mobilny_odber_krv0110110.pdf2009-12-11 12:21 351K 
[  ]mobilny_odber_krvi0609.pdf2009-05-19 07:40 350K 
[  ]ms_hrnciarska.doc2011-06-16 15:29 30K 
[  ]ms_hrnciarska_2010.rtf2010-12-16 13:15 86K 
[  ]ms_hrnciarska_2011.rtf2011-10-06 16:05 79K 
[  ]ms_hrnciarska_2012.pdf2012-10-29 10:07 324K 
[  ]ms_hrnciarska_sk_rok_2013_2014.pdf2014-09-17 11:21 324K 
[  ]ms_jarna_2010.rtf2010-12-16 13:15 53K 
[  ]ms_jarna_2011.rtf2011-10-06 16:05 49K 
[  ]ms_jarna_2012.pdf2012-10-29 10:11 309K 
[  ]ms_jarna_fa_2011_007.pdf2011-02-23 10:50 466K 
[  ]ms_jarna_fa_2011_008.pdf2011-02-23 10:50 432K 
[  ]ms_jarna_fa_2011_009.pdf2011-02-23 10:50 419K 
[  ]ms_jarna_fa_2011_010.pdf2011-03-02 09:19 308K 
[  ]ms_jarna_fa_2011_011.pdf2011-03-16 08:40 281K 
[  ]ms_jarna_fa_2011_012.pdf2011-03-16 08:40 209K 
[  ]ms_jarna_fa_2011_014.pdf2011-03-16 08:40 292K 
[  ]ms_jarna_fa_2011_015.pdf2011-03-24 15:24 221K 
[  ]ms_jarna_fa_2011_016.pdf2011-03-24 15:24 229K 
[  ]ms_jarna_fa_2011_017.pdf2011-03-30 13:19 289K 
[  ]ms_jarna_fa_2011_018_002.pdf2011-04-08 09:09 202K 
[  ]ms_jarna_fa_2011_019.pdf2011-04-13 16:34 284K 
[  ]ms_jarna_fa_2011_021.pdf2011-04-13 16:34 179K 
[  ]ms_jarna_fa_2011_022.pdf2011-04-13 16:34 178K 
[  ]ms_jarna_faktura_2011_001.pdf2011-01-18 10:49 810K 
[  ]ms_jarna_faktura_2011_002.pdf2011-01-18 10:49 775K 
[  ]ms_jarna_faktura_2011_003.pdf2011-01-18 10:49 952K 
[  ]ms_jarna_faktura_2011_004.pdf2011-01-18 10:49 1.3M 
[  ]ms_jarna_ob_2011_001.pdf2011-02-22 08:08 100K 
[  ]ms_jarna_ob_2011_003.pdf2011-03-30 13:22 108K 
[  ]ms_jarna_ob_2011_004.pdf2011-04-08 09:09 69K 
[  ]ms_jarna_sk_rok_2013_2014.pdf2014-09-17 11:21 426K 
[  ]ms_jarna_vyber.pdf2014-04-02 14:42 1.1M 
[  ]ms_leto.pdf2015-06-23 11:32 16K 
[  ]ms_park_angelinum.doc2011-06-16 15:29 29K 
[  ]ms_park_angelinum_2010.rtf2010-12-16 13:15 203K 
[  ]ms_park_angelinum_2012.pdf2012-10-29 10:12 671K 
[  ]ms_park_angelinum_sk_rok_2013_2014.pdf2014-09-17 11:21 765K 
[  ]ms_rumanova_2010.rtf2010-12-16 13:15 86K 
[  ]ms_rumanova_2011.rtf2011-10-06 16:05 111K 
[  ]ms_rumanova_2012.pdf2012-10-29 10:16 504K 
[  ]ms_rumanova_fa_2011_007.pdf2011-02-22 12:19 347K 
[  ]ms_rumanova_fa_2011_008.pdf2011-02-22 12:19 400K 
[  ]ms_rumanova_fa_2011_009.pdf2011-02-22 12:19 417K 
[  ]ms_rumanova_fa_2011_010.pdf2011-02-23 10:50 473K 
[  ]ms_rumanova_fa_2011_011.pdf2011-02-23 10:50 349K 
[  ]ms_rumanova_fa_2011_012.pdf2011-03-15 08:04 361K 
[  ]ms_rumanova_fa_2011_013.pdf2011-03-15 08:04 440K 
[  ]ms_rumanova_fa_2011_014.pdf2011-03-15 08:04 456K 
[  ]ms_rumanova_fa_2011_015.pdf2011-03-15 08:04 368K 
[  ]ms_rumanova_fa_2011_016.pdf2011-03-23 11:02 340K 
[  ]ms_rumanova_fa_2011_017.pdf2011-03-30 13:19 284K 
[  ]ms_rumanova_fa_2011_018.pdf2011-04-15 08:51 330K 
[  ]ms_rumanova_fa_2011_020.pdf2011-04-15 08:52 229K 
[  ]ms_rumanova_fa_2011_022.pdf2011-04-15 08:52 254K 
[  ]ms_rumanova_ob_2011_003.pdf2011-03-30 13:22 117K 
[  ]ms_rumanova_ob_2011_004.pdf2011-04-15 09:45 111K 
[  ]ms_rumanova_ob_2011_005.pdf2011-04-15 09:45 92K 
[  ]ms_rumanova_sk_rok_2013_2014.pdf2014-09-17 11:21 526K 
[  ]ms_tatranska_23.doc2011-06-16 15:29 25K 
[  ]ms_tatranska_23_2011.rtf2011-10-06 16:05 72K 
[  ]ms_tatranska_2010.rtf2010-12-16 13:15 63K 
[  ]ms_tatranska_2012.pdf2012-10-29 10:17 476K 
[  ]ms_tatranska_sk_rok_2013_2014.pdf2014-09-17 11:21 376K 
[  ]ms_tatranska_vyber.pdf2014-04-02 14:42 1.1M 
[  ]ms_zadielska_2010.rtf2010-12-16 13:20 91K 
[  ]ms_zadielska_2011_001.pdf2011-01-19 10:14 1.2M 
[  ]ms_zadielska_2011_002.pdf2011-01-19 10:14 627K 
[  ]ms_zadielska_2011_003.pdf2011-01-19 10:14 598K 
[  ]ms_zadielska_2011_004.pdf2011-01-19 10:14 1.1M 
[  ]ms_zadielska_2011_006.pdf2011-02-03 15:04 1.3M 
[  ]ms_zadielska_2012.pdf2012-10-29 10:19 589K 
[  ]ms_zadielska_faktura_2011_001.pdf2011-01-19 13:10 1.2M 
[  ]ms_zadielska_faktura_2011_002.pdf2011-01-19 13:10 627K 
[  ]ms_zadielska_faktura_2011_003.pdf2011-01-19 13:10 598K 
[  ]ms_zadielska_faktura_2011_004.pdf2011-01-19 13:10 1.1M 
[  ]ms_zadielska_faktura_2011_005.pdf2011-02-02 09:13 695K 
[  ]ms_zadielska_faktura_2011_007.pdf2011-02-16 07:53 690K 
[  ]ms_zadielska_faktura_2011_008.pdf2011-02-16 07:53 670K 
[  ]ms_zadielska_faktura_2011_009.pdf2011-03-09 08:00 1.3M 
[  ]ms_zadielska_faktura_2011_010.pdf2011-03-09 08:00 515K 
[  ]ms_zadielska_faktura_2011_011.pdf2011-03-09 16:05 530K 
[  ]ms_zadielska_faktura_2011_012.pdf2011-03-16 08:40 620K 
[  ]ms_zadielska_faktura_2011_013.pdf2011-03-16 08:40 583K 
[  ]ms_zadielska_faktura_2011_014.pdf2011-04-06 10:26 1.3M 
[  ]ms_zadielska_faktura_2011_015.pdf2011-04-07 07:48 1.3M 
[  ]ms_zadielska_faktura_2011_016.pdf2011-04-13 16:34 809K 
[  ]ms_zadielska_faktura_2011_017.pdf2011-04-13 16:34 827K 
[  ]ms_zadielska_faktura_2011_018.pdf2011-05-04 10:05 549K 
[  ]ms_zadielska_faktura_2011_019.pdf2011-05-04 10:05 520K 
[  ]ms_zadielska_faktura_2011_020.pdf2011-05-04 10:05 1.4M 
[  ]ms_zadielska_faktura_2011001.pdf2011-01-17 12:19 197K 
[  ]ms_zadielska_faktura_2011002.pdf2011-01-17 12:19 275K 
[  ]ms_zadielska_faktura_2011003.pdf2011-01-17 12:19 251K 
[  ]ms_zadielska_faktura_2011004.pdf2011-01-17 12:19 326K 
[  ]ms_zadielska_faktura_20011005.pdf2011-01-17 12:19 148K 
[  ]ms_zadielska_sk_rok_2013_2014.pdf2014-09-17 11:21 488K 
[  ]ms_zadieslka_2011.rtf2011-10-06 16:05 170K 
[  ]ms_zimne_prazdniny.pdf2014-12-18 13:53 430K 
[  ]mu.doc2010-04-20 13:38 32K 
[  ]muller_a2_kosice_cl.pdf2011-08-16 07:44 2.5M 
[  ]muller_a2_kosice_doplnene16.pdf2011-09-13 09:32 2.5M 
[  ]muzeum_v_lofflera.doc2011-06-16 15:29 113K 
[  ]nahradna_autobusova_doprava.pdf2015-04-29 15:29 924K 
[  ]nahradnici_stare_mesto.pdf2010-11-29 11:19 59K 
[  ]nahradnici_stare_mesto_a.pdf2010-11-29 08:45 183K 
[  ]nahradnici_stare_mesto_b.pdf2010-11-29 08:45 185K 
[  ]najom_relax.pdf2008-07-17 00:37 133K 
[  ]najomkanc.pdf2008-08-19 11:25 404K 
[  ]najomna_zmluva_c_3154516_maj.pdf2011-12-14 16:09 1.0M 
[  ]navh_na_upravu_cennika_vstupneho_v_mkp_jun_2012.pdf2012-06-07 11:39 186K 
[  ]navrh_dodatku_c_1_k_zriadovacicm_listinam_ms.rtf2012-03-06 13:37 24K 
[  ]navrh_doplnku_1_zasad_odme_ovania_poslancov.rtf2011-09-16 08:40 28K 
[  ]navrh_doplnku_c_1_k_vzn_c_1_2007_prilezitostne_trhy.rtf2012-03-06 13:37 42K 
[  ]navrh_doplnku_c_1_k_vzn_mc_ke_sm_c_1_2007_prilezitostne_trhy.rtf2012-02-20 14:37 32K 
[  ]navrh_doplnku_c_1_rokovaciemu_poriadku_miz.rtf2011-06-16 15:29 18K 
[  ]navrh_doplnku_c_1_vseobecne_zavazneho_nariadenia_mc_ke_sm_c_1_2008.rtf2011-03-02 10:30 15K 
[  ]navrh_doplnku_c_1_vzn_1_2008_o_prispevku_pre_ms.rtf2011-03-10 14:54 23K 
[  ]navrh_doplnku_c_2_vnutorneho_predpisu_o_odmenovani_osob_obcianske_obrady.rtf2011-06-16 15:29 26K 
[  ]navrh_doplnku_c_2_vzn_1_2008_o_prispevku_pre_ms.rtf2011-09-16 09:52 35K 
[  ]navrh_doplnku_c_2_vzn_mc_ke_sm_c_1_2008_o_urceni_vysky_prispevku.rtf2011-09-16 10:48 20K 
[  ]navrh_doplnku_c_2_vzn_mc_ke_sm_c_1_2008_urcenie_vysky_prispevku.rtf2011-08-31 09:49 19K 
[  ]navrh_doplnku_c_3_vnutorny_predpis_o_odme_ovani_sobasiacich.rtf2011-09-16 08:40 34K 
[  ]navrh_doplnku_c_3_vzn_mc_ke_sm_c_1_2008_o_urceni_vysky_prispevku_jun_2012.rtf2012-06-07 11:39 26K 
[  ]navrh_doplnku_c_3_vzn_mc_ke_sm_c_1_2008_o_urceni_vysky_prispevku_skolske_zariadenia.rtf2012-05-24 13:17 13K 
[  ]navrh_doplnku_c_4_statutu_denneho_centra.rtf2011-03-10 14:54 26K 
[  ]navrh_doplnku_c_4_vzn_mc_ke_sm_c_1_2008_o_urceni_vysky_prispevku.pdf2012-08-22 16:36 44K 
[  ]navrh_doplnku_c_4_vzn_mc_ke_sm_c_2_2006_o_poskytovani_dotacii.rtf2011-09-16 10:50 16K 
[  ]navrh_doplnku_c_4_vzn_mc_ke_sm_c_2_2006_poskytovanie_dotacii.rtf2011-09-16 08:40 29K 
[  ]navrh_doplnku_c_5_vzn_mc_ke_ms_c_1_2006.rtf2011-03-31 07:51 13K 
[  ]navrh_doplnku_c_5_vzn_mc_ke_sm_c_1_2006.rtf2011-05-18 08:37 61K 
[  ]navrh_doplnku_k_vzn_mc_ke_sm_c_1_2006.rtf2011-05-06 10:08 16K 
[  ]navrh_na_bezodplatny_prevod_majetku_mc_ke_sm.rtf2011-09-16 08:40 12K 
[  ]navrh_na_dlhodoby_najom_np_v_mkp_spolocnosti_mcdonalds.pdf2012-05-09 12:27 1.4M 
[  ]navrh_na_menovanie_riaditela_muzea_vojtecha_lofflera.rtf2012-03-06 13:37 28K 
[  ]navrh_na_odkupenie_vezovych_hodin.rtf2011-03-10 14:54 13K 
[  ]navrh_na_odovzdanie_sportoveho_arealu_na_namesti_l_novomeskeho.pdf2015-06-03 09:36 50K 
[  ]navrh_na_odovzdanie_sportoveho_arealu_na_ul_l_novomeskeho.pdf2015-03-03 10:09 46K 
[  ]navrh_na_priamy_prevod_majetku_obce.pdf2012-05-04 09:41 1.0M 
[  ]navrh_na_prijatie_uznesenia_cistota_a_poriadok.pdf2013-09-09 14:57 108K 
[  ]navrh_na_udelenie_verejnych_oceneni.rtf2011-09-16 08:40 35K 
[  ]navrh_na_upravu_cennika_mkp_jun_2012.rtf2012-06-07 11:39 13K 
[  ]navrh_na_upravu_platu_starostu_starostu_mc_ke_sm_jun_2012.rtf2012-06-07 11:39 14K 
[  ]navrh_na_urcenie_platu_starostu_starostu_mc_ke_sm.rtf2011-06-16 15:29 18K 
[  ]navrh_na_urcenie_poslanca_vykonavat_sobasne_obrady.rtf2012-03-06 13:37 11K 
[  ]navrh_na_uznesenie.pdf2012-02-24 09:23 98K 
[  ]navrh_na_uznesenie_programovy_rozpocet_mc_ke_sm.pdf2012-03-06 13:37 98K 
[  ]navrh_na_volbu_prisediacich_pre_okresny_sud_kosice_i.rtf2012-03-06 13:37 28K 
[  ]navrh_na_zmenu_programoveho_rozpoctu.pdf2011-12-09 07:44 266K 
[  ]navrh_na_zmenu_programoveho_rozpoctu_mc_ke_sm_na_rok_2012_jun_2012.pdf2012-06-07 11:39 8.8M 
[  ]navrh_na_zmenu_rozpoctu_mc_ke_sm.pdf2011-06-16 15:30 70K 
[  ]navrh_na_zmenu_v_komisii_vystavby_a_verejneho_poriadku.rtf2012-03-06 13:37 11K 
[  ]navrh_na_zriadenie_rozpoctovych_organizacii_udelenie_pravnej_subjektivity_predskolskym_zariadeniam.rtf2011-06-16 15:29 20K 
[  ]navrh_noveho_vzn_o_prispevku_na_stravovanie.doc2009-11-30 09:13 48K 
[  ]navrh_noveho_vzn_o_prispevku_na_stravovanie.rtf2010-11-05 12:59 41K 
[  ]navrh_plan_kontrolnej_cinnosti_na_ii_polrok_2012.rtf2012-05-24 15:55 8.9K 
[  ]navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_kontrolora_na_ii_polrok_2014.pdf2014-06-06 09:19 30K 
[  ]navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_miestnej_kontrolorky_mc_ke_sm_na_i_polrok_2013.pdf2012-11-20 10:35 34K 
[  ]navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_miestnej_kontrolorky_mc_ke_sm_na_ii_polrok_2013.pdf2013-05-17 10:40 25K 
[  ]navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_miestnej_kontrolorky_na_i_polrok_2011.rtf2011-03-10 14:54 9.5K 
[  ]navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_na_i_polrok_2011.pdf2011-01-31 10:01 1.1M 
[  ]navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_na_i_polrok_2012.rtf2011-12-09 07:42 14K 
[  ]navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_na_i_polrok_2014.pdf2013-11-18 11:31 30K 
[  ]navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_na_i_polrok_2015.pdf2014-12-02 07:27 27K 
[  ]navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_na_ii_polrok_2011.pdf2011-05-31 11:25 1.3M 
[  ]navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_na_ii_polrok_2012.rtf2012-05-24 15:55 21K 
[  ]navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_na_ii_polrok_2012_jun_2012.rtf2012-06-07 11:39 20K 
[  ]navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_na_ii_polrok_2015.pdf2015-06-02 12:18 26K 
[  ]navrh_planu_poslaneckych_dni_na_2_polrok_2011.rtf2011-06-16 15:29 68K 
[  ]navrh_pr_2011.pdf2011-06-01 15:18 1.4M 
[  ]navrh_pr_2011_13.pdf2011-06-01 15:18 263K 
[  ]navrh_pr_na_rok_2012_textova_cast.pdf2012-02-24 09:23 1.4M 
[  ]navrh_pr_na_rok_2013.pdf2013-03-01 10:58 336K 
[  ]navrh_pr_na_roky_2012_2014_tabulkova_cast.pdf2012-02-24 09:23 313K 
[  ]navrh_pr_na_roky_2013_15.pdf2013-03-04 16:40 213K 
[  ]navrh_programoveho_rozpoctu_2010_12.pdf2011-04-15 11:16 175K 
[  ]navrh_programoveho_rozpoctu_mc_ke_sm_2012_14_tabulkova_cast.pdf2012-03-06 13:37 273K 
[  ]navrh_programoveho_rozpoctu_mc_ke_sm_2012_textova_cast.pdf2012-03-06 13:37 1.4M 
[  ]navrh_programoveho_rozpoctu_mc_na_rok_2009_tabulkova_cast.pdf2009-02-10 11:18 546K 
[  ]navrh_programoveho_rozpoctu_mc_na_roky_2009_2011_tabulkova_cast.pdf2009-02-10 11:18 430K 
[  ]navrh_programoveho_rozpoctu_mc_na_roky_2009_2011_textova_cast.pdf2009-02-10 11:18 874K 
[  ]navrh_programoveho_rozpoctu_mestskej_casti_kosice_stare_mesto_na_roky_2015_2017.pdf2015-02-24 10:13 1.4M 
[  ]navrh_programoveho_rozpoctu_na_roky_2014_2016_tabulkova_cast.pdf2013-12-04 10:54 1.6M 
[  ]navrh_programoveho_rozpoctu_na_roky_2014_2016_textova_cast.pdf2013-12-04 10:54 905K 
[  ]navrh_projektu_4_rocnika_kurz_poskytovania_prvej_zdravotnej_pomoci.rtf2011-09-16 08:40 33K 
[  ]navrh_projektu_5_rocnika_oprasme_korcule.rtf2011-09-16 08:40 25K 
[  ]navrh_projektu_7_rocnika_plaveckych_pretekov_plava_cela_rodina.rtf2011-09-16 08:40 23K 
[  ]navrh_projektu_9_rocnika_plavecke_preteky_zs_mc_ke_sm.rtf2011-09-16 08:40 45K 
[  ]navrh_projektu_iii_rocnika_staromestsky_turnaj_v_basketbale.rtf2011-09-16 08:40 21K 
[  ]navrh_projektu_iv_rocnika_beh_o_pohar_starostu_mc_ke_sm.rtf2011-06-16 15:29 41K 
[  ]navrh_projektu_iv_rocnika_tanec_bez_hranic_2011.rtf2011-03-10 14:54 34K 
[  ]navrh_projektu_preventivny_kurz_pre_deti_ms_s_nabehom_na_alergicke_a_recidivujuce_choroby_dychacich_organov.rtf2011-09-16 08:40 15K 
[  ]navrh_projektu_spev_bez_hranic_2011.rtf2011-09-16 08:40 57K 
[  ]navrh_projektu_sportova_olympiada_deti_predskolskeho_veku.rtf2012-03-06 13:37 31K 
[  ]navrh_projektu_v_rocnika_beh_o_pohar_starostu_mc_ke_sm_jun_2012.rtf2012-06-07 11:39 47K 
[  ]navrh_projektu_v_rocnika_tanec_bez_hranic.pdf2012-05-09 12:38 1.9M 
[  ]navrh_projektu_v_rocnika_zahrajte_sa_s_nami.rtf2011-06-16 15:29 20K 
[  ]navrh_projektu_xvi_rocnika_slovo_bez_hranic_2011.rtf2011-09-16 08:39 56K 
[  ]navrh_rozpoctu_kryci_list.pdf2011-05-18 08:37 499K 
[  ]navrh_statutu_financnej_komisie_miz_mc_ke_sm.rtf2011-03-10 14:54 82K 
[  ]navrh_vzn_c_1_2011_o_poskytovani_dotacii.rtf2011-03-11 11:53 147K 
[  ]navrh_vzn_c_2_2013_o_oznacovani_stavieb_cislami.rtf2013-11-18 11:34 55K 
[  ]navrh_vzn_c_4_2014_urcenie_vysky_prispevku_pre_obcanov_postihnutych_nadorovym_ochorenim.pdf2014-08-27 12:57 38K 
[  ]navrh_vzn_c_5_2014.pdf2014-08-28 13:45 131K 
[  ]navrh_vzn_c_5_2014.rtf2014-08-28 13:45 58K 
[  ]navrh_vzn_c_2013_o_oznacovani_stavieb_cislami.rtf2013-11-26 08:59 63K 
[  ]navrh_vzn_mc_ke_sm_c_1_2012_o_poskytovani_socialnej_pomoci_obcanom.rtf2012-05-24 13:16 113K 
[  ]navrh_vzn_mc_ke_sm_c_1_2012_o_poskytovani_socialnej_pomoci_obcanom_jun_2012.rtf2012-06-07 11:39 218K 
[  ]navrh_vzn_mc_ke_sm_c_2_2012_o_pravidlach_casu_predaja_v_obchode_a_casu_prevadzky_sluzieb.pdf2012-08-23 07:37 209K 
[  ]navrh_vzn_mc_ke_sm_c_2013_o_dodrziavani_poriadku_a_cistoty_na_uzemi_mc_ke_sm.pdf2013-12-02 15:57 519K 
[  ]navrh_vzn_mc_ke_sm_c_o_poskytovani_elektronickych_sluzieb_mestskou_castou_ke_stare_mesto.pdf2015-09-02 08:21 36K 
[  ]navrh_vzn_mc_ke_sm_c_o_symboloch_mestskej_casti_kosice_stare_mesto.pdf2015-08-28 11:04 1.8M 
[  ]navrh_vzn_mc_ke_sm_o_dodrziavani_poriadku_a_cistoty_na_uzemi_mc_ke_sm_februar_2014.pdf2014-02-28 09:34 385K 
[  ]navrh_vzn_mc_ke_sm_o_poskytnuti_ucelovej_dotacie.rtf2015-06-02 16:03 61K 
[  ]navrh_vzn_mc_ke_sm_o_poskytovani_elektronickych_sluzieb.pdf2015-08-31 09:28 379K 
[  ]navrh_vzn_mc_ke_sm_o_poskytovani_elektronickych_sluzieb_mestskou_castou_kosice_stare_mesto.pdf2015-09-03 07:57 41K 
[  ]navrh_vzn_mc_ke_sm_o_poskytovani_ucelovej_dotacie_z_rozpoctu_mc_ke_sm.pdf2015-06-02 16:02 119K 
[  ]navrh_vzn_mc_ke_sm_o_pravidlach_casu_predaja_v_obchode_a_casu_prevadzky_na_uzemi_mc_ke_sm.pdf2015-06-02 14:57 134K 
[  ]navrh_vzn_mc_ke_sm_o_pravidlach_casu_predaja_v_obchode_a_casu_prevadzky_sluzieb_na_uzemi_mc_ke_sm.rtf2015-06-02 14:57 79K 
[  ]navrh_vzn_mc_ke_sm_o_urceni_miest_na_umiest_ovanie_plagatov_volebna_kampa.pdf2014-02-28 09:36 54K 
[  ]navrh_vzn_mc_ke_sm_o_urceni_miest_na_umiestnovanie_plagatov_alebo_inych_nosicov_v_ramci_volebnej_kampane.pdf2015-07-02 12:48 54K 
[  ]navrh_vzn_mc_ke_sm_o_urceni_vysky_prispevku_materske_skoly_februar_2014.pdf2014-02-28 09:52 89K 
[  ]navrh_vzn_mc_ke_sm_o_urceni_vysky_prispevku_na_ciastocnu_uhradu_vydavkov_pre_obcanov_postihnutych_nadorovym_ochorenim.pdf2015-07-02 13:27 40K 
[  ]navrh_zasad_kontrolnej_cinnosti_v_podmienkach_samospravy_mc_ke_sm_jun_2012.rtf2012-06-07 11:39 138K 
[  ]navrh_zriadovacich_listin_ms_v_zriadovatelskej_p_sobnosti_mc_ke_sm.rtf2011-09-16 08:40 93K 
[  ]navrhy.rtf2012-01-16 14:15 14K 
[  ]nedoplatky.pdf2012-03-28 10:25 63K 
[  ]nedoplatky_2012.xls2012-06-22 11:06 11K 
[  ]nedoplatky_k_20_8_2012.pdf2012-08-21 13:48 61K 
[  ]nedoplatky_k_20_9_2012.pdf2012-09-20 11:40 63K 
[  ]nedoplatky_k_30_9_2012.pdf2012-10-09 15:12 61K 
[  ]nedovol_mozgu_zostarnut.pdf2013-02-28 09:55 42K 
[  ]nitria_2_1.pdf2013-05-27 11:56 1.6M 
[  ]novaprihlaska.doc2009-03-20 11:29 34K 
[  ]nz_c_007_2012.pdf2012-01-30 15:15 1.2M 
[  ]nz_c_9_2012.pdf2012-01-31 10:14 4.6M 
[  ]o_mysiach_a_ludoch.pdf2012-11-06 15:17 22K 
[  ]ob_2011_0001.pdf2011-01-18 14:13 522K 
[  ]ob_2011_00012.pdf2011-01-19 10:59 643K 
[  ]ob_2011_00013.pdf2011-01-26 10:35 660K 
[  ]ob_2011_00014.pdf2011-01-26 10:35 656K 
[  ]ob_2011_000148.pdf2011-06-28 07:30 791K 
[  ]ob_2011_00015.pdf2011-02-01 10:49 638K 
[  ]ob_2011_000172.pdf2011-07-19 13:59 839K 
[  ]ob_2011_000179.pdf2011-08-09 08:07 642K 
[  ]ob_2011_000180.pdf2011-08-09 08:08 823K 
[  ]ob_2011_00019.pdf2011-02-01 10:49 608K 
[  ]ob_2011_0002.pdf2011-01-18 14:13 510K 
[  ]ob_2011_000202.pdf2011-09-07 14:38 871K 
[  ]ob_2011_00021.pdf2011-02-03 09:29 665K 
[  ]ob_2011_000237.pdf2011-10-10 08:41 791K 
[  ]ob_2011_0003.pdf2011-01-18 14:13 474K 
[  ]ob_2011_000327.pdf2011-11-28 09:39 723K 
[  ]ob_2011_000340.pdf2011-12-22 14:25 914K 
[  ]ob_2011_000353.pdf2011-12-16 11:37 905K 
[  ]ob_2011_000358.pdf2011-12-22 14:26 830K 
[  ]ob_2011_0004.pdf2011-01-18 14:13 98K 
[  ]ob_2011_0005.pdf2011-01-18 14:13 516K 
[  ]ob_2011_0006.pdf2011-01-18 14:13 476K 
[  ]ob_2011_0007.pdf2011-01-18 14:13 568K 
[  ]ob_2011_0008.pdf2011-01-18 14:13 509K 
[  ]ob_2011_0009.pdf2011-01-18 14:13 496K 
[  ]ob_2011_0010.pdf2011-01-20 14:22 888K 
[  ]ob_2011_00105.pdf2011-05-11 13:52 676K 
[  ]ob_2011_00106.pdf2011-05-11 13:52 671K 
[  ]ob_2011_0011.pdf2011-01-24 07:57 93K 
[  ]ob_2011_0016.pdf2011-02-17 14:36 86K 
[  ]ob_2011_00199.pdf2011-09-27 10:12 577K 
[  ]ob_2011_0022.pdf2011-02-09 09:16 742K 
[  ]ob_2011_0023.pdf2011-02-09 07:48 546K 
[  ]ob_2011_0024.pdf2011-02-09 07:48 574K 
[  ]ob_2011_0025.pdf2011-02-16 07:56 99K 
[  ]ob_2011_0026.pdf2011-02-23 10:54 72K 
[  ]ob_2011_0027.pdf2011-02-09 07:48 650K 
[  ]ob_2011_0028.pdf2011-02-09 11:40 670K 
[  ]ob_2011_0029.pdf2011-02-09 11:40 630K 
[  ]ob_2011_0030.pdf2011-02-16 07:56 574K 
[  ]ob_2011_0031.pdf2011-02-18 08:30 685K 
[  ]ob_2011_0032.pdf2011-02-16 07:56 651K 
[  ]ob_2011_0033.pdf2011-02-16 07:56 576K 
[  ]ob_2011_0034.pdf2011-02-18 11:38 719K 
[  ]ob_2011_0035.pdf2011-02-23 10:54 541K 
[  ]ob_2011_0036.pdf2011-02-23 10:54 102K 
[  ]ob_2011_0037.pdf2011-02-23 10:54 87K 
[  ]ob_2011_0038.pdf2011-02-23 10:54 578K 
[  ]ob_2011_0039.pdf2011-02-23 10:54 576K 
[  ]ob_2011_0040.pdf2011-02-23 13:44 556K 
[  ]ob_2011_0041.pdf2011-02-23 10:54 744K 
[  ]ob_2011_0042.pdf2011-02-23 13:44 572K 
[  ]ob_2011_0043.pdf2011-02-23 13:44 599K 
[  ]ob_2011_0044.pdf2011-02-24 11:20 649K 
[  ]ob_2011_0045.pdf2011-03-01 08:47 507K 
[  ]ob_2011_0046.pdf2011-03-02 08:54 569K 
[  ]ob_2011_0050.pdf2011-03-02 12:09 608K 
[  ]ob_2011_0051.pdf2011-03-02 12:09 580K 
[  ]ob_2011_0052.pdf2011-03-03 14:26 732K 
[  ]ob_2011_0054.pdf2011-03-09 08:01 97K 
[  ]ob_2011_0055.pdf2011-03-09 08:01 621K 
[  ]ob_2011_0056.pdf2011-03-09 08:01 631K 
[  ]ob_2011_0057.pdf2011-03-09 16:06 653K 
[  ]ob_2011_0058.pdf2011-03-09 16:06 547K 
[  ]ob_2011_0059.pdf2011-03-17 11:00 164K 
[  ]ob_2011_0060.pdf2011-03-16 13:18 799K 
[  ]ob_2011_0061.pdf2011-03-16 13:18 521K 
[  ]ob_2011_0062.pdf2011-03-16 13:18 502K 
[  ]ob_2011_0063.pdf2011-03-23 11:03 543K 
[  ]ob_2011_0064.pdf2011-03-23 11:03 523K 
[  ]ob_2011_0065.pdf2011-03-23 11:03 528K 
[  ]ob_2011_0066.pdf2011-03-23 11:03 641K 
[  ]ob_2011_0068.pdf2011-03-30 13:22 562K 
[  ]ob_2011_0071.pdf2011-04-06 10:27 153K 
[  ]ob_2011_0072.pdf2011-04-06 10:27 777K 
[  ]ob_2011_0074.pdf2011-04-06 10:27 561K 
[  ]ob_2011_0077.pdf2011-04-07 12:45 578K 
[  ]ob_2011_0078.pdf2011-04-07 12:45 616K 
[  ]ob_2011_0079.pdf2011-04-07 12:45 589K 
[  ]ob_2011_0080.pdf2011-04-13 16:36 506K 
[  ]ob_2011_0081.pdf2011-04-13 16:36 598K 
[  ]ob_2011_0082.pdf2011-04-13 16:36 519K 
[  ]ob_2011_0084.pdf2011-04-13 16:36 571K 
[  ]ob_2011_0085.pdf2011-04-13 16:36 581K 
[  ]ob_2011_0087.pdf2011-04-20 14:28 144K 
[  ]ob_2011_0090.pdf2011-05-04 10:06 645K 
[  ]ob_2011_0091.pdf2011-05-04 10:06 615K 
[  ]ob_2011_0092.pdf2011-05-04 10:06 642K 
[  ]ob_2011_0093.pdf2011-05-04 10:06 628K 
[  ]ob_2011_0094.pdf2011-05-04 10:06 649K 
[  ]ob_2011_0095.pdf2011-05-04 10:06 614K 
[  ]ob_2011_0096.pdf2011-05-04 10:06 1.3M 
[  ]ob_2011_0097.pdf2011-05-04 10:06 629K 
[  ]ob_2011_89_pdf.pdf2011-04-20 14:28 551K 
[  ]ob_2011_131.pdf2011-06-08 10:51 769K 
[  ]ob_2011_147.pdf2011-06-28 07:34 826K 
[  ]ob_2011_326.pdf2011-11-28 09:37 764K 
[  ]ob_2011_622.pdf2011-11-08 07:26 762K 
[  ]ob_2011_1100017.pdf2011-02-01 09:50 71K 
[  ]ob_2011_1100018.pdf2011-02-01 09:50 71K 
[  ]ob_2011_1100048.pdf2011-03-03 07:46 72K 
[  ]ob_2011_1100049.pdf2011-03-03 07:46 71K 
[  ]ob_2011_1100069.pdf2011-04-07 11:32 72K 
[  ]ob_2011_1100070.pdf2011-04-07 11:32 73K 
[  ]ob_2011_1100101.pdf2011-05-11 13:52 39K 
[  ]ob_2011_1100129.pdf2011-06-09 10:12 70K 
[  ]ob_2011_1100159.pdf2011-07-12 08:48 74K 
[  ]ob_2011_1100285.pdf2011-11-02 15:34 245K 
[  ]ob_2012_000001.pdf2012-01-02 14:19 603K 
[  ]ob_2012_000002.pdf2012-01-02 14:22 790K 
[  ]ob_2012_000003.pdf2012-01-02 14:24 828K 
[  ]ob_2012_0008.pdf2012-01-11 09:23 625K 
[  ]ob_2012_0009.pdf2012-01-11 09:36 557K 
[  ]ob_2012_0014.pdf2012-01-18 15:08 488K 
[  ]ob_2012_0017.pdf2012-01-25 10:24 495K 
[  ]ob_2012_0018.pdf2012-01-25 12:33 509K 
[  ]ob_2012_0020.pdf2012-01-31 10:19 497K 
[  ]ob_2012_0027.pdf2012-02-09 11:33 439K 
[  ]ob_2012_0038.pdf2012-03-02 09:19 524K 
[  ]ob_2012_0041.pdf2012-03-02 09:21 570K 
[  ]ob_2012_0050.pdf2012-03-23 08:45 452K 
[  ]ob_2012_0051.pdf2012-03-23 08:47 686K 
[  ]ob_2012_010.pdf2012-01-10 11:49 820K 
[  ]ob_2012_012.pdf2012-01-12 14:44 524K 
[  ]ob_2012_013.pdf2012-01-16 13:54 852K 
[  ]ob_2012_016.pdf2012-01-23 08:59 743K 
[  ]ob_2012_019.pdf2012-01-31 15:05 652K 
[  ]ob_2012_022.pdf2012-02-06 10:42 620K 
[  ]ob_2012_023.pdf2012-02-06 08:38 677K 
[  ]ob_2012_024.pdf2012-02-07 11:51 759K 
[  ]ob_2012_025.pdf2012-02-09 11:28 889K 
[  ]ob_2012_026.pdf2012-02-09 11:30 788K 
[  ]ob_2012_028.pdf2012-02-15 10:00 839K 
[  ]ob_2012_029.pdf2012-02-15 11:44 728K 
[  ]ob_2012_030.pdf2012-02-20 09:37 616K 
[  ]ob_2012_031.pdf2012-02-21 10:21 742K 
[  ]ob_2012_032.pdf2012-03-05 10:12 469K 
[  ]ob_2012_033.pdf2012-03-05 10:15 873K 
[  ]ob_2012_034.pdf2012-02-28 09:12 863K 
[  ]ob_2012_035.pdf2012-02-28 09:14 804K 
[  ]ob_2012_036.pdf2012-02-28 09:15 647K 
[  ]ob_2012_037.pdf2012-02-28 09:17 790K 
[  ]ob_2012_040.pdf2012-03-02 09:08 772K 
[  ]ob_2012_042.pdf2012-03-05 15:46 776K 
[  ]ob_2012_043.pdf2012-03-05 10:17 714K 
[  ]ob_2012_044.pdf2012-03-05 10:18 863K 
[  ]ob_2012_045.pdf2012-03-05 10:20 738K 
[  ]ob_2012_046.pdf2012-03-12 15:22 818K 
[  ]ob_2012_047.pdf2012-03-12 14:51 815K 
[  ]ob_2012_048.pdf2012-03-23 08:10 623K 
[  ]ob_2012_052.pdf2012-03-29 13:23 699K 
[  ]ob_2012_053.pdf2012-03-28 11:03 750K 
[  ]ob_2012_054.pdf2012-03-27 11:16 651K 
[  ]ob_2012_059.pdf2012-04-13 09:55 25K 
[  ]ob_2012_060.pdf2012-04-13 10:22 297K 
[  ]ob_2012_061.pdf2012-04-12 14:19 718K 
[  ]ob_2012_062.pdf2012-04-20 09:57 846K 
[  ]ob_2012_063.pdf2012-04-18 15:01 779K 
[  ]ob_2012_064.pdf2012-04-20 09:59 712K 
[  ]ob_2012_065.pdf2012-04-20 10:00 741K 
[  ]ob_2012_066.pdf2012-04-20 10:02 825K 
[  ]ob_2012_067.pdf2012-04-24 10:19 26K 
[  ]ob_2012_068.pdf2012-04-26 08:08 70K 
[  ]ob_2012_069.pdf2012-04-25 11:30 877K 
[  ]ob_2012_070.pdf2012-04-25 11:32 814K 
[  ]ob_2012_073.pdf2012-04-30 13:00 31K 
[  ]ob_2012_074.pdf2012-05-02 14:30 295K 
[  ]ob_2012_075.pdf2012-05-02 14:33 302K 
[  ]ob_2012_076.pdf2012-05-02 15:06 67K 
[  ]ob_2012_077.pdf2012-05-02 15:08 35K 
[  ]ob_2012_078.pdf2012-05-04 09:08 756K 
[  ]ob_2012_079.pdf2012-05-16 07:35 1.5M 
[  ]ob_2012_080.pdf2012-05-16 08:06 770K 
[  ]ob_2012_081.pdf2012-05-16 08:08 1.5M 
[  ]ob_2012_082.pdf2012-05-22 13:43 30K 
[  ]ob_2012_083.pdf2012-05-22 13:47 28K 
[  ]ob_2012_084.pdf2012-05-24 11:09 288K 
[  ]ob_2012_085.pdf2012-05-24 11:14 296K 
[  ]ob_2012_088.pdf2012-05-28 09:03 350K 
[  ]ob_2012_089.pdf2012-05-28 09:05 408K 
[  ]ob_2012_091.pdf2012-05-28 09:08 326K 
[  ]ob_2012_092.pdf2012-05-29 07:34 32K 
[  ]ob_2012_093.pdf2012-06-04 13:30 31K 
[  ]ob_2012_094.pdf2012-06-04 13:32 1.2M 
[  ]ob_2012_095.pdf2012-06-06 09:54 30K 
[  ]ob_2012_096.pdf2012-06-04 13:34 36K 
[  ]ob_2012_097.pdf2012-06-06 09:59 39K 
[  ]ob_2012_098.pdf2012-06-06 10:02 37K 
[  ]ob_2012_099.pdf2012-06-06 10:03 28K 
[  ]ob_2012_100.pdf2012-06-05 10:09 21K 
[  ]ob_2012_102.pdf2012-06-06 10:06 31K 
[  ]ob_2012_103.pdf2012-06-06 10:08 31K 
[  ]ob_2012_105.pdf2012-06-06 10:14 29K 
[  ]ob_2012_107.pdf2012-06-12 14:20 1.2M 
[  ]ob_2012_111.pdf2012-07-25 08:20 32K 
[  ]ob_2012_119.pdf2012-06-21 11:21 39K 
[  ]ob_2012_124.pdf2012-07-25 08:22 38K 
[  ]ob_2012_131.pdf2012-07-03 10:32 29K 
[  ]ob_2012_132.pdf2012-07-03 10:14 27K 
[  ]ob_2012_133.pdf2012-07-03 11:47 36K 
[  ]ob_2012_134.pdf2012-07-04 08:43 34K 
[  ]obchodna_verejna_sutaz.pdf2015-03-26 13:32 1.4M 
[  ]obj_2011_0142.pdf2011-06-22 07:59 511K 
[  ]obj_2012_1200004.pdf2012-01-05 13:18 431K 
[  ]obj_2012_1200005.pdf2012-01-05 13:21 440K 
[  ]obj_2012006.pdf2012-01-11 09:13 104K 
[  ]obj_2012007.pdf2012-01-11 09:19 108K 
[  ]obj_2012011.pdf2012-01-12 10:43 106K 
[  ]obj_2012015.pdf2012-01-18 15:10 136K 
[  ]obj_20110004.pdf2011-01-17 11:01 98K 
[  ]objednavka1.pdf2011-01-14 11:47 522K 
[  ]objednavka2.pdf2011-01-14 11:47 510K 
[  ]objednavka3.pdf2011-01-14 11:47 474K 
[  ]objednavka5.pdf2011-01-14 11:47 516K 
[  ]objednavka6.pdf2011-01-14 11:47 476K 
[  ]objednavka7.pdf2011-01-14 11:47 568K 
[  ]objednavka8.pdf2011-01-14 11:47 509K 
[  ]objednavka9.pdf2011-01-14 11:47 496K 
[  ]objednavka101.pdf2012-06-06 13:16 361K 
[  ]objednavka_055.pdf2012-04-02 13:08 262K 
[  ]objednavka_056.pdf2012-04-02 13:10 263K 
[  ]objednavka_057.pdf2012-04-10 08:05 274K 
[  ]objednavka_058.pdf2012-04-10 08:07 286K 
[  ]objednavka_4_1200137.pdf2012-07-11 15:19 27K 
[  ]objednavka_72.pdf2012-04-27 09:09 282K 
[  ]objednavka_104.pdf2012-06-08 11:22 383K 
[  ]objednavka_118.pdf2012-06-19 08:46 134K 
[  ]objednavka_120.pdf2012-06-21 11:17 139K 
[  ]objednavka_123.pdf2012-06-22 09:24 137K 
[  ]objednavka_126.pdf2012-07-03 09:16 133K 
[  ]objednavka_135.pdf2012-07-04 15:25 133K 
[  ]objednavka_139.pdf2012-07-11 15:24 61K 
[  ]objednavka_mkp_2011_001.pdf2011-01-19 10:17 323K 
[  ]objednavka_mkp_2011_002.pdf2011-01-19 10:17 346K 
[  ]objednavka_mkp_2011_003.pdf2011-01-19 10:17 438K 
[  ]objednavka_mkp_2011_004.pdf2011-01-19 10:17 414K 
[  ]objednavka_mkp_2011_005.pdf2011-01-19 10:17 423K 
[  ]objednavka_mkp_2011_006.pdf2011-01-19 13:30 290K 
[  ]objednavka_mkp_2011_007.pdf2011-01-31 08:12 349K 
[  ]objednavka_mkp_2011_009.pdf2011-02-09 09:04 359K 
[IMG]obr_chudak_manzel.jpg2013-03-04 09:33 298K 
[  ]obsah.doc2011-06-16 15:29 30K 
[  ]ocenenie_miz_vzor.rtf2015-08-17 08:56 6.5K 
[  ]odberkrvicolor.pdf2008-11-25 17:26 72K 
[  ]odhlasenie_psa_z_evidencie.rtf2012-01-27 03:40 6.3K 
[  ]odmenovaci_poriadok_poslancov_miestneho_zastupitelstva_mc_ke_sm.pdf2015-01-30 09:47 96K 
[  ]odpadove_hosp.pdf2013-09-11 13:32 271K 
[  ]odpredaj_administrativnej_budovy_na_rumanovej_ulici.pdf2015-08-10 08:52 71K 
[  ]odstavka2008.doc2009-01-12 08:24 20K 
[  ]odstavka2010.doc2010-09-10 11:26 21K 
[  ]odstranenie_budovy.pdf2013-03-04 08:18 44K 
[  ]odvolanie_mimoriadnej_situacie.pdf2013-06-04 14:26 49K 
[  ]okna_ms_jarna.pdf2011-10-05 13:34 1.0M 
[  ]okrsky_ep.pdf2009-04-17 09:48 459K 
[  ]okrsky_pre_volby_prezidenta_sr_2014.pdf2014-01-22 12:57 547K 
[  ]opakovana_vyzva.pdf2015-04-27 10:06 1.5M 
[  ]opakovana_vyzva_vdz.pdf2014-08-06 16:02 79K 
[  ]opakovane_vk_rumanova.doc2009-06-18 14:10 71K 
[  ]opis_predmetu_zakazky_kamera.pdf2014-11-12 07:51 76K 
[  ]opis_predmetu_zakazky_kamery.pdf2013-09-30 11:08 293K 
[  ]oprasme_korcule_2009_plagat.doc2009-12-14 10:16 68K 
[  ]oprasme_korcule_plagat.pdf2015-02-11 08:37 30K 
[  ]opravny_prostriedok.rtf2011-12-05 13:23 25K 
[  ]orange_hlasova_privatna_virtualna_siet.pdf2012-01-18 16:48 6.8M 
[  ]org_poriadok_2011_navrh.rtf2011-05-18 08:37 171K 
[  ]org_poriadok_2011_platny.rtf2012-06-28 14:29 165K 
[  ]organizacna_schema_2011_navrh.xls2011-05-18 08:37 25K 
[  ]organizacna_schema_2011_platna.xls2012-06-28 14:29 29K 
[  ]organizacna_struktura_mu_mc_ke_sm.pdf2010-11-05 13:07 47K 
[  ]organizacna_struktura_mu_mc_ke_sm.xls2010-09-08 13:30 26K 
[  ]organizacne_pokyny_2014.pdf2014-02-11 14:23 60K 
[  ]organizacne_zabezpecenie_2_staromestske_cinohranie.pdf2013-10-25 09:33 49K 
[  ]organizacny_poriadok_miestneho_uradu_mc_kosice_stare_mesto_platny_od_1_2_2015.pdf2015-02-04 07:37 201K 
[  ]organizacny_poriadok_mu_2010.doc2010-08-23 13:28 227K 
[  ]organizacny_poriadok_mu_2010.rtf2010-11-05 13:07 417K 
[  ]orientacny_casovy_plan.pdf2011-12-05 08:48 750K 
[  ]orientacny_casovy_plan_zasadnuti_mr_a_mz_na_ii_polrok_2012.pdf2012-06-13 09:52 1.4M 
[  ]ost_1101_1150_1151_1501_1502_1505_1510_1511_1512_1513_a_kos_15041_15042_15043_15045_15046_15048_a_15049_30_06_01_07.pdf2015-06-29 14:22 244K 
[  ]osvedcenie_podpisu_ziadost.doc2009-08-05 14:57 24K 
[  ]ouzp.pdf2013-09-10 11:32 140K 
[  ]oznam.pdf2013-01-14 14:23 174K 
[  ]oznam_1.pdf2010-07-02 09:56 75K 
[  ]oznam_2.pdf2010-07-02 09:56 40K 
[  ]oznam_mikulas.pdf2012-12-05 09:22 237K 
[  ]oznam_odstavka.pdf2011-12-19 11:58 385K 
[  ]oznam_pre_zahradkarov.pdf2015-05-19 07:58 40K 
[  ]oznam_prisediaci.pdf2013-06-25 10:46 62K 
[  ]oznam_psy.pdf2012-05-30 16:19 28K 
[  ]oznam_silvester.pdf2014-12-16 20:14 491K 
[  ]oznam_silvester_odt.pdf2012-12-27 14:03 52K 
[  ]oznam_teho.pdf2012-10-31 08:59 297K 
[  ]oznam_vds.pdf2012-10-16 14:00 73K 
[  ]oznamenie.pdf2012-02-24 11:10 330K 
[  ]oznamenie_06146_mst.pdf2010-10-07 15:48 14K 
[  ]oznamenie_211813.pdf2013-08-26 09:49 61K 
[  ]oznamenie_funkcii_zamestnani_cinnosti_a_majetkovych_pomerov_tlacivo.rtf2015-02-05 15:54 288K 
[  ]oznamenie_ksk.pdf2014-02-04 15:13 393K 
[  ]oznamenie_o_konani_volieb_kontrolora_mc_ke_sm.pdf2014-01-28 14:37 74K 
[  ]oznamenie_o_pocte_obyvatelov_pre_volby_do_organov_samospravy_obci_15_11_2014.pdf2014-07-31 10:31 20K 
[  ]oznamenie_o_rozsahu_vykonu_starostu_pre_volbuy_do_organov_samospravy_obci_15_11_2014.pdf2014-07-31 10:31 22K 
[  ]oznamenie_o_strate_znamky_psa.rtf2012-01-27 03:40 5.9K 
[  ]oznamenie_o_strategickom_dokumente.pdf2015-07-31 10:58 764K 
[  ]oznamenie_podavanie_kandidatnych_listin.pdf2014-09-17 11:15 19K 
[  ]oznamenie_pre_politicke_strany.pdf2014-10-23 12:02 434K 
[  ]oznamenie_roep_severne_mesto.pdf2012-05-23 09:13 703K 
[  ]oznamenie_volebny_obvod_1.pdf2014-07-23 11:47 38K 
[  ]oznamenie_volebny_obvod_2.pdf2014-07-23 11:47 30K 
[  ]oznamenie_volebny_obvod_3.pdf2014-07-24 08:51 23K 
[  ]oznamenie_vykopove.pdf2014-02-18 08:07 90K 
[IMG]p3089103.jpg2012-03-08 16:17 2.8M 
[  ]pd_technicka_sprava.pdf2015-03-19 12:30 391K 
[  ]perinbaba_navrh.pdf2013-05-23 14:53 972K 
[  ]phsr_st_mesto_rozvojova_strategia.pdf2011-04-15 11:20 1.4M 
[  ]phsr_st_mesto_rozvojova_strategia1.doc2010-04-13 08:28 1.1M 
[  ]phsr_st_mesto_rozvojova_strategia1.rtf2011-04-15 11:04 2.4M 
[  ]phsr_st_mesto_soc_ekon_analyza1.doc2010-04-13 08:28 2.3M 
[  ]phsr_st_mesto_soc_ekon_analyza1.rtf2011-04-15 11:04 39M 
[  ]phsr_st_mesto_soc_ekon_analyza1_2.pdf2011-04-15 11:20 1.7M 
[  ]pivo_plagat_program.pdf2012-09-10 18:09 107K 
[  ]pivo_program_plagat_ok.pdf2012-09-11 15:19 107K 
[  ]plag_t.doc2010-03-31 09:21 555K 
[  ]plag_t.pdf2012-09-27 14:13 399K 
[  ]plaga_t_kos_ice4_1.pdf2013-05-27 11:56 3.8M 
[  ]plagat.doc2010-02-19 10:00 178K 
[IMG]plagat.jpg2009-04-06 16:07 526K 
[  ]plagat.pdf2013-01-16 09:51 584K 
[IMG]plagat_1.jpg2013-02-12 15:16 204K 
[  ]plagat_2.doc2009-05-20 16:04 425K 
[IMG]plagat_2.jpg2013-02-12 15:16 227K 
[  ]plagat_a2_pivo_indd.pdf2012-08-31 11:36 2.2M 
[  ]plagat_a3_kosice_bs.pdf2012-11-23 09:10 63K 
[  ]plagat_divadielkopopoluska.doc2009-10-28 08:01 52K 
[  ]plagat_dod.doc2012-04-04 15:24 578K 
[  ]plagat_dod.pdf2012-05-04 09:00 1.0M 
[  ]plagat_dod2011.pdf2011-05-05 09:57 784K 
[  ]plagat_jul_skl2011.pdf2011-07-13 09:12 320K 
[IMG]plagat_kkl_2010.jpg2010-08-18 09:08 265K 
[  ]plagat_kurzy.pdf2010-09-14 11:56 1.3M 
[  ]plagat_kuzm_nka.doc2009-12-14 13:34 1.0M 
[  ]plagat_kvm_2015_final.pdf2015-09-25 08:26 620K 
[  ]plagat_mikulas.doc2009-12-01 11:29 328K 
[  ]plagat_mobilita.doc2009-09-18 11:54 53K 
[  ]plagat_opr_sme_korcule.rtf2010-12-17 09:40 297K 
[  ]plagat_oprasme_korcule_2011.rtf2011-12-19 10:10 378K 
[  ]plagat_skl2.doc2009-06-08 08:17 834K 
[  ]plagat_slovo_bez_hranic_2012.pdf2012-10-23 14:37 113K 
[  ]plagat_staramamaotec.pdf2010-09-21 14:21 441K 
[  ]plagat_staromestske_trhy_2011.pdf2011-09-19 12:06 1.7M 
[  ]plagat_sutazpsov.pdf2011-06-06 07:41 342K 
[  ]plagat_tabor_2013.pdf2013-04-11 11:30 719K 
[  ]plagat_tanec_2014.pdf2014-04-07 15:00 191K 
[  ]plagat_tanecbezhranic2011.pdf2011-03-18 10:23 964K 
[  ]plagat_tvorivy_tyzden1.pdf2013-09-02 09:09 1.8M 
[  ]plagat_vianoce2011.pdf2011-12-06 10:39 613K 
[  ]plagat_vianocneakcie.doc2009-12-01 11:34 235K 
[  ]plagat_vianocny_koncert_2_mvl.pdf2012-12-06 08:25 918K 
[  ]plagat_vskp_2009.pdf2009-09-16 13:22 492K 
[  ]plagat_wroclav_nahlad.pdf2013-10-15 06:54 2.6M 
[  ]plagata3.pdf2013-03-21 10:47 303K 
[  ]plagataugust.doc2010-07-09 10:11 516K 
[  ]plagatjul.doc2010-07-09 09:38 103K 
[IMG]plagatmnisky2.jpg2010-03-17 17:09 69K 
[  ]plagatslovo.pdf2015-10-13 08:55 112K 
[  ]plagatslovobezhranic.doc2009-10-26 10:27 175K 
[  ]plagatspevii.pdf2015-09-18 11:36 238K 
[  ]plagatsutazpsov.pdf2011-06-06 07:38 253K 
[  ]plagatsutazpsov2011.pdf2011-06-01 11:01 355K 
[  ]plagattanec.pdf2010-02-26 11:44 896K 
[  ]plagattanecbezhranic2010.pdf2010-02-25 11:59 181K 
[  ]plagvskp_a4_2013novy.pdf2013-04-02 08:36 459K 
[IMG]plak_t_na_turne_definitiva_k_tisku.jpg2009-03-27 11:28 2.8M 
[  ]plan_kontrolnej_cinnosti_hlavneho_kontrolora_mc_ke_sm_na_i_polrok_2015.pdf2014-12-16 11:30 26K 
[  ]plan_kontrolnej_cinnosti_kontrolorky_mc_ke_sm_na_i_polrok_2014.pdf2014-01-10 09:53 31K 
[  ]plan_kontrolnej_cinnosti_miestnej_kontrolorky_mc_ke_sm_na_ii_polrok_2012.pdf2012-07-02 13:34 33K 
[  ]plan_kontrolnej_cinnosti_miestnej_kontrolorky_na_ii_polrok_2013.pdf2013-06-11 10:15 21K 
[  ]plan_kontrolnej_cinnosti_na_i_polrok_2010.doc2009-11-27 09:38 31K 
[  ]plan_kontrolnej_cinnosti_na_i_polrok_2010.rtf2010-11-05 12:58 8.4K 
[  ]plan_kontrolnej_cinnosti_na_i_polrok_2011.pdf2011-04-15 10:25 1.1M 
[  ]plan_kontrolnej_cinnosti_na_i_polrok_2012.rtf2011-12-19 15:34 14K 
[  ]plan_kontrolnej_cinnosti_na_i_polrok_2013.pdf2013-01-07 13:48 43K 
[  ]plan_kontrolnej_cinnosti_na_ii_polrok_2011.rtf2011-06-16 15:29 15K 
[  ]plan_mimo_obradnej_siene.pdf2012-09-12 16:35 30K 
[  ]plan_obradna_sie.pdf2012-09-12 13:41 29K 
[  ]plan_oprava_cesty.pdf2012-11-28 16:29 141K 
[  ]plan_poslaneckych_dni_i_polrok_2011.rtf2010-12-22 08:44 64K 
[  ]plan_poslaneckych_dni_na_1_polrok_2011.rtf2010-12-30 10:26 64K 
[  ]plan_poslaneckych_dni_na_i_polrok_2012.rtf2011-12-19 14:51 64K 
[  ]plan_poslaneckych_dni_na_i_polrok_2013.pdf2012-12-17 15:13 150K 
[  ]plan_poslaneckych_dni_na_i_polrok_2014.pdf2013-12-10 10:43 115K 
[  ]plan_poslaneckych_dni_na_ii_polrok_2011.rtf2011-11-03 12:55 64K 
[  ]plan_poslaneckych_dni_na_ii_polrok_2012.rtf2012-06-07 11:39 70K 
[  ]plan_poslaneckych_dni_na_ii_polrok_2012_19_6_2012.rtf2012-06-19 08:02 65K 
[  ]plan_poslaneckych_dni_na_ii_polrok_2013.pdf2013-07-03 09:12 83K 
[  ]plan_poslaneckych_dni_na_ii_polrok_2013.rtf2013-06-12 15:02 67K 
[  ]plan_poslaneckych_dni_na_rok_2015.pdf2014-12-12 09:45 55K 
[  ]plan_sobasiacich_poslancov_mimo_obradnej_siene.pdf2013-10-08 11:43 45K 
[  ]plan_sobasiacich_poslancov_na_rok_2014_mimo_sobasnej_siene.pdf2014-02-12 15:14 30K 
[  ]plan_sobasiacich_poslancov_na_rok_2014_obradna_sie.pdf2014-02-12 15:14 30K 
[  ]plan_sobasiacich_poslancov_na_rok_2016.pdf2015-09-21 09:26 42K 
[  ]plan_sobasiacich_poslancov_na_rok_2016_obradna_sie_a_a_mimo_obradnej_siene.pdf2015-10-07 15:45 42K 
[  ]plan_sobasiacich_poslancov_pre_rok_2014.pdf2013-09-16 08:50 46K 
[  ]plan_sobasov_pre_rok_2015.pdf2014-11-19 14:46 20K 
[  ]plan_vskp.pdf2009-09-16 13:25 463K 
[  ]planovane_kulturne_podujatia_na_rok_2012.rtf2012-01-10 16:10 14K 
[  ]plat_hlavneho_kontrolora_mestskej_casti_kosice_stare_mesto.rtf2014-06-18 09:12 30K 
[  ]plat_starostu_mc_ke_sm_od_1_jula_2014.rtf2014-07-01 15:51 31K 
[  ]plat_starostu_mestskej_casti_kosice_stare_mesto.rtf2014-12-12 09:58 31K 
[  ]plat_starostu_mestskej_casti_kosice_stare_mesto_ucinny_od_1_7_2015.rtf2015-06-30 15:23 33K 
[  ]plat_starostu_od_1_7_2013.pdf2014-06-10 13:13 32K 
[  ]platob_prikazsvp.pdf2012-03-06 08:07 1.2M 
[  ]plava_cela_rodina_2010_propozicie.rtf2010-11-19 11:25 12K 
[  ]plavanie.pdf2010-03-01 16:37 398K 
[  ]plavanie_vysledky_2013.pdf2013-11-26 10:23 43K 
[  ]ples.pdf2013-01-14 12:49 1.2M 
[  ]plnenie_programoveho_rozpoctu_k_31_3_2011.pdf2011-06-16 15:29 192K 
[  ]plnenie_rozpoctu_k_30_6_2011.pdf2011-09-16 08:39 227K 
[  ]plnenie_rozpoctu_k_30_9_2011.pdf2011-12-09 07:44 230K 
[  ]podavanie_kandidatnych_listin_informacia.pdf2014-07-31 11:31 45K 
[  ]podklad_k_urceniu_ceny_dlhodobeho_prenajmu_nebytovych_priestorov_mkp_spolocnosti_mddonalds.pdf2012-05-15 08:32 1.7M 
[  ]pohladnica_teko_ihrisko.pdf2009-04-02 13:53 2.1M 
[  ]pokyny_staromestske_velkonocne_trhy_2013.pdf2013-02-13 12:54 60K 
[  ]ponuka_kurzov2011.pdf2011-09-12 14:48 122K 
[  ]popis_bodov_hlasovania.pdf2009-11-03 11:26 53K 
[  ]popoluska_plagat.doc2009-06-09 09:50 387K 
[  ]posilnena_doprava_na_linke_23.pdf2015-05-15 13:20 283K 
[  ]posl_dni_i_polrok2010.doc2009-12-17 14:01 53K 
[  ]posl_dni_i_polrok2010.rtf2010-11-05 13:03 55K 
[  ]poslanci_stare_mesto.pdf2010-11-29 11:19 43K 
[  ]poslanci_stare_mesto_a.pdf2010-11-29 08:45 103K 
[  ]poslanci_stare_mesto_b.pdf2010-11-29 08:45 34K 
[  ]potraviny.rtf2011-10-04 08:47 11K 
[IMG]potvrdenie_ms.jpg2009-10-21 10:34 38K 
[IMG]povianocna_vymena.jpg2014-12-31 13:33 120K 
[  ]povodnova_aktivita.pdf2011-07-29 09:40 336K 
[  ]poziadavky.pdf2013-04-10 11:14 88K 
[  ]pozor_ozn_menie_o_podavani_kandidatnych_listin.pdf2014-09-17 11:22 513K 
[  ]pozor_oznamenie_o_podavani_kandidatnych_listin.pdf2014-09-17 11:23 513K 
[  ]pozv_nka.pdf2010-11-26 10:36 140K 
[  ]pozv_nka_slovo_bez_hranic2011.pdf2011-11-16 09:52 106K 
[  ]pozv_nka_spev_bez_hranic_2010.pdf2010-10-12 12:03 124K 
[  ]pozv_nka_spev_bez_hranic_2015.pdf2015-10-13 08:55 64K 
[  ]pozvanie_na_velkonocne_trhy_2015.pdf2015-03-23 08:41 917K 
[  ]pozvanka.doc2010-06-17 07:31 1.5M 
[  ]pozvanka.pdf2012-08-03 10:17 135K 
[  ]pozvanka13_mz.pdf2008-08-21 09:23 99K 
[  ]pozvanka_2_riadne_miz_17_3_2011.pdf2012-05-17 09:21 2.9M 
[  ]pozvanka_3_mimoriadne_miz_25_5_2011.pdf2012-05-17 09:52 1.2M 
[  ]pozvanka_4_riadne_miz_23_6_2011.pdf2012-05-17 09:52 2.6M 
[  ]pozvanka_5_riadne_miz_22_9_2011.pdf2012-05-17 09:53 3.0M 
[  ]pozvanka_6_riadne_miz_15_12_2011.pdf2012-05-17 09:54 2.7M 
[  ]pozvanka_12_mimoriadne_miz_februar_2013.pdf2013-01-25 09:57 22K 
[  ]pozvanka_13_riadne_miz_18_03_2013.pdf2013-03-11 12:19 50K 
[  ]pozvanka_15_1_2015.pdf2015-01-12 10:08 26K 
[  ]pozvanka_18_mimoriadne_miz_december_2013.pdf2013-12-12 14:12 34K 
[  ]pozvanka_19_2_2015.pdf2015-02-23 12:29 18K 
[  ]pozvanka_20_mimoriadne_zasadnutie_miz_mc_ke_sm_maj_2014.pdf2014-05-06 13:11 21K 
[  ]pozvanka_24_2_2015.pdf2015-02-18 07:56 34K 
[  ]pozvanka_25_mimoriadne_miz_november_2014.pdf2014-11-03 10:03 27K 
[  ]pozvanka_26_02_2015.pdf2015-02-20 12:08 90K 
[  ]pozvanka_26_05_2015.pdf2015-05-19 15:11 26K 
[  ]pozvanka_27_01_2015.rtf2015-01-21 13:16 29K 
[  ]pozvanka_27_riadne_zasadnutie_miestnej_rady_d_a_26_08_2013.pdf2013-08-19 09:32 61K 
[  ]pozvanka_28_04_2015.pdf2015-04-21 09:45 23K 
[  ]pozvanka_28_05_2015.pdf2015-05-21 14:15 87K 
[  ]pozvanka_28_07_2015.pdf2015-07-22 14:21 30K 
[  ]pozvanka_29_01_2015.pdf2015-01-30 08:07 16K 
[  ]pozvanka_30_06_2015.pdf2015-06-23 07:47 25K 
[  ]pozvanka_30_mimoriadne_rokovanie_mr_december_2013.pdf2013-12-12 14:59 18K 
[  ]pozvanka_31_3_2015.pdf2015-03-31 07:49 28K 
[  ]pozvanka_35_mimoriadne_rokovanie_mr_13_11_2014.pdf2014-11-13 09:36 18K 
[  ]pozvanka_ii_mimoriadne_miz_28_1_2015.pdf2015-01-21 13:05 22K 
[  ]pozvanka_iv_mimoriadne_zasadnutie_miz_22_04_2015.pdf2015-04-15 10:55 31K 
[  ]pozvanka_jakoby_200x210_nahlad.pdf2013-07-22 11:10 6.2M 
[  ]pozvanka_mz.rtf2010-11-04 11:51 61K 
[  ]pozvanka_na_10_riadne_zasadnutie_miestneho_zastupitelstva_mc_ke_sm_13_9_2012.pdf2012-09-06 10:18 839K 
[  ]pozvanka_na_11_riadne_zasadnutie_miestneho_zastupiteltva_mc_ke_sm_13_12_2012.pdf2012-12-07 08:38 58K 
[  ]pozvanka_na_14_riadne_zasadnutie_miestneho_zastupitelstva_mc_ke_sm.pdf2013-06-03 12:44 55K 
[  ]pozvanka_na_15_mimoriadne_zasadnutie_miz_jul_2013.pdf2013-07-09 13:17 15K 
[  ]pozvanka_na_16_riadne_zasadnutie_miestneho_zastupitelstva_mc_ke_sm_09_09_2013.pdf2013-09-02 14:13 72K 
[  ]pozvanka_na_17_riadne_zasadnutie_miz_9_12_2013.pdf2013-12-02 10:21 52K 
[  ]pozvanka_na_19_riadne_miz_mc_ke_sm_24_3_2014.pdf2014-03-17 14:06 79K 
[  ]pozvanka_na_21_3.pdf2013-03-19 13:46 685K 
[  ]pozvanka_na_22_mimoriadne_miz_30_6_2014.pdf2014-06-23 11:41 26K 
[  ]pozvanka_na_23_riadne_zasadnutie_miz_september_2014.pdf2014-09-09 14:18 64K 
[  ]pozvanka_na_24_mimoriadne_zasadnutie_miz_oktober_2014.pdf2014-10-09 10:53 18K 
[  ]pozvanka_na_25_riadne_rokovanie_miestnej_rady.pdf2013-02-26 07:24 36K 
[  ]pozvanka_na_26_riadne_zasadnutie_miestnej_rady_mc_ke_sm.pdf2013-05-20 10:32 40K 
[  ]pozvanka_na_28_mimoriadne_rokovanie_mr.pdf2013-09-19 08:49 21K 
[  ]pozvanka_na_29_riadne_zasadnutie_mr_25_11_2013.pdf2013-11-18 11:28 49K 
[  ]pozvanka_na_31_riadne_zasadnutie_mr_mc_ke_sm_marec_2014.pdf2014-03-04 13:52 61K 
[  ]pozvanka_na_32_riadne_zasadnutie_mr_maj_2014.pdf2014-05-22 08:57 46K 
[  ]pozvanka_na_33_mimoriadne_rokovanie_mr_jun_2014.pdf2014-06-17 13:23 22K 
[  ]pozvanka_na_34_riadne_zasadnutie_mr_september.pdf2014-08-26 11:54 50K 
[  ]pozvanka_na_iii_riadne_zasadnutie_miestneho_zastupitelstva_11_03_2015.pdf2015-03-04 11:39 99K 
[  ]pozvanka_na_mimoriadne_miz.pdf2012-05-09 12:26 717K 
[  ]pozvanka_na_mimoriadne_zasadnutie_miz.pdf2012-04-23 15:05 562K 
[  ]pozvanka_na_mz.pdf2008-11-05 15:59 74K 
[  ]pozvanka_na_rokovanie_miestneho_zastupitelstva_14_6_2012.rtf2012-06-07 11:37 36K 
[  ]pozvanka_na_rokovanie_mz.rtf2012-03-06 13:37 67K 
[  ]pozvanka_na_tabor2.pdf2013-06-26 14:24 135K 
[  ]pozvanka_na_vystavu_o_spravodlivych_ke_ne_zabudnuti.pdf2013-03-07 13:13 2.6M 
[  ]pozvanka_na_zs_divadielko.pdf2012-09-03 15:03 65K 
[IMG]pozvanka_rob_moonathe_1a.jpg2015-01-20 10:20 352K 
[IMG]pozvanka_rob_moonathe_1b.jpg2015-01-20 10:20 587K 
[  ]pozvanka_rodosto.pdf2013-06-11 14:16 166K 
[  ]pozvanka_roskovanyi.pdf2009-06-24 11:10 226K 
[  ]pozvanka_rr_25_3_2015.pdf2015-03-24 07:20 77K 
[  ]pozvanka_slovo_bez_hranic_2010.pdf2010-11-02 15:16 106K 
[  ]pozvanka_trilogia.pdf2012-09-24 09:52 452K 
[  ]pozvanka_ustanovujuce_miz_10_12_2014.pdf2014-12-02 13:03 43K 
[  ]pozvanka_v_riadne_zasadnutie_miz_17_06_2015.pdf2015-06-10 13:59 74K 
[  ]pozvanka_vi_riadne_rokovanie_17_9_2015.pdf2015-09-10 11:18 84K 
[  ]pozvanka_wroclav_nahlad.pdf2013-10-15 06:54 1.1M 
[  ]pozvanka_zide.pdf2013-02-28 12:36 909K 
[  ]pozvankamz.doc2010-08-19 13:18 43K 
[  ]pozvankamz.pdf2009-04-21 12:05 78K 
[  ]pozvankamz19.pdf2009-06-16 14:51 80K 
[  ]pozvankamz22.rtf2010-11-05 12:56 63K 
[  ]pozvankamz28.rtf2010-11-05 13:01 63K 
[  ]pozvankamz28_r.rtf2010-11-05 13:13 63K 
[  ]pr_na_rok_2013.pdf2013-03-04 16:40 336K 
[  ]pracovna_ponuka_v_ms.pdf2014-07-30 12:02 353K 
[  ]pravidla.pdf2010-04-20 13:38 890K 
[  ]predstavenie_snehovakralovna.pdf2011-09-21 07:48 404K 
[  ]prehlad_najomcov_mkp.pdf2011-08-26 07:45 1.4M 
[  ]prehlad_o_cinnosti_stvorkolky_od_1_1_09_do_19_10_09.doc2009-10-22 14:32 24K 
[  ]prehlad_poskytnutych_nizkoobjemovych_dotacii.pdf2009-11-26 14:39 70K 
[  ]prehlad_predpisov.rtf2011-11-03 14:44 68K 
[  ]prehlad_zabezpecenia_investicnych_akcii_pre_rok_2013_k_02_08_2013.pdf2013-08-05 08:52 282K 
[  ]prehlad_zabezpecenia_investicnych_akcii_pre_rok_2013_k_06_09_2013.pdf2013-09-09 15:41 284K 
[  ]prehlad_zabezpecenia_investicnych_akcii_pre_rok_2013_k_10_10_2013.pdf2013-10-18 09:17 284K 
[  ]prehlad_zabezpecenia_investicnych_akcii_pre_rok_2013_k_26_07_2013.pdf2013-07-29 09:53 199K 
[  ]prehlad_zabezpecenia_rozpoctovych_akcii_pre_rok_2014.pdf2014-06-03 11:08 136K 
[  ]prehlad_zabezpecenia_rozpoctovych_akcii_pre_rok_2014_15_10_2014.pdf2014-10-23 08:22 183K 
[  ]prenajom_bageteria.pdf2008-07-17 00:29 104K 
[  ]prenajom_optickeho_vlakna_vyzva.pdf2015-01-23 11:49 721K 
[  ]prenajom_ponuka_mkp.pdf2009-11-11 14:05 539K 
[  ]prenajom_priestory_nacrt.pdf2013-02-28 11:44 211K 
[  ]prerusenie_distribucie_elektriny_16_4_2013.pdf2013-04-10 11:36 75K 
[  ]prerusenie_distribucie_elektriny_19_4_2013.pdf2013-04-10 11:36 65K 
[  ]prerusenie_el.pdf2013-03-21 11:23 76K 
[  ]prerusenie_elektriny.pdf2013-06-03 14:10 528K 
[  ]prerusenie_elektriny_21_5_2013.pdf2013-05-09 14:38 75K 
[  ]prerusenie_elektriny_22_5_2013.pdf2013-05-09 14:38 74K 
[  ]prevadzkovy_poriadok_dc.pdf2012-04-16 15:12 1.7M 
[  ]prezencna_listina_2_staromestske_cinohranie.pdf2013-10-25 09:33 31K 
[  ]prezentacia_kz_1.pdf2009-03-17 07:37 3.1M 
[  ]prezentovane_filmy_ke.pdf2013-10-18 09:00 269K 
[  ]prhlaska_plava_cela_rodina.doc2009-11-10 11:04 23K 
[  ]prih.doc2008-10-28 15:26 28K 
[  ]prihl_ska_stara_mama_a_otec.rtf2011-11-08 11:41 15K 
[  ]prihlaska.doc2012-04-30 13:16 36K 
[  ]prihlaska.pdf2012-08-03 10:17 114K 
[  ]prihlaska.rtf2010-11-10 09:28 1.4M 
[  ]prihlaska2.doc2009-08-20 09:41 23K 
[  ]prihlaska2.pdf2008-08-25 10:44 109K 
[  ]prihlaska_beach_2013.pdf2013-04-23 08:12 77K 
[  ]prihlaska_kurzy.doc2010-09-14 12:01 28K 
[  ]prihlaska_kurzy_deti.rtf2012-01-27 03:42 12K 
[  ]prihlaska_kurzy_seniori.rtf2012-01-27 03:42 15K 
[  ]prihlaska_letny_tabor.doc2010-05-10 10:50 517K 
[  ]prihlaska_na_kurzy.pdf2011-01-26 11:46 78K 
[  ]prihlaska_na_kurzy_2011.pdf2011-08-18 14:32 78K 
[  ]prihlaska_na_kurzy_2011.rtf2011-09-12 16:00 10K 
[  ]prihlaska_na_letny_tabor2011.doc2011-06-02 12:37 523K 
[  ]prihlaska_na_letny_tabor2011.rtf2011-06-15 13:22 1.5M 
[  ]prihlaska_na_velkonocne_trhy_2013.pdf2013-02-13 12:54 56K 
[  ]prihlaska_na_velkonocne_trhy_2014.pdf2014-02-11 14:23 57K 
[  ]prihlaska_naj_stara_mama_2014.pdf2014-09-25 10:47 94K 
[  ]prihlaska_plava_cela_rodina.rtf2011-11-07 11:20 1.0M 
[  ]prihlaska_plava_cela_rodina_2010.doc2010-10-28 09:19 106K 
[  ]prihlaska_plava_cela_rodina_2010.rtf2010-11-10 09:25 1.4M 
[  ]prihlaska_seniori_dc.rtf2012-01-27 03:42 21K 
[  ]prihlaska_slovo.doc2010-09-22 10:36 33K 
[  ]prihlaska_slovo.pdf2012-10-23 14:37 265K 
[  ]prihlaska_slovo2014.pdf2014-10-27 08:57 404K 
[  ]prihlaska_slovo2015.pdf2015-10-13 08:55 159K 
[  ]prihlaska_slovo_bez_hranic.rtf2011-10-10 15:30 19K 
[  ]prihlaska_sm_trhy_2015.pdf2015-08-10 09:04 24K 
[  ]prihlaska_spev_bez_hranic.doc2010-09-06 11:20 36K 
[  ]prihlaska_spev_bez_hranic.pdf2008-08-26 10:24 116K 
[  ]prihlaska_spev_bez_hranic.rtf2011-09-12 10:32 39K 
[  ]prihlaska_spev_bez_hranic_2012.pdf2012-09-27 14:13 129K 
[  ]prihlaska_spev_bez_hranic_2013.pdf2013-09-19 13:27 106K 
[  ]prihlaska_spev_bez_hranic_2014.pdf2014-09-17 11:47 105K 
[  ]prihlaska_spev_bez_hranic_2015.pdf2015-09-18 11:32 334K 
[  ]prihlaska_staramamaotec.doc2010-09-21 14:20 31K 
[  ]prihlaska_staramamaotec.rtf2010-11-05 11:57 15K 
[  ]prihlaska_staromestske_trhy2011.rtf2011-08-16 07:43 585K 
[  ]prihlaska_sutaz_psov.rtf2011-06-06 07:46 5.5M 
[  ]prihlaska_tabor_2012.pdf2012-05-29 09:39 90K 
[  ]prihlaska_tabor_2012.rtf2012-05-04 10:42 4.4M 
[  ]prihlaska_tabor_2013.pdf2013-04-11 11:30 122K 
[  ]prihlaska_tabor_2014.pdf2014-05-07 09:57 165K 
[  ]prihlaska_tanec_2012.doc2012-04-04 15:34 36K 
[  ]prihlaska_tanec_2012.pdf2012-05-04 08:59 67K 
[  ]prihlaska_tanec_2012.rtf2012-05-04 08:59 17K 
[  ]prihlaska_tanec_2013.pdf2013-04-23 08:06 65K 
[  ]prihlaska_tanec_2014.pdf2014-04-07 15:00 66K 
[  ]prihlaska_tanec_2015.pdf2015-04-28 08:25 66K 
[  ]prihlaska_trhy.doc2010-08-24 15:22 39K 
[  ]prihlaska_vikend_staromestanov_pre_katku_1.pdf2014-05-28 14:22 98K 
[  ]prihlaskatanec.doc2010-03-02 11:07 35K 
[  ]prihlaskatanec.pdf2010-02-25 12:03 67K 
[  ]priloha_1.pdf2014-06-30 11:28 229K 
[  ]priloha_1_k_op.pdf2012-11-26 13:43 622K 
[  ]priloha_2.pdf2014-06-30 11:28 48K 
[  ]priloha_3.pdf2014-06-30 11:28 1.3M 
[  ]priloha_4.pdf2014-06-30 11:28 54K 
[  ]priloha_5.pdf2014-06-30 11:28 42K 
[  ]priloha_6_pdf.pdf2014-06-30 11:28 37K 
[  ]priloha_7_pdf.pdf2014-06-30 11:28 67K 
[  ]priloha_c_1_plagatove_plochy.pdf2013-10-22 07:34 74K 
[  ]priloha_k_bodu_c_6.pdf2014-11-20 11:28 143K 
[  ]priloha_k_bodu_c_9.pdf2011-06-16 15:29 2.8M 
[  ]priloha_k_vyzve_1.pdf2012-09-19 15:06 206K 
[  ]priloha_k_vyzve_2.pdf2012-09-19 15:06 78K 
[  ]priloha_k_vyzve_3.pdf2012-09-19 15:06 53K 
[  ]priloha_k_zakonu_c_346_1990_zb_o_volbach_do_organov_samospravy_obci.pdf2014-07-31 10:31 12K 
[  ]priloha_k_ziadostiam_o_zmenu_vztahov_k_nehnutelnostiam_mcdonalds.pdf2012-03-06 13:37 2.7M 
[  ]priloha_k_zmluve_c_4_2012.pdf2012-02-01 16:08 3.4M 
[  ]prilohy.pdf2014-10-01 08:00 1.2M 
[  ]print_image_18.pdf2012-12-03 10:17 165K 
[  ]print_image_19.pdf2012-12-03 10:22 150K 
[  ]print_image_20.pdf2012-12-03 10:22 148K 
[  ]print_image_42.pdf2012-11-14 16:08 156K 
[  ]print_image_43.pdf2012-11-14 16:08 153K 
[  ]profil_vo.pdf2013-07-09 08:28 52K 
[  ]program_februar_2015_doplnene_foto.pdf2015-01-27 11:14 1.2M 
[  ]program_jul08.pdf2008-07-14 00:45 63K 
[  ]program_kosickeho_pijalesu.doc2009-08-19 14:04 30K 
[  ]program_muzea_august.pdf2009-08-06 11:07 61K 
[  ]program_na_oktober_2008.pdf2008-10-01 16:08 76K 
[  ]program_oktober_2012.pdf2012-09-19 16:28 97K 
[  ]program_staromestske_cinohranie_2013.pdf2013-10-28 12:09 756K 
[  ]programovy_rozpocet_2011.pdf2011-06-01 15:20 1.4M 
[  ]programovy_rozpocet_2011_13.pdf2011-06-01 15:20 263K 
[  ]programovy_rozpocet_mc_ke_sm_na_roky_2014_2016_tabulkova_cast.pdf2014-03-10 11:47 1.4M 
[  ]programovy_rozpocet_mc_ke_sm_na_roky_2014_2016_textova_cast.pdf2014-03-04 13:56 886K 
[  ]programovy_rozpocet_mc_ke_sm_navrh_na_uznesenie.pdf2012-03-14 15:04 1.0M 
[  ]programovy_rozpocet_na_rok_2012_textova_cast.pdf2012-03-14 15:06 1.4M 
[  ]programovy_rozpocet_na_roky_2012_14_tabulkova_cast.pdf2012-03-14 15:06 272K 
[  ]projekt_elektro.pdf2013-11-04 10:17 257K 
[  ]projekt_slovo_2014.pdf2014-10-27 08:57 90K 
[  ]projekt_zdrave_mesto.pdf2009-03-16 13:35 258K 
[  ]prop_prihl_3_staromestske_cinohranie_2014.pdf2014-10-22 09:26 110K 
[  ]propozicie.doc2012-04-30 13:16 30K 
[  ]propozicie.pdf2012-05-04 08:48 103K 
[  ]propozicie_tanec_2012.doc2012-04-04 15:34 13K 
[  ]propozicie_tanec_2012.pdf2012-05-04 08:59 61K 
[  ]propozicie_tanec_2013.pdf2013-04-23 08:06 61K 
[  ]propozicie_tanec_2014.pdf2014-04-07 15:00 63K 
[  ]propozicie_tanec_2015.pdf2015-04-28 08:25 63K 
[  ]ramcova_zmluva_c_02_2011.pdf2011-03-14 08:28 2.4M 
[  ]ramcova_zmluva_slsp.pdf2012-01-17 10:00 9.9M 
[  ]referendum_okrsky.pdf2014-12-15 07:53 46K 
[  ]register_spev_2013_final.pdf2013-10-17 09:44 66K 
[  ]robo_simko_a_massriot_plagat.pdf2011-07-13 09:12 962K 
[  ]rocna_sprava_o_doslych_a_riesenych_staznostiach_dorucenych_mc_ke_sm_v_roku_2010.rtf2011-03-10 14:54 15K 
[  ]rocna_sprava_o_doslych_a_riesenych_staznostiach_za_rok_2011.rtf2012-03-06 13:37 16K 
[  ]rocna_sprava_o_kontrolnej_cinnosti_miestnej_kontrolorky.rtf2011-03-10 14:54 67K 
[  ]rocna_sprava_o_kontrolnej_cinnosti_miestnej_kontrolorky_za_rok_2011.rtf2012-03-06 13:37 102K 
[  ]rokovaci_poriadok_miestneho_zastupitelstva_mc_ke_sm.rtf2011-06-28 09:36 112K 
[  ]rokovaci_poriadok_miestneho_zastupitelstva_mc_ke_sm_september_2013.rtf2013-09-13 09:04 144K 
[  ]rokovaci_poriadok_miestneho_zastupitelstva_mc_kosice_stare_mesto_schvaleny_ucinny_od_1_7_2015.pdf2015-06-30 15:18 413K 
[  ]rokovaci_poriadok_mz_2010.doc2010-08-23 13:21 84K 
[  ]rokovaci_poriadok_mz_2010.rtf2010-11-05 12:34 106K 
[  ]rozmiestnenie_kontajnerov_1_polrok_2012.pdf2012-01-23 11:14 86K 
[  ]rozmiestnenie_velkokapacitnych_kontajnerov_v_mc_kosice.pdf2010-12-31 10:18 105K 
[  ]rozpis_kontajnerov.doc2010-03-15 10:22 27K 
[  ]rozpis_kurzov.doc2010-01-11 11:15 22K 
[  ]rozpis_kurzov.pdf2010-09-08 17:00 46K 
[  ]rozpis_kurzov2010.pdf2010-09-08 11:02 46K 
[  ]rozpis_kurzov_2013.pdf2013-09-30 15:19 53K 
[  ]rozpis_rozmiestnenia_velkokapacitnych_kontajnerov_pre_2.doc2010-06-16 10:14 32K 
[  ]rozpis_rozmiestnenia_velkokapacitnych_kontajnerov_pre_2.rtf2010-11-05 11:52 12K 
[  ]rozpis_sbh_2012.pdf2012-10-17 14:41 77K 
[  ]rozpis_volby_vuc.pdf2013-09-24 15:18 143K 
[  ]rozpriskurzov2010.pdf2010-09-02 12:07 54K 
[  ]rozvod_ziadost_o_dz.doc2008-09-21 22:36 39K 
[  ]rozvod_ziadost_o_dz.rtf2012-01-27 03:35 12K 
[  ]ruvz_oznamenie.pdf2012-09-28 11:06 222K 
[  ]ruvz_rozhodnutie.pdf2012-09-28 11:08 850K 
[  ]sadzobnik_uhrad_za_spristup_ovanie_informacii.rtf2012-01-17 16:18 97K 
[  ]schval_pr_na_roky_2013_15_tabulkova_cast.pdf2013-04-23 08:53 219K 
[  ]schvaleny_pr_na_roky_2013_15_tabulkova_cast.pdf2013-04-15 07:09 220K 
[  ]schvaleny_programovy_rozpocet_mc_ke_sm_na_roky_2015_2017.pdf2015-04-14 13:36 1.2M 
[  ]schvaleny_programovy_rozpocet_na_roky_2013_15.pdf2013-04-15 07:09 347K 
[  ]schvaleny_rozpocet_2011_13_tabulkova_cast.pdf2011-06-02 10:35 258K 
[  ]schvaleny_rozpocet_2011_13_textova_cast.pdf2011-06-02 10:35 1.4M 
[  ]sedem_a2_kosice_1302.pdf2013-02-28 10:55 14M 
[  ]seniorbal_plagat.pdf2013-04-08 11:57 55K 
[  ]sgs_recertifikacia.pdf2012-05-16 09:00 2.2M 
[IMG]situacia.jpg2013-07-24 16:49 246K 
[  ]situacia.pdf2014-10-03 11:54 379K 
[  ]skl2010_program.pdf2010-06-11 11:02 147K 
[  ]skl_7_7_sipkovaruzenka.pdf2011-06-30 11:09 496K 
[  ]skl_2011_program.pdf2011-07-08 09:11 125K 
[  ]skl_2012_program.pdf2012-06-14 12:02 83K 
[  ]skl_2014_hlavna_ok.pdf2014-06-30 10:14 122K 
[  ]skl_2014_kuzmanka_ok.pdf2014-06-30 10:14 93K 
[IMG]skl_2015_ok.jpg2015-06-19 10:34 272K 
[  ]skl_august_plagat2013.pdf2013-08-26 12:46 599K 
[  ]skl_augustplagat2011.pdf2011-08-08 12:45 723K 
[  ]skl_hlavna.pdf2014-06-30 09:56 117K 
[  ]skl_hlavna_august_2013.pdf2013-08-12 15:13 265K 
[  ]skl_kuzmanka.pdf2014-06-30 09:56 93K 
[  ]skl_kuzmanka_plagat.pdf2012-06-21 13:31 357K 
[  ]skljun.pdf2010-06-02 10:02 396K 
[  ]skmbt_42012071715330.pdf2012-07-17 16:03 31K 
[  ]skmbt_42012112613470.pdf2012-11-26 13:43 3.6M 
[  ]sl01_2012.pdf2012-04-12 11:01 1.5M 
[  ]sl_1_2013_complet.pdf2013-02-28 10:17 35M 
[  ]sl_2012_november_december.pdf2013-10-16 15:57 1.9M 
[  ]sl_2012_september_oktober.pdf2013-10-16 15:57 3.1M 
[  ]slogany_sm.pdf2009-10-21 11:33 153K 
[  ]slovo_2013_plagat.pdf2013-10-09 11:15 105K 
[  ]slovo_2013_prihlaska.pdf2013-10-09 11:15 239K 
[  ]slovo_2014_vyhodnotenie.pdf2014-11-11 15:57 56K 
[  ]slovo_2014_vyhodntenie.pdf2014-11-12 08:04 59K 
[  ]slovo_bez_hranic_2010_pozvanka.pdf2010-11-03 07:09 107K 
[  ]slovo_bez_hranic_2010_vysledky.pdf2010-11-10 11:45 61K 
[  ]slovo_bez_hranic_2012_vysledky.pdf2012-11-28 15:54 53K 
[  ]slovo_bez_hranic_vyhodnotenie_2010.rtf2011-03-10 14:54 55K 
[  ]slovobezhranic2011_plag_t.pdf2011-10-10 15:30 110K 
[  ]sm_it_valley_final.pdf2013-04-26 10:49 368K 
[  ]snehovakralovna_bulletin.pdf2011-04-08 08:56 495K 
[  ]snehulienka.pdf2010-09-16 10:06 959K 
[IMG]snehulienka2.jpg2010-05-12 15:59 500K 
[  ]spev_2013_plagat.pdf2013-09-19 13:27 258K 
[  ]spev_2013_vyhodnotenie.pdf2013-10-24 07:02 74K 
[  ]spev_bez_hranic_2010_vysledky.pdf2010-10-21 09:49 45K 
[  ]spev_bez_hranic_2011_pozv_nka.pdf2011-10-10 17:32 124K 
[  ]spev_bez_hranic_2011_vysledky.pdf2011-10-19 07:34 44K 
[  ]spev_bez_hranic_vyhodnotenie_2010.rtf2011-03-10 14:54 70K 
[IMG]spev_obrazok.jpg2015-09-18 11:37 405K 
[  ]spevbezhranic_nova_prihlaska.doc2009-09-18 09:17 35K 
[  ]spevpoz.doc2009-10-19 12:09 48K 
[  ]spp.pdf2014-01-28 08:12 340K 
[  ]sprava_0809_hrnciarska_1.pdf2009-11-05 15:25 40K 
[  ]sprava_0809_jarna_4.pdf2009-11-05 15:25 69K 
[  ]sprava_0809_park_angelinum_7.pdf2009-11-05 15:25 86K 
[  ]sprava_0809_rumanova_4.pdf2009-11-05 15:25 58K 
[  ]sprava_0809_tatranska_23.pdf2009-11-05 15:25 75K 
[  ]sprava_0809_zadielska_4.pdf2009-11-05 15:25 79K 
[  ]sprava_21.pdf2014-01-15 15:47 311K 
[  ]sprava_komisie_na_ochranu_verejneho_zaujmu_jun_2012.rtf2012-06-07 11:39 64K 
[  ]sprava_komisie_na_ochranu_verejneho_zaujmu_pri_vykone_funkcii_verejnych_funkcionarov.rtf2011-06-16 15:29 59K 
[  ]sprava_o_kontrolnej_cinnosti_miestnej_kontrolorky.rtf2011-06-16 15:29 131K 
[  ]sprava_o_kontrolnej_cinnosti_miestnej_kontrolorky_jun_2012.rtf2012-06-07 11:39 49K 
[  ]sprava_o_kontrolnej_cinnosti_miestnej_kontrolorky_mc_ke_sm.rtf2011-12-09 07:42 94K 
[  ]sprava_o_kontrolnej_cinnosti_miestnej_kontrolorky_od_predchadzajuceho_rokovania_mz.rtf2011-03-10 14:54 61K 
[  ]sprava_o_kontrolnej_cinnosti_od_predchadzajuceho_miz.rtf2012-03-06 13:37 54K 
[  ]sprava_o_plneni_programoveho_rozpoctu_mc_ke_sm_k_31_3_2012_jun_2012.pdf2012-06-07 11:39 11M 
[  ]sprava_o_plneni_uzneseni_miz_mc_ke_sm_od_5_riadneho_miz_mc_ke_sm.rtf2011-12-09 07:42 13K 
[  ]sprava_o_plneni_uzneseni_z_4_riadneho_zasadnutia_miz_mc_ke_sm.rtf2011-09-16 08:40 32K 
[  ]sprava_o_plneni_uzneseni_z_6_riadneho_miz.rtf2012-03-06 13:37 30K 
[  ]sprava_o_plneni_uzneseni_z_7_riadneho_a_8_mimoriadneho_miestneho_zastupitelstva_jun_2012.rtf2012-06-07 11:39 41K 
[  ]sprava_o_plneni_uzneseni_z_29_riadneho_a_1_ustanovujuceho_mz.rtf2011-03-10 14:54 33K 
[  ]sprava_o_vychovno_vzdelavacej_cinnosti_ms_hrnciarska_1_za_skolsky_rok_2014_2015.pdf2015-09-21 09:58 289K 
[  ]sprava_o_vychovno_vzdelavacej_cinnosti_ms_jarna_4_za_skolsky_rok_2014_2015.pdf2015-09-21 09:58 488K 
[  ]sprava_o_vychovno_vzdelavacej_cinnosti_ms_park_angelinum_7_za_skolsky_rok_2014_2015.pdf2015-09-21 09:59 788K 
[  ]sprava_o_vychovno_vzdelavacej_cinnosti_ms_rumanova_4_za_skolsky_rok_2014_2015.pdf2015-09-21 10:00 600K 
[  ]sprava_o_vychovno_vzdelavacej_cinnosti_ms_tatranska_23_za_skolsky_rok_2014_2015.pdf2015-09-21 10:01 390K 
[  ]sprava_o_vychovno_vzdelavacej_cinnosti_ms_zadielska_4_za_skolsky_rok_2014_2015.pdf2015-09-21 10:01 580K 
[  ]spravne_poplatky_platne_od_1_10_2012.pdf2012-11-06 11:25 28K 
[  ]spravne_poplatky_za_osvedcovanie.pdf2012-07-18 15:32 37K 
[  ]spravne_poplatky_za_osvedcovanie_podpisov_a_listin.rtf2012-07-18 15:28 11K 
[  ]spravodajca_28_na_a5.pdf2015-03-23 07:53 1.3M 
[  ]spravy_o_vychovno_vzdelavacej_cinnosti_za_2010_2011.rtf2011-09-16 08:39 486K 
[  ]sprchy_na_mkp.pdf2008-11-06 14:51 78K 
[  ]sprchy_na_plavarni.pdf2008-11-10 16:31 611K 
[  ]sprievodny_list.doc2012-04-30 13:16 255K 
[  ]sprievodny_list.pdf2012-08-03 10:17 161K 
[  ]sprievodny_list_spev_bez_hranic_2014.pdf2014-10-27 08:57 99K 
[  ]st_vo_zadielska_vojenska.pdf2011-08-03 13:39 90K 
[  ]stafeta_2010_pokyny.doc2010-10-13 13:15 35K 
[  ]stafeta_2011_pokyny.rtf2011-11-03 15:33 26K 
[  ]stanovisko_miestnej_kontrolorky_k_navrhu_programoveho_rozpoctu_na_roky_2012_2014.rtf2012-03-06 13:37 33K 
[  ]stanovisko_miestnej_kontrolorky_k_zaverecnemu_uctu.rtf2011-06-16 15:29 37K 
[  ]stanovisko_miestnej_kontrolorky_k_zaverecnemu_uctu_za_rok_2011_jun_2012.rtf2012-06-07 11:39 56K 
[  ]staromestska_sutaz_psov_2011_plagat.pdf2011-06-15 10:46 757K 
[  ]staromestska_sutaz_psov_vysledky.pdf2012-06-05 08:20 46K 
[  ]staromestske_cinohranie_plagat_1.pdf2012-10-10 08:02 2.6M 
[  ]staromestske_cinohranie_plagat_2.pdf2012-10-10 08:02 2.7M 
[  ]staromestske_trhy_plagat.pdf2011-09-14 15:42 305K 
[  ]staromestske_vianoce_2010.pdf2010-12-09 11:21 366K 
[  ]staromestske_vianoce_pri_tip_tope.doc2008-12-12 12:06 34K 
[  ]staromestsketrhy_plag_t.pdf2011-09-14 08:26 335K 
[  ]starosta_stare_mesto.pdf2010-11-29 11:19 37K 
[  ]starosta_stare_mesto_vysledky.pdf2010-11-29 09:02 68K 
[  ]statisticky_urad.pdf2014-12-01 09:46 31K 
[  ]statisticky_urad_sr.pdf2014-02-06 13:41 74K 
[  ]statut_dc.pdf2012-04-16 15:12 2.3M 
[  ]statut_denneho_centra.rtf2011-03-16 18:03 73K 
[  ]statut_denneho_centra_mc_ke_sm_uplne_znenie.pdf2013-03-22 07:46 252K 
[  ]statut_komisii_miestneho_zastupitelstva_mc_kosice_stare_mesto.pdf2015-02-24 09:18 184K 
[  ]stav_majet_2010.doc2011-06-16 15:29 33K 
[  ]stav_pohladavok_012014.pdf2014-02-11 11:52 76K 
[  ]stav_pohladavok_012015.pdf2015-02-10 13:34 76K 
[  ]stav_pohladavok_022014.pdf2014-03-12 15:17 77K 
[  ]stav_pohladavok_022015.pdf2015-03-10 15:09 76K 
[  ]stav_pohladavok_032013.pdf2013-04-09 13:30 73K 
[  ]stav_pohladavok_032014.pdf2014-04-14 08:17 78K 
[  ]stav_pohladavok_032015.pdf2015-04-10 10:24 93K 
[  ]stav_pohladavok_042013.pdf2013-05-09 14:32 76K 
[  ]stav_pohladavok_042014.pdf2014-05-12 09:17 82K 
[  ]stav_pohladavok_042015.pdf2015-05-11 11:03 93K 
[  ]stav_pohladavok_052013.pdf2013-06-12 11:11 74K 
[  ]stav_pohladavok_052014.pdf2014-06-10 13:13 78K 
[  ]stav_pohladavok_052015.pdf2015-06-10 12:24 93K 
[  ]stav_pohladavok_062013.pdf2013-07-22 11:29 74K 
[  ]stav_pohladavok_062014.pdf2014-07-21 09:43 81K 
[  ]stav_pohladavok_062015.pdf2015-07-27 15:15 95K 
[  ]stav_pohladavok_072014.pdf2014-08-11 15:22 82K 
[  ]stav_pohladavok_072015.pdf2015-08-10 10:38 93K 
[  ]stav_pohladavok_082013.pdf2013-09-09 15:39 74K 
[  ]stav_pohladavok_082014.pdf2014-09-10 13:38 78K 
[  ]stav_pohladavok_082015.pdf2015-09-11 08:25 88K 
[  ]stav_pohladavok_092013.pdf2013-10-28 12:11 77K 
[  ]stav_pohladavok_092014.pdf2014-10-10 11:23 77K 
[  ]stav_pohladavok_092015.pdf2015-10-12 08:32 90K 
[  ]stav_pohladavok_102013.pdf2013-11-08 11:59 76K 
[  ]stav_pohladavok_102014.pdf2014-11-10 11:41 76K 
[  ]stav_pohladavok_112013.pdf2013-12-10 08:30 76K 
[  ]stav_pohladavok_112014.pdf2014-12-10 12:58 76K 
[  ]stav_pohladavok_122013.pdf2014-01-22 11:47 83K 
[  ]stav_pohladavok_122014.pdf2015-01-13 15:03 98K 
[  ]stav_pohladavok_k_30_4_2013.pdf2013-06-07 08:43 74K 
[  ]stavebne_povolenie.pdf2015-03-19 12:30 383K 
[  ]stitova_zabradlie_schema001.pdf2011-08-23 11:14 234K 
[  ]stitova_zabradlie_situacia001.pdf2011-08-23 11:14 343K 
[  ]stitova_zabradlie_situacia002.pdf2011-08-23 11:14 266K 
[  ]stop_depresii_plagat_a2_kosice.pdf2013-04-08 08:23 656K 
[  ]stop_depresii_plagat_maly_kosice.pdf2013-04-08 08:23 352K 
[  ]stravenky_seniori_2015.pdf2015-02-18 15:06 49K 
[  ]suhrnna_sprava_nad_1000.pdf2013-07-15 09:55 64K 
[  ]suhrnna_sprava_nad_1000_2012.pdf2013-02-05 15:12 86K 
[  ]suhrnna_sprava_nad_1000_2013.pdf2013-07-15 09:56 64K 
[  ]suhrnna_sprava_nad_1000_2013_3q.pdf2013-10-24 08:08 66K 
[  ]suhrnna_sprava_nad_1000_2013_4q.pdf2014-02-05 16:07 67K 
[  ]suhrnna_sprava_za_i_stvrtrok_2014.pdf2014-09-17 09:36 56K 
[  ]suhrnna_sprava_za_ii_stvrtrok_2014.pdf2014-09-17 09:41 58K 
[  ]suhrnna_sprava_za_iv_stvrtrok.pdf2012-02-28 08:29 63K 
[  ]supertrieda_vyzva.pdf2010-12-02 10:13 380K 
[  ]sutaz_dopravne_znacenie.pdf2014-10-23 12:34 896K 
[  ]sutaz_psov_prihlaska.rtf2011-06-06 07:48 5.5M 
[  ]sutaz_stara_mama_2014.pdf2014-09-25 10:47 169K 
[  ]sutazne_podklady_it_2015.pdf2015-01-15 14:53 305K 
[  ]sutazne_podmienky_pre_obchodnu_verejnu_sutaz_hustaky.pdf2014-07-15 13:16 134K 
[  ]sutazne_podmienky_pre_obchodnu_verejnu_sutaz_letna.pdf2014-07-15 13:17 130K 
[  ]sutazpsov_plagat.pdf2011-06-10 10:17 343K 
[  ]svietidla.pdf2009-03-20 09:27 625K 
[  ]svietidla_predaj.pdf2008-07-17 00:34 371K 
[  ]svr_1713_alvinczyho_21_22_zahajenie_vp.pdf2014-02-24 10:03 127K 
[  ]tabor_2012.pdf2012-05-04 10:42 205K 
[  ]tabor_2013_list_pre_rodicov.pdf2013-04-11 11:30 79K 
[  ]tabor_2014_list.pdf2014-05-07 09:57 49K 
[  ]tabulkakruzky.doc2010-05-25 14:30 31K 
[  ]tabulkakruzkydc.pdf2010-05-25 14:33 55K 
[  ]tanec_nema_hranice_2013_plagat.pdf2013-04-23 08:06 136K 
[  ]tanecbezhranic_prihlaska.rtf2011-03-18 10:23 40K 
[  ]tanecbezhranic_propozicie2011.rtf2011-03-18 10:23 14K 
[  ]tc_06_03_2015_zmeny_v_mhd.doc2015-03-09 08:08 59K 
[  ]tc_10_02_2015_dalsie_zmeny_v_mhd.pdf2015-02-11 07:38 126K 
[  ]tc_12_02_2015_zmeny_liniek_31_a_32.pdf2015-02-13 08:00 110K 
[  ]tc_13_02_2015_zmena_na_linkach_3_a_4.pdf2015-02-16 07:43 87K 
[  ]tc_28_01_2015_zmeny_v_mhd_sturova_aktualne.pdf2015-02-05 09:47 275K 
[  ]tc_28_08_2015_zmeny_v_mhd_od_01_09.pdf2015-08-28 09:50 130K 
[  ]technicka_specifikacia.pdf2013-07-24 16:49 55K 
[  ]technicka_sprava.pdf2013-07-24 16:50 202K 
[  ]tel_z.doc2009-03-23 09:19 126K 
[  ]telefonny_zoznam_mu.pdf2011-10-17 08:54 41K 
[  ]telefonny_zoznam_mu12_2010.pdf2010-12-23 09:56 129K 
[  ]telefonny_zoznam_mu12_2010_aktualny.pdf2011-05-25 09:00 129K 
[  ]telefonny_zoznam_mu_20110601.pdf2011-06-02 12:48 41K 
[  ]telefonny_zoznam_mu_20111210.pdf2011-10-17 08:51 41K 
[  ]text_kuratora_vystavy.pdf2009-05-06 16:44 51K 
[  ]text_kuratora_vystavy_petra_tajkova.doc2009-04-29 16:55 36K 
[  ]tiesnova.pdf2013-11-28 12:25 496K 
[  ]tko_mmk_02_2014_1.pdf2014-01-29 14:17 64K 
[  ]tko_mmk_05_2015.pdf2015-04-28 09:09 133K 
[  ]tlac_sprava.doc2010-07-02 09:56 59K 
[  ]tlacova_mapa.rtf2011-09-07 09:05 382K 
[  ]tlacova_sprava_edhb_2013.pdf2013-06-05 08:33 178K 
[  ]tlacova_sprava_kosit_20_12_2013.pdf2013-12-19 10:19 119K 
[  ]tnh_2014_vyhodnotenie.pdf2014-05-21 15:14 45K 
[IMG]trhy1ok.jpg2010-09-08 11:03 491K 
[IMG]trhy2ok.jpg2010-09-08 11:03 477K 
[  ]trhy_2012_plagat.pdf2012-09-10 16:12 104K 
[  ]trhy_2013.pdf2013-09-02 15:48 199K 
[IMG]trhyvsuvka.jpg2010-09-08 11:03 341K 
[  ]tri_prasiatka_plagat_tlac_2.pdf2014-06-23 07:56 431K 
[  ]ts_dpmk_mmk_opatrenia_v_mhd.doc2009-10-02 08:09 75K 
[  ]ts_efektivne_vyuzivanie_energie_21102010.doc2010-10-25 14:30 325K 
[  ]ts_efektivne_vyuzivanie_energie_21102010.rtf2010-11-05 11:47 3.9M 
[  ]ts_podomovi_predajcovia_2010_regiony.doc2010-08-27 10:57 313K 
[  ]ts_podomovi_predajcovia_2010_regiony.rtf2010-11-05 11:51 3.9M 
[  ]ts_tbh_2012.pdf2012-05-23 12:20 68K 
[  ]ts_viacassa2_1.pdf2013-01-24 15:31 191K 
[  ]ts_vo_zadielska_vojenska.pdf2011-08-03 13:39 196K 
[  ]tyzden_mozgu_2013_plagat.pdf2013-03-11 12:12 730K 
[  ]tyzden_slov_kniznic.pdf2013-03-18 08:15 1.0M 
[  ]u_vas_horiet_nemusi.doc2009-12-02 11:42 39K 
[  ]u_vas_horiet_nemusi.rtf2010-11-05 11:53 32K 
[  ]ucast_na_poslaneckych_d_och_volebne_obdobie_2010_2014.rtf2014-02-26 08:15 85K 
[  ]ucast_na_poslaneckych_d_och_volebne_obdobie_2010_2014_april.rtf2014-05-06 08:43 86K 
[  ]ucast_na_poslaneckych_d_och_volebne_obdobie_2010_2014_august.rtf2014-08-28 08:44 95K 
[  ]ucast_na_poslaneckych_d_och_volebne_obdobie_2010_2014_jul.rtf2014-07-31 08:54 95K 
[  ]ucast_na_poslaneckych_d_och_volebne_obdobie_2010_2014_jun.rtf2014-07-02 16:05 95K 
[  ]ucast_na_poslaneckych_d_och_volebne_obdobie_2010_2014_maj.rtf2014-06-06 10:24 92K 
[  ]ucast_na_poslaneckych_d_och_volebne_obdobie_2010_2014_marec.rtf2014-04-04 10:11 87K 
[  ]ucast_na_poslaneckych_d_och_volebne_obdobie_2010_2014_oktober.rtf2014-11-06 07:58 95K 
[  ]ucast_na_poslaneckych_d_och_volebne_obdobie_2010_2014_september.rtf2014-10-01 10:03 95K 
[  ]ucast_na_poslaneckych_d_och_volebne_obdobie_2014_2018_k_31_01_2015.rtf2015-02-04 13:51 62K 
[  ]ucast_na_poslaneckych_dnoch_volebne_obdobie_2014_2018_k_28_02_2015.rtf2015-03-04 14:30 63K 
[  ]ucast_na_poslaneckych_dnoch_volebne_obdobie_2014_2018_k_30_04_2015.rtf2015-05-04 08:11 64K 
[  ]ucast_na_poslaneckych_dnoch_volebne_obdobie_2014_2018_k_30_06_2015.rtf2015-07-01 13:08 64K 
[  ]ucast_na_poslaneckych_dnoch_volebne_obdobie_2014_2018_k_30_09_2015.rtf2015-10-01 07:45 64K 
[  ]ucast_na_poslaneckych_dnoch_volebne_obdobie_2014_2018_k_31_01_2015.rtf2015-02-04 14:02 62K 
[  ]ucast_na_poslaneckych_dnoch_volebne_obdobie_2014_2018_k_31_03_2015.rtf2015-04-01 09:42 64K 
[  ]ucast_na_poslaneckych_dnoch_volebne_obdobie_2014_2018_k_31_05_2015.rtf2015-06-01 08:27 64K 
[  ]ucast_na_poslaneckych_dnoch_volebne_obdobie_2014_2018_k_31_07_2015.rtf2015-08-25 07:51 64K 
[  ]ucast_poslancov_miz_mc_ke_sm_na_zasadnuti_komisii_v_roku_2012.rtf2012-09-26 15:06 213K 
[  ]ucast_poslancov_miz_mc_ke_sm_na_zasadnuti_komisii_v_roku_2012_august.rtf2012-08-15 10:01 209K 
[  ]ucast_poslancov_miz_mc_ke_sm_na_zasadnuti_komisii_v_roku_2012_august_2012.rtf2012-08-15 10:02 209K 
[  ]ucast_poslancov_na_rokovani_miestneho_zastupitelstva.rtf2012-11-29 09:57 47K 
[  ]ucast_poslancov_na_rokovani_miestneho_zastupitelstva_december_2012.rtf2013-01-11 08:25 56K 
[  ]ucast_poslancov_na_rokovani_miestneho_zastupitelstva_december_2013.rtf2014-01-10 10:49 63K 
[  ]ucast_poslancov_na_rokovani_miestneho_zastupitelstva_jun_2013.rtf2013-07-03 10:06 58K 
[  ]ucast_poslancov_na_rokovani_miestneho_zastupitelstva_jun_2014.rtf2014-07-02 16:05 109K 
[  ]ucast_poslancov_na_rokovani_miestneho_zastupitelstva_maj_2014.rtf2014-06-06 10:24 107K 
[  ]ucast_poslancov_na_rokovani_miestneho_zastupitelstva_marec_2013.rtf2013-04-03 10:44 57K 
[  ]ucast_poslancov_na_rokovani_miestneho_zastupitelstva_marec_2014.rtf2014-04-04 10:13 98K 
[  ]ucast_poslancov_na_rokovani_miestneho_zastupitelstva_mc_kosice_volebne_obdobie_2014_2018_k_31_1_2015.rtf2015-02-04 13:26 71K 
[  ]ucast_poslancov_na_rokovani_miestneho_zastupitelstva_oktober_2014.rtf2014-11-06 07:59 113K 
[  ]ucast_poslancov_na_rokovani_miestneho_zastupitelstva_september_2013.rtf2013-09-25 10:33 60K 
[  ]ucast_poslancov_na_rokovani_miestneho_zastupitelstva_september_2014.rtf2014-10-01 10:03 110K 
[  ]ucast_poslancov_na_rokovani_miestneho_zastupitelstva_volebne_obdobie_2010_2014.rtf2014-12-12 10:21 113K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_komisii.rtf2012-11-29 09:45 135K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_komisii_april_2013.rtf2013-05-07 09:19 173K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_komisii_april_2014.rtf2014-05-06 08:42 352K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_komisii_august_2014.rtf2014-08-28 08:45 366K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_komisii_december_2012.rtf2013-01-11 08:27 180K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_komisii_december_2013.rtf2013-12-20 09:26 182K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_komisii_februar_2013.rtf2013-03-14 07:57 171K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_komisii_februar_2014.rtf2014-03-07 10:55 184K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_komisii_januar_2013.rtf2013-02-14 09:03 172K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_komisii_januar_2014.rtf2014-02-11 09:57 190K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_komisii_jul_2013.rtf2013-08-14 11:00 162K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_komisii_jul_2014.rtf2014-07-31 08:53 366K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_komisii_jun_2013.rtf2013-07-03 10:08 170K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_komisii_jun_2014.rtf2014-07-02 16:04 365K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_komisii_maj_2014.rtf2014-06-06 10:27 359K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_komisii_marec_2013.rtf2013-04-03 10:46 165K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_komisii_marec_2014.rtf2014-04-04 10:28 348K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_komisii_miestneho_zastupitelstva_volebne_obdobie_2010_2014.rtf2014-12-12 10:39 368K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_komisii_miestneho_zastupitelstva_volebne_obdobie_2014_2018_k_28_02_2015.rtf2015-03-04 14:29 164K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_komisii_miestneho_zastupitelstva_volebne_obdobie_2014_2018_k_30_04_2015.rtf2015-05-04 08:15 166K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_komisii_miestneho_zastupitelstva_volebne_obdobie_2014_2018_k_30_06_2015.rtf2015-07-01 13:11 173K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_komisii_miestneho_zastupitelstva_volebne_obdobie_2014_2018_k_30_09_2015.rtf2015-10-01 07:45 174K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_komisii_miestneho_zastupitelstva_volebne_obdobie_2014_2018_k_31_01_2015.rtf2015-02-04 13:37 161K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_komisii_miestneho_zastupitelstva_volebne_obdobie_2014_2018_k_31_03_2015.rtf2015-04-01 09:40 165K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_komisii_miestneho_zastupitelstva_volebne_obdobie_2014_2018_k_31_05_2015.rtf2015-06-01 08:29 173K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_komisii_miestneho_zastupitelstva_volebne_obdobie_2014_2018_k_31_07_2015.rtf2015-08-25 07:49 173K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_komisii_oktober_2014.rtf2014-11-06 07:59 369K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_komisii_september_2013.rtf2013-09-25 10:32 176K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_komisii_september_2014.rtf2014-10-01 10:05 368K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_miestneho_zastupitelstva.rtf2012-01-02 14:47 57K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_miestneho_zastupitelstva_14_5_2012.rtf2012-05-22 10:44 43K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_miestneho_zastupitelstva_14_6_2012.rtf2012-07-17 12:13 44K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_miestneho_zastupitelstva_volebne_obdobie_2014_2018_k_30_04_2015.rtf2015-05-04 08:17 72K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_miestneho_zastupitelstva_volebne_obdobie_2014_2018_k_30_06_2015.rtf2015-07-01 13:09 73K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_miestneho_zastupitelstva_volebne_obdobie_2014_2018_k_30_09_2015.rtf2015-10-01 07:44 73K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_miestneho_zastupitelstva_volebne_obdobie_2014_2018_k_31_03_2015.rtf2015-04-01 09:41 72K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_miestnej_rady.rtf2012-11-29 09:32 20K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_miestnej_rady_december_2012.rtf2013-01-11 08:26 26K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_miestnej_rady_december_2013.rtf2014-01-10 10:50 34K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_miestnej_rady_jun_2013.rtf2013-07-03 10:07 32K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_miestnej_rady_jun_2014.rtf2014-07-02 16:06 70K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_miestnej_rady_maj_2014.rtf2014-06-06 10:26 69K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_miestnej_rady_marec_2013.rtf2013-04-09 14:20 31K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_miestnej_rady_marec_2014.rtf2014-04-04 10:15 64K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_miestnej_rady_september_2013.rtf2013-09-25 10:34 33K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnuti_miestnej_rady_september_2014.rtf2014-10-01 10:07 73K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnutiach_komisii_miestneho_zastupitelstva_v_roku_2011.rtf2011-09-16 09:45 259K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnutiach_komisii_v_r_2011.rtf2012-01-02 14:40 290K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnutiach_komisii_v_roku_2011.rtf2011-12-14 16:14 290K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnutiach_miestnej_rady.rtf2011-09-16 09:09 67K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnutiach_miestnej_rady_mestskej_casti_v_r_2012.rtf2012-08-31 07:48 42K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnutiach_miestnej_rady_mestskej_casti_v_r_2012_22_5_2012.rtf2012-05-22 10:33 27K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnutiach_miestnej_rady_mestskej_casti_v_r_2012_august_2012.rtf2012-08-15 09:48 37K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnutiach_miestnej_rady_v_r_2011.rtf2012-01-02 14:34 64K 
[  ]ucast_poslancov_na_zasadnutiach_miestnej_rady_v_roku_2011.rtf2012-01-02 14:31 64K 
[  ]ul_2013bez.pdf2013-04-02 08:36 541K 
[  ]umiestnenie_zastavok_na_stanicnom_namesti.pdf2015-03-09 08:08 115K 
[  ]umrtie_om_zapis_postupziadost.doc2008-09-21 22:36 88K 
[  ]umrtie_om_zapis_postupziadost.rtf2012-01-27 03:35 37K 
[  ]umrtie_ziadost_o_kopiu_listu_o_preh.doc2008-09-21 22:36 29K 
[  ]umrtie_ziadost_o_kopiu_listu_o_preh.rtf2012-01-27 03:35 7.1K 
[  ]umrtie_ziadost_o_kopiu_listu_o_preh_1.rtf2012-01-27 03:35 7.1K 
[  ]umrtie_ziadost_o_opravu_zapisu.doc2008-09-21 22:36 32K 
[  ]umrtie_ziadost_o_opravu_zapisu.rtf2012-01-27 03:35 7.8K 
[  ]upovedomenie.pdf2015-02-25 14:33 117K 
[  ]upratovanie2012_2.pdf2012-08-02 10:18 207K 
[  ]upratovanie_od_4_3_2014_do_8_7_2014_x.pdf2014-01-29 14:17 263K 
[  ]upratovanie_od_5_3_2013_do_9_7_2013.pdf2013-02-07 07:33 207K 
[  ]upratovanie_od_29_7_2014_do_25_11_2014_x.pdf2014-01-29 14:17 263K 
[  ]upratovanie_od_30_7_2013_do_26_11_2013.pdf2013-07-29 09:51 207K 
[  ]upraveny_bod_c_11_navrh_zasad_hospodarenia_s_majetkom_mc_ke_sm_september.rtf2013-09-06 11:59 206K 
[  ]upraveny_bod_c_14_navrh_doplnku_c_4_k_vnutornemu_predpisu_o_odme_ovani_sobasiacich_a_ucinkujucich_september_2013.rtf2013-09-06 11:15 26K 
[  ]uputavka_dod_1_oktober_medzin_den_starsich_1.pdf2013-09-18 14:43 423K 
[  ]uputavka_kampan_most_2013_1.pdf2013-09-25 16:31 546K 
[  ]urcenie_poctu_clenov_rady_skoly_a_delegovanie_zastupcov_zriadovatela_do_rad_sk_l.rtf2011-05-18 08:40 24K 
[  ]ustanovujuce_mz_pozvanka.rtf2011-02-01 11:53 23K 
[IMG]uvod.jpg2015-08-10 09:03 139K 
[  ]uz_zasady_pre_verejne_ocenenia.pdf2008-09-09 15:38 62K 
[  ]uzatvorenie_najomnej_zmluvy_o_prenajme_nb_s_obcianskym_zdruzenim_slovenske_misijne_hnutie.pdf2015-03-03 12:38 33K 
[  ]uzatvorenie_najomnej_zmluvy_o_prenajme_nebytovych_priestorov_s_obcianskym_zdruzenim_divadlo_momoland.pdf2015-03-03 10:14 34K 
[  ]uzn13.pdf2008-09-10 15:53 129K 
[  ]uzn14mz.pdf2008-11-14 09:30 237K 
[  ]uzn17mz.pdf2009-03-02 08:58 120K 
[  ]uzn18mz.pdf2009-05-06 14:18 94K 
[  ]uzn19mz.doc2009-06-26 11:55 167K 
[  ]uzn19mz.pdf2010-11-08 10:13 120K 
[  ]uzn20mz.pdf2009-08-28 11:35 118K 
[  ]uzn21mz.doc2009-10-07 11:13 42K 
[  ]uzn21mz.rtf2010-11-05 12:53 50K 
[  ]uzn24mz.doc2009-12-21 11:35 127K 
[  ]uzn24mz.rtf2010-11-05 12:42 177K 
[  ]uzn25mz.doc2010-02-22 11:33 125K 
[  ]uzn25mz.rtf2010-11-05 12:40 142K 
[  ]uzn26mz.doc2010-05-03 11:12 157K 
[  ]uzn26mz.rtf2010-11-05 12:37 193K 
[  ]uzn27mz.doc2010-06-28 14:52 175K 
[  ]uzn27mz.rtf2010-11-05 12:35 220K 
[  ]uzn28mz.doc2010-08-31 09:42 150K 
[  ]uzn28mz.rtf2010-11-05 12:32 195K 
[  ]uzn29mz.rtf2010-11-18 08:13 170K 
[  ]uzn_1_mz_december_2010.rtf2010-12-22 09:07 100K 
[  ]uzn_16_mz.pdf2008-12-19 09:41 112K 
[  ]uznesania10_mz.pdf2008-07-13 22:11 89K 
[  ]uznesania11_mz.pdf2008-07-13 22:11 105K 
[  ]uznesenai8_mz.pdf2008-07-13 22:22 185K 
[  ]uznesenia3_mz.pdf2008-07-13 22:11 110K 
[  ]uznesenia4_mz.pdf2008-07-13 22:11 118K 
[  ]uznesenia5_mz.pdf2008-07-13 22:11 132K 
[  ]uznesenia6_mz.pdf2008-07-13 22:11 54K 
[  ]uznesenia7_mz.pdf2008-07-13 22:11 140K 
[  ]uznesenia9_mz.pdf2008-07-13 22:11 108K 
[  ]uznesenia12_mz.pdf2008-07-13 22:11 115K 
[  ]uznesenia_2_riadne_miz_17_3_2011.pdf2012-06-26 15:38 605K 
[  ]uznesenia_2_riadne_mz_marec_2011.rtf2011-03-24 10:46 173K 
[  ]uznesenia_3_mimoriadne_miz_25_5_2011.pdf2012-06-26 15:39 179K 
[  ]uznesenia_3_mimoriadne_mz_maj_2011.rtf2011-06-02 10:39 82K 
[  ]uznesenia_4_riadne_miz_23_6_2011.pdf2012-06-26 15:41 555K 
[  ]uznesenia_4_riadne_mz_jun_2011.rtf2011-06-28 09:38 175K 
[  ]uznesenia_5_riadne_miz_22_9_2011.pdf2012-06-26 15:43 701K 
[  ]uznesenia_5_riadne_miz_september_2011.rtf2011-09-27 11:25 189K 
[  ]uznesenia_6_riadne_miz_15_12_2011.pdf2012-06-26 15:44 561K 
[  ]uznesenia_6_riadne_miz_december_2011.rtf2011-12-20 13:56 168K 
[  ]uznesenia_7_riadne_miz_12_3_2012.pdf2012-06-26 15:45 579K 
[  ]uznesenia_7_riadne_miz_marec_2012.rtf2012-03-14 13:30 165K 
[  ]uznesenia_8_mimoriadne_miz_14_5_2012.pdf2012-06-26 15:46 167K 
[  ]uznesenia_10_riadne_miz_13_9_2012.pdf2012-09-18 10:53 569K 
[  ]uznesenia_11_riadne_miz_13_12_2012.pdf2012-12-21 09:59 642K 
[  ]uznesenia_12_mimoriadne_miz_4_2_2013.pdf2013-02-06 10:31 99K 
[  ]uznesenia_13_mz.pdf2008-09-09 15:38 55K 
[  ]uznesenia_13_riadne_miz_18_3_2013.pdf2013-03-21 10:18 441K 
[  ]uznesenia_14_riadne_miz_jun_2013.pdf2013-06-12 13:45 644K 
[  ]uznesenia_15_mimoriadne_miz_jul_2013.pdf2013-07-12 11:13 29K 
[  ]uznesenia_16_riadne_miz_september_2013.pdf2013-09-20 08:12 715K 
[  ]uznesenia_17_riadne_miz_december_2013.pdf2013-12-10 14:05 593K 
[  ]uznesenia_18_mimoriadne_miz_december_2013.pdf2013-12-20 11:14 199K 
[  ]uznesenia_19_riadne_miz_marec_2014.pdf2014-03-27 09:50 782K 
[  ]uznesenia_20_mimoriadne_miz_maj_2014.pdf2014-05-14 13:45 32K 
[  ]uznesenia_21_riadne_miz_jun_2014.pdf2014-06-18 09:10 665K 
[  ]uznesenia_22_mimoriadne_miz_30_6_2014.pdf2014-07-02 11:02 120K 
[  ]uznesenia_22_mz.pdf2009-11-03 10:10 56K 
[  ]uznesenia_23_riadne_miz_september_2014.pdf2014-09-18 13:20 568K 
[  ]uznesenia_24_mimoriadne_miz_oktober_2014.pdf2014-10-24 09:46 60K 
[  ]uznesenia_25_mimoriadne_miz_10_11_2014.pdf2014-11-13 13:46 80K 
[  ]uznesenia_25_riadne_zasadnutie_miestnej_rady_4_3_2013.pdf2013-03-06 11:30 190K 
[  ]uznesenia_26_riadneho_zasadnutia_miestnej_rady_maj_2013.pdf2013-05-31 07:46 208K 
[  ]uznesenia_28_mimoriadne_rokovanie_mr_september_2013.pdf2013-09-20 08:13 28K 
[  ]uznesenia_29_riadna_mr_november_2013.pdf2013-11-28 07:50 208K 
[  ]uznesenia_30_mimoriadna_mr_december_2013.pdf2013-12-20 11:15 54K 
[  ]uznesenia_31_riadna_mr_marec_2014.pdf2014-03-12 14:48 295K 
[  ]uznesenia_32_riadna_mr_maj_2014.pdf2014-05-27 12:55 218K 
[  ]uznesenia_33_mimoriadna_mr_jun_2014.pdf2014-06-19 09:03 31K 
[  ]uznesenia_35_mimoriadna_mr_13_11_2014.pdf2014-11-13 14:10 30K 
[  ]uznesenia_ii_mimoriadne_zasadnutie_miestneho_zastupitelstva_28_01_2015.pdf2015-01-30 09:46 133K 
[  ]uznesenia_iii_riadne_miz_11_3_2015.pdf2015-03-17 15:49 787K 
[  ]uznesenia_iv_mimoriadne_miz_22_04_2015.pdf2015-04-23 11:50 48K 
[  ]uznesenia_ustanovujuce_miz_10_12_2014.pdf2014-12-12 09:29 395K 
[  ]uznesenia_v_riadne_miz_17_06_2015.pdf2015-06-23 09:51 581K 
[  ]uznesenia_vi_riadne_miz_17_09_2015.pdf2015-09-22 11:08 846K 
[  ]uznesenia_z_8_mimoriadneho_miz_mc_ke_sm_14_05_2012.pdf2012-05-16 11:50 6.9M 
[  ]uznesenia_z_9_riadneho_miz_mc_ke_sm_14_06_2012.pdf2012-06-21 13:41 483K 
[  ]uznesenia_z_27_riadneho_zasadnutia_miestnej_rady_august_2013.pdf2013-09-03 09:03 320K 
[  ]uznesenie_1_ustanovujuce_miz_20_12_2010.pdf2012-06-26 15:35 345K 
[  ]uznesenie_miz_c_65_z_22_9_2011.pdf2011-11-07 09:24 644K 
[  ]uznesenie_z_xxv_rokovania_mestskeho_zastupitelstva_v_kosiciach_c_100.pdf2014-07-31 10:31 31K 
[  ]uznmimor15mz.doc2008-12-19 10:20 63K 
[  ]uznmimor15mz.pdf2008-11-14 09:51 115K 
[  ]uznmimoriadne23mz.doc2009-11-25 10:33 54K 
[  ]uznmimoriadne23mz.rtf2010-11-05 12:50 83K 
[  ]velkokapacitne_ii_polrok.pdf2011-07-08 10:13 102K 
[  ]velkonocne_trhy.pdf2012-02-27 10:20 1.3M 
[  ]velkonocne_trhy2013_1.pdf2013-03-04 08:47 206K 
[  ]velkonocne_trhy2013_2.pdf2013-03-04 08:47 121K 
[  ]velkonocne_trhy2015_2.pdf2015-03-23 08:41 75K 
[  ]verejna_vyhlaska_colneho_uradu.pdf2008-08-06 01:30 177K 
[  ]verejna_vyhlaska_da_oveho_uradu_kosice_i.pdf2008-08-06 01:33 146K 
[  ]verejny_opis_06112008.pdf2008-12-03 01:15 203K 
[  ]vianoce_kuzmanka2010.pdf2010-12-09 11:38 343K 
[  ]vianocne_divadielko_pod_vezou.pdf2012-11-15 09:29 247K 
[  ]vino_2014.pdf2014-09-05 10:55 344K 
[  ]virskomrytme.pdf2010-07-02 10:42 168K 
[  ]vitazi.doc2009-10-22 07:41 29K 
[  ]vk_hsp.pdf2011-08-10 11:48 103K 
[  ]vk_mkp.pdf2011-08-10 11:48 102K 
[  ]vk_ms_rumanova_4.rtf2011-04-19 15:53 12K 
[  ]vk_zadielska_4.rtf2011-04-19 15:52 11K 
[  ]vkz_cvicenia.pdf2013-05-07 13:28 127K 
[  ]vnz_mc_ke_sm_c_1_2007_prilezitostne_trhy_na_dominikanskom_nam_a_hradbovej_ulici.pdf2012-03-28 09:44 2.2M 
[  ]vo_parkovisko_tatranska.pdf2012-10-30 13:13 2.8M 
[  ]vo_tatranska_vyzva.pdf2011-08-30 13:24 874K 
[  ]vo_zadielska_vojenska_e_1.pdf2011-08-03 13:39 627K 
[  ]vo_zadielska_vyzva.pdf2011-08-25 11:17 466K 
[  ]volba_kontrolora_mc_ke_sm.pdf2014-01-29 15:41 72K 
[  ]volbaprezsr2009.pdf2009-03-30 07:56 65K 
[  ]volbaprezsr2009.xls2009-03-25 15:57 19K 
[  ]volbaprezsr2009_druhe_kolo.pdf2009-04-06 14:34 64K 
[  ]volby.pdf2009-02-27 09:41 48K 
[  ]volby2012.pdf2011-12-21 17:15 433K 
[  ]volby2012u.pdf2012-02-09 13:21 448K 
[  ]volby_do_organov_samospravy_obci_2010.doc2010-09-28 09:06 25K 
[  ]volby_samosprava_2014.pdf2014-06-16 08:03 220K 
[  ]volby_tabulka1.pdf2009-03-25 16:33 14K 
[  ]volby_vuc_ksk_ii_kolo.pdf2013-11-13 13:30 20K 
[  ]volebne_obvody.pdf2013-07-02 10:16 243K 
[  ]volebne_okrsky.pdf2009-02-13 10:39 100K 
[  ]volebne_okrsky_referendum.pdf2010-07-26 10:29 99K 
[  ]volebnyporiadok.rtf2012-01-16 14:15 27K 
[  ]volicsky_preukaz.pdf2009-02-27 08:15 314K 
[  ]volne_pracovne_miesta.rtf2013-11-26 11:38 40K 
[  ]volne_priestory.pdf2012-02-15 12:35 854K 
[  ]volne_priestory_mu.doc2012-04-24 08:30 11K 
[  ]volne_priestory_mu.pdf2012-05-04 08:52 38K 
[  ]volne_priestory_s_podorysmi.pdf2012-04-18 15:16 274K 
[  ]volne_priestory_s_podorysmi_19_9_2012.pdf2012-09-19 15:21 491K 
[  ]volnycas.pdf2008-07-30 23:49 79K 
[  ]vsd.pdf2015-08-28 09:43 379K 
[  ]vsd1.pdf2012-10-23 10:55 75K 
[  ]vsd_1.pdf2012-10-29 11:04 157K 
[  ]vsd_2.pdf2012-10-29 11:04 164K 
[  ]vsd_3.pdf2012-10-29 11:04 160K 
[  ]vsd_18_9.pdf2015-09-02 12:25 424K 
[  ]vsd_prerusenie_el.pdf2013-07-30 14:55 73K 
[  ]vvak.pdf2014-01-28 08:20 491K 
[  ]vy_zva_9.pdf2014-11-04 12:59 448K 
[  ]vybavovanie_ziadosti.rtf2011-12-05 13:23 6.2K 
[  ]vyberove_elektroudrzbar.pdf2012-08-08 14:16 336K 
[  ]vyberove_konania_ms_2009.pdf2009-04-15 11:09 67K 
[  ]vyberove_konanie.pdf2015-04-30 12:17 678K 
[  ]vyberove_konanie_ms_hrnciarska_1_vyhlasenie.doc2010-04-20 13:42 74K 
[  ]vyberove_konanie_ms_zadielska_4.rtf2011-02-10 09:09 8.6K 
[  ]vyberove_konanie_na_dodavatela_pamatnej_tabule_mvl.pdf2009-11-10 15:17 62K 
[  ]vyberove_konanie_na_funkciu_riaditel_ms_park_angelinum.pdf2013-05-20 14:21 97K 
[  ]vyberove_konanie_na_funkciu_riaditela_mkp.pdf2013-01-11 10:05 53K 
[  ]vyberove_konanie_na_obsadenie_miesta_veduceho_hospodarskej_spravy_mu.pdf2014-01-29 16:15 60K 
[  ]vyberove_konanie_na_obsadenie_miesta_veduceho_oddelenia_hospodarskej_spravy.pdf2013-04-09 13:00 59K 
[  ]vyberove_konanie_na_obsadenie_miesta_veduceho_oddelenia_pravneho_a_personalneho.pdf2015-06-02 10:21 60K 
[  ]vyberove_konanie_na_post_veduceho_hp.pdf2014-02-04 12:02 81K 
[  ]vyhlasena_sutaz.pdf2014-07-17 10:24 29K 
[  ]vyhlasenie_kandidatury.pdf2014-09-30 11:24 194K 
[  ]vyhlasenie_kandidatury_poslanci.pdf2014-10-09 08:46 217K 
[  ]vyhlasenie_kandidatury_starosta.pdf2014-10-09 08:46 161K 
[  ]vyhlasenie_volieb_2012.pdf2012-01-16 14:15 27K 
[  ]vyhlasenie_vyberoveho_konania.pdf2015-05-28 14:29 72K 
[  ]vyhlasenie_vyberoveho_konania_kultura.pdf2012-07-26 14:10 48K 
[  ]vyhodnotenie_4_rocnika_tanec_bez_hranic.rtf2011-06-16 15:29 40K 
[  ]vyhodnotenie_7_rocnika_plaveckych_pretekov_plava_cela_rodina.rtf2011-12-09 08:36 26K 
[  ]vyhodnotenie_16_rocnika_slovo_bez_hranic_2011.rtf2012-03-06 13:37 30K 
[  ]vyhodnotenie_projektu_4_rocnika_kurz_prvej_zdravotnej_pomoci.rtf2012-03-06 13:37 34K 
[  ]vyhodnotenie_projektu_5_rocnika_oprasme_korcule.rtf2012-03-06 13:37 19K 
[  ]vyhodnotenie_projektu_9_rocnika_plaveckych_pretekov_zs.rtf2012-03-06 13:37 21K 
[  ]vyhodnotenie_projektu_beh_o_pohar_starostu_mc_ke_sm.rtf2011-03-10 14:54 43K 
[  ]vyhodnotenie_projektu_iii_rocnika_staromestsky_turnaj_v_basketbale.rtf2012-03-06 13:37 20K 
[  ]vyhodnotenie_projektu_iv_rocnika_beh_o_pohar_starostu_mc_ke_sm.rtf2011-12-09 08:36 48K 
[  ]vyhodnotenie_projektu_oprasme_korcule.rtf2011-03-10 14:54 17K 
[  ]vyhodnotenie_projektu_plava_cela_rodina.rtf2011-03-10 14:54 24K 
[  ]vyhodnotenie_projektu_preventivny_kurz_pre_deti_ms.rtf2012-03-06 13:37 32K 
[  ]vyhodnotenie_projektu_spev_bez_hranic_2011.rtf2011-12-09 07:43 38K 
[  ]vyhodnotenie_projektu_sportova_olympiada_predskolskeho_veku.rtf2011-12-09 08:36 34K 
[  ]vyhodnotenie_projektu_sportova_sutaz_v_aerobicu.rtf2011-03-10 14:54 13K 
[  ]vyhodnotenie_projektu_staromestsky_turnaj_v_basketbale.rtf2011-03-10 14:54 13K 
[  ]vyhodnotenie_projektu_v_rocnika_zahrajte_sa_s_nami.rtf2011-12-09 08:36 34K 
[  ]vyhodnotenie_slovo_2013.pdf2013-11-13 16:57 69K 
[  ]vyhodnotenie_spev_2014.pdf2014-10-21 15:36 67K 
[  ]vyhodnotenie_staromestskeho_kulturneho_leta_2011.pdf2011-12-09 07:48 1.2M 
[  ]vyhodnotenie_tanec_2015.pdf2015-05-27 11:55 31K 
[  ]vyhodnotenie_viii_mikulasske_dni_alergie.rtf2011-03-10 14:54 16K 
[  ]vykaz_vo_zadielska001.pdf2011-08-03 13:39 465K 
[  ]vykaz_vymer.pdf2015-03-19 12:30 134K 
[  ]vykaz_vymer_01.pdf2011-08-02 12:39 402K 
[  ]vykaz_vymer_02.pdf2011-08-02 12:39 790K 
[  ]vykon_funkcie_zastupcu_starostu_mc_ke_sm.rtf2011-12-09 07:42 21K 
[  ]vykres_c_1.pdf2015-03-19 12:30 190K 
[  ]vykres_c_2.pdf2015-03-19 12:30 935K 
[  ]vykres_c_3.pdf2015-03-19 12:30 47K 
[  ]vykres_c_4.pdf2015-03-19 12:30 45K 
[  ]vykres_c_5.pdf2015-03-19 12:30 1.0M 
[  ]vykresy.pdf2012-07-26 10:48 4.8M 
[  ]vyluka_elektrickovej_dopravy_od_4_5_2015.pdf2015-05-05 08:06 774K 
[  ]vyplatenie_odmien_poslancom_v_i_polroku_2014.rtf2014-03-06 08:12 75K 
[  ]vyplatenie_odmien_poslancom_v_ii_polroku_2013.rtf2014-06-06 10:35 28K 
[  ]vyplatenie_odmien_poslancom_v_roku_2014_april.rtf2014-05-22 08:28 131K 
[  ]vyplatenie_odmien_poslancom_v_roku_2014_jul.rtf2014-07-31 08:55 142K 
[  ]vyplatenie_odmien_poslancom_v_roku_2014_jun.rtf2014-07-02 16:12 139K 
[  ]vyplatenie_odmien_poslancom_v_roku_2014_maj.rtf2014-06-06 10:36 136K 
[  ]vyplatenie_odmien_poslancom_v_roku_2014_oktober_2014.rtf2014-11-06 08:01 150K 
[  ]vyplatenie_odmien_poslancom_v_roku_2014_september_2014.rtf2014-10-01 10:04 147K 
[  ]vyplatenie_odmien_poslancom_volebne_obdobie_2014_2018_31_01_2015.rtf2015-02-23 11:36 92K 
[  ]vyplatenie_odmien_poslancom_volebne_obdobie_2014_2018_31_03_2015.rtf2015-04-01 09:43 96K 
[  ]vyplatenie_odmien_poslancom_volebne_obdobie_2014_2018_k_30_04_2015.rtf2015-05-04 08:14 97K 
[  ]vyplatenie_odmien_poslancom_volebne_obdobie_2014_2018_k_30_09_2015.rtf2015-10-01 07:43 105K 
[  ]vyplatenie_odmien_poslancom_volebne_obdobie_2014_2018_k_31_05_2015.rtf2015-06-01 08:27 99K 
[  ]vyplatenie_odmien_poslancom_volebne_obdobie_2014_2018_k_31_07_2015.rtf2015-08-25 07:50 102K 
[  ]vyplatenie_odmien_poslancom_volebne_odbobie_2010_2014.rtf2015-01-02 08:50 225K 
[  ]vyrocna_sprava_kps_akademik.pdf2012-03-06 13:37 2.6M 
[  ]vysledky.doc2009-04-22 16:56 30K 
[  ]vysledky.rtf2010-12-08 11:31 4.0M 
[  ]vysledky_a_pokyny.pdf2012-10-25 08:18 71K 
[  ]vysledky_a_pokyny_final.pdf2012-10-24 08:18 73K 
[  ]vysledky_beh_2011.rtf2011-10-03 09:42 37K 
[  ]vysledky_beh_2015.pdf2015-10-07 13:56 69K 
[  ]vysledky_podujatia.pdf2011-10-12 11:27 237K 
[  ]vysledky_slovo_bez_hranic_2011.pdf2011-11-23 12:19 56K 
[  ]vysledky_staromestska_sutaz_psov_2012.pdf2012-06-04 12:17 46K 
[  ]vysledky_sutaze_tanec_bez_hranic_2010.pdf2010-04-21 11:57 89K 
[  ]vysledky_tanec_bez_hranic.doc2009-04-23 11:02 33K 
[  ]vysledky_tanec_bez_hranic_2010.pdf2010-04-21 13:12 89K 
[  ]vysledky_tanec_bez_hranic_2011.pdf2011-04-06 11:56 89K 
[  ]vysledky_tanec_bez_hranic_2012.pdf2012-10-23 13:26 73K 
[  ]vysledky_tanecbezhranic2011.pdf2011-04-06 10:51 89K 
[  ]vysledky_tbh_2012.pdf2012-05-23 12:51 69K 
[  ]vysledky_verejna_obchodna_sutaz_na_uzatvorenie_najomnej_zmluvy_na_prenajom_31_parkovacich_miest_na_hradbovej_ulici.pdf2015-04-27 08:58 27K 
[  ]vysledky_vitazi.doc2009-11-25 07:29 28K 
[  ]vysledky_vitazi_2012.pdf2012-11-29 08:25 53K 
[  ]vysledky_volieb.pdf2013-11-11 09:28 1.4M 
[  ]vysledky_volieb_2012.pdf2012-02-16 13:42 46K 
[  ]vysledky_volieb_do_oso_2014.pdf2014-11-16 11:02 77K 
[  ]vysledky_volieb_predsedu_ksk.pdf2013-11-25 11:25 256K 
[  ]vysledky_vyberoveho_konania_obsadenie_miesta_veduceho_oddelenia_pravneho_a_personalneho.pdf2015-07-14 12:56 32K 
[  ]vysledkysbh.pdf2008-11-26 15:20 506K 
[  ]vysledkytanec_nema_hranice_2013.pdf2013-05-23 15:42 82K 
[  ]vysledkytanecbezhranic1.doc2009-04-24 07:52 30K 
[  ]vysledok_verejnej_obchodnej_sutaze.pdf2014-09-26 08:16 245K 
[  ]vystavba_garazoveho_domu_prieskum.rtf2011-09-30 14:08 4.0M 
[  ]vystraha_3_5_1.rtf2011-05-03 14:58 2.4M 
[  ]vyzva.pdf2015-01-15 14:53 695K 
[  ]vyzva_001.pdf2011-08-23 11:14 403K 
[  ]vyzva_002.pdf2011-08-23 11:14 356K 
[  ]vyzva_1.pdf2014-07-24 12:29 850K 
[  ]vyzva_2.pdf2014-07-24 12:29 653K 
[  ]vyzva_chodnik_jesenna.pdf2014-07-01 13:24 242K 
[  ]vyzva_chodnik_ln.pdf2011-08-02 12:39 438K 
[  ]vyzva_florianska.pdf2014-07-30 09:50 1.1M 
[  ]vyzva_kamery_2.pdf2013-09-30 11:50 151K 
[  ]vyzva_kose_pre_psov.pdf2011-09-06 13:34 764K 
[  ]vyzva_kose_pre_psov_prilohy.pdf2011-09-06 13:34 9.5M 
[  ]vyzva_lavicky_pa.pdf2011-09-06 13:32 757K 
[  ]vyzva_lavicky_pa_prilohy.pdf2011-09-06 13:32 3.2M 
[  ]vyzva_magurska.pdf2012-07-26 10:48 1.8M 
[  ]vyzva_murik_svatoplukova.pdf2011-09-06 13:28 759K 
[  ]vyzva_na_pd_pre_verejne_osvetlenie_chodnika_na_lomenej_ulici_v_kosiciach.pdf2013-04-08 12:12 115K 
[  ]vyzva_na_ponuku.pdf2015-03-19 12:30 195K 
[  ]vyzva_na_predchadzanie_poziarom_2.pdf2012-03-14 09:06 226K 
[  ]vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_oplotenie_stanovist_kontajnerov_na_ko.pdf2014-07-08 14:07 80K 
[  ]vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_priloha_c_1.pdf2014-07-08 14:07 50K 
[  ]vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_priloha_c_2.pdf2014-07-08 14:07 146K 
[  ]vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_priloha_c_3.pdf2014-07-08 14:07 1.0M 
[  ]vyzva_na_predlozenie_cp.pdf2012-09-19 15:06 182K 
[  ]vyzva_na_predlozenie_ponuky_na_podlimitnu_zakazku_dodavka_kameroveho_systemu_na_fasadu_domu_lofflerova_2_v_ke.pdf2014-11-06 13:34 227K 
[  ]vyzva_odber_a_anylyza_vzoriek_vody.pdf2012-02-24 07:38 585K 
[  ]vyzva_opticky_kabel.pdf2013-07-24 16:49 164K 
[  ]vyzva_osvetlenie_lomena.pdf2013-11-04 10:17 169K 
[  ]vyzva_uprava_plochy_ihriska_pa.pdf2012-10-11 15:23 1.5M 
[  ]vyzva_uv_lampa.pdf2011-11-25 10:35 716K 
[  ]vyzva_vo_zadielska001.pdf2011-08-03 13:39 466K 
[  ]vyzva_znacenie.pdf2014-07-30 11:57 82K 
[  ]vzdanie_sa_kandidatury_fleischerova.pdf2014-10-27 11:21 204K 
[  ]vzdanie_sa_kandidatury_mudr_klimova.pdf2014-10-07 09:31 158K 
[  ]vzdanie_sa_kandidatury_petrusova.pdf2014-10-16 11:56 120K 
[  ]vzn1_2000.pdf2008-07-13 21:50 88K 
[  ]vzn1_2001.pdf2008-07-13 21:50 58K 
[  ]vzn1_2006.pdf2008-07-13 21:50 84K 
[  ]vzn1_2007.pdf2008-09-03 11:33 110K 
[  ]vzn1_2008.pdf2008-09-03 12:03 61K 
[  ]vzn2_1998.pdf2008-07-13 21:50 58K 
[  ]vzn2_2000.pdf2008-07-13 21:50 65K 
[  ]vzn2_2006.pdf2008-07-13 21:50 70K 
[  ]vzn4_1998.pdf2008-07-13 21:50 72K 
[  ]vzn4_2002.pdf2008-07-13 21:50 71K 
[  ]vzn6_1995.pdf2008-07-13 21:50 76K 
[  ]vzn12008.pdf2008-09-19 11:05 75K 
[  ]vzn_1_1999.doc2010-01-13 13:22 54K 
[  ]vzn_1_1999.rtf2011-04-15 10:52 56K 
[  ]vzn_1_2000.doc2010-01-13 12:15 75K 
[  ]vzn_1_2000.rtf2011-04-15 11:31 91K 
[  ]vzn_1_2006.doc2010-01-13 12:12 78K 
[  ]vzn_1_2006.rtf2011-09-12 07:27 63K 
[  ]vzn_1_2007.doc2010-03-30 15:57 52K 
[  ]vzn_1_2007.rtf2011-04-15 11:00 37K 
[  ]vzn_1_2007_1.rtf2010-11-08 10:09 37K 
[  ]vzn_1_2008.doc2010-01-13 12:09 41K 
[  ]vzn_1_2008.rtf2011-10-18 10:16 42K 
[  ]vzn_1_2008_urcenie_vysky_prispevku_skolske_zariadenia.rtf2012-10-01 14:12 57K 
[  ]vzn_1_2009.rtf2011-04-15 11:02 41K 
[  ]vzn_2_1998.doc2010-01-13 12:16 47K 
[  ]vzn_2_1998.rtf2011-04-15 10:49 46K 
[  ]vzn_2_2000.doc2010-01-13 12:14 49K 
[  ]vzn_2_2000.rtf2011-04-15 10:54 54K 
[  ]vzn_2_2006.doc2010-02-24 12:11 59K 
[  ]vzn_2_2006.rtf2011-04-15 10:59 53K 
[  ]vzn_4_1998.doc2010-01-13 12:17 68K 
[  ]vzn_4_1998.rtf2011-04-15 10:50 72K 
[  ]vzn_4_2002.doc2010-01-13 13:20 59K 
[  ]vzn_4_2002.rtf2011-04-15 10:56 88K 
[  ]vzn_6_1995.doc2010-01-13 12:18 73K 
[  ]vzn_6_1995.rtf2011-04-15 10:48 80K 
[  ]vzn_c_1_2012_o_poskytovani_socialnej_pomoci_obcanom.pdf2012-07-04 09:53 453K 
[  ]vzn_c_1_2013_o_cistote_v_mc_ke_sm.rtf2013-11-18 11:33 87K 
[  ]vzn_c_4_1998_ktorym_sa_upravuje_predaj_vyrobkov_a_poskytovanie_sluzieb_na_trhovych_miestach_v_mc_ke_sm.pdf2015-06-23 13:26 193K 
[  ]vzn_c_4_2014_prispevok_pre_obyvatelov_postihnutych_nadorovym_ochorenim.pdf2014-10-07 12:58 51K 
[  ]vzn_c_2013_o_cistote_v_mc_ke_sm.rtf2013-11-26 08:59 110K 
[  ]vzn_mc_ke_sm_c_1_2000_o_cistote_a_poriadku_v_mc_ke_sm.pdf2015-06-19 10:10 281K 
[  ]vzn_mc_ke_sm_c_1_2000_o_cistote_v_mc_ke_sm.pdf2015-01-08 09:48 276K 
[  ]vzn_mc_ke_sm_c_1_2006_ktorym_sa_vydava_trhovy_poriadok_trhoviska_na_dominik_namesti_a_hradbovej_ulici.pdf2015-05-19 12:12 277K 
[  ]vzn_mc_ke_sm_c_1_2006_ktorym_sa_vydava_trhovy_poriadok_trhoviska_na_dominikanskom_a_hradbovej_ulici.pdf2015-07-02 11:29 280K 
[  ]vzn_mc_ke_sm_c_1_2007_doplnok_c_1.pdf2015-05-19 11:01 91K 
[  ]vzn_mc_ke_sm_c_1_2007_ktorym_sa_vydava_trhovy_poriadok_pre_prilezitostne_trhy_na_dominikanskom_namesti_a_hradbovej_ulici.pdf2015-05-19 11:00 117K 
[  ]vzn_mc_ke_sm_c_1_2007_trhovy_poriadok_pre_prilezitostne_trhy.pdf2015-05-19 14:01 172K 
[  ]vzn_mc_ke_sm_c_1_2008_o_urceni_vysky_prispevku.pdf2012-07-02 11:17 96K 
[  ]vzn_mc_ke_sm_c_1_2008_o_urceni_vysky_prispevku_v_skolskych_zariadeniach.pdf2012-10-01 14:09 103K 
[  ]vzn_mc_ke_sm_c_1_2009_o_poskytovani_prispevku_na_straovanie_dochodcov.pdf2015-05-19 10:40 90K 
[  ]vzn_mc_ke_sm_c_1_2012_o_poskytovani_socialnej_pomoci_obcanom.pdf2015-05-19 12:31 518K 
[  ]vzn_mc_ke_sm_c_1_2012_o_poskytovani_socialnej_pomoci_obcanom_15_06_2012.pdf2012-06-15 11:31 454K 
[  ]vzn_mc_ke_sm_c_1_2013_o_oznacovani_stavieb_cislami.pdf2015-05-19 10:25 74K 
[  ]vzn_mc_ke_sm_c_1_2014_o_dodrziavani_poriadku_a_cistoty_na_uzemi_mc_ke_sm.pdf2014-04-15 08:19 387K 
[  ]vzn_mc_ke_sm_c_1_2015_o_poskytovani_ucelovej_dotacie_z_rozpoctu_mc_ke_sm.pdf2015-06-23 09:23 143K 
[  ]vzn_mc_ke_sm_c_2_2014_o_urceni_miest_na_umiest_ovanie_plagatov_v_ramci_volebnej_kampane.pdf2015-05-19 10:14 58K 
[  ]vzn_mc_ke_sm_c_2_2014_o_urceni_miest_na_umiest_ovanie_plagatov_volebna_kampa.pdf2014-03-27 09:47 56K 
[  ]vzn_mc_ke_sm_c_2_2015_o_symboloch_mestskej_casti_kosice_stare_mesto.pdf2015-09-23 08:58 1.7M 
[  ]vzn_mc_ke_sm_c_3_2014_o_urceni_vysky_prispevku_na_ciastocnu_uhradu_vydavkov_v_skolskych_zariadeniach.pdf2015-05-19 12:36 95K 
[  ]vzn_mc_ke_sm_c_3_2014_o_urceni_vysky_prispevku_skolske_zariadenia.pdf2014-03-27 09:49 91K 
[  ]vzn_mc_ke_sm_c_3_2014_o_urceni_vysky_prispevku_v_skolskych_zariadeniach.pdf2014-04-15 08:21 91K 
[  ]vzn_mc_ke_sm_c_3_2015_o_poskytovani_elektronickych_sluzieb_mestskou_castou_kosice_stare_mesto.pdf2015-09-23 08:59 51K 
[  ]vzn_mc_ke_sm_c_4_1998_ktorym_sa_upravuje_predaj_vyrobkov_a_poskytovanie_sluzieb_na_trhovych_miestach.pdf2015-05-19 12:44 190K 
[  ]vzn_mc_ke_sm_c_4_2014_o_urceni_vysky_prispevku_na_ciastocnu_uhradu_vydavkov_pre_obyvatelov_postihnutych_nadorovym_ochorenim.pdf2015-05-19 10:07 54K 
[  ]vzor_ziadost_o_uzavretie_manzelstva.pdf2014-12-11 09:48 1.2M 
[  ]vzory_kandidatnych_listin.pdf2014-09-17 11:28 421K 
[  ]vzory_peticii.pdf2014-07-31 10:31 68K 
[  ]web.pdf2012-06-15 08:44 2.3M 
[  ]z_3154504_maj.pdf2011-07-28 12:54 3.1M 
[  ]z_ver_ucet_2010.doc2011-06-16 15:29 449K 
[  ]zahrajte_sa_s_nami.rtf2011-09-09 10:38 7.0M 
[  ]zamer_predaja_majetku.doc2010-04-15 09:05 22K 
[  ]zamer_prenajat_pozemok_z_dovodu_hodneho_osobitneho_zretela_kn_c_c_32_1.pdf2013-05-31 11:19 28K 
[  ]zamer_prenajat_pozemok_z_dovodu_hodneho_osobitneho_zretela_kn_c_c_3788_1.pdf2013-05-31 11:18 28K 
[  ]zamer_prenajmu.doc2010-04-13 15:35 34K 
[  ]zamer_previest_hnutelny_majetok.pdf2013-05-20 09:57 53K 
[  ]zap26mz.doc2010-06-07 09:57 196K 
[  ]zap26mz.rtf2010-11-05 12:36 194K 
[  ]zapinica_01_2015.pdf2015-02-05 15:30 77K 
[  ]zapinica_02_2015.pdf2015-02-25 12:23 74K 
[  ]zapinica_3_2015.pdf2015-04-14 09:51 71K 
[  ]zapis_do_1_rocnika.pdf2013-01-07 15:03 1.5M 
[  ]zapis_ziakov_4.pdf2013-05-23 12:50 394K 
[  ]zapisdokruzkov2.pdf2011-09-12 10:07 18K 
[  ]zapisnica_1_ustanovujuce_miz_20_12_2010.pdf2012-06-26 15:35 357K 
[  ]zapisnica_1_ustanovujuce_mz_december_2010.rtf2011-02-09 12:34 111K 
[  ]zapisnica_2_riadne_miz_17_3_2011.pdf2012-06-26 15:38 1.1M 
[  ]zapisnica_2_riadne_mz_marec_2011.rtf2011-04-15 10:33 240K 
[  ]zapisnica_3_mimoriadne_25_5_2011.pdf2012-06-26 15:39 539K 
[  ]zapisnica_3_mimoriadne_mz_maj_2011.rtf2012-03-13 12:55 148K 
[  ]zapisnica_4_riadne_miz_23_6_2011.pdf2012-06-26 15:41 1.5M 
[  ]zapisnica_4_riadne_miz_jun_2011.rtf2011-07-13 10:03 288K 
[  ]zapisnica_5_riadne_miz_22_9_2011.pdf2012-06-26 15:43 1.6M 
[  ]zapisnica_5_riadne_miz_september_2011.rtf2011-10-25 11:40 277K 
[  ]zapisnica_6_riadne_miz_15_12_2011.pdf2012-06-26 15:44 1.7M 
[  ]zapisnica_6_riadne_miz_december_2011.rtf2012-01-10 09:36 307K 
[  ]zapisnica_7_riadne_miz_12_3_2012.pdf2012-06-26 15:45 1.4M 
[  ]zapisnica_7_riadne_miz_marec_2012.rtf2012-03-29 12:59 303K 
[  ]zapisnica_8_mimoriadne_miz_14_5_2012.pdf2012-06-26 15:46 777K 
[  ]zapisnica_11_riadne_miz_13_12_2012.pdf2013-01-11 11:14 3.8M 
[  ]zapisnica_12_mimoriadne_miz_4_2_2013.pdf2013-02-25 14:52 1.5M 
[  ]zapisnica_13_riadne_miz_18_3_2013.pdf2013-04-17 10:04 1.9M 
[  ]zapisnica_14_riadne_miz_jun_2013.pdf2013-07-09 10:35 1.7M 
[  ]zapisnica_15_mimoriadne_miz_jul_2013.pdf2013-07-19 09:16 130K 
[  ]zapisnica_16_riadne_miz_september_2013.pdf2013-09-25 16:15 2.2M 
[  ]zapisnica_17_riadne_miz_december_2013.pdf2013-12-20 11:14 1.4M 
[  ]zapisnica_18_mimoriadne_miz_december_2013.pdf2014-01-20 08:01 1.0M 
[  ]zapisnica_19_riadne_miz_marec_2014.pdf2014-06-12 09:17 2.0M 
[  ]zapisnica_19_riadne_miz_marec_2014_1_cast.pdf2014-04-08 14:29 881K 
[  ]zapisnica_19_riadne_miz_marec_2014_2_cast.pdf2014-04-08 14:29 1.1M 
[  ]zapisnica_20_mimoriadne_miz_maj_2014.pdf2014-06-12 09:17 597K 
[  ]zapisnica_21_riadne_miz_jun_2014.pdf2014-06-23 11:24 1.8M 
[  ]zapisnica_22_mimoriadne_miz_jun_2014.pdf2014-07-21 09:43 370K 
[  ]zapisnica_23_riadne_miz_september_2014.pdf2014-10-02 10:25 1.6M 
[  ]zapisnica_24_02_2015.pdf2015-03-02 15:07 126K 
[  ]zapisnica_24_mimoriadne_miz_oktober_2014.pdf2014-11-03 10:53 841K 
[  ]zapisnica_25_mimoriadne_miz_november_2014.pdf2014-11-24 11:50 612K 
[  ]zapisnica_26_02_2015.pdf2015-03-03 12:41 326K 
[  ]zapisnica_26_08_2015.pdf2015-09-04 09:20 769K 
[  ]zapisnica_26_5_2015.pdf2015-06-03 09:25 111K 
[  ]zapisnica_28_05_2015.pdf2015-06-03 09:25 496K 
[  ]zapisnica_28_4_2015.pdf2015-04-29 11:52 77K 
[  ]zapisnica_28_7_2015.pdf2015-08-10 14:01 150K 
[  ]zapisnica_30_06_2015.pdf2015-07-06 07:45 91K 
[  ]zapisnica_31_3_2015.pdf2015-04-08 10:01 96K 
[  ]zapisnica_ii_mimoriadne_miz_28_01_2015.pdf2015-02-18 08:17 1.4M 
[  ]zapisnica_iii_riadne_miz_11_3_2015_1_cast.pdf2015-03-31 10:37 1.9M 
[  ]zapisnica_iii_riadne_miz_11_3_2015_2_cast.pdf2015-03-31 10:37 1.7M 
[  ]zapisnica_iv_mimoriadne_rokovanie_miz_22_04_2015.pdf2015-05-13 13:22 236K 
[  ]zapisnica_ustanovujuce_miz_10_12_2014.pdf2014-12-23 11:31 1.3M 
[  ]zapisnica_v_riadne_miz_17_6_2015_1_cast.pdf2015-09-23 09:25 816K 
[  ]zapisnica_v_riadne_miz_17_6_2015_2_cast.pdf2015-07-13 11:52 1.4M 
[  ]zapisnica_vi_riadne_miz_17_09_2015_1_cast.pdf2015-10-07 13:24 1.8M 
[  ]zapisnica_vi_riadne_miz_17_09_2015_2_cast.pdf2015-10-07 13:25 1.5M 
[  ]zapisnica_z_8_mimoriadneho_miz_14_5_2012.pdf2012-05-30 13:52 9.9M 
[  ]zapisnica_z_9_riadneho_miz_14_6_2012.pdf2012-07-16 10:25 1.5M 
[  ]zapisnica_z_10_riadneho_miz_mc_ke_sm_13_9_2012.pdf2012-09-27 11:47 2.3M 
[  ]zapisnica_z_27_01_2015.pdf2015-02-05 15:25 163K 
[  ]zapisnica_zo_zasadnutia_komisie_zdravotnej_socialnej_kultury_skolstva_a_sportu_15_1_2015.pdf2015-01-21 09:17 158K 
[  ]zapisy_do_ms_2011.doc2011-02-02 11:31 20K 
[  ]zasady_kontrolnej_cinosti_v_podmienkach_samospravy_mc_ke_sm_jun_2012.pdf2012-06-07 11:39 108K 
[  ]zasady_poskytovania_pomoci_obcanom_v_oblasti_socialnej_pomoci.rtf2011-03-10 14:54 27K 
[  ]zastavky_nahradnej_autobusovej_dopravy_na_linkach_3_a_4.pdf2015-02-16 07:43 38K 
[  ]zastupcovia_okrskovych_komisii.pdf2010-11-02 15:15 71K 
[  ]zaverecny_ucet_mc_ke_sm_za_rok_2011_navrh_na_uznesenie_jun_2012.pdf2012-06-07 11:39 328K 
[  ]zaverecny_ucet_mc_ke_sm_za_rok_2012.pdf2013-05-22 09:54 3.8M 
[  ]zaverecny_ucet_mc_ke_sm_za_rok_2013_druha_cast.pdf2014-05-23 10:42 1.8M 
[  ]zaverecny_ucet_mc_ke_sm_za_rok_2013_prva_cast.pdf2014-05-23 10:42 928K 
[  ]zaverecny_ucet_mc_ke_sm_za_rok_2013_tretia_cast.pdf2014-05-23 10:45 1.0M 
[  ]zaverecny_ucet_mc_ke_sm_za_rok_2014_1_cast.pdf2015-06-01 12:59 1.4M 
[  ]zaverecny_ucet_mc_ke_sm_za_rok_2014_2_cast.pdf2015-06-01 12:59 1.5M 
[  ]zaverecny_ucet_mc_ke_sm_za_rok_2014_3_cast.pdf2015-06-01 12:59 658K 
[  ]zaverecny_ucet_mestskej_casti_ke_sm_za_rok_2012.pdf2013-05-29 11:16 3.8M 
[  ]zaverecny_ucet_mestskej_casti_kosice_stare_mesto_za_rok_2011_jun_2012.pdf2012-06-07 11:39 39M 
[  ]zaverecny_ucet_za_rok_2011.pdf2012-05-30 16:27 39M 
[  ]zber.pdf2009-11-24 14:05 106K 
[  ]zber_na_web.pdf2008-11-28 19:26 275K 
[  ]zd_c_11_2012_zasady_kontrolnej_cinnosti_v_podmienkach_samospravy_mc_ke_sm.pdf2012-06-28 14:31 725K 
[  ]zd_c_12_2012_spravne_poplatky_za_osvedcovanie_podpisov_a_listin.pdf2012-07-18 15:29 47K 
[  ]zd_c_36_2015_statut_komisii_miestneho_zastupitelstva_mc_ke_sm.pdf2015-03-17 11:36 245K 
[  ]zd_c_45_2015_statut_denneho_centra_seniorov_mestskej_casti_kosice_stare_mesto.pdf2015-10-01 07:21 330K 
[  ]ziadost_meno_iny_ekvivalent.pdf2012-01-27 03:35 52K 
[  ]ziadost_meno_v_materinskom_jazyku.pdf2012-01-27 03:35 95K 
[  ]ziadost_o_cudzi_ekvivalent.pdf2012-01-27 03:35 100K 
[  ]ziadost_o_cudzi_ekvivalent_mena_a_naopak.pdf2012-01-27 03:35 99K 
[  ]ziadost_o_dalsie_meno_dodatocny_zaznam.rtf2012-01-27 03:35 5.0K 
[  ]ziadost_o_jednorazovu_davku_v_hn.doc2012-01-27 03:41 340K 
[  ]ziadost_o_jednorazovu_davku_v_hn.rtf2012-02-17 09:37 4.4M 
[  ]ziadost_o_opravu_rod_cisla_na_zakl_osvedcenia_tlacivo.rtf2012-01-27 03:35 5.8K 
[  ]ziadost_o_opravu_rodneho_cisla_tlacivo.rtf2012-01-27 03:35 5.5K 
[  ]ziadost_o_opravu_v_rodnom_liste.rtf2012-01-27 03:35 5.7K 
[  ]ziadost_o_osvedcenie_podpisu.rtf2012-01-27 03:35 6.5K 
[  ]ziadost_o_oznamenie_na_uradnej_tabuli.pdf2013-01-30 14:18 85K 
[  ]ziadost_o_prenajom.doc2009-03-02 11:38 26K 
[  ]ziadost_o_stanovisko_k_pomenovaniu_krizovatky_ulic_masiarska_zbrojnicna_na_namestie_sandora_maraiho_jun_2012.rtf2012-06-07 11:39 31K 
[  ]ziadost_o_urad_vypis_rod_listu.pdf2012-01-27 03:35 59K 
[  ]ziadost_o_urad_vypis_rod_listu_meno.pdf2012-01-27 03:35 59K 
[  ]ziadost_o_uradny_vypis_s_ob_listu.pdf2012-01-27 03:35 88K 
[  ]ziadost_o_uradny_vypis_z_knihy_narodeni.pdf2012-01-27 03:35 38K 
[  ]ziadost_o_uradny_vypis_z_knihy_narodeni_19_ods_6.pdf2012-01-27 03:35 87K 
[  ]ziadost_o_vyhotovenie_rodneho_listu_po_osvojeni.pdf2012-01-27 03:35 37K 
[  ]ziadost_o_vypis_z_knihy_nar.rtf2012-01-27 03:35 5.0K 
[  ]ziadost_o_zamatrikovania_vyhlasenia_za_mrtveho.rtf2012-01-27 03:35 6.3K 
[  ]ziadost_o_zapis_do_osobitnej_matriky.rtf2012-01-27 03:35 6.3K 
[  ]ziadost_o_zapis_do_osobitnej_matriky_sobas.rtf2012-01-27 03:35 8.2K 
[  ]ziadost_o_zapis_priezviska_bez_prechyl_konc_pre_osobitnu_mat_sobas.pdf2012-01-27 03:35 51K 
[  ]ziadost_o_zapis_priezviska_bez_prechyl_koncovky.pdf2012-01-27 03:35 39K 
[  ]ziadost_o_zapis_priezviska_bez_prechyl_koncovky_do_osobitnej_matriky.pdf2012-01-27 03:35 43K 
[  ]ziadost_o_zapis_priezviska_bez_prechyl_koncovky_pre_osobitnu_matriku.pdf2012-01-27 03:35 37K 
[  ]ziadost_o_zapis_priezviska_pre_osobitnu_matriku.pdf2012-01-27 03:35 38K 
[  ]ziadost_o_zapis_urcenia_otcovstva.rtf2012-01-27 03:35 5.6K 
[  ]ziadost_o_zapis_viac_mien.pdf2012-01-27 03:36 97K 
[  ]ziadost_o_zapis_viac_mien.rtf2012-01-27 03:36 8.7K 
[  ]ziadost_o_zapis_viac_mien_dospely.pdf2012-01-27 03:36 53K 
[  ]ziadost_o_zaregistrovanie_chovu_psa_do_evidencie.rtf2012-01-27 03:40 7.6K 
[  ]ziadost_o_zmenu_dvojpriezv_na_jedno.pdf2012-01-27 03:36 54K 
[  ]ziadost_o_zmenu_dvojpriezv_na_jedno_dieta.pdf2012-01-27 03:36 50K 
[  ]ziadost_o_zmenu_dvojpriezv_na_jedno_rozv.pdf2012-01-27 03:36 51K 
[  ]ziadost_o_zmenu_dvojpriezv_na_zenaty.pdf2012-01-27 03:36 55K 
[  ]ziadost_o_zrusenie_zapisu_viac_mien.rtf2012-01-27 03:36 7.4K 
[  ]ziadost_ovydanie_rod_listu_po_urceni_mena.rtf2012-01-27 03:36 5.7K 
[  ]ziadost_pre_osobitnu_matriku_vseobecna.pdf2012-01-27 03:36 35K 
[  ]ziadost_vyhlasenie_za_mrtveho.rtf2012-01-27 03:36 6.2K 
[  ]ziadost_zmenu_dvoj_priezv_na_jedno.pdf2012-01-27 03:36 50K 
[  ]ziadosti_o_zmenu_vztahov_k_nehnutelnostiam.rtf2012-03-06 13:37 89K 
[  ]ziadosti_o_zmenu_vztahov_k_nehnutelnostiam_15_12_2011.pdf2012-05-21 09:19 3.3M 
[  ]ziadosti_o_zmenu_vztahov_k_nehnutelnostiam_17_3_2011.pdf2012-05-21 09:14 3.6M 
[  ]ziadosti_o_zmenu_vztahov_k_nehnutelnostiam_22_9_2011.pdf2012-05-21 09:17 2.5M 
[  ]ziadosti_o_zmenu_vztahov_k_nehnutelnostiam_23_6_2011.pdf2012-05-21 09:16 3.2M 
[  ]ziadosti_o_zmenu_vztahov_k_nehnutelnostiam_jun_2012.rtf2012-06-07 11:39 119K 
[  ]ziadostmenoinyekvivalent.pdf2008-09-21 22:36 52K 
[  ]ziadostmenoinyekvivalent_nacudzemenoanaopak.pdf2008-09-21 22:36 54K 
[  ]ziadostmenovmaterinskomjazyku_19ods3.pdf2008-09-21 22:36 52K 
[  ]ziadostmenovmaterinskomjazyku_vyklad_19ods.pdf2008-09-21 22:36 95K 
[  ]ziadostocudziekvivalentmenaanaopakvyklad.pdf2008-09-21 22:36 99K 
[  ]ziadostocudziekvivalentvyklad.pdf2008-09-21 22:36 100K 
[  ]ziadostodalsiemenododatocnyzaznam1.doc2008-09-21 22:36 22K 
[  ]ziadostodalsiemenododatocnyzaznam1.rtf2010-11-05 12:19 5.0K 
[  ]ziadostoopravurodcislanazaklosvedceniatlacivo.doc2008-09-21 22:36 29K 
[  ]ziadostoopravurodcislanazaklosvedceniatlacivo.rtf2010-11-05 12:19 5.8K 
[  ]ziadostoopravurodnehocislatlacivo.doc2008-09-21 22:36 28K 
[  ]ziadostoopravurodnehocislatlacivo.rtf2010-11-05 12:19 5.5K 
[  ]ziadostoopravuvrodnomlistedoc.doc2008-09-21 22:36 29K 
[  ]ziadostoopravuvrodnomlistedoc.rtf2010-11-05 12:19 6.0K 
[  ]ziadostoosvedceniepodpisu_3tlacivo.doc2008-09-21 22:36 29K 
[  ]ziadostoosvedceniepodpisu_3tlacivo.rtf2010-11-05 12:19 6.5K 
[  ]ziadostoosvedceniepodpisu_3tlacivo_1.rtf2010-11-05 12:19 6.5K 
[  ]ziadostoouradnyvypissoblistu_19ods6.pdf2008-09-21 22:37 52K 
[  ]ziadostoouradnyvypissoblistu_19ods6vyklad.pdf2008-09-21 22:37 88K 
[  ]ziadostoouradnyvypiszknihynarodeni_19ods6.pdf2008-09-21 22:37 38K 
[  ]ziadostoouradnyvypiszknihynarodeni_19ods6vyklad.pdf2008-09-21 22:37 87K 
[  ]ziadostoouradvypisrodlistu_3ods6vstatjaz.pdf2008-09-21 22:37 59K 
[  ]ziadostoouradvypisrodlistu_3ods6vstatjazpriezvisk.pdf2008-09-21 22:37 59K 
[  ]ziadostoouradvypisrodlistu_3ods6vstatjazpriezvisko.pdf2008-09-21 22:37 59K 
[  ]ziadostoouradvypisrodlistumeno_3ods6vstatjaz.pdf2008-09-21 22:37 59K 
[  ]ziadostovydanierodlistupourcenimena.doc2008-09-21 22:37 28K 
[  ]ziadostovydanierodlistupourcenimena.rtf2010-11-05 12:19 5.9K 
[  ]ziadostovyhotovenierodneholistupoosvojeni.pdf2008-09-21 22:37 37K 
[  ]ziadostovypiszknihynar_19ods_5zak_c_1541994_z_z_dok1.doc2008-09-21 22:37 26K 
[  ]ziadostovypiszknihynar_19ods_5zak_c_1541994_z_z_dok1.rtf2010-11-05 12:19 5.0K 
[  ]ziadostozamatrikovaniavyhlaseniazamrtvehodoc.doc2008-09-21 22:37 30K 
[  ]ziadostozamatrikovaniavyhlaseniazamrtvehodoc.rtf2010-11-05 12:19 6.6K 
[  ]ziadostozapisdoosobitnejmatriky.doc2008-09-21 22:37 29K 
[  ]ziadostozapisdoosobitnejmatriky.rtf2010-11-05 12:19 6.3K 
[  ]ziadostozapisdoosobitnejmatrikysobas.doc2008-09-21 22:37 29K 
[  ]ziadostozapisdoosobitnejmatrikysobas.rtf2010-11-05 12:19 8.2K 
[  ]ziadostozapispriezviska_16pismenoabezprechylkoncovky.pdf2008-09-21 22:38 39K 
[  ]ziadostozapispriezviska_16pismenoabezprechylkoncovkydoosobitnejmatrikrody.pdf2008-09-21 22:38 46K 
[  ]ziadostozapispriezviska_16pismenoabezprechylkoncovkydoosobitnejmatriky.pdf2008-09-21 22:38 43K 
[  ]ziadostozapispriezviska_19odsek6sobasbezpreosobitnumatriku.pdf2008-09-21 22:38 38K 
[  ]ziadostozapispriezviska_19odsek_5bezprechylkoncovky.pdf2008-09-21 22:38 38K 
[  ]ziadostozapispriezviska_19odsek_5bezprechylkoncovkypreosobitnumatriku.pdf2008-09-21 22:38 37K 
[  ]ziadostozapispriezviska_19odsek_5bezprechylkoncpreosobitnumatsobas.pdf2008-09-21 22:38 51K 
[  ]ziadostozapisurceniaotcovstva.doc2008-09-21 22:38 24K 
[  ]ziadostozapisurceniaotcovstva.rtf2010-11-05 12:19 5.8K 
[  ]ziadostozapisviacmien.doc2008-09-21 22:38 41K 
[  ]ziadostozapisviacmien.pdf2008-09-21 22:38 55K 
[  ]ziadostozapisviacmien.rtf2010-11-05 12:19 8.9K 
[  ]ziadostozapisviacmiendospely.pdf2008-09-21 22:38 53K 
[  ]ziadostozapisviacmienvyklad.pdf2008-09-21 22:38 97K 
[  ]ziadostozapiszapretia.doc2008-09-21 22:38 28K 
[  ]ziadostozmenudvojpriezvnajedno.pdf2008-09-21 22:38 50K 
[  ]ziadostozmenudvojpriezvnajedno_vyklad.pdf2008-09-21 22:38 95K 
[  ]ziadostozmenudvojpriezvnajednodieta.pdf2008-09-21 22:38 50K 
[  ]ziadostozmenudvojpriezvnajednorozv.pdf2008-09-21 22:38 51K 
[  ]ziadostozmenudvojpriezvnajednozenaty.pdf2008-09-21 22:38 55K 
[  ]ziadostozmenudvojpriezvnajednozenvydsl.pdf2008-09-21 22:38 54K 
[  ]ziadostozruseniezapisuviacmien.doc2008-09-21 22:38 31K 
[  ]ziadostozruseniezapisuviacmien.rtf2010-11-05 12:19 7.6K 
[  ]ziadostozruseniezapisuviacmien_1.rtf2010-11-05 12:19 7.5K 
[  ]ziadostpreosobitnumatrikuvseobecna.pdf2008-09-21 22:38 35K 
[  ]ziadostvyhlaseniezamrtveho.doc2008-09-21 22:38 30K 
[  ]ziadostvyhlaseniezamrtveho.rtf2010-11-05 12:19 6.5K 
[  ]zide_v_boji_a_odboji.pdf2013-02-28 12:36 3.1M 
[  ]ziskavanie_informacii.rtf2011-11-03 14:44 31K 
[  ]zlozenie_miestnej_rady_a_komisii_mz_2010_2014.rtf2011-04-12 09:07 38K 
[  ]zmluva.pdf2013-09-30 11:59 157K 
[  ]zmluva_5_2012.pdf2012-01-23 13:08 1.4M 
[  ]zmluva_6_2012.pdf2012-01-23 13:10 1.4M 
[  ]zmluva_c_01.pdf2014-07-16 10:18 149K 
[  ]zmluva_c_02.pdf2014-07-16 10:18 702K 
[  ]zmluva_c_03.pdf2014-07-16 10:18 1.2M 
[  ]zmluva_c_04.pdf2014-07-16 10:18 1.6M 
[  ]zmluva_c_05.pdf2014-07-16 10:18 505K 
[  ]zmluva_c_06.pdf2014-07-16 10:18 728K 
[  ]zmluva_c_07.pdf2014-07-16 10:18 562K 
[  ]zmluva_c_08.pdf2014-07-16 10:18 511K 
[  ]zmluva_c_09.pdf2014-07-16 10:18 314K 
[  ]zmluva_c_1.pdf2014-07-14 16:26 149K 
[  ]zmluva_c_2.pdf2014-07-15 08:06 814K 
[  ]zmluva_c_3.pdf2014-07-15 08:11 1.6M 
[  ]zmluva_c_4.pdf2014-07-15 08:12 1.5M 
[  ]zmluva_c_5.pdf2014-07-15 08:12 500K 
[  ]zmluva_c_6.pdf2014-07-15 08:12 728K 
[  ]zmluva_c_7.pdf2014-07-15 08:12 517K 
[  ]zmluva_c_8.pdf2014-07-15 08:13 500K 
[  ]zmluva_c_8_2012.pdf2012-02-01 14:06 737K 
[  ]zmluva_c_9.pdf2014-07-15 08:13 314K 
[  ]zmluva_c_10.pdf2014-07-16 10:18 186K 
[  ]zmluva_c_10_2012.pdf2012-02-08 15:53 1.6M 
[  ]zmluva_c_11.pdf2014-07-16 10:18 143K 
[  ]zmluva_c_12.pdf2014-07-16 10:18 491K 
[  ]zmluva_c_13.pdf2014-07-16 10:18 536K 
[  ]zmluva_c_13_2012_jfk_development_umiestnenie_reklamy_na_mkp.pdf2012-02-24 10:37 1.5M 
[  ]zmluva_c_14.pdf2014-07-16 10:18 254K 
[  ]zmluva_c_14_2012_kupna_zmluva_lengyel.pdf2012-02-22 11:15 559K 
[  ]zmluva_c_15.pdf2014-07-16 10:18 207K 
[  ]zmluva_c_15_2012_kupna_zmluva_hudakova.pdf2012-02-22 11:16 591K 
[  ]zmluva_c_16.pdf2014-07-16 10:18 95K 
[  ]zmluva_c_16_2012_kupna_zmluva_krasnikova.pdf2012-02-22 11:17 677K 
[  ]zmluva_c_17.pdf2014-07-16 10:18 259K 
[  ]zmluva_c_17_2012_kupna_zmluva_grega.pdf2012-02-22 11:18 695K 
[  ]zmluva_c_18.pdf2014-07-16 10:18 789K 
[  ]zmluva_c_18_2012_ramcova_zmluva_reflex.pdf2012-02-21 10:18 3.1M 
[  ]zmluva_c_19.pdf2014-07-16 10:18 302K 
[  ]zmluva_c_19_2012_kupna_zmluva_liptak.pdf2012-02-24 10:40 554K 
[  ]zmluva_c_20.pdf2014-07-16 10:18 396K 
[  ]zmluva_c_20_2012_kupna_zmluva_gasajova.pdf2012-02-24 10:41 687K 
[  ]zmluva_c_21.pdf2014-07-16 10:18 269K 
[  ]zmluva_c_21_2012_kupna_zmluva_safko.pdf2012-02-24 10:45 571K 
[  ]zmluva_c_22.pdf2014-07-16 10:18 253K 
[  ]zmluva_c_22_2012_kupna_zmluva_czetoova.pdf2012-02-24 10:46 576K 
[  ]zmluva_c_23.pdf2014-07-16 10:18 238K 
[  ]zmluva_c_23_2012_zmluva_o_vypozicke_mesto_kosice_mestska_policia.pdf2012-03-05 15:21 1.3M 
[  ]zmluva_c_24.pdf2014-07-16 10:18 92K 
[  ]zmluva_c_24_2012_plast_produkt_prenajom_np_v_mkp.pdf2012-03-02 08:40 2.7M 
[  ]zmluva_c_25.pdf2014-07-16 10:18 142K 
[  ]zmluva_c_25_2012_o_poskytnuti_sluzieb_axasoft_a_s.pdf2012-03-02 09:03 1.2M 
[  ]zmluva_c_26.pdf2014-07-16 10:18 158K 
[  ]zmluva_c_26_2012_prenajom_np_volby_nr_sr_suv.pdf2012-03-05 15:23 1.8M 
[  ]zmluva_c_27.pdf2014-07-16 10:18 137K 
[  ]zmluva_c_27_2012_prenajom_np_volby_nr_sr_zs_l_novomeskeho_2.pdf2012-03-05 15:24 3.1M 
[  ]zmluva_c_28.pdf2014-07-16 10:18 157K 
[  ]zmluva_c_28_2012_prenajom_np_volby_nr_sr_zs_park_angelinum.pdf2012-03-05 15:25 4.1M 
[  ]zmluva_c_29.pdf2014-07-16 10:18 171K 
[  ]zmluva_c_29_2012_prenajom_np_volby_nr_sr_zs_masarykova.pdf2012-03-05 15:26 2.4M 
[  ]zmluva_c_30.pdf2014-07-16 10:18 211K 
[  ]zmluva_c_30_2012_prenajom_np_zmluva_o_vypozicke_mestska_policia_mesta_kosice.pdf2012-03-13 11:25 1.2M 
[  ]zmluva_c_31.pdf2014-07-16 10:18 265K 
[  ]zmluva_c_31_2012_prenajom_np_volby_nr_sr_zos_jozefa_szakkayho.pdf2012-03-07 12:20 1.3M 
[  ]zmluva_c_32.pdf2014-07-16 10:18 130K 
[  ]zmluva_c_32_2012_prenajom_np_volby_nr_sr_evanj_gymnazium_j_a_komenskeho.pdf2012-03-07 12:24 1.7M 
[  ]zmluva_c_33.pdf2014-07-16 10:18 537K 
[  ]zmluva_c_33_2012_kupna_zmluva_volby_nr_sr_arcidiecezna_charita.pdf2012-03-15 11:39 625K 
[  ]zmluva_c_34.pdf2014-07-16 10:18 301K 
[  ]zmluva_c_35.pdf2014-07-16 10:18 120K 
[  ]zmluva_c_36.pdf2014-07-22 08:19 122K 
[  ]zmluva_c_36_2012_o_najme_np_rodinne_centrum_stonozka_kosice.pdf2012-03-26 10:46 2.1M 
[  ]zmluva_c_37.pdf2014-07-16 10:18 160K 
[  ]zmluva_c_37_2012_najomna_zmluva_rekl_panel_pri_lipe_rabaka.pdf2012-03-28 09:34 3.3M 
[  ]zmluva_c_38.pdf2014-07-16 10:18 1.4M 
[  ]zmluva_c_38_2012_kupna_zmluva_mobil_goralova.pdf2012-03-26 14:59 652K 
[  ]zmluva_c_39_1_cast.pdf2014-07-16 10:40 1.5M 
[  ]zmluva_c_39_2_cast.pdf2014-07-16 10:39 1.8M 
[  ]zmluva_c_39_2012_kupna_zmluva_kose_na_psie_exkrementy_dkg_group.pdf2012-03-26 11:24 1.5M 
[  ]zmluva_c_40.pdf2014-07-24 11:23 303K 
[  ]zmluva_c_40_2012_najomna_zmluva_komfort_automat_presov.pdf2012-03-29 11:31 2.7M 
[  ]zmluva_c_41.pdf2014-07-16 10:44 711K 
[  ]zmluva_c_41_2012_najomna_zmluva_paedr_lenka_baksiova.pdf2012-04-24 09:25 1.3M 
[  ]zmluva_c_42.pdf2014-07-16 10:44 703K 
[  ]zmluva_c_42_2012_najomna_zmluva_educa_n_o.pdf2012-04-26 13:11 2.1M 
[  ]zmluva_c_43.pdf2014-07-15 09:52 408K 
[  ]zmluva_c_43_2012_najomna_zmluva_perfect_consulting_s_r_o.pdf2012-04-26 13:12 2.1M 
[  ]zmluva_c_44.pdf2014-07-15 09:53 566K 
[  ]zmluva_c_44_2012_najomna_zmluva_ensaco_s_r_o.pdf2012-04-26 13:14 2.0M 
[  ]zmluva_c_45.pdf2014-07-15 09:54 332K 
[  ]zmluva_c_45_2012_najomna_zmluva_zero.pdf2012-04-26 13:15 2.2M 
[  ]zmluva_c_46_2012_najomna_zmluva_markovicova_marka.pdf2012-06-14 13:53 639K 
[  ]zmluva_c_48_2012_zmluva_o_vkladovom_ucte_slovenska_sporitel_a.pdf2012-05-16 10:16 2.4M 
[  ]zmluva_c_49_2012_najomna_zmluva_klimova.pdf2012-05-24 15:37 4.2M 
[  ]zmluva_c_50_2012_o_servisnej_sluzbe_davkovac_vone_mu_ille.pdf2012-05-18 10:17 4.2M 
[  ]zmluva_c_51_2012_o_servisnej_sluzbe_davkovac_mydla_toaletny_papier_mu_ille.pdf2012-05-18 10:18 4.6M 
[  ]zmluva_c_52_2012_o_servisnej_sluzbe_klub_dochodcov_ille.pdf2012-05-18 10:19 4.4M 
[  ]zmluva_c_53_2012_o_servisnej_sluzbe_kryta_plavare_ille.pdf2012-05-18 10:19 4.5M 
[  ]zmluva_c_57_2012_kupna_zmluva_faberova.pdf2012-06-11 12:43 2.4M 
[  ]zmluva_c_58_2012_o_dielo_mkp_agopro_s_r_o.pdf2012-06-22 09:19 3.8M 
[  ]zmluva_c_59_2012_o_vykonani_odbornych_laboratornych_vysetreni_ruvz.pdf2012-06-11 15:17 298K 
[  ]zmluva_c_60_2012_najomna_zmluva_leopard_production_s_r_o.pdf2012-06-21 11:12 437K 
[  ]zmluva_c_62_2012_najomna_zmluva_zelovoc_valika.pdf2012-06-28 09:58 100K 
[  ]zmluva_c_63_2012_najomna_zmluva_stredisko_statnej_sportovej_reprezentacie.pdf2012-07-17 16:02 2.2M 
[  ]zmluva_c_64_2012_najomna_zmluva_pozemky_mesto_kosice.pdf2012-07-03 09:13 2.6M 
[  ]zmluva_c_65_2012_najomna_zmluva_2_ks_predajne_stanky_aldi.pdf2012-07-04 14:59 1.1M 
[  ]zmluva_c_66_2012_kupna_zmluva_mobil_lg_kovalcik.pdf2012-07-04 10:10 572K 
[  ]zmluva_c_68_2012_servisna_zmluva_velcon.pdf2012-07-19 13:50 2.5M 
[  ]zmluva_c_3154447.pdf2011-07-20 09:45 3.1M 
[  ]zmluva_c_3154512_maj.pdf2011-12-01 08:11 602K 
[  ]zmluva_c_3154515_maj.pdf2011-12-16 11:35 675K 
[  ]zmluva_k2011_16.pdf2011-05-17 14:10 2.8M 
[  ]zmluva_k2011_17.pdf2011-05-17 14:10 2.8M 
[  ]zmluva_mkp_2011_003.pdf2011-04-18 09:20 1.0M 
[  ]zmluva_na_dodavku_hygienickych_potrieb.pdf2011-01-17 10:59 2.3M 
[  ]zmluva_o_auditorskej_cinnosti.pdf2012-03-20 15:02 685K 
[  ]zmluva_o_beznom_ucte_unicreditbank.pdf2012-01-17 10:37 522K 
[  ]zmluva_o_beznom_uste_slsp.pdf2012-01-17 09:59 945K 
[  ]zmluva_o_dielo_c_4484_2011.pdf2011-10-10 08:22 2.9M 
[  ]zmluva_o_dielo_ing_milan_babej.pdf2011-12-07 10:58 708K 
[  ]zmluva_o_dielo_roja_s_r_o.pdf2011-10-10 08:25 4.4M 
[  ]zmluva_o_najme_c_1_2011.pdf2011-01-17 11:16 1.3M 
[  ]zmluva_o_najme_c_11_2012.pdf2012-02-14 08:09 794K 
[  ]zmluva_o_najme_c_12_2012.pdf2012-02-14 08:14 736K 
[  ]zmluva_o_najme_c_3154506_maj.pdf2011-07-13 09:32 2.4M 
[  ]zmluva_o_najme_nebytovych_priestorov_c_3154493_maj.pdf2011-02-10 15:32 3.8M 
[  ]zmluva_o_najme_nebytovych_priestorov_c_3154494_maj.pdf2011-02-23 10:59 3.3M 
[  ]zmluva_o_najme_nebytovych_priestorov_c_3154499.pdf2011-04-06 14:17 2.8M 
[  ]zmluva_o_najme_np_c_3154495_maj.pdf2011-03-09 09:10 2.7M 
[  ]zmluva_o_najme_np_c_3154496_maj.pdf2011-03-09 16:39 2.8M 
[  ]zmluva_o_najme_np_c_3154497_maj.pdf2011-03-23 16:39 3.2M 
[  ]zmluva_o_najme_plochy_na_umiestnenie_predajneho_automatu.pdf2011-04-12 08:06 1.8M 
[  ]zmluva_o_najme_zbierkovych_predmetov.pdf2011-02-22 10:08 1.1M 
[  ]zmluva_o_najme_zbierkovych_predmetov_c_9_2012.pdf2011-12-14 16:03 1.2M 
[  ]zmluva_o_pripojeni_dominikanske_namestie.pdf2012-01-17 11:24 1.4M 
[  ]zmluva_o_vkladovom_ucte_unicreditbank.pdf2012-01-17 10:39 620K 
[  ]zmluva_zus.pdf2011-05-11 15:04 786K 
[  ]znacenie_1.pdf2014-07-30 11:57 607K 
[  ]znacenie_2.pdf2014-07-30 11:57 1.9M 
[  ]zod_c_3154517.pdf2012-01-17 15:42 1.0M 
[  ]zod_c_3154518.pdf2012-01-17 15:46 958K 
[  ]zoo_letna_citaren.pdf2013-06-26 12:53 271K 
[  ]zoznam_kandidatov.pdf2013-10-24 08:35 1.1M 
[  ]zoznam_mr_a_komisie.rtf2010-12-21 14:47 38K 
[  ]zoznam_politickych_stran.pdf2014-09-17 11:28 68K 
[  ]zoznam_zaregistrovanych_kandidatov_poslanci.pdf2010-10-26 16:19 67K 
[  ]zoznam_zaregistrovanych_kandidatov_starosta.pdf2010-10-12 13:00 56K 
[  ]zriadenie_mc.rtf2011-11-03 14:45 30K 
[  ]zrusenie_vyberoveho_konania_ms_zadielska_4.pdf2011-04-15 10:10 76K 
[  ]zverejnenie_informacii_pre_motoristicku_verejnost.pdf2011-05-19 11:26 1.3M 

Apache/2.4.25 (Debian) Server at tangram.kosice-city.sk Port 80